Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A szentkatolnai egyházközséghez tartozó Hatolykán vasárnap, október 26-án tartották az egyházközség búcsú­ünnepét. A szentmise befejezéseként, amelyet Tamás József segédpüspök celebrált, és a szentbeszédet is ő mondta, megáldották a hatolykai születésű papoknak és szerzeteseknek (16 világi pap és 3 szerzetes) állított emlékművet. Ezt Pakó Benedek nyugalmazott plébános-kanonok tervezte és készítette. A főnixmadár dominálja az egész kompozíciót, és nem véletlenül, mert a keresztény irodalomban a feltámadás és az örök élet jelképeként jelenik meg. Az ünnepségen a hatolykai hívek és vendégeik mellett részt vett néhány pap a kézdi-orbai főesperesi kerületből, Szentkatolna polgármestere, Tusa Levente, Fejér László RMDSZ-képviselő, Olosz Gergely úr és más meghívottak.

A megáldás szertartása előtt Pakó Benedek ismertette a mű keletkezését és célját: „A kilencvenes évek elején 30 éves papként először jutottam el Rómába. Itt született meg ez az ötlet. Nemrég elhunyt papok emlékét is alig őrzi vagy tudja a közösség. Arra hivatott ez az emlékmű, hogy emléket állítson elődeinknek, hogy szívünkben is, és emlékezetünkben is újjászülessenek e papok emlékei. Illő, hogy a papoknak is legyen emlékművük. Erdélyben ez az első ilyen alkotás. Ha a papi hivatásokat akarjuk ápolni, ennek is fontos és jelentős szerepe lehet. Arra is gondoltam, hogy hátha ezt a példát mások is követni fogják.”

A rövid műsor után a hívő sereg az emlékűhöz vonult, amelyet a püspök úr megáldott. A zord idő ellenére mindenki ott maradt, aki részt vett a búcsús szentmisén, és a himnusz eléneklésével fejeződött be a szép és fölemelő ünnepünk.