Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

115. évfordulóját ünnepelte a temesvár-gyárvárosi katolikus templom. 1901. ok­tóber 13-án szentelték fel a Magyarok Nagyasszonya tisz­teletére.

A búcsús szentmisét dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püs­pök celebrálta. Prédikációjában Máriának népünk életében betöltött szerepéről beszélt: „a Szűz­anyát a magyarok mellett más nemzetek is kiemelten tisz­telik. Amikor Máriához fohász­ko­dunk, kérjük, hogy segítsen min­ket igazi közösséggé válni, mert annak tagjai egymást támogat­ják, szeretetben jó kapcsolatokat alakítanak ki egymással”. Soltész Miklós, az Emberi Erő­­források Mi­nisz­téri­u­mának ál­lamtitkára örömét fejezte ki: „Csodálatos, hogy bár ez a templom a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szenteltetett fel, mégis román, német és más nemzetiségek itt otthonra leltek ebben a templomban”. Szerinte a Millenniumi templomban megvalósultak Márton Áron püspök gondolatai: „ha több kölcsönös tisztelet volna bennünk egymás iránt. Ha népünk többi csoportjait is őszinte nyíltszívűséggel tudnánk nézni…, az emberiség szeméből sok könny, szívéből sok gyűlölet kiszikkadna.”

Ioan Selejan, a Bánság metropolitája, egy 17. századi, Szűz Máriát ábrázoló üvegfestménnyel ajándékozta meg Soltész Miklós államtitkárt, és elmesélte: „mielőtt édesanyám meghalt, Szűz Mária gondjaira bízott engem…, a Mária oltalmába ajánlott templomban még sokan vannak, akiket Szűz Máriára bízott az édesanyjuk… Mária tisztelete jegyében ebben a templomban egymásra talált legalább három nép, a magyar, a román és a szerb, és azt kívánom, hogy ebben a bánsági régióban békesség uralkodjon, többé ne dörögjenek a fegyverek”.