Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 44. szám, 2013. november 3.

Vezércikk

November elsején és másodikán anyaszentegyházunk mindenszentek ünnepét és halottak napját tartja. Mindkét nap tulajdonképpen a halottakra való emlékezés. Hiszen mindenszentekkor is az elhunytak, másképp nevezve a szentek állnak előttünk, akikre az év folyamán név szerint nem emlékezünk.

Különös napok ezek. Ilyenkor a hívő és a hitetlen is egyaránt megfordul a temetőben. S ha megkérdeznénk valakit, hogy miért van ez így, a leggyakoribb válasz talán az lenne, nem tudom, ez a szokás. Mindegy, hogy valaki hívőként vagy hitetlenként, szokásból, hagyományból vagy szeretetből látogat ki a temetőbe, mindenki találkozik valamilyen formában a halállal.

Panoráma

Márton Áronnal a hit évében 

Nagy püspökünk, Márton Áron tanítása és példája ma sem veszít időszerűségéből. Feladatunk és kötelességünk, hogy ne csak imádkozzunk boldoggá avatásáért, hanem az általa mutatott példát kövessük, tanítását életre váltsuk. A hit évében (2012. október 11–2013. november 24.) minden hónapra kiválasztunk egy mártonároni gondolatot, hogy ezáltal is – világító jelként – elkísérjen bennünket. 

Hinni annyit jelent, mint elfogadni Isten kinyilatkoztatását, amit Jézus Krisztusban adott. A hit, hogy ésszerű legyen, megkívánja a kinyilatkoztatás ismeretét, de a kinyilatkoztatás ismerete még magában nem hit. A kinyilatkoztatás ténye nem áll az ember előtt matematikai bizonyossággal, nem hat az értelemre kényszerítő erővel. Ezért a hit mindig az ember szabad és személyes döntése Krisztus mellett, fenntartás nélküli csatlakozás Krisztushoz, a legfőbb Igazsághoz, kétely nélküli elfogadása a kinyilatkoztatásnak, Isten tekintélye alapján.

Panoráma

Magyar nyelven tartottak szentmisét a lajos­völgyi Nepomuki Szent János templomban 

A jubileumi év keretén belül – százötven éve katolikus templom és száz éve önálló plébánia van a településen – a szlovák, román és német zarándoklatok után október 26-án magyar híveket vártak Lajosvölgye katolikus templomába. Érkeztek is a hívek az egyházmegye számos pontjáról – Nagybányáról, Máramarosszigetről, Köveslázról, Batizgombásról, Szatmárnémetiből, Sárközről, Aknasugatagról, Túrterebesről – csoportokban, a forrástelepüléseket jelző táblákkal, megtöltve a templomot.

Fromherz Attila helyi plébános köszöntött mindenkit. Az új templomban ezelőtt nem hangzott el magyar nyelven szentmiseáldozat. Beszélt a település történetéről, az ott élt és élő emberekről, a közösség alakulásáról, a több nemzetiségű emberek békés együttéléséről, a hit, a kultúra megtartásáról. A szentmisét Reszler Mihály máramarosi főesperes celebrálta, a szentbeszédet Merlás Tibor mondta.

Panoráma

Érdekel-e, érdekeljen-e minket ma a zsidóság sorsa? Van-e közünk az egykor köztünk élt népcsoporthoz, történetéhez, van-e ennek bármi relevanciája mai életünkre, jövőnkre? Ehhez hasonló kérdéseket soroltak néhányan a Katolikus Akadémia őszi első előadása előtt. Aztán október 24-én a BBTE RK Teológia Kar dísztermében a hallgatóság nemcsak II. János Pál zsidók felé tett gesztusaival, bocsánatkérő szavaival szembesült, de a még nem egészen két hete Ferenc pápa által mondottakkal is: azt ismételte el és húzta alá a szentatya, hogy a zsidóság a kereszténység eredője, ezért a zsidó a keresztény testvére.

Panoráma

Angi István zeneesztéta a kolozsvári Zeneakadémia díszdoktora lett 

Már-már azt hinnénk, a mai világ nem alkalmas a szépre, s nincs fogadóképesség, érzékenység és nyitottság a jóra és az igazságra. Ezt véljük magunk körül látni, ezt sulykolják úton-útfélen, nem csak a média különféle csatornáin, de magunk között is erről beszélünk, rosszallóan ugyan, de amit sokat emlegetnek, bizony lassan akkor is megjelenik, ha nem kívánjuk: erre mondták bölcs őseink, ne fesd az ördögöt a falra, még megjelenik. Ha tehát valóban szebb-jobb világot szeretnénk, akkor erről kellene többet beszélnünk, nem a hiányáról! Szószéken, katedrán, magánbeszélgetésben.

Panoráma

Dávid Gyula irodalomtörténésznek életútja elismeréseként a Magyar Érdemrend Középkeresztjét adományozta Áder János magyar köztársasági elnök. A kitüntetést október 23-án, a magyar forradalom 57. évfordulójára szervezett kolozsvári ünnepségen adta át Balogh Zoltán, Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője. A kitüntetettet méltatta Magdó János főkonzul és Egyed Emese irodalomtörténész.

Panoráma

Szatmárnémetiben, a székesegyházi plébánia szervezésében a tavasszal indult előadás-sorozat keretében megkezdett identitástudat-fejlesztő előadások folytatásaként, az egyház és a kommunikáció téma keretében dr. Bodó Márta, a Vasárnap hetilap és a Keresztény Szó folyóirat főszerkesztője október 26-án délelőtt arról értekezett, hogy szüksége van-e az egyháznak a médiára. A két sajtóterméket húsz éve szerkesztő szakember átfogóan vázolta a kérdéskör elméleti, fogalmi vonatkozásait, nem kerülve meg a kommunikáció megítélésében észlelhető funkcionális egyenlőtlenségeket, feszültségeket sem.

Panoráma

Sok víznek kellett lefolynia a Dunán, hogy a római katolikus egyház II. vatikáni zsinat által megfogalmazott eszméi hozzánk, a körösvidéki Nagyváradra is elcsordogáljanak. Pontosan ötven évre volt szükség ahhoz, hogy a zsinat tanításáról, annak recepciójáról kiállítással egybekötött konferenciát tarthassunk a püspöki székvárosban. Mintha időkapszulában lettünk volna mindezidáig, miközben a világegyházban sok minden történt, amiről nem szerezhettünk tudomást. Lehetetlen lenne így utólag mindent bepótolni, de célunk manapság inkább az, hogy a világegyház mostani vérkeringésébe tudjunk aktívan bekapcsolódni, és az embereknek a mai kor nyelvén és gondolkodásmódján tudjuk hirdetni Krisztus örömhírét.

Panoráma

A budapesti Szent Angéla Iskola ének- és kamarazenekara Antoine de Saint Exupéry A kis herceg című megzenésített művét Sillye Jenő azonos című feldolgozása alapján, Semjénné Menus Gabriella rendezésében október végén sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi templomokban mutatta be.

Panoráma

Szociális szervezetek találkozója Kolozsváron 

A Főegyházmegyei Szociális Fórum kezdeményezés keretében október 13-án Kolozsváron találkoztak a Hunyad, Fehér és Kolozs megyei, egyházi kötődésű szociális szervezetek munkatársai és gondozottjaik. A Szent Kamill Otthonban megtartott találkozón hét szervezet képviseltette magát: a Gondviselés Egyesület (Kolozsvár), a Máltai Segélyszolgálat kolozsvári fiókja, a Szent Erzsébet Gyermekvédelmi Központ (Szászváros), a Gábor Arkangyal Gyermekvédelmi Központ (Gyulafehérvár), a Kis Szent Teréz Gyermekvédelmi Központ (Torockó), a Szent Kamill Otthon (Kolozsvár) és a Gyulafehérvári Caritas. A szervezetek munkatársai megbeszélésen vettek részt a szervezetek közötti együttműködési lehetőségekről. A program fénypontját az erre az alkalomra összeállított ünnepi műsor jelentette, amelynek keretében gyerekek, fiatalok és idősek szavaltak, énekeltek hangszeres kísérettel. Az alkalom közös szentmisével és ebéddel zárult.

Panoráma

Három hete annak, hogy a kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség megnyitotta kapuit az istenkereső fiatalok előtt, ugyanakkor ismét kalandra hívta a lelkes egyetemistákat. Október 26-án, szombaton, az elsőéveseké volt a főszerep a KEL házatáján. Az egész napos rendezvény, a Gólyanap, már reggel fél tízkor kezdetét vette: reggelivel és meleg teával várták a szervezők az érdeklődő fiatalokat. A legendás felső terem régen látott zsongással és mosolygós arcokkal telt meg. Az ismert és ismeretlen arcok sokaságát a közös játékok oldották fel, amelyek segítették a résztvevőket abban, hogy jobban megismerjék egymást. Az ismerkedést kiscsoportos megbeszélés követte, ahol a gólyák két-két csapatvezetőt is kaptak a felsőbb évesek soraiból, ez utóbbiak a béka névre hallgattak. Az így alakult 4 kiscsoport lényege abban állt, hogy ne csak egymás nevét, hanem jellemét, vágyait, terveit, álmait is felfedezzék a csapattagok. Egyfajta idővonalat készítettek, amelyen többek között az szerepelt, hogy mivel jöttek el otthonról a kincses városba, illetve mi volt az a pont, ami a KEL berkeibe buzdította őket. Kora délután az eseményt a közös szentmise koronázta meg, amelyet az egyetemi lelkész, Takó István celebrált. Az evangéliumban a fügefa történetéről hallhattak a fiatalok. Rajtuk van most a világ szeme, gyümölcsöt hozó fákká érdemes növekedniük, hogy együtt építhessék tovább Isten csodálatos országát. A szentmisét követően nem csak lelki, de testi táplálékkal is várták a szervezők a friss gólyákat egy hangulatos ebéd keretén belül. Délután újra összeálltak a kis csapatok, amikor már konkrét feladatot kaptak az estére készülődve.

Panoráma

Manapság gyakran hallani, hogy az egyre több adminisztrációs munkát kérő tanári hivatás gyakorlóinak alig jut idejük, erejük iskolán kívüli tevékenységek szervezésére. Ezért külön is dicséretes hittanáraink hétvégi és ünnepnapok körüli programokban való részvétele, s az még inkább, ha valaki ennél többre is vállalkozik.

Kitekintő

Rómában a Lateráni Egyetemen a Ratzinger Foundation rendezésében október 24–27. között nemzetközi biblikus konferenciát tartottak az Evangéliumok. Történeti és krisz­to­lógiai kutatás címmel. A mintegy 450 fős konferencián jelen voltak nemcsak az olasz katolikus biblikusok, hanem az amerikai, a német, az afrikai, valamint az anglikán, evangélikus, kálvinista és baptista biblikusok is. Igazi ökumenikus biblikus konferenciának tekinthető, amelyet talán elsőként szerveztek a Lateránon és a Vatikánban.

Egy falat a léleknek

• Hogyan lehet a keresztény életnek a ragyogó jele a mi életünk? Folyton érezzük magunkban a szív és a lélek gyöngeségeit, betegségeit, amelyek sokkal drámaiabbak, mint a testé. Mégis mit jelentenek ezek a szavak, amit az Úr mond: „Ha kitartotok tanításomban, tanítványaim lesztek, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz benneteket.” (Jn 8,31)

Útjelző

Mária iskolájában 59. 

„Nagyon vigyázzatok tehát arra, hogyan éltek: ne oktalanul, hanem bölcsen. Használjátok fel az időt… Ne legyetek oktalanok, hanem értsétek meg, mi az Úr akarata.” (Ef 5,15–17)

Mária az Atyaisten legszeretettebb leánya, s mint ilyen, egész különös helyet foglal el az atyai szívben. Minél inkább tudatában van valaki Isten szeretetének és minél tökéletesebben megtapasztalta, annál inkább tudja szeretni életét.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Ha azt mondanám, hogy mindenki hunyja be a szemét és képzelje el az otthonát, gondolom, elsősorban egy ház képei jelennének meg a szeme előtt. Hogy kisebb, nagyobb, kertes- vagy tömbház, ez mind mellékes. Hétköznapi emberek lévén nem olyan lakások cikáznak a szemünk előtt ilyenkor, mint amilyeneket az interneten látunk, ha rákattintunk a „fényképek XY sztár otthonáról” linkre. Mert azokat az ember végignézi, megállapítja, hogy valóban nem hiába fizette az illető a lakberendezőt, igazán jó az ízlése a lakberendezőnek, a nappali is szép tágas, már csak oda beférne a fél utca. Majd fél év múlva lehet újabb képeket nézni az újabb és még nagyobb otthonáról. Mert ugye a média mindig hat ránk, ha akarjuk, ha nem.

Pitypang

Szászfehéregyháza (Viscri) 

Az Oltmelléki hegysor keleti részében fekvő Szászfehéregyházát a Segesvár és Brassó közötti útról Szászbudánál letérve lehet a legkönnyebben megközelíteni. Ebből az irányból egy rossz minőségű, de viszonylag biztonságosan autózható út vezet a településre, ahonnan a faluhoz közeledve, jobboldalt már látszik a dombtetőre épített erődtemplom. Szászfehéregyházára érve, a település központi részén lévő hosszú utcába jobbra kell fordulni, majd az utcán majdnem végigmenni, és az épület látszó tornyait követve, valamelyik utcán ismét jobbra fordulni.

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán
5. forduló 

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail- címre! A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Hírek, hirdetések

A váradi püspöki kápolna búcsúja

November 4-én, hétfőn, Borromeo Szent Károly ünnepén de. 11 órakor Böcskei László megyéspüspök a püspöki kápolna búcsújának alkalmából ünnepi szentmisét mutat be az egyházmegye papságával, szerzeteseivel és hitoktatóival közösen a püspöki palota kápolnájában. Erre az eseményre is nagy szeretettel várják mindazokat a híveket, akik hivatástudatuk megerősödéséért szeretnének közösen imádkozni. (A váradi püspökség titkársága)