Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 44. szám, 2012. október 28.

Aktuális

Az önkritikus egyház mindig a 0 ponton indul

A II. vatikáni zsinat maradandó aktualitása témakörrel a Katolikus Akadémia október 25-én megnyitotta harmadik évét. A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának dísztermében a nagy érdeklődésnek örvendő évadnyitó előadást Jitianu Liviu egyetemi adjunktus mutatta be Mi történik az egyházammal? címmel.A jelenlévők átfogó képet kaptak a II. vatikáni zsinatról, annak céljairól és eredményeiről.

Ötven évvel ezelőtt XXIII. János pápa az új pünkösd vágyával megnyitotta a II. vatikáni zsinatot. A társadalom elvilágiasodása és az egyház önkritikára érett állapota szükségessé tette az ablakok szimbolikus kinyitását, a Krisztushoz való visszatérést. A pápának oly fontos aggiornamento új távlatba kívánta helyezni az egyházat, a kornak megfelelő utat jelölve ki neki a világban – emelte ki az előadó. Emiatt a zsinat határkőnek számít, a hagyományok értékelése, újraértelmezése és továbbadása volt a témája. Felismerték a világgal való párbeszéd fontosságát, előtérbe került az egyház helye a világban problematikája. „Az egyház Isten népe” -- magyarázta Jitianu Liviu és hozzátette: a mai ember egyik legnagyobb problémája az indifferentizmus, azaz a közömbösség. Első sorban az egyházba vetett bizalmat kell erősíteni. Zárszóként az előadó arra hívta fel a figyelmet, le kell tudni tenni a tiarát, ahogyan VI. Pál pápa tette, hogy e párbeszéd létrejöhessen, hogy új pünkösdöt joggal várhassuk.

Vezércikk

Katolikus anyaszentegyházunk november 1-jén mindenszentek ünnepét üli. Ez a nap elválaszthatatlan a népi hagyományban a halottak tiszteletétől. Egyházmegyénk főpásztora gyakran hangoztatta – és igaza van –, hogy a hagyományt tiszteletben kell tartani. E két ünneppel kapcsolatos gondolataimat osztom most meg a kedves olvasókkal.

Ősz van. A falevelek megsárgultak. Lassan-lassan elválnak éltető forrásuktól, útnak indulnak az elmúlás útján. Kényszeredetten teszik ezt, mintha nem akarnának eljutni a holtpontra, a földre. Hullnak a fáról, de lehetőleg a leghosszabb utat teszik meg – amibe gyakran a szél is besegít – a halálig. Ebben az őszi környezetben, amely az elmúlás hangulatával telített, egy magányos, idős ember sétálgat. Gondolataiba merülve észre sem veszi, hogy elér a temetőbe. Leül padra, gyönyörködik az őszi tájban.

Panoráma


Október 19–21. között Fiatal vagyok és gondolkodom címmel médiaképzést, ifjúsági találkozót szervezett a Vasárnap katolikus hetilap Kolozsváron a Szent Mihály plébánián, annak vezetője, Kovács Sándor főesperes nagyvonalú támogatásával. A főesperes elmondta: az egyház szívügyének tartja a kompetens katolikus publicisták képzését.

Az erdélyi, a szatmári és a váradi egyházmegyékből érkező középiskolás diákok, egyetemisták, kispapok és lelkipásztorok a média különböző területeivel ismerkedtek meg műhelymunkák során médiaszakemberek, a katolikus média munkatársai vezetésével.

A találkozó péntek délután kezdődött: a Szent Mihály plébánia hittantermében gyülekeztek a résztvevők. Rajka Mária, Rajka Petra és Jakab Melinda szervezők fogadták az érkezőket. Rajka Máriát mint a rendezvény ötletgazdáját kérdeztük először.

Panoráma


Október 16–20. között tartotta ez évi, 23. nagygyűlését a Romániai Rendfőnöknők Konferenciája a kolozsvári Manréza Lelkiségi Központban. A címben megnevezett téma köré szervezett találkozón 54 elöljáró és küldött vett részt 42 romániai szerzetesközösségből. A nagygyűlést Varvara Acatrinei CJ, az RRK elnöke vezette, Páll Leó OFM moderálta.

Panoráma

A Szentírás közös ünnep­lése céljából a Katolikus Magyar Bibliatársulat idén is meg­szervezte a Főegyház­megyei Bib­lianapot október 13-án Gyer­gyószentmik­ló­son, a Szent Miklós plébánián. A programon mintegy hetvenen vettek részt, laikusok, papok és kispapok Csíkszeredából, Gyer­gyószentmiklósról, Udvar­hely­ről, Gyulahehér­vár­ról és Ma­ros­vásárhelyről.

Panoráma

Jótékonysági akció Székelyudvarhelyen 

Október 20-án, szombaton több civilszervezet vett részt a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány adománygyűjtő akcióján. Az újszerűnek mondható akció lényege, hogy a résztvevők valamilyen civil kezdeményezésért szaladnak, és támogatókat keresnek, akik fogadnak rájuk körönként meghatározott összeggel, vagy fix pénzösszeget ajánlanak fel – mindez kellemes közösségi hangulatban történik, ahol a jóízű testmozgás nem öncélú.

Panoráma

Hitoktatók egyházmegyei találkozója Nagyszokondon 

A hátrányos helyzetű és roma gyerekekkel való foglalkozás volt a témája az október 19. és 21. között megrendezett hitoktatók egyházmegyei találkozójának. A nagyszokondi Szent Ignác lelkigyakorlatos házban összegyűlt vallástaná­roknak dr. Szabó Thalmeiner Noémi, a BBTE Pszichológia és Neveléstudományok Kar Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézete szatmárnémeti kihelyezett tagozatának adjunktusa és Kardos Melinda, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Karának doktorandusza tartott helyzetgyakorlatokkal kiegészített interaktív előadást.

Panoráma

Október 20-án, szombaton tizenhét lelkes résztvevő találkozott az ótordai református gyülekezet közösségi termében, annak a Cari­tas-képzésnek a folytatásaként, amelyet a múlt tanévben házhoz kötött időseket látogató önkéntesek számára hirdetett meg a Gyulafehérvári Caritas.

Panoráma

2012. október 13-án zajlott az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás nagytalálkozója, amelynek ezúttal a marosvásárhelyi Nemzeti Színház adott otthont. A hit évének küszöbén az együttlét mottóját Pál apostol szavai képezték: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz” (ApCsel 16,31). Mindannyiunk örömére ez alkalomból közel kilencszáz résztvevő gyűlt össze Erdély különböző pontjairól.

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas székelyudvarhelyi önkéntesei sportnapot tartottak fogyatékkal élő fiatalok számára Én sem vagyok más, mint a többi gyermek címmel. Mint ahogy a program elnevezése is mutatja, a célcsoport azok a gyerekek, fiatalok voltak, akik fogyatékosságukból kifolyólag nem tudják a mindennapjaikat a megszokott keretek között élni. Az önkéntesek azzal az eltökélt céllal jelentkeztek erre a rendezvényre, hogy szeretnének valami fontosat, hasznosat, jót tenni, és cserébe sok mosolyt, kacagást vártak el. Ugyanakkor hozzá szerettek volna járulni ahhoz, hogy a fiatalok könnyebben fogadják el a másságot.

Panoráma

Ezzel a címmel tartott szakmai programot a Pro Educatione Egyesület október 15–16-án Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban, a felnőttképzési hálózat központjában.

A tréning vezetője Petróczi Ferenc, a Türr István Képző és Kutató Intézet székesfehérvári központjának igazgatója és Kerekes Salánki István tréner voltak. A Renovabis Solidaritätsaktion és a Communitas Alapítvány által támogatott, elméleti és gyakorlati egységekből álló képzés során a tagszervezetek képviselői kissé személyesebben is megismerhették egymást, és az együttlét végén újabb lépéseket tettek a Pro Educatione ernyőszervezetre vonatkozó kérdéseik, elvárásaik és elképzeléseik megfogalmazása és közösbe tétele felé.

Panoráma

Bővül a nagykárolyi Kalazanci Szent József líceum 

Szeptembertől három osztály már beköltözhetett, de hamarosan tágas könyvtárteremmel és korszerű tornateremmel is rendelkezik majd a Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum.

Poszet Anikó igazgatótól megtudtuk, már a tavalyelőtti tanévben nyilvánvalóvá vált számukra, hogy az új tanügyi törvény szabályozásait követve kicsinek bizonyul az iskola épülete. Bevezették ugyanis az előkészítő osztályt, a szaklíceumi osztály pedig ezentúl nem három, hanem négy év után végez, és hagyja el az iskolapadot. Úgy becsülték a termek számát, hogy három osztálynak ebben a tanévben már nem jut hely a régi épületben, annak ellenére, hogy a fizika, kémia, biológia laborokban is állandóan osztály működik. Mivel tornateremmel nem rendelkeznek, egy termet korábban fenntartottak tornaszobának, hogy legalább az elemisták az esős idők alkalmával bent tudjanak maradni, idéntől ugyanakkor már ott is osztály működik.

Egy falat a léleknek

• Egyszer valaki afelől érdeklődött, hogy mikor lesz a búcsú. Elmondtam tehát neki, hogy mikor fog kezdődni a búcsús, ünnepi szentmise. Mire ő: „És aztán mikor kezdődik a búcsú?”

• Sokan arra gondolnak, hogy a búcsú nem más, mint az ünnepi felvonulás, a piknikezés, az eszem-iszom, a zsibvásár, a dínom-dánom és a különféle szórakozási programok.

• A búcsú – latinul: indulgentia – elengedést jelent, vagyis a már föloldozást nyert bűnért járó, ideigtartó büntetés elengedését. A szentgyónás visszavezet a kegyelem állapotába, viszont a bűn „nyomai” bennünk maradnak. A teljes búcsú az ideigtartó büntetéstől, vagyis a tisztítótűztől is megszabadít minket.

Útjelző

(V. parancsolat, 17/2. rész) 

Ez főleg a mértéktelen evésben és ivásban mutatkozik meg. Az első és a második világháború között székely népünk nemcsak idegenbe vándorolt kenyérkeresetre, hanem elszegényedett és el is iszákosodott. Látva ezt az akkori buzgó székely papság, a szent életű gróf Mailáth Gusztáv Károly érsek nagy örömére, megalapította az úgynevezett „antialkoholista” társaságot. (Az idős paptestvérek még emlékeztek rá; köztük a legutolsó, Jakab László régens nemrégen hunyt el Csíkszeredában.) Élvonalban az akkori katolikus papság állt, vezérük a csíkkozmási születésű Bálint Vilmos csíkszenttmási plébános volt. Mozgalmukhoz bárki csatlakozhatott. Eskü alatt megfogadták, hogy szeszes italt nem isznak. Rövid idő alatt csodálatos eredményeket értek el. Láthatóan megcsappant az iszákosok száma. De nem elégedtek meg ennyivel. Mindenhol fellendítették a kultúrmunkát, az áldásos népművelést. Többek között színdarabos bálokat is rendeztek, amelyeken Bálint Vilmos plébános remek színdarabjait adták elő.

Emlékezzünk régiekről

Száz éve haltak meg:

Dr. Vass Albert. Udvarhelyen született 1863. december 10-én. Teológiai tanulmányait Gyulafehérváron és Rómában végezte. Filozófiából doktorátust szerzett. 1889. december 26-án szentelték pappá. Karcfalván volt káplán, Gyulafehérváron teológiai tanár, majd Kolozsváron gimnáziumi igazgató. Kolozsváron hunyt el 1912. október 13-án.

Hírek, hirdetések


Templomszentelési és szoboravató ünnepség Sepsiszentgyörgyön

Október 27-én, szombaton ünnepelik a sepsiszentgyörgyi Szent József-templom felszentelésének 110. évfordulóját. Az ünnepi hálaadó szentmise 11 órakor kezdődik, amelyet Jakubinyi György érsek celebrál, a szentmise után a templomkertben felszenteli Isten szolgája, Márton Áron püspök ülő szobrát. (józsa)