Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 42. szám, 2013. október 20.

Vezércikk

Nem sokkal megválasztása után Ferenc pápa a VI. Pál aulában találkozott jezsuita iskolák tanulóival. A pápa arra biztatta a gyermekeket, hogy bátran kérdezzenek. Szabadon, arról, amire kíváncsiak. A nevelők minden bizonyára pár percre meglepődtek, hisz felkészületlenül álltak a gyerekek. De már az első kérdések után oldódott a hangulat. „Te akartad, hogy pápává válasszanak? Nem volt nehéz otthon hagynod barátaid?” A gyerekek a rájuk jellemző kíváncsisággal kérdezgettek. És elhangzott az a kérdés is, hogy a pápa miért akart jezsuita lenni. A pápa mondotta: mert mindig is vonzotta a rend missziós jellege. A lüktető erő a misszió sajátja, mely mondja, hogy előre kell menni, ki, az emberek közé. Ez van ma is, s ez volt kétezer évvel ezelőtt is: kimenni az emberek közé, hirdetni Jézust. Rendületlenül. Csak ma kissé másképpen áll a dolog. Nem csupán az a kihívás, hogy a jézusi küldetésnek eleget tegyünk, keresztényként, katolikusként azok között, akikhez az örömhír még nem jutott el.

Panoráma

Valahányszor kihuny az égen egy csillag, meghal valaki a földön – tartja a mondás. Most az ellenkezője történt: lángra lobbant a szívekben a szeretet, meggyúltak a gyertyák és új csillagok születtek.

Hagyományosnak számít már, hogy Erdélyben is csatlakoznak a közösségek az Európa-szerte megrendezésre kerülő látványos szolidaritási akcióhoz, mécsesekkel világítanak meg egy-egy közteret, és adományoznak a szegények megsegítésére. Míg máshol decemberben tartják az eseményt, addig nálunk októberben rendezik meg, nem véletlenül, hiszen az időjárás is befolyásolja az embereket, hogy eljöjjenek. 

Panoráma

A Romániai Rendfőnöknők Konferenciája és a Romániai Férfi Szerzeteselöljárók Konferenciája idén együtt tartotta évi nagygyűlését Csíksomlyón, a Jakab Antal Tanulmányi Házban október 8–12. között. Az ez évi téma a családi élet és a szerzetesi élet komplementeritása volt: a keresztény élet két alapvető formáját élők összefogása az új evangelizáció érdekében.

Az első napot a női és a férfi szerzetesközösségek elöljárói külön-külön töltötték, hogy saját konferenciájuk kérdéseivel foglalkozhassanak, bizottságaik múlt évi munkáját kiértékelhessék, majd együtt vettek részt a kétnapos képzésen és tanácskozáson. A képzési program előadója, Marius Taloş SJ három szentírási kép alapján (a 12 éves Jézus a jeruzsálemi templomban, kánai menyegző és az ember teremtése) bontotta ki a témát. A résztvevők kis csoportokban osztották meg gondolataikat a felmerülő problémákról, majd arról beszélgettek, hogy a családi és szerzetesi életformában élők, valamint a női és a férfi szerzetesközösségek hogyan működhetnének együtt még hatékonyabban az evangélium hirdetésében. A harmadik nap délutánján pedig kifejezetten arról tanácskoztak, hogy mit jelent az együttműködés a szerzetesek és szerzetesnők számára a rendi képzés, a pasztoráció, az ökumenizmus, a szociális kérdések vagy akár a jogi problémák területén.

Panoráma

„Isten szava ad utat, célt, hitet, erőt” – mondta Ilyés Zsolt plébános, a Katolikus Magyar Bibliatársulat erdélyi vezetője az október 5-én, Brassóban megtartott egyházmegyei bibliás napon, amelyre Fáy Lórándt plébános fogadott be.

Panoráma

A Balassi Intézet, azaz a Római Magyar Akadémia mutatta be október 9-én a kolozsvári filmrendező, Maksay Ágnes legújabb dokumentumfilmjét, amelyben Márton Áron püspök boldoggá avatásának folyamatát járja körül.

A reméltnél is többen gyűltek össze a Falconieri palota első emeleti dísztermében, hogy a Duna Televízióban szeptember 23-án műsorra tűzött és Kolozsváron október 6-án a Győzelem moziban bemutatott dokumentumfilmet megtekintsék. Az eseményen jelen volt Magyarország szentszéki nagykövete, Győriványi Gábor, Románia szentszéki nagykövetségének képviseletében Diana Turconi-Bubenek miniszter, valamint a római kultúrintézmények, a kultúra képviselői, boldoggá avatási ügyek posztulátorai, Rómában szolgálatot teljesítő és élő papok, szeminaristák, szerzetesek és érdeklődők. Külön fényt adott az estnek, hogy nemcsak Maksay Ágnes rendező és Soós Attila hangmérnök utazott ki a római premierre, hanem a filmben szerepet vállaló P. Szentmártoni Mihály SJ és Németh László olaszországi magyar főlelkész, a római Szent István Ház igazgatója is jelen volt.

Panoráma

Különleges és színvonalas lelki-zenei élményben volt részük azoknak, akik október 13-án részt vettek a Szent Mihály-templomban a 10 órai vasárnapi szentmisén, amelyet Kovács Sándor főesperes-plébános mutatott be, Isten Szolgája Márton Áron püspök emlékére. Vele koncelebrált Takó István egyetemi lelkész és Kis Endre iskolalelkész.

Prédikációjában a főcelebráns, Kovács Sándor ismertette a boldog emlékű püspök életútját, apostoli munkásságát, kiállását hitéért és nemzetéért. Személye ma is példaadó világító jel valamennyiünk számára.

Panoráma

Út a szenvedésen át az életből az életbe címmel tartott előadást Gajdos Zsuzsa debreceni klinikai lelkigondozó az egyházmegyei önkéntes beteglátogatói körnek. Hosszabb szünet után, október 12-én, szombaton a szatmárnémeti Szent Alajos Konviktusban találkoztak újra az egyházmegyei Kórházpasztorációs Iroda szervezésében működő önkéntes beteglátogatói kör tagjai, hogy tapasztalataik megosztásán túl ismereteiket is bővítsék, együtt töltekezzenek.

Panoráma

Mi az élet értelme? Mit jelent ma kereszténynek lenni? Ha Isten létezik és valóban szeret, miért van ennyi szenvedés, probléma, önzés a világban? Hogyan tudunk megszabadulni a kísértéseinktől, bűneinktől és azok következményétől? Hogyan élhetek igazi keresztény, boldog életet? Hogyan tudok megmaradni Istennel személyes és bizalmi kapcsolatban? Ezekkel a kérdésekkel, problémákkal foglalkoztak a résztvevők a Fülöp-kurzuson, Gelencén. Az október 4–6. között tartott Fülöp-kurzust a gelencei római katolikus plébánia és a Regnum Christi alapítvány szervezte mindazok számára, akinek nyitott a szíve Isten személyes szeretetére.

Panoráma

Sepsiszentgyörgyön a Krisztus király templomban is bekapcsolódtak a budapesti Országos Lelkipásztori Intézet által kezdeményezett imaestbe, melyet a fiatalokért, a tisztaságban megélt párkapcsolatokért tartottak egyszerre huszonnyolc helyen. A városban közel két éve jött létre a Tiszta Szívek Mozgalma, melynek célja, hogy tagjai által felhívja a figyelmet arra, hogy férfi és nő kölcsönös szereteten és tiszteleten alapuló monogám kapcsolata, vagy az őszinte, Istennek szenteltségben megélt papi-szerzetesi hivatás máshoz nem fogható boldogságot hordoz.

Fészekmeleg

Különféle tapasztalataink vannak a plébániáról. Érdekes magunkba tekinteni: mi jut elsőnek eszünkbe, mit jelent nekünk a plébánia? A pap háza, lakása? Egy épület, ahol az egyházadót fizetjük? Könyvtár? Régi bútorok jutnak eszünkbe? Vagy inkább arcok, találkozások? Esetleg lelkipásztorok, volt plébánosunk? Lelki beszélgetés? Hittanórák? Imaélmények? Csoportok?

Sepsiszentgyörgyön, ahol nevelkedtem, a plébánia számomra és akkoriban sokunk számára majdnem második otthonná lett. Oda siettünk az iskolából, oda jártunk hittanra. Ott pingpongoztunk, fociztunk. Ott tanultam meg angolul, mert ingyenes nyelvtanfolyam is volt. A plébánián tanultunk táncolni, ott szerettem meg a néptáncot. Életre szóló barátságok, szerelmek, azokból pedig később házasságok is születtek ott, és papi hivatások is.

Egy falat a léleknek

• Ma leginkább a „sült galambot” várja az ember, vagyis a csodát. Isten nem egy állandóan közbelépő Isten. Nem ment fel minket a felelősség lelkülete alól. Nem lép közbe állandó csodáival. Ideje lenne már észrevenni, hogy Isten az embert a partnerévé fogadta.

• Korunk másik nagy kísértése, véglete az aktivizmus. Az állandó aktivizmusban élő ember észre sem veszi, hogy nem ura a cselekedetének, mert ki van szolgáltatva az eseményeknek. Mindenhová fut, és szétszedi önmagát. És azt hiszi, hogy nagylelkű; valójában csak tetszeleg magában. Azt hiszi, hogy apostoli, amikor kiszolgáltatja a szentségeket; de valójában csak üzletember, aki ad és vesz.

Útjelző

Mária iskolájában 58/1. 

Szeretet az Isten: aki szeretetben él, Istennek él…(1Jn 4,16)

Isten a szeretet: benne s kívüle minden a szeretet műve. Mivel Isten a végtelen jó, semmit sem szerethet önmagán kívül attól a vágytól indítva, hogy növelje boldogságát: önmagában van mindene. Isten boldogsága abban áll, hogy Isten önmagában szeret, végtelen jóságát és tökéletességeit ki akarja árasztani, teremtményeket akar, hogy mások is részt vegyenek életében. Isten így szerette az embert örök szeretettel, természetes és természetfeletti életet adva neki így hívta őt életre.

Fiatal vagyok és gondolkodom

A büszkeség egy belső érzés, amely nehezen fejezhető ki anyagi értékekben, de gyakran még szavakban is. Büszkeséget érzünk, amikor a világ sporteseményein megszólal a magyar himnusz. Ez az a fajta egészséges érzés, amely boldog megelégedettséggel tölt el bennünket. Az ember sok mindenért büszke lehet magára, barátaira, diáktársaira, szüleire és még sok emberre. Büszkék lehetünk arra, hogy Isten megteremtett minket és a világot. Büszkék lehetünk, ha embertársaink megdicsérnek, mert olyankor boldogok vagyunk, és jólesik, amikor azt mondják, hogy büszke vagyok rád, amiért ilyen titoktartó vagy. Jelenthet valakinek nagyon keveset, másnak rendkívül sokat, attól függően, hogy ki mondja, miért mondja, hogyan mondja. Csak az a büszkeség válik javunkra, amely olyan meggyőződést támaszt alá, mely szerintünk is igaz. Őszinték lehetünk, de akár irigykedve is nézhetjük, hogy neki sikerült, ami nekem még nem. De ha meggyőzni akarjuk magunkat, akkor látjuk, hogy mások a céljaink, ezért csak örülünk. Örülünk a másik sikerének, és erre nem tudunk mást mondani, csak hogy „büszke vagyok rád”. Azt írja a Biblia: Különbség van az Isten előtt utálatos büszkeség, valamint a büszkeség azon formája között, amelyet egy jól elvégzett munka fölötti örömünkben érzünk. 

Pitypang

Törcsvári vár (Cetatea Bran)

Miután kipihentük fáradalmainkat a barcarozsnyói várban tett sétánk után, és van bőven üzemanyag, tovább túrázunk Erdély egyik legjobb állapotban megmaradt vára, Törcsvár felé. Hajdanán a Déli-Kárpátok legfontosabb szorosát, a Rucar–Törcsvár-szorost védelmezte. A rozsnyói vártól alig 13 km-re, jó állapotban levő országúton jutunk el a vár aljába. Itt főleg nyáron hosszú sorokat kell kiállni a belépőjegy megváltásáért. Itt is kell fizetni a fényképezésért és a filmezésért, és akárcsak a segesvári várban, a parkolóhely és környéke tele van árusokkal, akiknél a kürtőskalácstól kezdve az olcsó emléktárgyakig mindent lehet kapni.

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán
3. forduló 

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail- címre! A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Hírek, hirdetések

Zarándoklatvezető képzés Csíksomlyón

Az Erdélyi Mária út Egyesület október 25–26-án Csíksomlyón zarándoklatvezető képzést tart, amelyre minden kedves érdeklődőt szívesen lát. Bővebb információk a 0730-711745-ös telefonszámon. (MRE)