Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 41. szám, 2013. október 13.

Vezércikk

„Annak a papnak és annak az egyszerű kereszténynek, aki Jézus üzenetének egyszerű és világos irányelvei szerint váltja tettekre a hitét, a jézusi üzenethez hűen két pólus között kell élnie: az egyiket Isten kinyilatkoztatott igéje alkotja, a másikat a nép, a valóságos nép, az út szélére szorított nagy többség, a rabszolgasorsba és kulturális szempontból marginális helyzetbe kényszerülők…”

E sorokat Rutilio Grande dél-amerikai jezsuita pap egy homíliájában mondta 1977-ben: egy hónappal a beszéd elhangzása után lelőtték. Miközben megdöbbent ez a 20. század végi történet, le is nyűgöz: mert sokan sokfélét mondunk, írunk le, radikálisat, meglepőt, de igazán bátor mondás az, amely akkor sem hallgatja el a kellemetlen igazságot, amikor valódi életveszéllyel jár!

Panoráma

A 13. Filmtettfeszt egyetlen dokumentumfilmes premierje

A kolozsvári dokumentumfilm-rendező Maksay Ágnes és alkotótársa, Kötő Zsolt operatőr Márton Áron boldoggá avatásának folyamatát mutatja be új filmjében, amelyet a 13. Filmtettfeszt keretében október 5-én, szombaton du. 6 órakor a kolozsvári Győzelem moziban vetítettek (a filmet már vetítette a Duna Televízió, következik a romániai tévés közvetítés is). Ez volt a fesztivál egyetlen dokumentumfilmes premierje.

Az ünnepélyes alkalom három társszervezője a Filmtett Egyesület, a Videopontes Stúdió és a Magyar Köztársaság Kolozsvári Főkonzulátusa. Az eseményen jelen volt a gyulafehérvári főegyházmegye érseke, Jakubinyi György, a kolozsvári főesperes, Kovács Sándor, a film egyháztörténeti szakértője, Marton József nagyprépost, dékán, a film producere, Füredi Vilmos, valamint más közéleti személyiségek és számtalan érdeklődő. A vetítés után közönségtalálkozót tartottak, ahol Gergely Zsuzsa Maksay Ágnessel, a film rendezőjével és Nagy Mihály történész szakértővel, a román állami levéltár egykori igazgatójával beszélgetett. Elsősorban a film néhány kulisszatitkába tekinthettek be az érdeklődők, és kiderült: a film előkészítése közben felvett többórás anyagot jelentősen szelektálva válogatták.

Panoráma

Szeptember 29-én délután hivatalosan is megnyitották a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola elöljárói a 2013−2014-es egyetemi évet. Az ünnepélyes esti dicséret elmondása után bemutatkoztak a Papnevelő Intézet új elöljárói: dr. Holló László egyetemi docens, intézetünk új rektora és András István fegyelmi prefektus, filozófiatanár. Majd dr. Székely Dénes tanulmányi igazgató és dr. Marton József dékán biztatta a kispapokat a felelősségteljes papságra való készülésre. Végezetül Jakubinyi György érsek „koronázta meg” együttlétünket.

A következőkben a megnyitó alkalmából elhangzott beszédekből nyújtunk ízelítőt.

Dr. Holló László a következő szavakkal biztatta a kispapokat: „Szeretném kifejezni afölötti örömemet, hogy az idén ilyen nagy számban, huszonegyen bátorkodtatok jelentkezni a Teológiára. Manapság bátorság kell ugyanis ahhoz, hogy valaki Isten, Jézus Krisztus mellett ily sajátosan kötelezze el magát, hiszen az elköteleződéstől való félelem jelentős a mai társadalomban, amikor az »elköteleződési fóbiának« külön tudománya van. Most, amikor a szeminárium falai közé érkeztetek, reményeim szerint számotokra Jézus Krisztus példája az etalon. A Krisztus-követés útján való elindulás eufóriájában talán tudatosan vagy akár öntudattalanul két alapvető törekvés kell hogy meghatározza az életeteket: a krisztusi lelkület, illetve az ehhez kapcsolódó vonzó jellem kialakítására és a professzionális teológiai tudás megszerzésére irányuló törekvés.

Panoráma

Mindkét rítusú romániai katolikus egyház hivatalosan állást foglalt a verespataki aranykitermelési beruházást illetően október 4-én, a parlament székházában tartott nyilvános vita keretében. A katolikus püspökök a beruházás ellen érveltek, kifejezve, hogy nincsenek tiszta és biztos garanciák a környezetvédelmet, a lakosság egészségét és az ország lakói életminőségének javítását illetően.

A katolikus püspökök álláspontját (szövegét alább közöljük), amelyet Ioan Robu buka­resti metropolita-érsek, a Ro­mániai Katolikus Püspökkari Konferencia elnöke írt alá, a parlamentben Andrei Mărcus görög­katolikus pap ismertette. (Eduard M. Cosa titkár)

Panoráma

A kézdivásárhelyi Pro Cantus Egyesület szobrot állít a híres orgonaépítőnek, Kolonics Istvánnak (1826–1892), aki több mint 200 orgonát épített, javított, bővített. Hangszereinek nagy része ma is tökéletes műszaki, kisebb-nagyobb javítást igénylő, de működőképes állapotban dicséri Istent az erdélyi katolikus, református, unitárius hívek énekével együtt. A szobor már készen van, a talapzat is készül, úgyszintén a területrendezési terv is kész, a térrendezési munkálatokat a napokban kezdték el.

Panoráma

Lelkinap pedagógusoknak 

Október 5-én a Gyergyó-vidéki pedagógusoknak lelki­napot szervezett Keresztes Zoltán plébános a gyergyó­szent­miklósi Szent István plé­bá­nián. Mintegy 20 iskolai, óvodai oktató és plébániai munkatárs kapcsolódott be A pedagógus hite címen meghirdetett, tanév eleji „önmegerősítő” foglalkozásba. A nap első részében László Áron maroshévízi plébános két kiselőadásban mutatta be a hit és hitélet definiálhatóságát. Az első előadásban a nevelhetőségből kiindulva a hitfejlődés szakaszairól szólt. A kor előrehaladása még nem garancia a hitben való növekedésre. Sok felnőtt, tapasztaltnak mondható ember hitélete kimerül az ünnepnapi vallásos kötelezettségek teljesítésében, hitismereteik a gyermekkori, ma már meseszerűnek tűnő bibliai történetek szintjén akadtak el. Egy ilyen istenkép semmiképp nem lehet vonzó, s ne csodálkozzunk, ha ürülnek a templomok. A pedagógus, bár nem pótolhatja a fiatalokban azt a hitet, amit nem kaptak meg a saját családjukban, de felelős értük. A pedagógus akarva-akaratlan azt közvetíti, amit, ahogy hisz.

Panoráma

A már hagyományosnak számító, hazánk egyik legnagyobb és leglátványosabb szolidaritási akciója során mécsesekkel világítanak meg egy-egy közteret. Minden egyes meggyújtott gyertya jelképes sorsvállalás a nélkülözőkkel. Lehetőség mindenki számára, hogy egy-egy gyertya meggyújtásával és pénzbeli adományával láthatóan is kifejezze: minden nehézség ellenére fontos a közösség, érdekel a szegények sorsa.

Évről évre szó szerint nagyobb teret és figyelmet nyer a szolidaritási akció, hisz amellett, hogy bővül a csatlakozó települések száma (2010-ben 8, ma már 16), egyre többen jönnek ki a terekre tettekben is kifejezni szolidaritásukat. A tavaly a helyszínen elhelyezett perselyekben 35 407 (új) lej gyűlt össze, s az adományokból több mint 600 nehéz sorban élő család és egyedül élő idős ember részére készítettek élelmiszercsomagokat, amelyeket a karácsonyi ünnepek előtt a Caritas-munkatársak és önkéntesek vittek ki.

Panoráma

Hosszú ideig tartó borús időjárást követően október 5-én felhőtlen napra ébredtünk. Reggel még a hóharmatos mezőn igyekeztünk a Székelydobó melletti erdő aljára, ahol rózsafüzért imádkozó férficsoportok gyülekeztek. Rózsa­füzér Királynője, Szűz Mária, magyarok nagyasszonya ünnepére készülve Szé­kely­udvarhely mindhárom plébániájáról, Fenyédről, Béta-Dobó-Vágás településekről közel 70-en gyűltünk össze a So­mo­rai család udvarán. Immár második alkalommal kaptunk meghívót a természetbe. Az előző nap ünnepelt Assisi Szent Ferenc Naphimnuszának eléneklésével indítottuk a napot. Az imaszándékok megosztása után meghitt családi körben az imádkozó közösség elvégezte mind a négy rózsafüzért.

Panoráma

A kolozsvári diákkörökben leginkább csak KEL-ként ismert és emlegetett katolikus egyetemi lelkészség saját bevallása szerint október 1-jén született. A dátum természetesen szimbolikus, hiszen háromhónapos nyári szünet után a tanévkezdéssel párhuzamosan mindig ekkoriban indul újra az élet a falai között. És hogyan volna érdemesebb, igazibb valami új kezdetét megünnepelni, mint a mások felé való nyitással, a közösség örömének megosztásával? Így kerül sor általában a KEL-születésnapokhoz legközelebb eső vasárnapon, az első tanítási hét végén a lelkészség Szentlélek- és egyben gólyahívogató szentmiséjére. Az idei Veni Sancte egy amúgy is jeles dátumra, az aradi vértanúk emlékével összekapcsolódott október 6-ra esett.

Panoráma

Tiszta szerelem néven rendeztek imaestet a párkapcsolatban élő fiatalokért, hiszen a jó, boldogságot adó keresztény család valahol itt kezdődik, jóval a házasságkötés előtt. Ezért szeretnék a szervezők a közös imádsággal, bátorítással is támogatni ebben a fiatalokat. A budapesti Országos Lelkipásztori Intézet idén ötödik alkalommal rendezte meg az imaestet október 2-án, egyszerre 28 helyen, többek között Budapesten, Pécsen, Piliscsabán stb., és ebbe kapcsolódtak be az erdélyi helyszínek is: Kolozsvár, Csíkszereda, Gelence, Sepsiszentgyörgy, Marosvásárhely (2 helyen is). Az imaest megszervezésének ötlete 2008-ból származik, amikor az ifjúsággal foglalkozók számára tartottak szakmai napot Magyarországon a tisztaságra nevelésről. Kolozsváron első alkalommal 2010-ben rendezték meg a szociális testvérek a KEL segítségével, pontosabban az akkori pasztorálasszisztens, Györgypál Enikő szervezésében. A szervezők együttimádkozásra hívták a fiatalokat, hisz a nemzeti egység, a határokon átívelő ima megtartóerő. Az első alkalomra még csak páran mentek el, ma már mintegy 40–50 érdeklődő vett részt. Külön szépsége, hogy a hétköznapokban is folytatódik a mozgalom: Kolozsváron a Keresztirány is elindított egy hasonló programot, Munteanu Ildikó Renáta animálja Páratlan Páros címen, ezen belül a fiatalok rendszeresen találkoznak, imádkoznak, tanúságot tesznek, megosztják tapasztalataikat. A Mária Rádióban is van ilyen címen műsoruk minden csütörtökön este 6-tól.

Panoráma

Több mint 120-an imádkoztak a kitartás és újrakezdés ajándékáért Gelencén az október 2-ai imaest keretén belül. Jelen voltak csíkszeredai, csernátoni, hilibi, kézdivásárhelyi fiatalok és szentségi házasságban élő párok. Az est tanúságtételekkel kezdődött.

Panoráma

A Hildegárda templomban gyűltek össze csütörtökön este nyolc órától azok a fiatalok, akik közösségben kívántak imádkozni a tisztaságban megélt szerelemért, elmélkedni annak szépségén, örömein. Jelenlétükkel kifejezték, hisznek a keresztény értékben, a jó Isten segítségét kérték a választott útjukon való kitartásra.

Panoráma

A Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét kapta Kémenes Lóránt Zoltán türi plébános 

Talán még soha nem találkoztam vele úgy, hogy éppen ne intézett volna valamit. Még a Kolozsvári Magyar Napok esti koncertjére érkezve is a kórház felé kanyarodott, hogy anyagi segítséget vigyen az intenzív osztályon fekvő, balesetet szenvedett türi kisfiú hozzátartozóinak. De láttam már óvodások részére készített, kis padokban ülő középkorú, elrománosodott magyaroknak magyar nyelvtant tanítani, kolozsvári köztéri rendezvényen együttessel gyerekdalokat énekelni, hallgattam a Balázsfalvi Rádióban sugárzott magyar műsorait, ifjúsági összejöveteleken vagy más, nagyobb egyházi rendezvényeken tartott lelkesítő szentbeszédeit és előadásait, dalait, láttam beszédes képsorokat az egész nyáron át vezetett gyerektáborairól, és láttam munkaruhásat is, kalapáccsal, vésővel a kezében, amint a türi templom vagy a helyi Magyar Ház felújításának munkálataiból veszi ki részét. Láttam fotóit, amelyek az ábrázolt valóság által éppen őt mutatják meg közelebbről. És láttam szentmise közben az oltártól telefonos orvosi segítséget kérve öreg híve számára, és hosszú élet nehéz munkáiban megfáradt emberek szemébe nézve…

Egy falat a léleknek

• Az imaélet olyan, mint egy zarándokút. Hosszú, fáradságos, küzdelmes, sokszor unalmas, néha felhólyagosodik a lábunk, sántikálva haladunk. Igen, valóban így van: – Isten felé sántikálva haladunk.

• Az imában sokszor sokféle akadállyal kell megküzdenünk: gyöngeségre hajló emberi természetünkkel, középszerűségünkkel, következetlenségünkkel, különféle hiábavaló félelmeinkkel.

Útjelző

Mária iskolájában 57.

„Én igaz Atyám! A világ nem ismert meg téged. Én ismerlek téged, és így ők is megismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettelek velük és meg is foglak ismertetni, hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen és én őbennük.” (Jn 17,25–26)

Könyv

Kuszálik Péter könyvének margójára 

A végén kezdtem el olvasni a Hosszú úton című könyvet. Gondoltam, a tartalomjegyzékből hamar kirajzolódik, mi lesz az érdekes, ami megragadja figyelmem. Agatha Christie könyveiben is az első oldalakon csak gyilkolnak, aztán úgyis csak a végére derül ki, ki volt a gyilkos. Ennek a könyvnek az utolsó előtti oldalán azonban egy utószót pillantottam meg, amelyben az egyik évközi vasárnapra készített prédikációmra ismertem rá. Azon a vasárnapon épp az útról volt szó: az élet útjáról, a zarándokútról, amit nemcsak lábunkkal teszünk meg, hanem amit befele is járunk. Azokban a napokban lázasan kémleltük a híreket, visszajönnek-e a Kancsendzöngáról Erőss Zsolték… Így értettem meg, hogy Kuszálik Péter miért nevezett társszerzőnek dedikációjában, s miért kért fel arra, hogy könyvéről szóljak néhány szót.

Fiatal vagyok és gondolkodom

A büszkeség többféle lehet. Különbség van az Isten előtt utálatos büszkeség, valamint a büszkeség azon formája között, amelyet egy jól elvégzett munka fölötti örömünkben érzünk. Az a fajta büszkeség a bűn, amely önigazultságból ered, ezt Isten azért gyűlöli, mert megakadályozza az embert abban, hogy keresse a Teremtőjét. Sokakat a büszkeség tartott és tart ma is vissza attól, hogy elfogadják Jézus Krisztust Megváltójukul. A büszke emberek újra meg újra kudarcot vallanak, amikor be kellene látniuk a bűnüket, és el kellene ismerniük, hogy a maguk erejéből semmit sem tehetnek azért, hogy örök életet nyerjenek.

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán
2. forduló 

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail- címre! A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Pitypang

A diófa és a mogyoróbokor 

Egyszer volt, nem is olyan régen, amikor a te nagyszülőd nagyszülője pont akkora volt, mint te most, nos, abban az időben volt egy büszke város, úgy hívták, Kolozsváros. Szép, takaros házaival, fényes palotáival, tiszta utcáival, illatos dombjaival és a szőke folyójával csak vonzotta, vonzotta magához az embereket, s sokan azok közül, akik csak ideiglenesen jöttek dolgozni vagy tanulni híres műhelyeibe, iskoláiba, bizony le is telepedtek. Földet vettek, házat építettek, s utána ők maguk is boldogan sétálgattak a Sétatéren, mert akkoriban a sétának és a nyugalomnak még külön tere volt, és úgy érezték, hozzájuk beszél minden fa, bokor, virág.

Hírek, hirdetések

A temesvári Millenniumi templom búcsúja

A Temesvár-gyárvárosi plébániatemplomot 1901. október 13-án Mária, a Ma­gyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelték. Konszekrálásának évfordulóját október 13-án ünnepli az egyházközség. Kapor János helyi plébános meghívására a de. 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa Böcskei László nagyváradi püspök, a magyar nyelvű homíliát Böjte Csaba ferences szerzetes mondja. (Sipos Enikő)