Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A csíkszeredai Erőss Zsolt Sportaréna adott otthont az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás (EKKM) XIII. országos találkozójának. Az október 8-án lezajlott rendezvény szervezését a helyi Búzamag közösség vállalta, az esemény mottóját Máté evangéliumából választották: „Ti vagytok a világ világossága” (Mt 5,14). A több mint ezer résztvevő jelenlétében Fülöp Magdolna szociális testvér és Szénégető István plébános tanításaikkal rávilágítottak arra, hogy keresztényként mindannyiunknak küldetésünk van, ugyanezt emelte ki prédikációjában Tamás József segédpüspök is.

Ezt követte a gelencei Bétel ificsoport pantomim-előadása, amelyben kiemelték a mai emberre leselkedő kísértéseket, amelyek „megkötözik”, foglyul ejtik a kelepcébe besétálót, de arra is rámutattak, hogy van, aki elvágja a kötelékeket, kiszabadítson a gonosz fogságából. Szépen kidolgozott, hiteles produkciójukban a közösség megtartóerejét is kihangsúlyozták.

A csíkszeredai Búzamag közösség dicsőítő csapata segítette a résztvevőket a megérkezésre, szíveik megnyitására, a rendezvényre való ráhangolódásra. Fülöp Magdolna szociális testvér tanítását azzal kezdte, hogy Jézus ki akar hívni a kényelmi zónánkból, mert azt akarja, hogy tovább növekedjünk, tovább fejlődjünk. Ezt követően a világosságról beszélt: úgy tudunk a világ világossága lenni, hogy Jézus fényét tükrözzük: „Ő a nap és mi vagyunk a hold”. Tanítása végén a küldetésről is beszélt: „Ha szenvedélyemmé válik az, hogy megismerjem Jézust, hogy benne éljek, hogy benne megmaradjak, hogy hozzá hasonlóvá váljak, akkor a szívem égni kezd azért, ami neki fontos. Mindegyikünk számára Isten elképzelt egy olyan területet, egy olyan küldetést, ami által Isten országát elhozhatjuk a földre. De fontos, hogy ezt tőle kérdezzük meg, mert ő tudja.”

A székelyudvarhelyi Pitypang ifjúsági közösség Indulj és menj! mottójú pantomimje rámutatott arra, hogy akkor tudunk kiteljesedni, ha azt tesszük, amire Isten elhívott.

Szénégető István plébános a küldetést röviden úgy foglalta össze: Isten akarta, hogy legyek, én nem véletlenül születtem, nem csak a szüleim szerelmének vagyok a gyümölcse, hanem Isten engem akart.

A szentségimádáson a zenei szolgálatot a Psallite ifjúsági ének és zenekar végezte.

A záró szentmisén Tamás József segédpüspök prédikációját három szó – lélek, bölcsesség, szeretet – köré építette fel. Kitért arra, hogy „a keresztény ember – Jézus Krisztusnak a követője – akkor válik a világ világosságává, ha a léleknek az embere, ha lelket visz bele a mindennapi életbe”.

Az előadások meghallgathatóak www.ekkm.ro honlapon. A jövő évi találkozó időpontja: 2017. október 14.