Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek
  • Isten szeretetének a mértéke a mérték nélküli szeretet.
  • Istennek az irántunk való szeretete teremtő szeretet. Isten azt kezdi szeretni, ami nincs, és ezért lettünk. Életbe hívott, de nem csak, hanem új élettel ajándékoz meg minket.
  • Mi azt szeretjük, aki van, aki öröktől fogva van, és aki által létezik minden.
  • Isten szeretete minden értelmet meghalad, de el lehet fogadni. Ez valójában a kereszténység lényege, vagyis Krisztus szeretete, ami megmutatkozik a kereszten.
  • Az a szeretet, amely nem mérték nélküli, az nem is szeretet. Mit jelent, hogy mérték nélküli? Azt, hogy meghaladja az értelmet.
  • Még az emberi szeretet is meghaladja az értelmet. Semmiféle tudós vagy szakember nem tudja leírni azt, amikor azt mondja neked a férjed, a feleséged, a gyereked vagy éppen az unokád, hogy „szeretlek”. Ez nem e világi esemény, ez nem „természetes”, viszont e világban van.
  • Az a szeretet, amit teljesen meg lehet érteni, az már önzés. Ha a valakivel való szeretetkapcsolatomat meg lehet magyarázni, akkor az már nem szeretet. Az csupán rejtett önzés.
  • Adok, hogy adjál. Nekem mindig jól jön az, hogy ugyanannyit adok, amennyit te adsz. Ez valójában csak cserebere, ami érthető. Erről szólnak az átlagfilmek is. Ezért hagyja ott a férjét vagy a feleségét a házastárs. Ezért rúg bele… ez érthető. De jaj annak az emberiségnek, civilizációnak – mert én nem nevezném kultúrának –, ahol csak ezt nevezik szeretetnek.
  • A modern világ zűrzavara ellenére a keresztény embernek továbbra is Isten szeretetére kell építenie egész életét. Arra a szeretetre, amely mérték nélküli, vagyis amely nem méricskél, s amely nem keresi a maga javát.