Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek

• Ha körülnézünk ebben a világban, nagyrészt „sírást és fogcsikorgatást” látunk, tapasztalunk. Érdekes, hogy az Úr Jézus ugyanezekkel a jelzőkkel szemlélteti a pokol kínjait. Pedig Isten jónak teremtette ezt a világot, mégis az ember nem ennek megfelelő módon él benne.

• A „farkasordító hideg” kifejezés nemcsak a kevesebb mint -20 fokos, fagyos időt jelzi, hanem azt is, amikor az ember embernek farkasaként, velőt rázó, félelmet, aggodalmat keltő módon él.

• Nézzünk önmagunkba: hogyan is élünk? A bűnökben élő ember nemcsak a saját életét, hanem a másokét is pokollá igyekszik tenni. A hiteles keresztény ember élete, noha e vi­lágban él, mégis egy megkezdett örök élet.

• Ha valóban üdvös félelemmel munkálnánk az üdvösségünket, akkor olyan világ alakulna ki, ahol az ember nem lenne többé farkasa a másik embernek. Nem lenne szeretetlenség, tapintatlanság, irigység, kapzsiság, kicsapongás, gyűlölködés, „sírás és fogcsikorgatás”.

• Ezek a szavak: engedelmesség, szegénység, illetve tisztaság a fülünknek és lelki világunknak miért hangzanak annyira idegenül? E szavakat ilyen kifejezésekkel is tudnám helyettesíteni: odafigyelés, a dolgokhoz való helytelen ragaszkodás visszautasítása vagy a szív tisztasága.

• Mert az engedelmesség a szeretettel teljes odafigyelésnek a gyümölcse. A szegénység a birtoklás, a bálványimádó ragaszkodásnak a visszautasítása. A tisztaság pedig elsősorban nem a testiség elutasítása, hanem a szív tisztaságának a megnyilatkozása.

• El kell jutnunk a krisztusi mértékre! Csak ez a lelkület tud utat nyitni az ember igazi jövője felé. El-elhangzanak gondolatok egy új világrend kialakításának a szükségességéről. Nem ez alapján kellene elkezdeni?