Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Égő mécsesekből kialakított „fény-úton” haladva hagyták el a székesegyházat a szentmise végén és tértek otthonaikba október 6-án az immár második alkalommal megszervezett Családok Egyházmegyei Találkozójának résztvevői. A Mint élő kövek, épüljetek lelki házzá (1Pét 2,5) mottó jegyében megszervezett egynapos programra Nagyváradról és környékéről, a Szilágyságból, az Érmellékről, Margittáról, Tasnádról és környékéről, de még a határon túlról is érkeztek családok.

A szüleikkel érkezett közel kilencven gyerekkel a Szent László Iskolaközpont óvónői és a mallersdorfi nővérek, a fiatalokkal pedig a VÁR-LAK Ifjúsági Központ önkéntesei foglalkoztak.

A jelen lévő több mint száz házaspárt Böcskei László megyéspüspök köszöntötte a püspöki palota dísztermében. A főpásztor röviden szólt a családokról, akik mint „élő kövek”, egymásra épülve alakítják az egyházat és a társadalmat. Pálos István várad-szőllősi plébános-kanonok előadást tartott az egyes családtagok szerepéről, a nagyváradi Veres István és Kármen tanúság tett a családban megélt hitükről, a Krasznáról érkezett Oláh Levente és Tünde pedig azt hangsúlyozta, hogy a családoknak nem építőkké, hanem „élő kövekké” kell válniuk, hisz az építő maga Isten.

A gondolatébresztő előadások után a résztvevők csoportos beszélgetésekre indultak, hogy felfedezzék azokat a le­­he­­tőségeket, amelyek által a saját közösségükben élő kő­vé válhatnak. A kialakított tíz csoportot egy-egy pap és egy-egy házaspár vezette. A házas­párok nyitott szívvel fogalmazták meg véleményüket és ötleteiket arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet majd otthon a plébánosok támogatásával közösségépítő programokat szervezni a családok számára.

A csoportbeszélgetést követően a székesegyházban félórás szentségimádáson vettek részt a házaspárok, ahol családjaink egységéért imádkoztak az oltáriszentség előtt.

Nem csak lelki feltöltődésben részesültek a jelen levő családok, hanem testi táplálékot is kaptak: az ebédet a püspöki palotában fogyasztották el közösen. Lehetőség nyílt a kötetlenebb beszélgetésre, a találkozásokra, amikor az egyházmegye különböző részeiről érkezett résztvevők egymással megoszthatták élményeiket.

A nap csúcspontját a szentmise jelentette, amelyet Böcskei László megyéspüspök mutatott be a jelen lévő papokkal és hívekkel közösen. A felajánlásnál hat család mutatta be és helyezte az oltár elé az erre az alkalomra kiválasztott szimbólumokat: egy sziklát mint biztos alapot, amire a család épülnie kell, egy házat mint az otthon jelképét, amely biztonságot ad a család tagjainak, két gyűrűt, amely a családi köteléknek és hűségnek a jele, egy bölcsőt mint a gyermekáldás jelképét, egy égő gyertyát, mint a világosság jelképét, és végül egy kenyeret mint az élethez nélkülözhetetlen táplálék jelképét.

A szentmise végén a résztvevők útravalóul egy kis batyut kaptak: egy dísztéglát, hogy emlékeztesse őket az „élő kő” szerepre, egy mézeskalácsból készült házat, egy gyertyát, egy 2013-as naptárt, valamint egy kis füzetet buzdításokkal és útmutatásokkal a plébániai közösségépítéshez. Ezzel az útravalóval a kezükben és bizonyára sok élménnyel a szívükben vonultak ki és tértek vissza otthonaikba a családok az egyeseket könnyekig megható, mécsesekből kialakított „fény-úton”.