Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 44. szám, 2014. november 2.

Panoráma

Fotó: Bodó MártaAz egyházi év utolsó hónapját az anyaszentegyház esztendőről esztendőre azzal kezdi, hogy kihív a temetőbe. Teszi ezt akkor, amikor a termést érlelő nyár gyümölcseit a föld munkásai betakarították, amikor a tavasz varázsszavára kibontakozott szépségeitől megfosztották a természetet az őszi fagyok. Az őszi szelek belekuszálnak a fák csupasz ágaiba, amelyre válasz az elmúlás zenéje. Ezek az őszi hangok az ember lelkét is megborzongatják, mert az elmúlás kérlelhetetlen törvényét juttatják eszünkbe.

Az elmúlásnak ezt az egyetemes törvényét sehol se lehet mélyebben átélni, mint ezeken a tájakon, ahol az időtlenség jelképeiből, a fenyőkből hatalmas erdők vannak. Látjuk, hogy a kemény telek mostohaságával dacolni képes fákban is leáll az élet ingere. Lombja ugyan nem veszíti színét, de fakóbbá lesz.

Panoráma

Képünkön (balró jobbra) Szentmártoni Mihály jezsuita, Homa Ildikó sss és Vik János egyetemi adjunktus, logoterapeuta. Fotók: Vajda AnitaA fenti címmel, Család, házasság, párkapcsolat témábantartották meg a katolikus pszichológusok és teológusok negyedik találkozóját Kolozsváron október 24–25. között. A Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Kara és a Psycho-Logos Szakmai Társaság által közösen szervezett konferencián olyan neves meghívottak előadásait kísérhették figyelemmel a résztvevők, mint Szentmártoni Mihály jezsuita szerzetes, Lothringer Éva családterapeuta szociális testvér és Petrov Ljubomir klinikai szakpszichológus.

Panoráma

Az Institutio Pro Educationem Transil­va­nien­sis (rövidítve: Pro Educatione) Egyesület – Tanulmányi és Felnőttképzési Hálózat évente két találkozót szervez a tagszervezetek részére. Az idei hálózati, szakmai programja október 20–21-én (hétfőn és kedden) volt Csíksomlyón az egyesület székhelyén, a Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központban.

A kétnapos képzés a Képzési célcsoportok elérése és a célcsoporttal való munka címet kapta, és műhelymunkák keretében vitatták meg a jelenlévők a legfontosabb problémákat, kérdéseket, amelyek a célcsoport eléréséhez kapcsolódnak, illetve beszélgettek a célcsoport elérésében potenciálisan alkalmazható eszközökről is.

Panoráma

A szentkatolnai egyházközséghez tartozó Hatolykán vasárnap, október 26-án tartották az egyházközség búcsú­ünnepét. A szentmise befejezéseként, amelyet Tamás József segédpüspök celebrált, és a szentbeszédet is ő mondta, megáldották a hatolykai születésű papoknak és szerzeteseknek (16 világi pap és 3 szerzetes) állított emlékművet. Ezt Pakó Benedek nyugalmazott plébános-kanonok tervezte és készítette. A főnixmadár dominálja az egész kompozíciót, és nem véletlenül, mert a keresztény irodalomban a feltámadás és az örök élet jelképeként jelenik meg. Az ünnepségen a hatolykai hívek és vendégeik mellett részt vett néhány pap a kézdi-orbai főesperesi kerületből, Szentkatolna polgármestere, Tusa Levente, Fejér László RMDSZ-képviselő, Olosz Gergely úr és más meghívottak.

Panoráma

Fodor György felvételeiGondviselésszerű, hogy a családról szóló rendkívüli püspöki szinódus lezárása után alig egy héttel Kolozsvár szívében a számos érdeklődő a hit és a házasság egymásra hatásáról hallhatta a nemzetközileg elismert pap-pszichológus, Szentmártoni Mihály Dél­vidékről származó és Rómában élő jezsuita professzor gondolatait – fogalmazta meg köszöntőjében Kovács Sándor főes­peres-plébános.

Az egyetemi berkekben, a pszichológus-teológus konferencián megtartott, tudományos előadásai után Szent­már­toni professzor humoros, könnyed lelkipásztori stílusának adott teret október 25-én, szombaton délután a Szent Mihály plébánia Nőszövetségének dísztermében, ahol számos példával szemléltette sok éves tapasztalatából származó tudását. 

Egy falat a léleknek
  • Mindenszentek és a halottak napjának olyannak kellene lennie, mint a nagycsütörtöknek, a nagypénteknek vagy húsvét napjának. Nem csupán az emberi emlékezésnek, hanem a keresztény hit kifejeződésének a napjai ezek: „Hiszem a test feltámadását, hiszem az örök életet!”
  • Nagypénteken történt az első szentté avatás. Mindenszentek napján éppen ezért a templomainkban a szentek képeinek ereklyéi különös megvilágításban kell hogy ragyogjanak, halottak napján pedig a feltámadt Krisztust jelző szobrok és képek. Amint hisszük, hogy Krisztus feltámadt, úgy azok feltámadását is hisszük, akik Krisztusban hunytak el.

Útjelző

Mária iskolájában 100/1.

A szentek, amikor felfedezték, hogy mennyire fontos Isten akaratát tenni, minden lehetséges segédeszközt igyekeztek felhasználni ennek érdekében.

Marillac Szent Lujza írja: „Szent Sebestyén napján indítást éreztem, hogy Istennek adjam magam: hogy mindig, egész életemben az ő legszentebb akaratát tegyem. Neki ajánlottam ezt a gondolatot is, amelyet ő ébresztett bennem, hogy fogadalmat fogok erre tenni, amint megkapom rá az engedélyt.”

És így folytatja: „Isten szent akarata! Mennyire ésszerű, hogy tökéletesen teljesítve légy! Te vagy Isten fiának eledele a földön, és te vagy az, aki fenntartod lelkemet is létében, amelyet Istentől kapott.”

Emlékezzünk régiekről

Száz éve halt meg: 

P. Lukács Ádám ferences atya. Lemhényben született 1840. augusztus 2-án. Pappá szentelték 1867. október 10-én. Brassóban, Mikházán volt házfőnök. Meghalt Székelybőben mint kisegítő lelkiatya 1914. november 21-én.

Pitypang

Nincs az a turista, aki ha Rómában jár, kihagyja a hatalmas Amphiteatrum megtekintését. Ez a Piazza del Colosseo 1. szám alatt található. A Colosseum Róma egyik jelképe, a Szent Péter-székesegyház, a Pantheon, a Trevi-kút, a Spanyol lépcső és II. Viktor Emánuel emlékműve mellett. Egy idézettel kezdeném: „Amíg a Colosseum áll, állni fog Róma, ha elpusztul, elpusztul Róma és a világ is” – írta az óriási építményről Beda Venerabilis angolszász történész és egyházi író. A Colosseum Róma egyik legnevezetesebb látnivalója, a hatalmas amfiteátrum megmaradt részét napjainkban sok tízezer turista keresi fel.

Hírek, hirdetések

Management by Jesus vezetői szemináriumot tartanak Csík­somlyón

Kiss Ulrich jezsuita „Nem a siker elérése a cél, hanem a cél elérése a siker” mottóval vezetők (vállalkozók, menedzserek, intézményvezetők stb.) részére szemináriumot tart Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központban november 20–23. között. A szemináriumra várják azokat a vezetőket, akik a legrégebbi és mégis modern jézusi vezetői modellt szeretnék megismerni. A keresztény alapokra épülő vezetőképző szeminárium nemcsak elméleti tudást kínál, hanem a gyakorlatban, a hétköznapok során is hasznosítható látásmód elsajátítását.