Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 42. szám, 2012. október 14.

Aktuális

A reméltnél is többen gyűltek össze október 11-én du. 6 órától a Román Akadémia római székhelyének dísztermében, hogy Márton Áron emlékét felidézzék. Az olasz nyelvű emlékestet – Márton Áron boldoggá avatása posztulátorának kezdeményezésére és Jakubinyi György érsek támogatásával – közösen szervezte Románia Szentszéki Nagykövetsége és a Kultúra Pápai Tanácsa (a Vatikán kultuszminisztériuma).

A Vatikán és a Római Kúria intézményeinek magas rangú képviselői, a Szentszékhez akkreditált nagykövetek és nemzetközi szervezetek munkatársai, a római kultúrintézmények, a kultúra képviselői, boldoggá avatási ügyek posztulátorai, Rómában szolgálatot teljesítő és élő papok, szeminaristák, nővérek és érdeklődők töltötték meg a termet.

Az egybegyűlteket Mihai Bărbulescu, az Accademia di Romania igazgatója, korábban kolozsvári egyetemi tanár köszöntötte, örömét fejezve ki, hogy helyet adhat az Isten szolgájára, Márton Áronra való megemlékezésnek, majd átadta a szót Kovács Gergelynek, Márton Áron boldoggá avatási ügye posztulátorának, aki az est moderátori szerepét töltötte be.

Vezércikk

Nem divat manapság kiállni Krisztus mellett a közéletben. Sőt, talán kevésbé divat, mit valamikor, amikor még komoly tétje volt… Persze valójában ma is komoly tétje van, csak nem mindig vesszük komolyan… különösen, ha apróságokról van szó.

Ma azért nem állunk ki az értékeink mellett, mert pluralizmus és demokrácia van. Mert el kell fogadni a másságot. Nehogy megbántsuk, nehogy bigottnak nézzenek, nehogy elveszítsük a barátot, nehogy megorroljon ránk egy támogató evangéliumi értékrendünk miatt, hiszen mindenhez pénz kell manapság, nehogy diákok nélkül maradjunk egy tanintézetben, ha „elveink vannak”…

Panoráma


Egy misztikus szent egyháztanító „védnökségével” kezdődött a püspökök tanácskozása Rómában

Rómában októberben is nyári meleg fogad, a sürgés-forgás pedig állandó: a turisták látványosságot keresnek, és itt a történelem, a művészet, a szellem kisugárzása sok rétegben rakódott egymásra. Rómában gyakran látni szerzetesruhába öltözött nőket és férfiakat, reverendát viselő papokat, egyszerű fekete öltönyös, nagy mellkeresztet hordó püspököket: mindez kiegészül az utcán rózsafüzért morzsoló világi hívekkel, s ez a látvány aztán a Vatikánhoz közeledve besűrűsödik. Különösen így van ez, amikor valamilyen különleges alkalom, ünnep zajlik. Október 7. nemcsak egy egyszerű vasárnap volt itt az évköziek sorában: a világ tekintete idefordult, elkezdődött az ünneplések sora, amely most Rómába és a Vatikánba hívta és vonzotta a világ katolikus közösségeinek püspökeit és zarándokok seregét. Amikor XVI. Benedek pápa meghirdette a hit évét, egyszerre több esemény is lebegett a szeme előtt: a II. vatikáni zsinat hivatalos megnyitásának 50. évfordulója (1962), A Katolikus Egyház Katekizmusának kihirdetése óta eltelt 20 év (1992), nem utolsósorban pedig az új evangelizációról szóló és most elkezdődött püspöki szinódus.

Panoráma

A gyönyörűen felújított kolozsvári patinás Minerva-ház (Jókai Mór/Napoca utca 16.) zsúfolásig megtelt Cs. Gyimesi Éva termében került sor október 4-én délután a Bajor Andor-emlékestre, a legkiválóbb magyar kortárs írók, újságírók és humoristák egyike születésének 85. évfordulóján. A házigazda szerepében Köllő Katalin, a Szabadság közéleti napilap rovatvezetője, színikritikus, a rendezvény főszervezője köszöntötte a nagyszámú jelenlévőt, és valósággal beleélve magát a témába, szakavatottan elbeszélgetett az író özvegyével, Bajorné Makkfalvi Ellával. Elhangzott: Bajor Andor életművét a romániai magyarsághoz kötötte, több mint negyvenéves munkássága során maradandó értékeket hagyott maga után, ami elismerésre és hálás kegyeletre kötelez. Írásait méltán nevezhetjük művészeti termékeknek. Bajor Andor szeretetből fakadó humorával valósággal lenyűgözte az olvasókat, ugyanakkor a lelkek pallérozásán is fáradozott. Nagyon mélyen belelátott ugyanis a társadalmi és emberi viszonyokba, a testet-lelket sorvasztó nyomorúságba, érezte a kimondás kényszerét, ugyanakkor a nyomasztó intézményes kommunista cenzúrát is, tudta, hogy sok mindent nem írhat meg úgy, ahogy szeretné. Ez bőségesen elég volt a pusztító gyötrődéshez. Csoda-e, ha kegyetlenül szenvedett? Nagyon erkölcsös volt, elvárta az őszinteséget.

Panoráma

Október első hetében rangos rendezvénysorozatra került sor a Babeş–Bolyai Tudományegyetem keretén belül. Nemcsak az egyetemi év kezdete adott okot az ünneplésre, hanem az idén emlékeztek meg az egyetem újraalapításának 140. évfordulójára, mely mérföldkőnek számít az erdélyi magyar felsőoktatás történelmében. A megnyitóra október elsején került sor az egyetem Aula Magnájában, ahol Soós Anna rektorhelyettes köszöntötte a jelenlévőket, majd az egyetem rektora, Ioan Aurel Pop tartott ünnepi beszédet. Beszédében röviden ismertette Erdély sajátos helyzetét Európában, illetve az egyetem 431 évének rövid történelmét. Ugyanakkor kiemelte az erdélyi egyházak akadémiaalapító jelentőségét, valamint az egyetem multikulturális jellegét.

Panoráma

Égő mécsesekből kialakított „fény-úton” haladva hagyták el a székesegyházat a szentmise végén és tértek otthonaikba október 6-án az immár második alkalommal megszervezett Családok Egyházmegyei Találkozójának résztvevői. A Mint élő kövek, épüljetek lelki házzá (1Pét 2,5) mottó jegyében megszervezett egynapos programra Nagyváradról és környékéről, a Szilágyságból, az Érmellékről, Margittáról, Tasnádról és környékéről, de még a határon túlról is érkeztek családok.

A szüleikkel érkezett közel kilencven gyerekkel a Szent László Iskolaközpont óvónői és a mallersdorfi nővérek, a fiatalokkal pedig a VÁR-LAK Ifjúsági Központ önkéntesei foglalkoztak.

Panoráma

Rendhagyó kalákát szervezett a Gyulafehérvári Caritas több állami és civilszervezettel közösen a sepsiszentgyörgyi Őrkő negyedben szeptember 29–október 5. között az Erste Csoport kezdeményezésére. 

A kaláka célja volt, hogy az érintett felek, a roma közösség, különböző állami és civilszervezetek összefogásával olyan munkálatokat valósítsanak meg a sepsiszentgyörgyi őrkői roma közösségben, amely az egész közösség hasznára válik hosszú távon. Ebből kifolyólag a kezdeményezők nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy minél több, főleg helyi érdekeltségű szervezet, intézmény és vállalkozás kapcsolódjon be a kalákába, legyen szó kétkezi munkáról vagy anyagi támogatásról. Őrkőn a roma kisebbség közel 2000 tagja számára elérhetetlenek az olyan magától értetődő szolgáltatások, mint az ivóvíz, a csatornázás, az aszfaltozott út vagy a játszótér a gyermekeknek.

Panoráma

Hat magyarországi időskorú önkéntes dolgozik Erdélyben 

Nagy lelkesedéssel érkezett Marosvásárhelyre az a hat idős önkéntes, akik három héten keresztül fognak Erdélyben tartózkodni és szociális, közhasznú munkát végezni a helyi közösségek javára. Az önkéntesek szeptember 25-én érkeztek Marosvásárhelyre, ahol az első két napon ismerkedtek a Gyulafehérvári Caritas munkatársaival, tevékenységeivel, valamint a saját önkéntes munkájuk részleteivel. Az orientációs napok után ketten Csíkszeredába, ketten Gyergyószentmiklósra utaztak, ketten pedig Marosvásárhelyen maradtak. Október 15-ig ezekben a városokban fognak dolgozni, elsősorban a Caritas szociális intézményeiben, programjaiban, de más, helyi, szociális területen dolgozó szervezeteknél is segítenek.

Panoráma

A nehéz években is helyt álló Arató László cserkészvezető hitvallásával azonosultak, ezt választották a kézdivásárhelyi cserkészek a 20. születésnapi, a csapat életét összefoglaló szórólap jelszavának, mely nemcsak jelszó, hanem ahogy a rendezvény alatt bebizonyosodott: maga az élet. A jubileumi ünnepség első része szeptember utolsó hétvégéjén a Boldog Özséb-templomban szentmisével kezdődött, majd október hatodikán a Vigadó színházban folytatódott nagyszabású ünnepségen.

Fészekmeleg

XVI. Benedek pápa a hit évét megnyitó, Porta fidei című apostoli levelében többek között arra hívja fel a figyelmünket, hogy ezt az évet „méltó módon és termékenyen ünnepeljük meg otthonainkban, családjainkban”. Ez a kegyelmi idő jó lehetőség mindannyiunk számára, hogy megerősödjünk hitünkben, hogy megvalljuk hitünket, és ezáltal felébresszük másokban is a vágyat az evangélium mélyebb megismerésére és továbbadására.

Fészekmeleg

A magyar közszolgálati televízió 1-es csatornáján jelentkezik a Család-barát című magazin, mely minden délelőtt színes és hasznos információkkal várja nézőit a képernyő elé heti váltásban hétköznap Dióssy Klári, Novodomszky Éva, hétvégén pedig felváltva párban Gaskó Balázzsal.

A Család-barát a családok mindennapjaihoz tartozik, s a közmédia műsorkészítői azt szeretnék, ha minél több otthonba eljutna a magazin. A hét minden napján jelentkezik, akik délelőtt nincsenek otthon, azok a Duna Worldon du. fél 7-kor ismétlésben megnézhetik az adásokat. A műsor maximálisan a nézők igényeihez igazodik. A szerkesztők olyan délelőtti magazint készítenek, amelyben mindenki megtalálja a számára hasznos információt, egyben mankót jelenthet sok család számára a nehezebb élethelyzetekben. Az ebédhez készülődő kismamákat, nyugdíjasokat, nagyszülőket-szülőket szólítja meg hétköznap a Család-barát. A magazin a megszokott formában, de színesebb műsorfolyammal és tartalommal várja nézőit közel két órában.

Kitekintő

Szent Erzsébet nyomában Sárospatakon 

Napjainkban, amikor a személyi és közösségi autonómia, illetve az egyetemes szolidaritás olthatatlan vágyában és hiányának szorongató feszültségében élünk, Erzsébet személye valóságos ragyogó irányító csillag, amely kiárasztja fényét az egész világra – mondta Ternyák Csaba egri érsek.

Szent Erzsébet szellemi és lelki öröksége híd emberek és nemzetek között. Mindössze huszonnégy évet élt, de azt úgy, hogy tisztelete halálát követően rövid idő alatt egész Európában – és nem csak – elterjedt. Férjét szerető, a szegényeket támogató, eredete, valamint társadalmi rangja és házassága által szerzett kényelme helyett a lelki gazdagságot kereső sugárzó személyisége mindenki számára megragadó. Személye a szolidaritás, a tevékeny felebaráti szeretet egyetemes jelképévé vált.

Egy falat a léleknek

• Ha körülnézünk ebben a világban, nagyrészt „sírást és fogcsikorgatást” látunk, tapasztalunk. Érdekes, hogy az Úr Jézus ugyanezekkel a jelzőkkel szemlélteti a pokol kínjait. Pedig Isten jónak teremtette ezt a világot, mégis az ember nem ennek megfelelő módon él benne.

• A „farkasordító hideg” kifejezés nemcsak a kevesebb mint -20 fokos, fagyos időt jelzi, hanem azt is, amikor az ember embernek farkasaként, velőt rázó, félelmet, aggodalmat keltő módon él.

Útjelző

(V. parancsolat, 16. rész) 

Nemcsak testi, hanem lelki gyilkosság is van. Önmagunk és mások ellen. Hogy hogyan vélekedett mások lelki életének kioltásáról Jézus, azt a Szentírás világosan elénk tárja: „Aki megbotránkoztat egyet is e kisdedek közül, aki énbennem hisz, jobb lett volna annak, ha malomkövet kötöttek volna a nyakára és a tenger mélyébe dobják!” (Mt 18,6).

Fiatal vagyok és gondolkodom

Hagyományon általában azokat az elődök örökségéből származó cselekvéseket, dolgokat értjük, amelyeket nemzedékről nemzedékre változatlan formában tesznek és készítenek az adott társadalom tagjai szociokulturális öröklés (beleszületik az egyén az adott társadalomba, és tovább viszi ősei hagyományait) alapján.

A Wikipédia szerint a katolicizmus a kereszténység fő irányzata, a legnagyobb múlttal és hagyománnyal bíró világvallás.

A hagyomány jelenléte az emberi közösségek létének feltétele. Egyházunk ezt a hagyományt szenthagyománynak (apostoli hagyománynak) hívja.

A hagyományok az adott társadalom értékrendjét, világszemléletét, a szenthagyomány (apostoli hagyomány) az egyház értékrendjét, szemléletét tükrözi.

Pitypang

Az apostolok megválasztják a hét diakónust

Isten igéje: Ez idő tájt, hogy a tanítványok száma egyre nőtt, zúgolódás támadt a görögök közt a zsidók ellen, hogy a mindennapi alamizsnaosztáskor az ő özvegyeiket háttérbe szorítják. Ezért a tizenkettő összehívta a tanítványokat: „Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk az Isten szavát, s az asztal szolgálatát lássuk el. Testvérek, ezért szemeljetek ki magatok közül hét jó hírben álló, Lélekkel eltelt bölcs férfit. Ezeket megbízzuk a munka irányításával, mi meg majd az imádságnak és az Ige szolgálatának szenteljük magunkat.” Tetszett a javaslat az egész közösségnek, és kiválasztották Istvánt, ezt a hittel és Szentlélekkel eltelt férfit, aztán Fülöpöt és Prohórust, Nikánort és Timont, Parmenászt és Miklóst, az antióchiai jövevényt. Az apostolok elé állították őket, azok imádkoztak, és rájuk tették kezüket. Az Úr szava terjedt, úgyhogy a tanítványok száma igen megnőtt Jeruzsálemben, még a papok közül is tömegesen hódoltak a hitnek. (ApCsel 6,1–7).

Hírek, hirdetések

Szabadulás az alkohol rabságából!

A Gyulafehérvári Caritas – KI-ÚT konzultációs program szenvedélybetegeknek és a magyarországi Katolikus Alkoholistamentő Szolgálat (KASZ) lelkigyakorlatot szervez szenvedélybetegeknek és hozzátartozóinak Fazekas György atya (a KASZ lelkésze) vezetésével. Helyszín: Csíksomlyó, Szent István Gyermekvédelmi Központ, Szék útja 152. szám. Időpont: november 1–4. között, azaz csütörtök 18 órától vasárnap 13 óráig. A lelkigyakorlat alapja az elfogadás, befogadás, amely lehetőséget ad az őszinte beszélgetésekre. A jelentkezés feltétele az alkoholproblémában való érintettség, valamint a vágy az ivás abbahagyására, a változásra. Erre a programra szeretettel várunk hozzátartozókat is, számukra külön csoportot is tartunk. Érdeklődni, jelentkezni Rétyi Juliannánál, a Gyulafehérvári Caritas munkatársánál október 29-ig! Tel: 0732-830156, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..