Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 41. szám, 2015. október 11.

Interjú

A Gyulafehérvári Caritas huszonöt éves jubileumán Szőcs Csaba a szervezet történetét meghatározó három igazgatóval beszélgetett. 

A Caritas első igazgatója Vencser László volt. Hogy érzi magát ezen az ünnepen?

Úgy hiszem, hogy amikor az ember ünnepel, csak jól érezheti magát. Nem csak azért, mert 25 éves a Caritas, hanem mert ismét visszajöttem oda, ahol szintén 25 évet töltöttem diákként, tanárként, pénzügyi igazgatóként. Ha visszatérek a Caritas történetére, akkor el kell mondanom, hogy annak idején nagyot álmodtunk. Az álom kicsit később teljesült be. Először ugyanis érkeztek a segélyszállítmányok 1989. december végén, januárban pedig „ránk szakadtak”, tulajdonképpen éjjel-nappal jöttek a kamionok, és akkor már január elején Jakab Antal püspök a Papnevelő Intézet könyvelőségét, illetve engem mint vicerektort megbízott, hogy fogadjuk a szállítmányokat, s próbáljuk továbbküldeni a plébániára. Mindenki a Caritast kereste, s nálunk nem volt Caritas. Ekkor született meg a gondolat, hogy létre kell hozni a Caritas szervezetet, s ekkor kért meg Jakab püspök, hogy ebbe próbáljunk besegíteni tanácsokkal, szövegezéssel, majd február 10-én kiadta azt a körlevelet, amelyben megalapította a Caritast.

Bármelyik – állító, kérdő, felszólító – írásjelet tennénk a cím végére, mindegyik formában egy jelenségre irányítaná figyelmünket. Többek között ez köszönt vissza a szeptember 18–19-én Budapesten megrendezett Szerzetesek tere programon, ahol valamennyi, a városban jelen lévő női és férfi szerzetesrend bemutatkozott. A résztvevők bepillantást nyerhettek életükbe, munkájukba, akár beszélgetések útján, akár a kétkezi alkotásokat szemlélve.

A felállított sátrak között volt egy, ahol szavazni lehetett arra, hogy a szülők örülnének-e vagy sem, ha gyermekük bejelentené, hogy szerzetes akar lenni. Közszemlére bocsátva a szavazatokat tartalmazó tégelyeket, öröm volt látni, hogy az igen szavazatok voltak túlsúlyban a nem szavazatok elenyésző arányával szemben. Amint a téren nézelődtem, olyan érzésem támadt, amelyet az általam elképzelt mennyországi légkörrel asszociáltam, ahol nem lesz köztünk különbség, és a szeretet éltet bennünket. Gondolataimból egy rövidke párbeszéd zökkentett vissza a valóságba, amelyet a közelemben egy tíz év körüli lányka és édesanyja folytatott. A kislány azt mondta, hogy szerzetes akar lenni, s kijelentése után, mintha elbizonytalanodott volna, máris megkérdezte: „ugye, akkor nem lehet családom?”, amire nemleges szülői válasz érkezett. Vajon mivé fejlődik ez a gyermekpalánta? Hogyan viszonyulnak majd hozzá szülei, környezete, ha a mostani kijelentését valóra akarja váltani?

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas vasárnap, október 4-én Gyulafehérváron adott hálát fennállásának 25 esztendejéért.

Erre az alkalomra az érseki székesegyházba számos Caritas-munkatárs és munkájukat értékelő hívő zarándokolt el Erdély számos településéről, illetve a határon túlról. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Jakubinyi György érsek volt. Jelen volt Tamás József segédpüspök, Vencser László és Szász János, az erdélyi Caritas egykori igazgatói, valamint a jelenlegi igazgató, Márton András és Sajgó Szabolcs lelkiigazgató.

Jakubinyi György érsek ünnepi szentbeszédében megemlékezett arról, hogy a néhai megyéspüspök, Jakab Antal a rendszerváltás után fontosnak tartotta s szorgalmazta a Caritas mihamarabbi létrejöttét, hogy úgy szolgálja az embereket, ahogy azt Márton Áron már egy fél évszázaddal a megalakulása előtt elképzelte. A segítségnyújtás, a felebaráti szeretet gyakorlása a Caritas legfőbb célja. Szolgálni az embert, a szegényt, a segítségre szorulót. A segítségnyújtás szervezett formáját hivatott szolgálni ez az intézmény, amely az eltelt 25 esztendő alatt kinőtte magát, s ma már számos településen áll a rászorulók mellé, sok szociális programot is szervez, lebonyolít. A szeretetnek három módozata van, ezek közül a caritas, görögül az agapé jelöli az önzetlen szeretetet. Annak, aki így szeret, a legfontosabb a szeretett személy, akiért mindent megtesz. Jézus számára a szeretet parancsa a Szentírás foglalata, ő egyenlőségjelet tett az Isten és a felebarát szeretete közé. A főpásztor azt kívánta a Caritasnak és vezetőinek, hogy áldásosan vezessék a szervezetet, s további áldásos tevékenységet kívánt a rászorulók javára.  

Panoráma

Küldetésünk a szeretet mottóval zajlott az amerikai egyesült államokbeli Philadelphiában szeptember 21–27. között a Családok VIII. Világtalálkozója. Hazánkat Böcskei László nagyváradi megyéspüspök, valamint három házaspár képviselték: Erdei Anna és József, Micaci Cristian és Bianca (nyolchónapos Márk Patrick babájukkal együtt) Nagyváradról, illetve Krisztik Csongor és Kornélia Margittáról. 

A Romániai Katolikus Püspöki Kar hivatalos képviselőjeként részt vevő  püspököt és a zarándok családokat Kovács F. Zsolt irodaigazgató és Vakon Zsolt titkár kísérte el az óceánon túlra.

Három fontos részből állt a találkozó: a szeptember 22–25. közötti családkongresszus, amely előadásokból, beszélgetésekből és tematikus műhelyekből tevődött össze; a szeptember 26-án tartott családfesztivál, amely koncerteket és egyéb kulturális programokat foglalt magába; valamint a szeptember 27-ei szentmise Ferenc pápával, amely a találkozó csúcspontját és egyben zárómozzanatát is jelentette.

Panoráma

Első alkalommal szerveztek szabadtéri ifjúsági keresztény zenefesztivált a marosszentgyörgyi Maros-parton. A Félsziget fesztivál egykori helyszínére szép számban látogattak ki fiatalok és idősek egyaránt, megtudni, milyen egy szabadtéri keresztény zenefesztivál, amelynek a rendezők Ő az út elnevezést adták. A rendezvényt a Marosszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal, a marosvásárhelyi Regnum Christi alapítvány, valamint a belvárosi Keresztelő Szent János plébániatemplom melletti Deus Providebit házban szolgáló Magvető katolikus karizmatikus közösség szervezte. 

Panoráma

A hagyományos szerzetes lovagrendek közül mindmáig egyedüliként fennmaradó fogadalmas Máltai Lovagrend nagymestere delegációjának négynapos romániai vizitációja október 4-én a bukaresti Szent József római katolikus székesegyházban szentmisével ért véget, amelyet a Bukaresti Római Katolikus Érsekség segédpüspöke és általános helynöke, Cornel Damian mutatott be.

Panoráma

A gyulafehérvári főegyházmegye XIII. családkonferenciájának témája a krízis volt. Tabutémának gondolhatják egyesek? Lehet-e krízis keresztény értékeket valló és megélő családban?

A Csíkszeredában szeptember 25–27. között megtartott konferencia szépen ívelő előadásokból, műhelymunkákból állt, ezeknek keretét adta a lelki ráhangolódás. Szénégető István családreferens pap kísérte végig a résztvevőket, megnyitó előadása, elmélkedése abban segített, hogy szabadon tekinthessenek a témára, előítéletektől vagy elvárásoktól mentesen.

Panoráma
  • Azt látjuk, hogy az Úr maga is el szokott menni barátai mellől, hogy az éjszakát imádságban töltse. Aztán azt is látjuk, hogy az apostolok az Úr mennybemenetele után kitartottak az imádságban. Amikor Szent Péter apostolt bebörtönözték, az egyház szüntelenül imádkozott érte.
  • De erre a kérdésre már az is elegendő, ha megkérdezzük Isten szavát, vagyis a Szentírást:
  • „Szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni.” (Lk 18,1)
  • „Legyetek derűsek. Imádkozzatok szüntelenül – mondja az apostol. Adjatok hálát mindenért, mert Isten ezt kívánja mindnyájatoktól Krisztus Jézusban.” (1Tesz 5,16–18)

Hírek, hirdetések

Imalánc rózsafüzérrel a békéért és a megújulásért

Sepsiszentgyörgy lelki megújulásáért és a békéért ajánlják fel azt az imaláncot, amelyet öt napon keresztül szentmisével és rózsafüzérrel imádsággal tartanak a katolikus egyházi elöljárók kezdeményezésére a megyeszékhely öt templomában. A központi Szent József-templomtól október 11-én, vasárnap indul az imalánc az esti szentmise után az őrkői Világ királynője templomig; október 12-én, hétfőn az őrkői templomtól a Csíki utcai Szent Gellért-templomig; október 13-án, kedden a Szent Gellért-templomtól az Állomás negyedi Szent Benedek-templomig; október 14-én, szerdán a Szent Benedek-templomtól a Gyár utcai Krisztus király-templomig; október 15-én, csütörtökön a Krisztus király-templomtól a belvárosi Szent József-templomig tart a zarándokmenet. A szentmise minden nap 18 órakor kezdődik. (józsa)

 

Segítség szenvedélybetegeknek

 

A Bonus Pastor Alapítvány rövid távú terápiás programot szervez szenvedélybetegeknek és felnőtt hozzátartozóiknak november 2–13. között Magyarózdon, Maros megyében. Várják azok jelentkezését, akik változtatni szeretnének alkohol-, drog-, nikotin-, játék- vagy társfüggőségükkel terhelt életmódjukon. Jelentkezési határidő: október 26. Bővebb információk a www.bonuspastor.ro weboldalon.