Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Szatmárnémetiben, a székesegyházi plébánia szervezésében a tavasszal indult előadás-sorozat keretében megkezdett identitástudat-fejlesztő előadások folytatásaként, az egyház és a kommunikáció téma keretében dr. Bodó Márta, a Vasárnap hetilap és a Keresztény Szó folyóirat főszerkesztője október 26-án délelőtt arról értekezett, hogy szüksége van-e az egyháznak a médiára. A két sajtóterméket húsz éve szerkesztő szakember átfogóan vázolta a kérdéskör elméleti, fogalmi vonatkozásait, nem kerülve meg a kommunikáció megítélésében észlelhető funkcionális egyenlőtlenségeket, feszültségeket sem.

A 21. században uralkodó médiarendszerek közül – amint erre az előadó rámutatott – a romániai lapok (is) az észak/közép-európai demokratikus korporalista modellhez tartoznak. A kommunikáció kapcsán fontosnak tartotta a helyes megnevezések használatát, mert ezek gondolkodási formát, világlátást tükröznek. Félrevezetőnek minősítette például a külföldi szakirodalomban használt „társadalmi kommunikáció” fogalomnak a magyar szakirodalomban elterjedt „tömegtájékoztatás” fordítását, amelyet a szakemberek kifogásolnak ugyan – nem tükrözi a körforgást, az állandó kommunikatív viszonyt –, mégis tovább használják. A médiarendszerek működése és az egyház struktúrája különböző, így nyilvánvaló, hogy ez ellentmondások, problémák szülője lehet. Az újságírónak azonban – a piaci verseny közepette is – belső etikai tartással kell működnie, erre kötelezi hite és az etikai kódex.