Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

A váradi püspöki kápolna búcsúja

November 4-én, hétfőn, Borromeo Szent Károly ünnepén de. 11 órakor Böcskei László megyéspüspök a püspöki kápolna búcsújának alkalmából ünnepi szentmisét mutat be az egyházmegye papságával, szerzeteseivel és hitoktatóival közösen a püspöki palota kápolnájában. Erre az eseményre is nagy szeretettel várják mindazokat a híveket, akik hivatástudatuk megerősödéséért szeretnének közösen imádkozni. (A váradi püspökség titkársága)

 

Beöltözés és admisszió

November 10-én, vasárnap a de. 10 órakor kezdődő szentmise keretében a gyulafehérvári székesegyházban a harmadéves kispapok ünnepélyes keretek között felöltik a reverendát, ezáltal részesülnek az admisszióban, s így hivatalosan felvételt nyernek a diakónusok, illetve papjelöltek sorába. (romkat.ro)

 

Rendkívüli koncert a váradi székesegyházban

A váradi püspökség november 9-én, szombaton este 7 órakor rendkívüli hangversenyt szervez. A hangverseny programja: Liszt Ferenc Koronázási mise, Liszt Ferenc Tu es Petrus, C. M. von Weber Gloria et Honore. Fellépnek a nagyváradi és a temesvári római katolikus székesegyházak kórusai, illetve zenekarai, vezényel dr. Kristófi János Zsigmond és dr. Walter Kindl. Ezzel a hangversennyel az egyházmegye Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspöknek kíván emléket állítani vértanúságának 60. évfordulóján. (A váradi püspökség titkársága)

 

Nyolcszáz éves a gyergyóalfalusi templom

A templomépítés évfordulóját ünnepelték október 24–27. között. Böjte Csaba ferences szerzetes az ünnepet megelőző három estén missziós szentmisét tartott, a szép szó erejéről, a tisztességes munka fontosságáról, valamint az otthonról beszélt. Bíró János Antal, Erdély legidősebb római katolikus papja a gyermekáldás elfogadására biztatta a családokat, mert akkor szép a fészek, ha madárfiak is vannak benne, mondta, majd kijelentette: számára a legnagyobb öröm tele templomot látni. A búcsús szentmisét Jakubinyi György érsek celebrálta október 27-én. Homíliájában az anyaszentegyházat Krisztus varratlan köntöséhez hasonlítva a széthúzás ellen szólt. (HR)

 

Székelyek nagy menetelése

Vasárnap, október 27-én békésen, fegyelmezetten zajlott a Székelyek Nagy Menetelése. Szentmisék, istentiszteletek után két órára alakult ki az 54 kilométeres, összefüggő menetoszlop a kovásznai Kökös és Bereck települések között. A szervezők a résztvevők számát helyszíni beszámolók alapján százhúszezerre becsülték. (V)

 

Könyvbemutató

A csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár előadótermében október 28-án könyvbemutatót tartottak. Harangozó Imre, az Ipolyi Arnold Népfőiskola alapító elnöke volt a könyvtár vendége, őt néprajzkutatóként leginkább a szakrális néprajz kérdései foglalkoztatják, ezen belül a moldvai és gyimesi magyarok hagyományos világképe és hitvilága. Ezúttal két kötetét: az Anyám, anyám, szép Szűz Márjám… és az Ott hul éltek vala a magyarok… című könyveket mutatták be. A szerzővel Halász Péter néprajzkutató, a Duna TV nyugalmazott főszerkesztője beszélgetett. (MRE)

 

Csendes óra

Az erdélyi Háló Egyesület csendes órát szeretne biztosítani az érdeklődőknek minden csütörtökön este 6 és 7 óra között a zsögödi plébánián. A csendes órára azokat várják, akik szeretnének elmélyülni a csöndben, valamint a kép és gondolat nélküli szemlélődő imaformát szeretnék gyakorolni. Bővebb információ a 0749-059459 telefonszámon. (MRE)

 

Hírek a nagyváradi egyházmegyéből

Október 29-én folytatódott A média társadalmi hatásai címet viselő képzés, amelyet a váradi Laikusképző Központ indított Nagyváradon. Előadó Monostori Károly, a Partiumi Keresztény Egyetem professzora volt. A hit évének rendezvényei keretében a II. vatikáni zsinat fontosságát és eredményeit, hazai visszhangját szemléltető képek és tárgyi emlékek bemutatását tűzte ki célul az a kiállítás, amelynek megnyitója október 19-én, szombaton volt a püspöki palotában. A kiállítás továbbra is ingyenesen látogatható kedden, csütörtökön és szombaton de. 10 és du. 3 óra között, szerdán, pénteken és vasárnap pedig de. 10 és du. 6 óra között. Nagyváradon a halottak napját követő héten a székesegyházban a következő program szerint végzik a szentmiséket az elhunytakért: november 4-én, hétfőn du. 6 órakor az egyházmegye elhunyt püspökeiért, kanonokjaiért, november 6-án, szerdán du. 6 órakor az egyházközség elhunyt papjaiért, alkalmazottaiért, majd november 7-én, csütörtökön szintén du. 6 órakor az egyházközség elhunyt jótevőiért mutatnak be szentmisét. (A váradi püspökség titkársága)

 

András Imre-emléknap

András Imre csíktaplocai születésű jezsuita, egyház­szocio­lógus emléke előtt tisztelegve, születésének 85. évfordulója alkalmából szerveztek emléknapot Csíkszeredában október 26-án. A megemlékezés koszorúzással kezdődött a csíktaplocai temetőben, ahol Czikó László helyi plébános arra kérte a jelenlevőket, imádkozzanak azért, hogy a taplocai egyházközségből is meghallják az Úr hívó szavát a fiatalok. Folytassuk művét a hitben, a tudományos munkában egyaránt – biztatott a plébános, majd Tamás József segédpüspökkel közösen megáldotta az új síremléket. A megemlékezés konferenciával folytatódott a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban. A konferencia fővédnöke Forrai Tamás jezsuita tartományfőnök, társvédnöke Tamás József püspök volt. „Székely, jezsuita, szociológus” – e három szóval jellemezte András Imrét Jakubinyi György gyulafehérvári érsek a rövid Előszóban, amit András Imre 70. születésnapjára írt. Ehhez kapcsolta köszöntőjét Szakács Ferenc Sándor, aki elmondta: András Imrére emlékezni leginkább Csíksomlyón lehet. Azon a helyen, ahol az „ég közelebb van a földhöz”. „Csíksomlyó szakrális hely, mely mindenkinek feladatot ad, aki komolyan veszi küldetését a világban. Ilyen életfeladatot kapott András Imre itt, szülőföldjén Teremtőjétől, melyet egész életében – legjobb tehetsége szerint – teljesített.” Ezt követően kezdődött a konferencia, ahol előadást tartott dr. Szakács Ferenc Sándor, Sebestyén Ottó plébános, dr. Vencser László, Fejes Ildikó szociológus, Jakabos Barnabás jezsuita. (JAKK)

 

Felújították a csíkszentmártoni templomot


November 10-én, vasárnap, a búcsús szentmise keretében Tamás József segédpüspök megáldja a felújított csíkszentmártoni templomot. (romkat.ro)


Útkészítés az Úrnak

Bevezetés a szentignáci lelkigyakorlatokba

 

Mire segíthet ez a három nap?

• mélyebb önismeretre

• a hétköznapokkal szorosabban összefonódó istenkapcsolatra

• megalapozottabb döntésekre

• a mások szolgálatára való bátrabb elkötelezettségre

• a karácsonyra való lelki felkészülésre

A lelkigyakorlat elemei: teljes csend, a szentignáci imamódokkal való ismerkedés, személyes kíséret, szentmise, természetben való időzés.

Időpont: november 29-e, péntek estétől – december 2-a, hétfő estig.

Helyszín: a csíkszentdomokosi Szent Margit Ház.

Kísérők: Bara Irén SA és Bereczki Silvia SA.

Infomációk és jelentkezés: a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen november 22-éig vagy a 0724-012984-es, illetve 0753-056919 telefonszámokon november 18-ától.