Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 44. szám, 2015. november 1.

Interjú

Fotók: Loósz Róbert/ Pécsi EgyházmegyeBodó Mártával, a Pécsi Egyházmegye második szabadegyetemi estjének egyik előadójával Fábián Róbert beszélget. 

Hogyan élted meg a Pécsre való meghívást, az ott tartózkodást?

Pécs Kolozsvárnak, szülővárosomnak testvérvárosa. Azon kevés magyarországi települések egyike, ahol dombos a vidék, a város fölé magasodik a Mecsek. Hasonlít is kicsit Kolozsvárra, ugyanakkor lényeges eltérések vannak: itt ókeresztény emlékek, török kori nyomok láthatóak, a székesegyház altemplomában Janus Pannonius sírja, és csak épp egy-két különlegességet említettem meg. Megtisztelő volt a meghívás, különösen az alkalom, amelyre hívtak, és lenyűgözött az ottlét. Megragadó volt látni, mennyi egyházi kincs van ott, és hogy ezeket milyen ügyesen, okosan és szépen tárják a nem katolikus, esetleg nem is vallásos látogatók, érdeklődők elé.

A Kolozsvár Társaság arra kért, hogy az október 23-ai sétatéri ünnepség befejezéséül mondjak egy alkalmi imát az 56-os emlékműnél.

Vállaltam a feladatot, s ezért rögtön kutakodó kérdést teszek fel: mit jelent imádkozni? Semmiképpen sem azt, hogy elmondok egy imakönyvből kimásolt szöveget, s közben önelégülten hallgatom magamat, saját hangomat. Hanem azt, hogy elcsendesedem, s a lelkem mélyén hozzám szóló Istenre figyelek, őt hallgatom. Mert a hit, a remény és a szeretet emeli az embert Istenhez.

Amikor az ószövetségi választott nép karizmatikus vezére, Mózes, mélyen megrendülve annak a bizonyos titokzatos égő csipkebokornak a közelébe ért, Isten a lángoló és el nem fogyó tűzből szólt hozzá. Ez a megnyilatkozási forma önmagában is jelzésértékű volt. Igen, mert a tűznek négy alapvető tulajdonsága van: éget, tisztít, melegít és világít.

Hasonlósági alapon, nagyon szerényen merem állítani, hogy egyfajta Isten akarta tűz volt magyar történelmünkben az 1956-os forradalom és szabadságharc is, amely rövid ideig ugyan, de valóban égetett, tisztított, melegített, világított, és szellemi fáklyaként világít ma is!

Panoráma

Egyed Gábor 2004. augusztus 1-je óta plébános Máréfalván, a római katolikus Szent Imre-templomban. A faluban eltöltött éveiről így nyilatkozott: „Az itteni élet nagyon vegyes, olykor nem volt könnyű a megpróbáltatások között helyt állni, de mindig akadnak olyan emberek, akikre lehet számítani. Szeretek itt lenni plébános.”

Az őszi időszak mozgalmas a templom körül is, hiszen októberben délutánonként vannak a szentmisék és az azt követő rózsafüzér-imádságok, amelyben az iskolás gyerekek is részt vesznek. Mindemellett a plébános heti rendszerességgel tart plébániai hittanórákat az I–VIII. osztályosok részére, felkészítőket az elsőáldozók számára, és rövidesen megkezdődik a bérmálkozásra való felkészülés a középiskolásoknak is. Minden hónap 13-án összegyűlnek a templomban engesztelésre fiatalok és idősek egyaránt, hogy közösen imádkozzanak és énekeljenek. A plébános a hónap első csütörtökén és péntekén ellátogat az idős és beteg emberekhez, hogy szentségekben részesítse őket.

Panoráma

Egy a múltunk – őrizzük egy­azonképp a jövőnek! címmel idén harmadik alkalommal szervezte meg a Budapest Főváros Levéltára (BFL) a határon túli magyar levéltárosok mesterkurzusát. Az október 13–15. között zajlott képzésen harminckét levéltáros vett részt Magyarország egyházi, valamint Kárpátalja, Felvidék, Vajdaság és Erdély egyházi és állami levéltáraiból, Kassától Szé­kely­udvarhelyig, Szabadkától Ungvárig. A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltárat (GYFL) ezúttal nyolc munkatárs képviselte: 

Panoráma

Az Orbán Balázs-díjat idén Bakó Béla Pál ferencesnek, Lányi Szabolcs professzornak, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai oktatási helyszíne első vezetőjének és az illyefalvi LAM Alapítványnak ítélték oda. A Hargita, Kovászna és Maros megye tanácsa által 2011-ben alapított elismerést a VI. Székelyföld Napok keretében adták át október 16-án, a csíkszeredai Márton Áron Gimnáziumban. A kitüntetést olyan magán- és jogi személyeknek adományozzák, akik sokat tesznek a székelyföldi ügyekért, valamint az egységes Székelyföld-kép kialakításáért.

Panoráma

Első alkalommal szerveztek gyermekkórus-találkozót a felső­három­széki római katolikus főesperességi kerületben október 24-én. Az esemény elindulásáról, létrejöttéről és kivitelezéséről számol be Gergely Gábor. 

Egyszer az egyik próbán templomunk gyermekkórusából az egyik lelkes énekes megkérdezte: „Miért nincsen a gyermekkórusoknak is találkozójuk, ahol mi is felléphetnénk és meghallgatnánk más gyermekeket is?” Ezen elgondolkodtam, és rájöttem, hogy nagyon is igaza van. Miért is nincs egy ilyen lehetőség a gyermekeknek, hiszen működik néhány kisebb-nagyobb gyermekkórus a felső­három­széki római katolikus főesperességi kerületben, és mindig is probléma volt, hogy őket nem lehet vinni a nagy kórusok találkozójára. Nagyon fontos, hogy már gyermekkorban megtapasztalják a közös éneklés örömét, és felnőtt korukra ismerjék egyházzenei kultúránkat és aktívan részt vegyenek a liturgián kóruséneklésükkel is. A találkozók mindig nagy élményekkel gazdagítják a tagokat, mert a szereplés és együttlét, más énekesekkel való megismerkedés külön izgalmakkal jár.

Panoráma

www.imagesbyrajna.comAz Erdélyi Művészek Hete rendezvénysorozat keretében a Transilvanum Alapítvány által létrehozottErdélyi Közösségi Élet Kiválósága Díjjal tüntették ki Sabău-Trifu Cristina szatmárnémeti egyházművészt. Az október 11–17. között Budapesten, négy helyszínen zajlott kezdeményezés a klasszikus erdélyi művészet iránt érdeklődő közönséget volt hivatott megszólítani. A hét során többek között fellépett a marosvásárhelyi származású Keresztes Ildikó előadóművész, valamint Horváth Izabella zongoraművésznő is, aki a franciaországi Toulouse városából kizárólag a rendezvénysorozat záró hangversenye miatt repült a magyar fővárosba.

Egy falat a léleknek
  • Egy hang megparancsolja: „Hirdesd!” Erre megkérdezem: „Mit hirdessek?” „Minden test olyan, mint a fű, és minden szépsége, mint a mező virága. Kiszárad a fű, elhervad a virág, ha az Úr lehelete éri. Valóban, olyan a nép, mint a fű! Kiszárad a fű, elhervad a virág, de Istennek szava örökké megmarad.” (Iz 40,6–8)
  • Az élet leheletét kaptuk Istentől. A Lélek csíráit hordozzuk magunkban. Az élet lehelete nélkül olyan a mi életünk, mint a fű vagy a mező virága.
  • Ha csak az evilági mulandóságok kötnek le, ha csak a testnek élünk, akkor ne csodálkozzunk és ne zúgolódjunk a későbbiekben. Mert aki testben vet, az testében arat romlást. De akik feltámadtunk Krisztusban és a lélek szerint élünk, várjuk reménységben „testünk megváltását”.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve haltak meg:

Gergely Ignác. Született Csíkszentimrén, 1840. július 15-én. A gimnáziumot Csíksomlyón és Udvarhelyen, a Teológiát Nagyváradon végezte. Pappá szentelték 1865. július 15-én. Belényesen káplán, 1967-ben átjön az erdélyi egyházmegyébe. Rövidesen püspöki titkár, majd irodaigazgató. 1877-ben Tordán plébános. 1895-től kanonok, a katolikus iskolák főtanfelügyelője. 1915. november 2-án halt meg 75 éves korában Gyulafehérváron.

Hírek, hirdetések

XVI. Itthon helyismereti vetélkedő

A Consolation Alapítvány, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Szentgyörgyi Albert Társaság „Hit nélkül sem alkotni, sem élni nem lehet” mottóval vetélkedőt hirdet általános és középiskolás diákok számára, valamint műkedvelő csoportok részére Vetési Albert püspök, Mátyás király titkos kancellárja életéről. A jelentkezőknek a témához kötődő 15–20 perces jelenetet kell írniuk és előadniuk.