Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Pitypang

Az apostolok megválasztják a hét diakónust

Isten igéje: Ez idő tájt, hogy a tanítványok száma egyre nőtt, zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsnaosztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a tizenkettő összehívta a tanítványokat: „Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk az Isten szavát, s az asztal szolgálatát lássuk el. Testvérek, ezért szemeljetek ki magatok közül hét jó hírben álló, Lélekkel eltelt bölcs férfit. Ezeket megbízzuk a munka irányításával, mi meg majd az imádságnak és az Ige szolgálatának szenteljük magunkat.” Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és Szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prohórust, Nikánort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antióchiai jövevényt. Az apostolok elé állították őket, azok imádkoztak, és rájuk tették kezüket. Az Úr szava terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben, még a papok közül is tömegesen hódoltak a hitnek. (ApCsel 6,1–7).

Családi beszélgetés:

Miután az édesapa befejezte az olvasást, Stefánia alig várta, hogy végére érjenek az imádságnak, és megkérdezhesse:

– Apa, mit jelent az, hogy diakónus?

Édesapja megmagyarázta:

– A szó maga szolgát, szolgálattevőt jelent. Láthattátok a korábbi történetekben, és ma is, hogy a népek vezérei, királyai szerették, ha jótevő uraknak tartották őket. Isten világában ez másképp van. A diakónusok – ahogyan egyébként a papok is – mindenkinek a szolgái. Az apostolság vagy a misszió azt jelenti: megismertetni Isten uralmát az emberekkel – és ez egy komoly szolgálat, amit csak a Szentlélek ajándékaival lehet tenni.

Misi édesanyjához fordul kérdésével:

– Anya, ma is vannak az egyházban diakónusok?

– Igen Misi, ma is vannak. Vasárnap ha majd a templomba megyünk, bemutatom neked az egyik barátunkat, akit nemrég szenteltek diakónussá, hogy itt a plébánián a segítségünkre legyen.

– És ő mit fog csinálni?

– Prédikálni fog, keresztelni, esketni, temetni, elviszi az eukarisztiát a betegeknek… És még sok mindent, kivéve a szentmisét és a gyóntatást, amit csak pap végezhet. Népes plébániákon ők nagy segítséget jelentenek a papok számára.

– És ki lehet diakónus?

– Azokat, akik papnak készülnek, először diakónussá szentelik. De vannak állandó diakónusok is. Az ő fölszentelésük attól is függ, hogy az illető egyházmegyében a püspök szükségesnek látja-e a szolgálatukat. Mindenképpen istenfélő embernek kell lennie, akit az emberek elfogadnak, aki jól ismeri a Szentírást és a hitünket, meg is tudja magyarázni, és aszerint él. Ilyen diakónus nős ember is lehet.

 

Kérdés: Te kész vagy arra, hogy szolgálj Jézusnak? 

Ima: Uram, ma hálát adok neked a diakónusokért, akik szolgálatukkal a te országodat építik, és a papok munkáját segítik az egyházban. Ámen.