Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Első alkalommal szerveztek gyermekkórus-találkozót a felső­három­széki római katolikus főesperességi kerületben október 24-én. Az esemény elindulásáról, létrejöttéről és kivitelezéséről számol be Gergely Gábor. 

Egyszer az egyik próbán templomunk gyermekkórusából az egyik lelkes énekes megkérdezte: „Miért nincsen a gyermekkórusoknak is találkozójuk, ahol mi is felléphetnénk és meghallgatnánk más gyermekeket is?” Ezen elgondolkodtam, és rájöttem, hogy nagyon is igaza van. Miért is nincs egy ilyen lehetőség a gyermekeknek, hiszen működik néhány kisebb-nagyobb gyermekkórus a felső­három­széki római katolikus főesperességi kerületben, és mindig is probléma volt, hogy őket nem lehet vinni a nagy kórusok találkozójára. Nagyon fontos, hogy már gyermekkorban megtapasztalják a közös éneklés örömét, és felnőtt korukra ismerjék egyházzenei kultúránkat és aktívan részt vegyenek a liturgián kóruséneklésükkel is. A találkozók mindig nagy élményekkel gazdagítják a tagokat, mert a szereplés és együttlét, más énekesekkel való megismerkedés külön izgalmakkal jár.

Ezen felbuzdulva Kerekes László plébánosnak elmondtam az ötletünket, aki végig támogatott a találkozó megszervezésében, lebonyolításában. A találkozó megszervezésénél  sokszor elbizonytalanodtam, amikor egy-két kórus visszalépett a rendezvényen való részvételről. Végül a bátorító emberek szava győzött, hogy az első ilyen jellegű rendezvénynél nem lehet több csoportra számítani, de ki kell tartani az elképzelés mellett. Felkértük Vargha Béla főesperest a rendezvény fővédnökének, aki szintén nagyon jó ötletnek tartotta a kezdeményezést. A találkozót versennyel kötöttük egybe, így a kórusok is nagyobb precizitással készültek a találkozóra, amelyet október 24-én tartottunk a Boldog Özséb-templomban.

A találkozó szentmisével kezdődött, majd egy kis beéneklés után bemutattuk a zsűritagokat: Vargha Béla főesperest, aki szolgálati helyein mindig támogatta és aktívan részt vett az egyházközségi kórusok működésében. Pakó Lászlót, a Nagy Mózes Gimnázium zenetanárát, aki  több évtizede aktív tagja a kantai, majd a nyújtódi templomi kórusoknak és Szabó Gabriella zenetanárnőt, aki a csíkszeredai Psalite ifjúsági együttesben és a kantai templomi kórusban énekel.

Minden kórus három éneket adott elő, amelyek között egy gregorián és két darab két-, illetve három szólamú mű szerepelt. Elsőként a házigazda gyermekkórus lépett fel, majd a kézdikővári gyermekkórus Péter Arthurplébános vezetésével, ezt követte a kovásznai Boldog Apor Vilmos Gyermekotthon Kórusa Kolozsi István vezetésével és végül a nyújtódi gyermekkórus Klára József kántor vezetésével. A találkozó a Magnificat című kánon megtanulásával folytatódott Szabó Gabriella tanárnő irányításával. Végül a zsűri méltatta a gyermekek és karvezetők  kitartását és munkáját, megemlítve azt is, hogy mire kell jobban odafigyelni a tökéletesebb hangzás elsajátításához. A rangsorolás a zsűri részéről elmaradt, de a hallottak alapján ki-ki helyesen megtette azt saját elképzelése szerint. Végül közös ebéddel zárult a Felsőháromszéki Római Katolikus Gyermekszkólák és Kórusok találkozója versenye, melyet Kovászna Megye Tanácsa, a Beatus Eusebius Egyesület, valamint a Boldog Özséb plébánia támogatott. 

 

Végezetül Hajlák Attila tisztelendő gondolatait idézem: „ubuntu = vagyok, mert vagyunk”. Csak akkor lehetünk, ha közös összefogással egy úton haladunk, melynek a végén Jézus vár, még ha a „tömegből” olyan kiáltásokat is hallasz, hogy „hallgass”, azoknak a szavát fogadd el, akik bátorítanak: „ne félj, gyere, téged hív”. Ha mindig a bátorító szavak csengenek vissza a fülünkbe, és a cél Jézushoz jutni és őt szolgálni, akkor biztosan a sok nehézség ellenére megvalósulnak elképzeléseink, álmaink.