Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve haltak meg:

Gergely Ignác. Született Csíkszentimrén, 1840. július 15-én. A gimnáziumot Csíksomlyón és Udvarhelyen, a Teológiát Nagyváradon végezte. Pappá szentelték 1865. július 15-én. Belényesen káplán, 1967-ben átjön az erdélyi egyházmegyébe. Rövidesen püspöki titkár, majd irodaigazgató. 1877-ben Tordán plébános. 1895-től kanonok, a katolikus iskolák főtanfelügyelője. 1915. november 2-án halt meg 75 éves korában Gyulafehérváron.

Esztergár Gergely. Született Szamosújváron 1864. augusztus 21-én. A gimnáziumot Szamosújváron és Kolozsváron, a Teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1887. augusztus 28-án Lönhart Ferenc püspök. Szamosújváron káplán, utána gimnáziumi tanár. Meghalt 1915. november 10-én, 51 éves korában.

 

Nyolcvan éve halt meg:

Páll István. Született Szentkatolnán, 1854. augusztus 15-én. A gimnáziumot Kézdivásárhelyen, Kolozsváron és Gyulafehérváron, a Teológiát Egerben végezte. Pappá szentelték 1878. július 25-én. Szászrégenben káplán, Gyulafehérváron gimnáziumi tanár, majd státusi referens, 1911-től Székelyudvarhelyen plébános és főesperes. 1899-ben kolozsmonostori apát. 1922–26 között szenátor Bukarestben, a Magyar Párt udvarhelyi megyei tagozatának tiszteletbeli elnöke. Meghalt Székelyudvarhelyen 1935. november 19-én, 81 éves korában. Sírja az udvarhelyi katolikus temetőben van.

 

Hatvan éve halt meg:

Garabet Gergely. Besztercén született 1884. augusztus 30-án. Pappá szentelte Mailáth G. Károly püspök 1910. június 27-én. Tövisen, Petrozsényben, Szebenben és Besztercén káplán. Orláthon, Beszterce-Naszódon, Dicsőszentmártonban lelkipásztor, Maros­luda­son, Marosportuson, Erzsébetvároson, Kiskapuson, végül Víz­aknán plébános. Meghalt 1955. november 1-jén, 71 éves korában.

 

Tíz éve halt meg:

Pálffy József. Született Cserépfalun (Magyarországon) 1916. október 17-én. Bözödújfaluban nőtt fel. A középiskolát Székely­keresztúron, majd Székelyudvarhelyen, a Teológiát Gyulafehérváron és Kolozsváron végezte. Pappá szentelte Kolozsváron 1943. június 6-án Márton Áron püspök. Gelencén, Ditróban, Csató­szegen, Besztercén káplán, Bátoson lelkipásztor. Itt rendkívül sok megpróbáltatáson ment át. Sem templom, sem plébánialakás nem volt. Egy magánházban miséztek, az elmenekült szász papi lakás egyik részében lakott. Ő maga a földeken dolgozott, egy kis lovacskával járt a városba hetenként a városba kukoricát, tojást és más apró termékeket eladni, ezzel tartotta fenn magát. A híveket Bátoson és környékén nagy áldozatokkal megőrizte katolikus hitükben. Sok megaláztatást is elszenvedett. Később Nagyernyére került. Innen ő maga vállalkozott az elárvult erzsébetbányai plébánia vezetésére. Három év múlva Farkaslakára került plébánosnak. Innen pedig Deményházán lett plébános. 1999-ben nyugdíjba vonult és a gyergyószentmiklósi Árpádházi Szent Erzsébet Öregotthonban töltötte utolsó éveit. Meghalt 2005. november 20-án, 89 éves korában. A bözödújfalusi temetőben nyugszik szülei mellett.

 

 

  Összeállította: Szirmai Béla