Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma


Egy misztikus szent egyháztanító „védnökségével” kezdődött a püspökök tanácskozása Rómában

Rómában októberben is nyári meleg fogad, a sürgés-forgás pedig állandó: a turisták látványosságot keresnek, és itt a történelem, a művészet, a szellem kisugárzása sok rétegben rakódott egymásra. Rómában gyakran látni szerzetesruhába öltözött nőket és férfiakat, reverendát viselő papokat, egyszerű fekete öltönyös, nagy mellkeresztet hordó püspököket: mindez kiegészül az utcán rózsafüzért morzsoló világi hívekkel, s ez a látvány aztán a Vatikánhoz közeledve besűrűsödik. Különösen így van ez, amikor valamilyen különleges alkalom, ünnep zajlik. Október 7. nemcsak egy egyszerű vasárnap volt itt az évköziek sorában: a világ tekintete idefordult, elkezdődött az ünneplések sora, amely most Rómába és a Vatikánba hívta és vonzotta a világ katolikus közösségeinek püspökeit és zarándokok seregét. Amikor XVI. Benedek pápa meghirdette a hit évét, egyszerre több esemény is lebegett a szeme előtt: a II. vatikáni zsinat hivatalos megnyitásának 50. évfordulója (1962), A Katolikus Egyház Katekizmusának kihirdetése óta eltelt 20 év (1992), nem utolsósorban pedig az új evangelizációról szóló és most elkezdődött püspöki szinódus.

Mindennek méltó keretet adott Hildegard von Bingen egyháztanítóvá nyilvánítása a vasárnapi pápai mise keretében. A középkori német misztikának a maga korában nem is értett nagyságáról kimondatott, nyilvánosan elismertetett a prófétai szerep, látásmód. Nagyszerű ebben az ünnepi aktusban az a bátorság, amivel a jelenkori teológus pápa elismeri, 

hogy ez az Istent a szokásoshoz képest másképp, érzelmesebben, érzékibben, elvontabban és mégis megfoghatóbban tapasztaló nő nemcsak egyszerűen példa a mai egyház számára, de különleges képessége éppen az évfordulók sűrűsödésekor időszerű, akkor, amikor a mai egyház ismét az útját keresi. Hiszen a pápa köré gyűlő püspökök a mai világ megszólításának módjait igyekeznek megvizsgálni, az egyházias hittől távolodni látszó emberek igényeit próbálják figyelembe venni s bátran szembenézni az összes mai kihívással. Talán első látásra furcsa lehet, hogy mindebben egy misztikus középkori női szent hogyan lehet eligazító. Ha azonban arra gondolunk, hogy a mai világban tapasztalható jelenségek mit mutatnak, akkor kiolvashatjuk azt a bölcsességet, hogy a rendkívüli, a korábbitól eltérő utak másféle megoldásokat, válaszokat kívánnak, hiszen úgy tűnik, egyes hagyományos válaszok ma nem jutnak el a címzettekhez. A vallásszociológusok felmérései azt mutatják, nem föltétlenül a hit vált nehézzé a mai ember számára, csupán annak hagyományos formái és keretei. Ezeket feszegette Hildegard von Bingen látomásos tapasztalata, s ezt próbálják az új evangelizációról tárgyaló püspökök is. Mindehhez jó kiindulópont éppen a II. vatikáni zsinat kezdeteihez visszatérni, amikor XXIII. János pápa hirtelen ihletésre döntött úgy, hogy az ablakokat szélesre kell tárni, meg kell hívni az egyház közösségébe minden lelkileg szomjas embert. Utóda, VI. Pál pápa fogalmazott úgy, hogy a világ ma már kevésbé a tanítókra, inkább a tanúkra kíváncsi: ez ma hatványozottan így van, a szavak dömpingjét éljük, a globalizált és mediatizált szavakét, miközben egyszerű, hiteles, személyes gesztusokkal kísért, valódi kapcsolatra vezető szavakból kevés van. Vissza kellene találni Hildegard von Bingen segítségével is a mélyen, testében, szellemében és lelkében megmozgató tapasztalatokhoz, amelyek az embert átformáló módon tudnak Istenről szólni és hozzá elvezetni. E napokban a világ püspökei testvérek közösségét alkotva, egységben a pápával és egyben a hívekkel is azt az új utat próbálják megfogalmazni, amely ehhez a hiteles tanúsághoz vezet. Nagy a feladat, nagy a felelősségük, sok a tennivaló: nekünk most csak az marad, hogy imádkozzunk azért az isteni fuvallatért, amely képes a csodás megteremteni.