Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek
  • Egy hang megparancsolja: „Hirdesd!” Erre megkérdezem: „Mit hirdessek?” „Minden test olyan, mint a fű, és minden szépsége, mint a mező virága. Kiszárad a fű, elhervad a virág, ha az Úr lehelete éri. Valóban, olyan a nép, mint a fű! Kiszárad a fű, elhervad a virág, de Istennek szava örökké megmarad.” (Iz 40,6–8)
  • Az élet leheletét kaptuk Istentől. A Lélek csíráit hordozzuk magunkban. Az élet lehelete nélkül olyan a mi életünk, mint a fű vagy a mező virága.
  • Ha csak az evilági mulandóságok kötnek le, ha csak a testnek élünk, akkor ne csodálkozzunk és ne zúgolódjunk a későbbiekben. Mert aki testben vet, az testében arat romlást. De akik feltámadtunk Krisztusban és a lélek szerint élünk, várjuk reménységben „testünk megváltását”.
  • Az ember olyan, mint a fű. Legyen az embernek e világra szóló szebbnél szebb terve, mind-mind elhervadnak és elszáradnak. Mennyi gondolat, terv nyüzsög az emberben anélkül, hogy végső formát kapna! És mennyi terv ölt testet úgy, hogy nem jut el a teljes megvalósulásig!
  • Az ember olyan, mint a fű, és a tervei, mint a szalmaszálak. Különösen akkor, ha azok ellentétesek Isten elképzeléseivel. Hiszen Isten lehelete – mely éltető lehelet – kiszárítja őket. Egyedül Isten és az ő lelkének művei maradnak meg.
  • Szólj hozzánk, Urunk, és élni fogunk! Krisztus szóljon hozzánk! Ha Lélek által hallgatunk szavára, akkor mi keresztényként, krisztusi emberként, Istenhez méltóan, a szentekhez hasonlóan fogunk élni!