Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Egy a múltunk – őrizzük egy­azonképp a jövőnek! címmel idén harmadik alkalommal szervezte meg a Budapest Főváros Levéltára (BFL) a határon túli magyar levéltárosok mesterkurzusát. Az október 13–15. között zajlott képzésen harminckét levéltáros vett részt Magyarország egyházi, valamint Kárpátalja, Felvidék, Vajdaság és Erdély egyházi és állami levéltáraiból, Kassától Szé­kely­udvarhelyig, Szabadkától Ungvárig. A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltárat (GYFL) ezúttal nyolc munkatárs képviselte: 

dr. Holló László és Vajda Anita a Státus levéltártól, Kolozsvárról, Küsmődi Attila plébános a szamosújvári római katolikus gyűjtőlevéltártól, Nagy Emőke és Orosz Krisztofer Levente a kolozsvári és Geréb Ibolya a székelyudvarhelyi gyűjtőlevéltárból, továbbá Veress Anna-Mária a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola levéltárától és könyvtárától, valamint Vass Csongor a Gyulafehérvári Érseki és Főkáptalani Levéltárat.

A mesterkurzuson elméleti és gyakorlati képzések váltották egymást, egyebek mellett olyan témákban, mint magyarországi és határon túli pályázási lehetőségek levéltárak számára, papír alapú és elektronikus segédletkészítés, levéltári adatbázis-építés, levéltár-pedagógia, illetve idén is volt állományvédelmi gyakorlati oktatás, a konzerválás és restaurálás területére fókuszálva. A képzésen túl ezúttal is fontos szerep jutott a kapcsolatépítésre és eszmecserére, kötetlen beszélgetésekre. Ezek legalább olyan fontos részét képezik az ilyen találkozóknak, mint a szakmai tudás elmélyítése és bővítése.

A GYFL levéltárosai hálásak a BFL munkatársainak, különösképp Kenyeres István főigazgatónak és Toma Katalinnak, akik felvállalták és évről évre szívükön viselik az egyházi és határon túli levéltárosok továbbképzését, a közös levéltári kincsek ugyanolyan szintű, szakszerű őrzése, kezelése, feldolgozása, közzététele és védelme céljából.