Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 42. szám, 2014. október 19.

Minden este – természetesen a lehetőségek keretein belül – sétálni szoktam a két kiskutyámmal. Amint kilépek az ajtón, az egyik elkezd ugatni, a másik különleges hangokat kiadva, két lábra állva táncol, mert tudják, mi következik. Ez ma is így történt. Amikor hazaérkeztünk, mind a ketten megkapták a megérdemelt csontjukat, én pedig a pohár boromat.

Amint közösen fogyasztottuk a konyha előtt leülve, jó étvággyal az előttünk levő finomságokat, gondolataim elkalandoztak. Duci kutyám – akit Székelykálból hoztam és azt sem tudom, hány éves, de már nagyon öreg –, közbe-közbe felnézve, elmélázva, mint egy öregasszony, megfontolva fogyasztja csontadagját, míg Bogár, a semlegesnemű – aki árvaházból örökbefogadott – senkivel nem törődve habzsolja, tömi magába az előtte levő eledeleket, különbségtétel nélkül. Ezek az állatok tudják, mire van szükségük. Azt eszik és fogyasztják. Ha nem kell, akkor elássák, és szükséghelyzetben előveszik. Tudja, hogy hová tette, és nagyon nyugtalan, ha azt az eke kiszántotta. Dolgozik az ösztön. Él az állat. Teljesíti feladatát: ugat, őrzi a házat, jelzi a veszélyt. Teszi ezt nem megfontoltan, gondolkodva, hanem csupán ösztönösen, állatiasan.

Panoráma

A címben szereplő mottóval tartották meg a IV. Egyházmegyei Családtalálkozót október 4-én Nagyváradon. A délelőtt folyamán előadásokat hallgathattak a részt vevő családok a Püspöki Palota Dísztermében. Felszólalt Tóth Attila nagyvárad-újvárosi káplán, majd Benedek Ramona és Veres Kármen bemutatták Lisieux-i Kis Szent Teréz szüleinek családban gyakorolt erényeit.

Rámutattak erényeikre és arra, hogyan sikerült szentet nevelniük és nekik maguknak is a boldogok sorába kerülni. Makai Dimény Judit a csoportbeszélgetések módszertanát ismertette, ő volt ennek kidolgozója és koordinátora. A déli órákban a házaspárok elvonultak a Szent László Teológiai Líceumba, ahol a meghatározott témákról kiscsoportos beszélgetések folytak. A rendezvény második részének központjában a szentmise állt, ahol a prédikációban Böcskei László megyéspüspök a családok életszentségre való hivatásáról beszélt. Búcsúzóul a szervezők egy kis meglepetést tartogattak a családoknak „Szív küldi szívnek” cím alatt, ugyanis a székesegyház előtti téren egy szív formát rajzoltak a földre, ebbe léptek bele a résztvevők, és erről légi felvétel is készült. A rendezvény teljes ideje alatt a gyermekeknek külön felügyeletet és a találkozó témájához kapcsolódó foglalkozásokat biztosítottak a Szent László óvoda munkatársai Szabó Emese igazgatónő vezetésével, a mallersdorfi nővérek Erzsébet nővér vezetésével, illetve a Várlak Egyházmegyei Ifjúsági Központ és a Partiumi Háló Egyesület önkéntesei Módi Blanka vincés nővér vezetésével.

Panoráma

Évadnyitó a kolozsvári Katolikus Akadémián

Az egyház és a társadalom témával nyitotta meg kapuit az új tanévben, immár ötödször, a Katolikus Akadémia október 9-én. A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának szervezésében Teológiai kérdések a szegény egyházról címmel a budapesti Várnai Jakab ferences szerzetes pap, egyetemi tanár előadását hallgathatták meg az érdeklődők.

Várnai Jakab előadását az Evangelii gaudium apostoli buzdítás gondolatai nyomán építette fel, Ferenc pápa jól ismert szavaival élve elmondta, hogy szükséges a szegény egyházról beszélni. Hipotézisként vetette fel a kérdést, miszerint Jézus Krisztus szegénységéből továbbfűzhető-e az egyház szegénysége. A Fiú önmagában (önátadás) és kapcsolatai által (magát szétosztva) is szegénnyé vált. Szent Pál szerint az ő szegénysége által gazdagodtak meg követői; mindez nélkülözhetetlen üdvtörténeti szempontból tekintve. Jézus beszédei az eljövendő Isten országáról a tanítványi köre által kaptak gyakorlati lenyomatot, így jött létre később az egyház, ami csupán földi közege az eljövendőnek.

Panoráma

Szent György és Szent Mihály napja két fontos időpont a földművesek és állattartó gazdák életében. Előbbi kicsalja a téli szállásból az állatokat, s majd július végén, Magdolna búcsúja után követik a gazdák. Megkezdődik az erdei kaszálás és vele együtt a kalibázás. Ez a gyimesi csángók jól bevett, évről évre visszatérő gyakorlata. Mióta van ez így? Isten a tudója! Egyesek úgy tartják, hogy a madéfalvi vérengzést követően kezdődött itt el a kalibás élet, amikor a menekült székelyek egy töredéke megpróbált visszatérni a kényszerűségből elhagyott tűzhelyre, de amikor arról értesültek, hogy osztrák csendőrök váltig zaklatják a visszatérőket, megálltak a Tatros völgyében, s itt vették fel a harcot a természet zordon erőivel. Azért, hogy zaklatástól mentesen építhessék újra az életüket, népviseletet cseréltek, de szívet nem. Miután kápolnát, majd templomot is építhettek, őseik magyar nyelvén, annak csíki dialektusában dicsérték Istent, s ez ma is így van. Akkor még a kóruséletből csupán a két passió éneklésére, s (nagyszerdától nagypéntekig) Jeremiás siralmainak éneklésére tellett.

Panoráma

Második alkalommal szervezte meg a Gyergyó-vidéki pedagógusok év eleji lelki napját a gyergyószentmiklósi Szent István plébánia. Az október 5-ei programra, Keresztes Zoltán plébános felhívására, egy huszonhét tagú, óvónőkből, tanítókból és tanárokból álló pedagóguscsapat válaszolt jelenlétével.

A foglalkozásvezető, Sajgó Balázs nyárádszeredai plébános, már a felvezető gondolataiban jelezte, hogy az ittlét egy rejtélyes útra indít mindenkit: megkeresni az egyetlen szót. A résztvevők így kapcsolódtak bele – mindjárt az elején – a Pedagógus a meglepetések útján címmel meghirdetett interaktív foglalkozásba.

Panoráma

Fotó: Rohonyi D. IvánFotó: Rohonyi D. IvánHolokauszt-megemlékezést tartottak október 7-én, Kolozsváron az evangélikus-lutheránus püspökség udvarán. Fejér Olivér és Kerékgyártó Imola lelkészek magyar, román és német nyelvű köszöntése után leleplezték az Ártatlanság emlékművét, a Szekszárdon élő Adorjáni Endre művészi alkotását. Az emlékművet, talapzatán a Non omnis moriar szöveggel, rövid beszéd keretében sorban megáldotta Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus, Kató Béla református és Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök, valamint Kovács Sándor Kolozs-dobokai római katolikus főesperes, Fischl Vilmos evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára és Emeric Rónai, a kolozsvári Zsidó Hitközség képviselője. Az eseményen fontosnak tartotta jelen lenni Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke.

Panoráma

Szűkebb hazánk a népdalok, a legendák, a hagyományok gazdag földje. Ezért szinte magától értetődőnek tartom, hogy telt ház vastapsa jutalmazta a múlt vasárnap a Kolozsvári Rádió koncerttermében fellépő Marosszéki Kodály Zoltán Gyermek- és Ifjúsági Kar műsorát, amelyet élő adásban közvetített a rádió magyar szerkesztősége. A rendezvényt Benkő Judit, a zenei rovat vezetője moderálta.

Panoráma

A XII. Gyulafehérvári Főegyházmegyei Családkonferencia programja Márton Áron személyisége és az életszentség fogalma köré szerveződött. A Családpasztorációs Iroda munkatársai által szervezett rendezvényt a marosvásárhelyi Deus Providebit Házban tartották szeptember 26–28. között.

Szénégető István családreferens előadása arra világított rá, hogy kik a szentek. A további előadások, illetve a dokumentumfilmek során a résztvevők mélyebben megismerhették Márton Áron életét, jellemét. A téma elmélyítése érdekében csoportos beszélgetésre is sor került. A jelenlevők kérdéseire Kovács Gergely, Márton Áron boldoggá avatásának posztulátora válaszolt. A résztvevők szentmise és szentségimádás keretében kérték Márton Áron közbenjárását önmagukért, családjaikért.

Panoráma

Testem titkos jelzéseinek nyomában 

A Gyulafehérvári Főegy­ház­megye Család­paszto­rációs Munkacsoportja és a Kecskemét-Széchenyivárosi Közösségépítő Egyesület (SZÉK) több székelyföldi városban ti­­zen­éves lányok számára szervezett „Ciklus-show – Tes­tem titkos jelzéseinek nyomában” elnevezésű foglalkozást szeptember 22–25. között. A Szé­kely­ud­var­helyen, Gyer­gyó­szent­miklóson, Csík­szere­dá­ban, Sepsi­szent­györ­gyön és Kéz­di­vásár­helyen tartott foglalkozásokon több mint száz tizenéves lány az életkorának megfelelő, érthető nyelven, izgalmasan és nem a hagyományos módon kaphatott tájékoztatást a női test történéseiről. A foglalkozást vezető kecskeméti szakemberek így próbáltak segíteni a részt vevő lányoknak abban, hogy nőiségüket csodaként éljék meg. A program alapja egy félnapos dramatikus játék volt, melynek során a lányokkal megismertették és játékosan megtapasztaltatták testük működésének alapvető összefüggéseit. A lányokkal történő foglalkozás után a szülők is betekintést nyerhettek a gyerekeik által megtapasztaltakba, így újabb lehetőségek nyíltak a szülő-gyerek párbeszédre az élet ezen területén is.

Panoráma

Újszerű módszerekkel és eszközökkel igyekszik segíteni a fiatalok családi életre való nevelését a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye család munkacsoportja is.

Felvilágosító programot és képzést is tartott a Székesegyház plébánián szeptember 27-én, szombaton a Szatmári Római Katolikus Egyházmegye család munkacsoportja. Kaplonyból, Nagykárolyból és Szatmárnémetiből érkezett lányoknak mutatták be az úgynevezett „ciklus show”-t. A Bella Katalin és Gyurisné Hutter Katalin által vezetett felvilágosító program során fiatal lányokat igyekeztek felkészíteni a felnőtté válás testi-lelki átalakulásainak fogadására, helyes kezelésére, keresztény szellemben történő megélésére. A „ciklus show” dr. Elisabeth Raith Paula müncheni orvosnő által kidolgozott program, melynek filozófiája, hogy a serdülő lányok önképét és életérzését nagymértékben meghatározza, milyennek tapasztalják meg és értékelik a testüket, milyen üzeneteket hallanak testükkel – és így saját magukkal kapcsolatban, ezért segíteni kell őket bizonyos folyamatok megértésében.

Panoráma

Október 8-án az idén is megszervezték – ezennel 28 magyarországi, erdélyi, felvidéki és kárpátaljai helyszínen Győrtől Csíkszeredáig – a Tiszta Szerelem: Lehetséges? imaestet. A magyar katolikus ifjúság idén is összefogott annak érdekében, hogy tudatosan a boldog családi életet és az arra való imádságos felkészülést válassza a lehúzó társadalmi trendek késztetéseivel szemben.

Egy falat a léleknek
  • A bizalmatlanság, a borúlátás, a „végzet” szerinti élet a mély lelkiség hiányáról vall. Nem is beszélve a rosszindulatú mentegetőzésről, amely annak a jele, hogy inkább a kényelemben, a lustaságban, az elégedetlenkedő szomorúságban, az önző üresség állapotában akarunk maradni.
  • Egy bizonyos feladat teljesítése nem mindig hozza meg a várt eredményt, s ilyenkor könnyen jelentkezik a kifáradás kísértése. Kísértés, mert nem mindegy, hogy a jól végzett munka fáradságával eresztjük-e le a kezünket, vagy a lelket kiszorító lustaságból, krónikus elégedetlenkedésből.

Útjelző

Mária iskolájában 99/1.

Mária és Isten akarata

Isten akaratának teljesítésében példaképet fedezhetünk fel a Szűzanyában. Várkonyi Fidél cisztercita szerint Mária „Legyen nekem, a te igéd szerint…” szava „a megváltásnak egyik feltétele és előkészítő tényezője”. Isten annyira tiszteli a teremtményeinek adott emberi méltóságot, hogy a Szent Szűz szeretetből fakadó, szabad akaratú beleegyezését óhajtja ahhoz a kapcsolathoz, mely Isten Fia és Márián keresztül az emberi természet között létrejön.

Pitypang

De hosszú volt az út a paripának két teherrel megrakottan. Egyszer csak megszólalt: – Itt le kell szállnunk, meg kell pihennünk. Megszállunk Éjtündér palotájában, aztán holnap folytatjuk az utunkat.

Alighogy leereszkedtek, egy gyönyörű, sötétkék hajú, aranyszemű nő sietett eléjük s tárt karokkal fogadta őket a palota lépcsőjén. Miután bőségesen megvendégelte a fiatalokat, azt mondta: – Nagy szeretettel bocsátom rendelkezésetekre az egész palotát, alhattok amelyik szobában csak akartok, de van egy, a kilencedik torony tetejének hetedik emeletén a harmadik. Annak az ajtaját ne nyissátok meg, ha jót akartok.

Hírek, hirdetések

Katolikus pszichológusok és teológusok IV. találkozója

Önátadás vagy önfeladás? Család, házasság, párkapcsolat címmel tartják október 24–25-én a katolikus pszichológusok és teológusok IV. találkozóját Kolozsváron a Római Katolikus Teológia Kar dísztermében (Iuliu Maniu u. 5.). A találkozó programja megtekinthető a http://www.romkat.ro/hu/content/katolikus-pszichologusok-es-teologusok-talalkozoja honlapon. Előadók: Szent­mártoni Mihály SJ, római egyetemi tanár, Loth­rin­ger Éva szociális testvér, képzésben lévő családterapeuta, Pet­rov Ljubo­mir, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, pszi­cho­dráma kikép­ző. A konferencia programjában műhelymunkák és kerekasztal-beszélgetés is szerepelnek. (Homa Ildikó)