Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 43. szám, 2013. október 27.

Vezércikk

Nem mondhatom, hogy saját gyereket nevelek, még a másét sem, hiszen jelenleg alkalmilag sem dolgozom szívemnek oly kedves tanári szakmámban. Ám a pedagógia kérdései foglalkoztatnak, figyelem, olvasom a legújabb kutatásokat, elképzeléseket, elveket és gyakorlatokat, érdeklődéssel tanulmányoztam korábbi korokban kidolgozott és hosszú évtizedeken-századokon át sikerrel (szerzetesek által) alkalmazott pedagógiai rendszereket és gyakorlatokat. Emellett szerkesztőként rendszeresen figyelem a világ és szűkebb tájaink eseményeit: milyen rém- és örömhírekről tudósít a média, mi a divat, a szokás ma a világban, hogyan élnek, gondolkodnak, cselekednek, döntenek kortársaink. Melyek a közösségek, társadalmak kimondott és kimondatlan értékei, amik a mai gyerekeket vonzhatják, ami a példák láttán számukra is követendő?

Panoráma

Mindenszentek. Nagyon tetszik ez a szó! Amikor kimondom, amikor másoktól hallom, az jut eszembe, hogy nemcsak pár, rendkívüli tulajdonságokkal rendelkező emberről, szentről van itt szó, hanem mindenkiről. Mindenkiről, aki Istent kereste, és az ő útján járt.

Nem szeretnék teológiai fejtegetésekbe kezdeni, arról beszélve, kik a szentek, mi szükséges ahhoz, hogy mi is azok legyünk. És nem is szeretnék csak egy-két szent életéről szólni, mivel nagyon különbözőek vagyunk: nekem egyik áll közel szívemhez, másnak más. Inkább folytatom azt a gondolatot, hogy a mindenszentek társaságába bárki beléphet. Bármennyire hihetetlennek hangzik is, még te is ott lehetsz!

Igen, te, aki ezeket a sorokat olvasod. És ha most azt érzed, hogy: nem, nem, én bűnös ember vagyok, sok gyengeségem van, nem vagyok arra való, hogy rólam szobrot állítsanak a templomban, akkor megnyugtatlak, valószínűleg nem is fogják ezt tenni. De ha így gondolkodsz, akkor jó úton jársz. Mert az egyik alapvető tulajdonsága azoknak, akiket mi szenteknek nevezünk, az alázat. Ennek a szónak is, ugyanúgy, mint a „szent” szónak, nincs nagy keletje, mivel sokan félreértik.

Panoráma

Márton Áron és Jakab Antal gyulafehérvári püspökök emlékezete Bécsben címmel szervezte meg október 15-én a Balassi Intézet – Collegium Hungaricum azt a konferenciát, melynek védnökei Christoph Schönborn bécsi bíboros-érsek és Cserháti Ferenc, a külföldi magyar lelkipásztori szolgálattal megbízott segédpüspök voltak.

Az egész napos konferenciát a társszervező Simon Ferenc bécsi esperes, az ausztriai magyarok főlelkésze nyitotta meg. Isten szolgája Márton Áron bátor kiállását a nagy püspök néhány beszédének idézésével húzta alá, és a példa követésére biztatott: „meg kell tanulnunk, hogy egymásért munkát vállaljunk, és tudjunk együtt dolgozni az élet minden területén”. Ezt követően Szalay-Bobrovniczky Vince, Magyarország ausztriai nagykövete gratulált a konferencia szervezőinek, és kívánt eredményes munkálatokat, majd dr. Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium államtitkára emelte ki annak fontosságát, hogy nemcsak világi ügyekkel szükséges foglalkozni, hanem a magyarság identitását és megmaradását legalább annyira szolgáló egyházi kérdésekkel is.

Panoráma

A közösségalapítók előtti tisztelgéssel, visszaemlékezésekkel, tanúságtételekkel, diákok ünnepi előadásával, új zászló megáldásával és hálaadó szentmisével zárult Csíkszeredában október 19-én a Szociális Testvérek Társasága erdélyi kerületének jubileumi éve. A Segítő Mária Katolikus Gimnázium kollégiumi termében összegyűlt vendégeket házigazdaként az iskola tanára, Farkas Ibolya testvér, majd Farmati Anna, az erdélyi testvérek elöljárója köszöntötte.

Panoráma

Hála és köszönet fogalmazódik meg a szívünkben, ha az Erdélyi Katolikus Karizmatikus Megújulás találkozójára visszagondolunk, amelyet Csíkszeredában rendeztek az Erőss Zsolt Arénában október 12-én. Nagy volt az érdeklődés a találkozó iránt, 1800-an vettek részt. A találkozóra Erdély számos városából érkeztek résztvevők. Erdély-szerte több mint 15 közösség tartozik a megújuláshoz, és közel 1000 tagja van. A nap előadója az Angliából érkezett Damian Stayne volt, a Cor et Lumen Christi közösség alapítója. Felemelő volt együtt dicsőíteni az Istent, együtt kiáltani Damian biztatására: Jézus él! Jézus feltámadásának első tanúi is éppen ezt a hírt vitték, hogy Jézus él! Ebből az örömhírből szökkent szárba a kereszténység. Damian arra bátorította a résztvevőket, hogy merjenek hinni, mert Isten nagy és hatalmas, többre hív, mint hogy egyszerű átlagemberként éljük le az életünket. Azt akarja, hogy az ő dicsőségének részese legyen mindenki, s merjen nagyot álmodni, nagy dolgokat elhinni és nagy dolgokról beszélni. Fontos akarni, hogy szent életet éljünk. Ezt úgy lehet hatékonyan elérni, ha Isten jelenlétében élünk. Kiemelte, ha hiszünk Jézus feltámadásában és erejében, csodák történhetnek az életünkben.

Panoráma

Bodó György 2010-től Gyi­mesközéplok plébánosa. A gyi­mesi völgyek és hegyek kemény világában, ahová a modern média (tévé, internet) még most is nehezen tud betörni a földrajzi jellegzetességek miatt, az olvasás napjainkban is az egyik fontos információszerzési lehetőség és egyben szórakozás. Felismerve ezt a tényt, Bodó Györgynek első lépésként sikerült elérnie, hogy az újságolvasók, a Vasárnap-olvasók táborát jelentősen növelte, ami manapság magában is elismerésre méltó tény. 2011 őszén egy beszélgetés alkalmával a Vasárnapot kiadó Verbum Egyesület munkatársai felajánlották, hogy segítenek a plébánosnak egy könyvtárat létrehozni adományból származó könyvekből. Az első szállítmány könyvet már 2012 januárjában eljuttattuk a Gyimesekbe. Azóta több alkalommal több mint 3000 könyvet sikerült adományozni. A Verbum Egyesület szándékát nagyban támogatta a budapesti Szent István Társulat is, magánszemélyek, a Kolozsvári Egyetemi Könyvtár is adományozott e célra könyveket, amelyeket kiegészítették a Verbum Egyesület saját könyvei. Az október közepén a Gyimesekbe eljuttatott könyvekkel a plébánia épületében kialakított könyvtár lassan megtelik, immár bővítésre szorul a főleg fiatalkorúakból álló olvasóközösség örömére.

Panoráma

Október 19-én a marosvásárhelyi Máltai Segélyszolgálat zarándoklatot szervezett a városban. Az élő rózsafüzér alapgondolata: „elindulunk égő szívvel és minden léptünk imádság lesz”. Hét templomot látogattak meg a zarándokok a remeteszegi templomból indulva. Ismerkedtek, imádkoztak az élő rózsafüzérnapon.

Panoráma

„Megbízható fogamzásszabályozás mesterséges hormonok és művi beavatkozás nélkül?” Ez a kérdés motoszkált a résztvevőkben, és ezt jelentették ki az alapképzést tartók, a Margulescu Cotiso és Melinda házaspár a Gelencén szervezett, a prof. dr. med. Josef Rötzer-féle tüneti-hőmérőzéses módszerét ismertető képzésen.

Panoráma

A művész, amikor alkot, szinte kilép az időből, miközben pont azt, az időt örökíti a készülő műalkotásba, azt ragadja, állítja meg. Az alkotás forrásai egy képzett művész esetében a mélyben vannak, gyökerekként táplálkoznak a századok hagyományából, arra építkezik az alkotó, tehát alkotása mintegy az időben felhalmozott tudásra, tapasztalatra épül. Ugyanakkor ahhoz, hogy alkotni tudjon, kilép az időből, mintegy felfüggeszti, megdermeszti a (hétköznapi) időt, hogy aztán az elkészült műalkotás maga vigyen vissza az időbe: a kortárs pillanatba, amiben él s amit megörökít, illetve az idő folyamatába, amiben ő egy pont, amely a múlt s a jövő közt építi a folytonosságot. Ilyen és ehhez hasonló gondolatokkal nyitották meg Valovits László egyéni festészeti tárlatát a kolozsvári Minerva Művelődési Egyesület székházában október 8-án délután. A kiállított festményekről, a művészről, pályájáról Tibori Szabó Zoltán beszélt, majd Ioan Horváth-Bugnariu grafikus, a Romániai Képzőművészek Szövetsége (UAP) kolozsvári fiókjának elnöke személyes hangon, régi ismerősként és pályatársként köszöntötte a művészt. Valovits László a moderátor, Köllő Katalin kérdéseire saját alkotói módszeréről beszélt, majd arra hívta fel a jelenlevők figyelmét, hogy kiállított festményei címét szándékosan hallgatja el, mert azt szeretné, ha a szemlélő a képekkel, a kiállított portrékkal személyes párbeszédbe elegyedne. Ehhez úgy érezte, nem szükséges, egyenesen gátló, ha a nevek, életrajzi vonatkozások elterelik a figyelmet mindarról, amit a kép tud elmondani, az ábrázoltak szeme, szája, arckifejezése, mindaz, amit róluk a festő akar és tud elmondani.

Kitekintő

A halottak kálváriája

1958. február 5. a budapesti Fő utcai katonai bíróság épületében megkezdődött a Nagy Imre-per. 1958. június 15-én a Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa Nagy Imrét halálra és teljes vagyonelkobzásra ítélte. Továbbá halálra ítélte Gimes Miklóst, Maléter Pált. Másnap, június 16-án hajnalban a budapesti gyűjtőfogház udvarán mindhármukat kivégezték, és holttestüket ugyanott eltemették. A tetemeket 1961. február 24-én titokban kihantolták, és az Új Köztemető 301-es parcellájában hamis nevek alatt eltemették. 1989. március 29-én, a 301-es parcellában megkezdték a kivégzettek kihantolását. 1989. június 16-án, több százezer megemlékező kíséretében megtörtént a mártírok újratemetése Budapesten, és ezzel 31 év után megkapták az őket megillető végtisztességet, illetve végleges nyughelyüket. Alig három hét múlva, a legfőbb ügyész törvényességi óvása nyomán, a Legfelsőbb Bíróság Elnökségi Tanácsa bűncselekmény híján hatálytalanította a halálos ítéleteket, és felmentette a kivégzet­teket.

Egy falat a léleknek

Az évszakok harmadik időszakában az idős, beteg testvéreinkre emlékezünk. Talán nem véletlen az időpont megválasztása. Miként a gyümölcsöt vagy termést hozó táj szépségére, az erdő lombhullató sokszínűségére rácsodálkozunk, ugyanúgy csodálkozhatunk rá az idősödő ember élettapasztalatára, derűs vagy megfáradt, sok mindent megélt életére, lelkére. Sepsiszentgyörgyön és másutt is kiemelten figyelnek rájuk az év egy vasárnapján: szentmisét ajánlanak fel értük, jó szóval biztatják, agapéval kínálják, a betegek kenetével megerősítik, és előadással szórakoztatják őket. Bizony elkel minden, jólesik, ha sikerül kis örömet vinni a szürke, megfáradt hétköznapokba. És milyen jó cselekedet az idősgondozás, a beteglátogatás, amikor otthonaikban keresik fel az öregeket, betegeket!

Útjelző

Mária iskolájában 58/2. 

Mária istenképe változó istenkép, akárcsak mindannyiunk istenképe. A Szűzanya az ószövetség istenképében élt. Érezte Istennek a szeretetét, egész életét Istenre bízza, mégis ott van a büntető istenkép, a haragos istenkép is az ószövetség világában, az ószövetségi szentírás szavaiban. Amint az üdvösségtörténetben is nagy újdonságot hozott Isten szeretetének megtestesülése, maga Jézus Krisztus, úgy érzem, hogy ezt a változást az angyali üdvözletkor Mária is átélte. Isten kiválasztotta Máriát, hogy az ő szeretete meg tudjon testesülni általa ebben a világban, hogy Jézust tudja adni mindannyiunk számára. Vagy fogalmazhatunk így is: Máriát kiválasztotta az Isten, hogy az ő lelkületében Jézusra irányuljon az életünk, hogy helyes istenképünk legyen, amely meghatározza az egész életet.

Útjelző

• Mindig Isten a kezdeményező. Ő mindig megelőz engem. Én csak hagyom, hogy beszéljen hozzám, hogy igéje által átalakítson engem az ő szeretetének mértékére. Tehát hagyom, hogy Isten szeressen és teremtsen. És ez maga az imádság.

• Habár mindig Istené a kezdeményezés, ő még­sem akar tenni semmit az én beleegyezésem nélkül. Ezért az imádság nem más, mint hogy általa átadom magamat Isten akaratának; igent mondok Isten életére, szeretetére és adományaira. Amikor Isten bennünk élővé válik, akkor azt fogja tenni bennünk és általunk, amit tenni szeretne.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Ugye nem csak én voltam úgy, hogy egy-egy élethelyzetben úgy éreztem, most ha egy keveset is hagyok a büszkeségemből, akkor összeomlik a világ? S ez mindig olyan helyzetekben fordult elő, amikor egy pár perces kommunikáció a problémát megoldotta volna. A fontos ezt felismerni, továbblépni, a hibát kijavítani. De nem ezekről a kis esetekről szeretnék most beszélni. Úgy gondolom, hogy amikor büszkék vagyunk, akkor igazából mindig be-beburkolózunk a „kis énünkbe”. Nemcsak hogy nem akarunk nyitottak lenni, hanem ilyenkor meg sem halljuk/hallgatjuk a másik álláspontját. Azért, mert nem tudunk, nem akarunk a magunkéból engedni. De ne feledkezzünk meg arról sem, hogy van egy egészséges büszkeség is. Főleg amikor nem csupán magunkért harcolunk. Egészséges alázat. Ez az, ami a mai keresztényt is kellene hogy jellemezze. Amikor megtaláljuk a harmóniát. A realitás talaján. S ennek tudatában büszkének lenni.

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán
4. forduló 

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail- címre! A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Pitypang

Berethalmi erődtemplom (Biertan) 

A 600 méteres magasságot meghaladó dombok között, a Nagy-Küküllő partján futó D14-es úttól 9 km-re délre, Medgyestől 24 km-re délkeletre, Segesvártól 23, Erzsébetvárostól 10 km-re délnyugatra fekszik, 388–400 méteres tengerszint feletti magasságban. Ez Erdély egyik legszebb községe. A falu közepén emelkedő dombon áll Erdély egyik legcsodásabb erőd­temploma.

Hírek, hirdetések

A Katolikus Akadémia új évadja

Elkezdődött a kolozsvári BBTE Római Katolikus Teológia Karának szervezésében működő Katolikus Akadémia 2013–2014-es új évadja. Az első félév ünnepélyes megnyitójára október 24-én került sor, ezt követte Tibori Szabó Zoltán kolozsvári újságíró, egyetemi tanár Pillanatképek az erdélyi zsidóság életéből. A kolozsvári zsidó gimnázium című előadása. A félév további előadásai: november 21. – Xeravits Géza (Budapest): A jeruzsálemi Templom továbbélése az ókori zsinagógák művészetében, december 12. – Nagy László (Kolozsvár): Isten a kvantumszinten, január 16. – Jakabos Barnabás SJ (Marosvásárhely): A jezsuita lelkiség és Ferenc pápa. Az előadások este 7 órakor kezdődnek a Római Katolikus Teológia Kar dísztermében (Kolozsvár, Iuliu Maniu / Szentegyház u. 5., II. emelet). A részvétel díjtalan.