Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Az ünnepségek utolsó napján, vasárnap, a Szent Mihály-templom bejárata melletti Márton Áron-szobor előtt a kolozsvári zsidó hitközség tisztelgő elnöke, Schwartz Róbert, Csulák Péter magyar konzul és számos hívő jelenlétében emlékeztek. Laczkó Vass Róbert színművész idézte a főpap szavait. Kovács Sándor főesperes-plébános beszédében emlékeztetett arra, hogy 1944. május 18-án a kolozsvári Szent Mihály-templom szószékén hangzott el az a figyelmeztető, tiltakozó beszéd, amely a zsidók megsemmisítését célzó intézkedések és haláltáborok ellen szólt.

Kovács Sándor azt hangsúlyozta, hogy Áron püspök igazságérzete szellemében ápoljuk ma is kapcsolatainkat a kolozsvári zsidó hitközséggel, a zsidókat – Szent II. János Pál pápa szavaival – „idősebb testvéreink”-nek tekintjük. Nekünk, katolikusoknak emberi és keresztény kötelességünk megőrizni a zsidó mártírok emlékét, mindent megtenni azért, hogy soha többé ne kerülhessen sor hasonló tragédiákra. A megemlékezés zárómozzanataként zsidó szokás szerint tiszteletük jeleként kavicsokat helyeztek el a Márton Áron-szobor talapzatán.