Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 41. szám, 2012. október 7.

Vezércikk

Vagyunk így… Akaratunk ellenére is összejön ez. Egy kis figyelmetlenség, és halasztjuk a fontos és szükséges dolgainkat. Mindazokat, amelyek lépésként számítanának be egyéni és közös célunk eléréséhez, de kicsúsznak a kezünk közül.

Emberi természetünknél fogva, kortól függetlenül, valakik szeretnénk lenni az életben. Ez normális. Vágyaink, elképzeléseink, terveink vannak a jövőt illetően. Talán az eszközeink is megvannak hozzá, de nincs elegendő elszántság, kitartás bennünk. Elköteleződés? Következetes magatartás? Úgy érezzük, életünk egyszer fent, máskor lent? Igen, magasság és mélység érzése járja át mindennapjainkat. Ez is az élettel jár. Viszont álmainknak, vágyainknak, terveinknek, gondolatainknak mi szabunk határt, de valamit kezdenünk is kell velük. Nem elég gondolati síkon foglalkozni életünkkel, dolgainkkal. Dolgoznunk kell a megvalósulásért, úgy hogy az igazságosság elvében csorba ne essék: „Mindenkinek megadni, ami neki jár”. Önmagunknak megadni az esélyt az újrakezdéshez. Ezt hamarabb megkapjuk, de valaki mástól. Istentől. Ez pedig az életidőnk. A nap 24 órája áll rendelkezésemre, mégis a panaszok nagy százalékban arról szólnak, hogy nincs időm. Rohan az idő, elmúlnak éveink. Később rájövünk, talán másképp kellett volna csinálnunk néhány dolgot. A múlt visszafordíthatatlan, a jelen adott, élnünk kell vele, a jövőnket meg nem ismerjük. Talán igazából az időnket kellene helyesen beosztanunk. Isten rendelkezésünkre bocsátja, megajándékoz az idővel, hiszen ő az örökkévalóság. Mi, halandók meg néhány évvel, évtizeddel úgy el vagyunk szállva, mintha ezzel uralhatnánk a világot, pedig ha életünknek nincs kitűzött célja, eltűnik, mint a harmat. Fordítsd inkább figyelmedet az örökkévalóságra. Miért? Mert benne van, hogy örök. Ez minden. Az ember nehezen találja meg, mert értéke mindent felülmúl. Elérni nem egyszerű. Következetességet, az erények gyakorlását, humánus magatartást igényel, és keresztényként még ez sem elég. Életünk értékét az általunk megélt szeretet és igazság határozza meg.

Panoráma


A gyulafehérvári főegyházmegye és a székesegyház védőszentjének, Szent Mihály főangyalnak az ünnepén az érseki központban búcsús szentmisét mutatott be Jakubinyi György érsek Tamás József segédpüspökkel és több mint hatvan pappal, számos zarándok hívő részvételével.

Gyulafehérváron ez a nap többszörösen is jelesnek számít, hiszen a búcsú mellett más események is kötődnek hozzá: harminckét évvel ezelőtt hunyt el Isten szolgája Márton Áron hitvalló püspök, a gyulafehérvári főegyházmegyei zsinat bezárásának 12. évfordulója, a Papnevelő Intézet Veni Sanctéja és gyulafehérvári főegyházmegye új pasztorális évének, a hit évének megnyitása.

Az ünnepi szónok, Kovács Sándor kolozsvári kanonok-főesperes szentbeszé­dében kiemelte, hogy „székesegyházunk, melyet nevezhetnénk akár a hiteles krónikásunknak is, bátorít bennünket a kitartásra, a hűségre, megmaradásra, a szülőföldhöz való ragaszkodásra, s üzeni egész egyházmegyénknek: nem szabad megtorpannunk a jelen megpróbáltatásai miatt”.

A XVI. Benedek pápa példájára főegyházmegyénkben is Jakubinyi György érsek által ebben a szentmisében megnyitott hit évével kapcsolatosan a kanonok-főesperes elmondta: „Kedvező alkalom lesz arra is, hogy minden hívő mélyebben megértse, hogy a keresztény hit alapja egy eseménnyel, egy személlyel való találkozás, aki új horizontot nyit, s ezzel meghatározott irányt ad az életnek”.

Panoráma

Márton Áron emléke előtt tisztelegtek a püspökök 

A Romániai Püspökkari Konferencia (CER) őszi rendes ülését Csíksomlyón tartotta a Jakab Antal Tanulmányi Központban szeptember 25–27. között. A megbeszélések végén, kulturális programként Csíkszentdomokosra látogattak a püspöki konferencia tagjai, római, örmény és görögkatolikus egyházi vezetők. A látogatás fő célja a Márton Áron püspök emléke előtti tisztelgés volt, illetve a Márton Áron Múzeum megtekintése. A múzeumi tárlatvezetést Lázár Csilla, a múzeum igazgatója végezte. Az azt követő beszélgetés megható pillanata volt, amikor Lucian Mu­reşan bíboros, fogaras-gyulafehérvári görög­katolikus nagyérsek felidézte Márton Áron püspökkel kapcsolatos emlékeit. Lucian Mureşan egyike volt annak az öt görögkatolikus fiatalnak, akiket – miután felekezetüket Romániában betiltották, s így a papképzés is lehetetlenné vált – a börtönből alig szabadult Márton Áron püspök befogadott a gyulafehérvári római katolikus teológiai intézetbe. Amikor négy év elteltével a kommunista rendőrség kitiltotta a görögkatolikus teológushallgatókat Gyulafehérvárról, Márton Áron könnyek között kísérte ki őket a bejáratig.

Panoráma

Az Európai Emberjogi Bíróság szeptember 25-én döntést hozott, amelyben megállapítja, hogy Románia megszegte a tulajdonhoz való jogot, sérültek az Emberi Jogok Európai Nyilatkozatához csatolt 1-es számú protokollumban foglalt, magántulajdonhoz fűződő jogok. Mindezért 15 ezer euró erkölcsi jóvátétel, illetve tízezer euró perköltség kifizetésére kötelezik a román államot, amiért még mindig nem szolgáltatta vissza a Gyulafehérvári Főegyházmegyének a Batthyaneum könyvtárat és az épületben működő csillagvizsgálót. A bíróság honlapján olvasható ítélet szerint a román állam az Emberi Jogok Európai Egyezményének a tulajdon védelmére vonatkozó előírásait szegte meg azzal, hogy 14 év óta nem értesítette az egyházat arról, hogy milyen döntést hozott a Batthyaneum visszaszolgáltatása ügyében. A strasbourgi ítélet szerint ez annál inkább megmagyarázhatatlan, mivel egy igen jelentős történelmi és kulturális értéket képviselő épületről van szó.

Panoráma

A kolozsvári Szent Mihály-templom műalkotások tükrében 

Szeptember 25-én került sor Kolozsváron a Szent Mihály Plébánia Nőszövetségének dísztermében – a Nőszövetség idei rendezvénysorozatának megnyitójaként – a Hantz Lám Irén szerkesztésében megjelent Temp­­lom a Főtéren című könyv bemutatójára. A rendezvényt Fábián Mária, a Szent Mihály Nőszövetség elnöke nyitotta meg, jelezve, hogy nem véletlen a dátum és a témaválasztás: a templom búcsúünnepének hetében mutathatták be ezt a kis albumot. Kovács Sándor főesperes köszöntőszavait Fodor György konfráter tolmácsolta.


A kötetet dr. Gaál György irodalom- és művelődéstörténész mutatta be, kitérve röviden a templom homályba vesző történetére, művészi értékeire, a szerkesztő pedig beavatta a hallgatóközönséget a kötet létrejöttének műhelytitkaiba. Létrejöttének oka: a művészi értékű, szimbolikus jelentést hordozó templom újabb műalkotásokat ihletett. Ezek összegyűjtésére vállalkozott Hantz Lám Irén, így valósult meg a 21 képzőművészeti alkotás reprodukcióját és 9 prózarészletet, illetve verset tartalmazó színes, igényes kivitelezésű album.

A rendezvényen részt vett és felszólalt Magdó János, Magyarország frissen kinevezett kolozsvári főkonzulja. Röviden köszöntötte az egybegyűltekeket, örömét fejezte ki az esemény iránti nagy érdeklődés miatt, majd megosztotta a templommal és Kolozsvár Főterével kapcsolatos személyes gondolatait. A felszólalások között Laczkó Vass Róbert színművész olvasta fel XIII. Leó Szent Mihályhoz szóló imáját, valamit Dsida Jenő és Egyes Emese egy-egy versét. A rendezvény művészi jellegét biztosította a Potyó István karnagy által összeállított és a Szent Mihály-templom kamarakórusa (Starmüller Éva, Barazsuly Eta, Székely Melinda, Szakács Ágnes, Geréd István, Márton Szabolcs és Molnár Botond) által előadott zenei műsor. Végezetül Tőkés Erika, a Stúdium kiadó vezetője megköszönte a Szent Mihály plébániának és a Nőszövetségnek a kötet megjelenéséhez nyújtott segítségét. A bemutató lezárása utána szerkesztő dedikálta a máris nagy népszerűségnek örvendő kötetet.

Panoráma

A Babeş–Bolyai Tudományegyetem alapításának 140. évfordulójára emlékezik az akadémiai év első hetében. A Római Katolikus Teológia Kar tizenhat éves múltra tekint vissza ugyan, de az egyetem alapításának, illetve formálódásának, fejlődésének történetében mindannyiszor visszaköszön a tudós paptanárok, a jezsuiták, illetve a kegyesrendi tanítók munkája és elkötelezettsége. A szeptember 30-i ünnepélyes kari tanévnyitón a kar dékánja, Marton József egyháztörténész tartott megnyitó előadáson ismertette a jelenlévőkkel a kerek évfordulót ünneplő tanintézmény alapításának és fejlődésének történetét, amely a kisebb-nagyobb megszakítások, intézményi átszervezések ellenére is folytonosságot mutat.

Panoráma

Általános és középiskolai osztályok is látogatják a Szatmári Római Katolikus Püspökség dísztermében berendezett kiállítást. 

A második világháborús szatmárnémeti bombázások áldozatairól megemlékező, szeptember 16-i rendezvény alkalmával állítottak emléktáblát és nyitottak kiállítást a szatmárnémeti püspöki palotában. Az emléktábla a püspökség óvóhelyén életüket vesztett személyek nevét őrzi az elkövetkezendő generációk számára, míg a kiállítás az áldozatok portréit, a háború szatmári pusztításait, kegyetlenségeit jeleníti meg, nemzetközi keretbe helyezve mindezeket.

Panoráma


A zenén túl… Barangolás a zene rejtelmes világában – Folytatódik! címmel komolyzenei előadással örvedezetette meg a közönséget Nagyszalontán Thurzó Zoltán zongoraművész és barátai. Az előadást a Hajdú Hét keretében hallhatták a Magyar Házban, amely igen megtelt erre az alkalomra. Nem véletlenül, mert aki hallotta már ezt a társaságot zenélni, és a zongoraművész magyarázatait minden egyes darab előtt, nagyon szívesen újra meg újra elmegy a koncerteikre. Hisz nem csak gyönyörű zenét hallhattunk, de a moderátor édekesen és interaktívan elvezette a hallgatót a szerző lelki világában, a kor kulturális irányzatában, egy kicsit a történelmi korszakában, amelyben éltek és komponáltak a zeneszerzők.

Panoráma

Ezzel a címmel szervezte meg az Együtt a fogyatékkal élőkért hatodik szakmai konferenciáját a Gyulafehérvári Caritas Szociális és Tanácsadó Szolgálata fogyatékkal élőknek szeptember 20–21-én a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi és Felnőttképzési Központban. 

A kétnapos rendezvény hat évvel ezelőtt azzal a céllal jött létre, hogy együttgondolkodásra hívja a régióban, illetve Erdély különböző településein fogyatékkal élőket és családjaikat támogató szakembereket, szülőket, hozzátartozókat, illetve fogyatékkal élő személyeket olyan kérdéseket illetően, amelyek a helyi fogyatékos ügy, illetve az érintettek életminőségének előremozdulását célozzák. A konferencia a hazai szervezetek, intézmények közötti kapcsolati és szociális védőháló megerősítését kívánja előremozdítani. A hiánypótló kezdeményezés idén minden eddiginél nagyobb népszerűségnek örvendett, hisz közel 140 résztevő volt jelen.

Panoráma

Hitünk és életünk a családban 

Szeptember 21–23. között immár tizedik alkalommal tartottak főegyházmegyében családkonferenciát. A konferencia megszervezését a linzi egyházmegye, a Maros Megyei Tanács, az RMDSZ és a Communitas Alapítvány támogatta. A marosvásárhelyi Deus Providebit Házban megszervezett rendezvényen a több mint 45 házaspár együtt kereste a hitben való megerősödés lehetőségeit.

Panoráma

Háromszázhatvan fiatalnak vált emlékezetessé szeptember 22-e az egyházmegyei ifjúsági találkozónak köszönhetően 

A sárközújlaki kultúrotthon és környéke adott helyet idén a Szatmári Római Katolikus Püspökség Ifjúsági Irodája által szervezett egyházmegyei szintű ifjúsági találkozónak. A felszabadult hangulatban, a találkozás és együttlét örömében zajlott rendezvény az egész egyházmegyéből összehívta a fiatalokat. Tanúim lesztek (ApCsel 1,8) mottó alatt a meghívás és küldetés krisztusi örökségéről, a keresztény példamutatásról, a tanúságtételről és az identitás minden helyzetben megnyilatkozni vágyó bátorságáról elmélkedtek.

Panoráma

Schönberger Jenő püspök áldotta meg szeptember 24-én délelőtt a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum most elkészült kápolnáját.

Hétfőtől kápolnája van a Hám János Római Katolikus Teológiai Líceumnak, délelőtt tizenegy órától ugyanis szentmise keretében áldotta azt meg Schönberger Jenő püspök. Tavaly decemberben kezdték el az imaterem kialakítását, majd a 2011/2012-es tanév második félévében a diákok és tanárok már használatba is vehették. Lelkiségi órákat, elmélkedéseket, lelki vezetést tartott ott az iskola spirituálisa, Miklós Claudiu SJ, miközben a terem egyre gazdagodott. A napokban helyezték be az oltárképet, egy üvegfestményt, mely az isteni gondviselés ábrázolása. A fény által életre kelő kép Lepedus Ildikó rajztanár munkája, központi eleme az oltáriszentség szimbóluma, melyet keretbe foglal a Mindenhatóhoz fohászkodó gyerekek és a hozzájuk lenyúló isteni kéz.

Panoráma

Napsütés, fehér ruhába öltözött emberek, öröm az arcokon, éneklés, a jó Isten dicsőítése, egység, szolgálat, szivárványszínű világ… Ki tudja, mi ez? Nem, nem a mennyország, annak csupán az „ízlelgetése”. Akik ott voltak, megtapasztalták. Hogy hol és mikor? Szentjobbon, szeptember 22-én, a III. Egyházmegyei Ministránstalálkozón! Ezen a napon immár harmadik alkalommal gyűltek össze a nagyváradi egyházmegye ministránsai, hogy közösen hálát adjanak a szolgálat kegyelméért, megerősítsék egymást ebben a nagyszerű hivatásban, és természetesen hogy együtt ünnepeljenek, örvendezzenek. A találkozó idei mottója: Az Úr színe előtt állok, együtt színezzük a világot! A mottó igaz voltáról az együtt töltött nap tanúskodik leginkább. A társaság valóban színes volt: több mint háromszáz ministráns gyűlt össze az egyházmegye minden pontjáról, és az egészen kicsiktől a legnagyobbakig minden korosztály képviselte magát. A közösség mellett a szervezők munkájának köszönhetően a program is színekben pompázott. A találkozó regisztrációval és a szentmisére való ráhangolódással indult, amit Szabó Ervin spirituálisnak és a zenészeknek sikerült igazán hangulatossá varázsolniuk. A szentmisét az egyházmegye főpásztora, Böcskei László püspök a ministránsokat elkísérő papokkal közösen mutatta be. Szemléletes prédikációjába a ministránsokat is bevonta a megyéspüspök. Kihangsúlyozta, hogy mind az apostolok, mind az oltár körül szolgálatot teljesítő fiatalok Jézustól kapták hivatásukat, és az iránta való szeretetből tudják igazán megélni azt.

Panoráma

Mindenki a közösségen, a szolidaritáson, a kölcsönös segítségen alapuló életre hivatott. Mondhatjuk, hogy ez magának Istennek is a „hivatása”. Ő maga sem távoli és fenséges magányosság, hanem három személy közössége. Ez a hivatás, a teremtmények szívében elvetett mag kifejezi minden ember életének, az egész teremtésnek a kitörölhetetlen lényegét. Ahhoz, hogy közösségi hivatásunkat megéljük, nyitottaknak kell lennünk Istenre és a másik ember felé. Ezért az Istentől ajándékba kapott időnkből az ajándékozót is megilleti figyelmességünk, és embertársainkat is, akik nélkül az életünk nem teljesedhetne ki.

Kitekintő


Ünnepelt az Európai Máriás Háló 

Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte az Európai Máriás Háló. Az eseményre – amely a konferencia éves gyűlését is jelentette – szeptember 19–20-án a római Santa Teresa Couderc Zarándokközpontban került sor.

Egy falat a léleknek

• Lehet, hogy időben és térben Lisieux-i Szent Teréz és Assisi Szent Ferenc távol álltak egymástól, de lelkületben annál kevésbé. Nem véletlen talán az, hogy Erdélyben először épp a ferencesek állítottak oltárt a „kis út” szentjének.

• Szent Ferenc atyánk azt a közösséget, amelyet Isten neki ajándékozott, kisebb testvérek rendjének nevezte el, mintegy ezáltal is jelezve a kicsinnyé válás szentségi útját. Ez nem egy válaszlépés volt a társadalom berendezkedésére, hanem mindez Ferencnek az Istennel való mélységes kapcsolatából fakadt.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Mai világunk egyik legkirívóbb problémája a globalizáció, amely az értelmező szótár szerint „a Nyugat hatása, amely az egész bolygóra kiterjed”. Mindez észrevétlenül belopódzik mindnyájunk életébe, és megpróbál minden nemzetet és kultúrát egy egységes fátyol alá burkolni, eltörölve ezáltal a nyelveket, jellegzetességeket és néphagyományokat. A nyugati áramlat arra buzdít, hogy támogassuk a fogyasztói társadalmat, és mondjunk le saját önazonosságunkról, adjuk fel néphagyományainkat, népművészeteinket, és váljunk azzá, ami divatos és a társadalom körében egyre inkább elfogadottabb.

Hírek, hirdetések


A Boldogasszony Iskolanővérek apostoli szerzetesközössége november 17-én jelöltségi képzést indít a szerzetesi életre készülők számára. 

Olyan lányokat/nőket várnak, akik komolyan foglalkoznak az apostoli szerzetesi hivatással, de még nem jutottak határozott döntésre – vagy akik már döntöttek, és szeretnének bekapcsolódni a szerzetesképzésbe.

A képzés célja: az iskolanővéri karizmával való egyre mélyebb találkozás és annak tisztázása, hogy ez megegyezik-e a jelölt személyes küldetésével. Ezért a jelöltek bekapcsolódnak az iskolanővérek küldetésébe: felelősséget vállalnak, elköteleződnek, hatni akarnak – akár pedagógusként, akár más módon.