Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg: 

P. Lukács Ádám ferences atya. Lemhényben született 1840. augusztus 2-án. Pappá szentelték 1867. október 10-én. Brassóban, Mikházán volt házfőnök. Meghalt Székelybőben mint kisegítő lelkiatya 1914. november 21-én.

 

 

Kilencven éve halt meg: 

P. Szakállas Egyed ferences atya. Atyhában született 1888. szeptember 27-én. Pappá szentelték 1911. szeptember 10-én. Esz­telneken, Mikházán és Széken volt házfőnök. Meghalt Mikházán 1924. november 2-án.

 

Nyolcvan éve halt meg: 

Bálint András. Született Bánkfalván 1849. november 1-jén. Pappá szentelte 1875. december 19-én Fogarassy Mihály püspök. Tusnádon és Gyergyóalfaluban káplán, Marosillyén, Harasztoson plébános. 1926-tól nyugdíjas. Meghalt 1934. november 24-én, 85 éves korában.

 

Hetven éve haltak meg: 

Bartha Ferenc. Született Kolozsváron 1876. december 3-án. Pappá szentelte 1899. július 6-án Majláth G. Károly püspök. Kéz­di­szentléleken, Csatószegen és Csíkszeredában káplán, Kászon­újfaluban plébános. Meghalt Budapesten 1944. november 9-én, 68 éves korában. 

Dr. Szász István piarista tanár. A Békés megyei Gyulán született 1915. február 17-én. A középiskolát Gyulán és Temesváron végezte. 1930-ban felvételét kérte a piarista szerzetesrendbe. Az ünnepélyes fogadalmat Máramarosszigeten tette 1936. február 23-án. Teológiai tanulmányait Rómában végezte a Szent Gergely egyetemen. Teológiából doktori címet is szerzett. Pappá szentelték Rómában 1937. október 31-én. 1939-ben Kolozsváron a Kalazantinumban teológiai tanár. 1940–44-ben a kolozsvári piarista gimnáziumban hittanár. 1944. október 13-án a bevonuló oroszok az utcáról egyszerűen megfogták és magukkal vitték, majd vonatra tették Oroszország felé. 1944. november 11-én útközben, Charkov előtt a vonatban meghalt. Sírja ismeretlen.

Szász tanár úr engem nem tanított, csak látásból ismertem. Nagyon szerény, visszavonult személy volt. Úgy gondolom, beteg is lehetett, nyilvánosan nem szerepelt. Édesanyja később Marosvásárhelyen lakott. Onnan az alsóidecsi nyugdíjas otthonba került. Ott ismertem, mert hozzánk járt a szentmisékre.

 

Hatvan éve halt meg: 

P. Trefán Leonárd ferences atya. Kézdiszentkereszten született 1875. december 15-én. Pappá szentelték 1898. május 29-én. Marosvásárhelyen és Kolozsváron volt házfőnök. Sokáig tartományfőnök volt. Kolozsváron ő újította fel a Szent Bonaventura nyomdát. Szerkesztette a Hírnök, a Katolikus Világ és más katolikus lapokat. Rengeteg katolikus imakönyvet és más vallású írásokat közölt, és igen buzgó szerzetes volt. Meghalt 1954. november 30-án, 79 éves korában.