Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Sok víznek kellett lefolynia a Dunán, hogy a római katolikus egyház II. vatikáni zsinat által megfogalmazott eszméi hozzánk, a körösvidéki Nagyváradra is elcsordogáljanak. Pontosan ötven évre volt szükség ahhoz, hogy a zsinat tanításáról, annak recepciójáról kiállítással egybekötött konferenciát tarthassunk a püspöki székvárosban. Mintha időkapszulában lettünk volna mindezidáig, miközben a világegyházban sok minden történt, amiről nem szerezhettünk tudomást. Lehetetlen lenne így utólag mindent bepótolni, de célunk manapság inkább az, hogy a világegyház mostani vérkeringésébe tudjunk aktívan bekapcsolódni, és az embereknek a mai kor nyelvén és gondolkodásmódján tudjuk hirdetni Krisztus örömhírét.

A megemlékező konferencián a zsinat máig is aktuális tanításából ismerhettek meg fontos elemeket a résztvevők, olyan tanításokat, igazságokat, amelyeket eddig a váradi közösségnek nem volt alkalma az egyház életéből megismerni. A hit évének egyházmegyei programjait megkoronázó ünnepi konferenciát Böcskei László megyéspüspök nyitotta meg. Rámutatott arra, hogy a zsinat nemcsak világméretűségében volt korszakalkotó, hanem rendelkezései immár fél évszázadra meghatározták az egyház életét. Sok olyan nyitás is történt a zsinat révén, amelyeket még ma sem sikerült meglépnünk, vagy ha igen, lassan, észrevétlenül vissza is sétáltunk. Martini érsek szavaival élve – a zsinat nem mögöttünk van tehát, hanem sok mindenben még előttünk.

A zsinati rendelkezések liturgikus újításairól értekezett dr. Nóda Mózes, a BBTE teológiai tanára, aki részletesen felvázolta a liturgikus reform geneológiáját, majd megismertetett a zsinati reform kialakulásának fontosabb lépéseivel. Szó volt hit értelmezéséről Izajás könyvében (Iz 7,9: „ha nem hisztek, nem maradtok meg”), különböző megvilágításban, dr. Oláh Zoltánnak, a gyulaferhérvári Papnevelő Intézet biblikus tanárának az előadásában. A keresztény egyházak ökumenikus egységre törekvését vázolta fel dr. Zamfir Korinna, a BBTE teológiai tanára; a témának különös aktualitása van Nagyváradon, ahol négy felekezet püspöke is székel – az előadás kapcsán a helyiek felmérhették azt is, hol tartanak, és hol tarthatnának a krisztusi egység megvalósításának útján. Végezetül pedig a katolikus egyház mostani helyzetét diagnosztizálta dr. Vik János, a BBTE teológiatanára, választ keresve arra, mennyiben tükröződik Krisztus arca az egyházon keresztül.

Nagy sikert aratott az erre az alkalomra készült kiállítás, amely a zsinat megszületésének előtörténetét, szakaszait ábrázolta, dokumentumokat mutatott meg. Külön hangsúlyt kapott a kiállításon a zsinat itthoni fogadtatása, annak hazai résztvevői, és a hazai katolikus egyház helyzete a ’60-as években. Bár az adott korban egyházi vezetőink nem képviseltethették magukat az eseményen úgy, ahogy jogukban állt volna, azért a zsinat eredményeinek a politikai elnyomás ellenére is voltak hatásai. A tárlat a zsinat szellemiségét próbálta megidézni, ahogyan annak fuvallata hozzánk elérkezhetett, és mint kora tavaszi szellő, még ha csak rügyeket fakasztott is, de kissé megkésve meghozta gyümölcsét.