Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 40. szám, 2016. október 2.

A tudás, a hit és az ész kapcsolata számtalan alkalommal előtérbe kerül, napjainkban talán több alkalommal, főleg amikor az a téveszme bukkan elő, hogy az egyház a gondolkodás, a ráció ellensége vagy a Biblia szava szöges ellentétben áll a tudomány álláspontjával. Nemrég vettem a kezembe A Szívjezsuita lelkiségű folyóiratot, melyet amint felütöttem, egykettőre megragadt a szemem egy 16 éves fiatallal készült interjún, s azonnal elolvastam. Megvallom, nem rövid, villáminterjúról van szó, így az érdekelt, hogy mit is tudott kérdezni a riporter, s miről is tudott beszélni az interjúalany olyan hosszasan. Megdöbbentem, hogy saját korosztályáról beszélt, s egyszerűen megfogalmazta azt, amit rég sejtettem, de talán nem mertem kimondani: számtalanszor nagyon gyorsan véleményt alkotunk egy-egy kérdésről, úgy, hogy annak nem ismerjük minden oldalát. Szent Ágoston Vallomásaiban találóan megfogalmazott gondolata jut eszembe: „Megvallom neked, Uram, hogy én még mindig nem tudom, mi az idő. – Megvallom azt is, amit tudok. Tudom, hogy beszédem időben folyik; tudom, hogy immár régóta beszélek az időről, s tudom, hogy ez a régóta sem egyéb, mint időbeli folyamatosság. De hogyan tudom mindezeket, ha nem vagyok tisztában az idő mivoltával? Vagy talán csak nem tudom kimagyarázni azt, amit tudok? Jaj, szegény fejem! Hát még azt sem tudom, hogy mit nem tudok?” (XXV. fejezet)

Panoráma

Férfi és női rendfőnöki konferenciák éves általános gyűlése

Tett és együttműködés a romániai megszentelt életben címmel tartotta meg a 27. általános gyűlését a Romániai Rendfőnöknői Konferenciája szeptember 20–23. között, a traiani (Moldva) lelkigyakorlatos házban. Immár negyedik éve a férfi és női rendfőnöki konferenciák együtt szervezik meg éves általános gyűlésüket, amelynek célja, hogy a Romániában élő szerzetesi közösségek közös összefogással keressék a szerzetesi élet aktuális kérdéseire a választ, és amennyire lehetséges, az egyedi rendi karizmák tisztelete mellett, a szerzetesi életnek egy egységes arculatát képviseljék a társadalomban és egyházban.

A rendi elöljárók egy hároméves teológiai reflexió végéhez értek ezzel a gyűléssel, amelynek ívét az észlelés – reflektálás – válaszadás dinamikája határozta meg. Az első évben különböző rétegeket képviselő előadóktól (püspökök, családosok, fiatalok, szociológusok) halhatták, hogy milyennek észlelik a szerzetesek jelenlétét a romániai egyházban és társadalomban.

Panoráma

Világi munkatársak képzése Temesváron

A temesvár-erzsébetvárosi szalvatóriánus kolostor adott helyet szeptember 16–18. között a világi munkatársak képzésének. A programba az egyházmegye különböző egyházközségeiből több mint hatvan résztvevő kapcsolódott be.

A kurzust Dirschl Johann általános helynök nyitotta meg, aki arra emlékeztette a jelenlévőket, hogy az egyházmegye idén ünnepli a török uralom alól való felszabadulásának 300 éves évfordulóját. Gyakorlatilag ez jelentette a szinte teljesen elnéptelenedett ősi csanádi egyházmegye újjászületését. Az idei továbbképzés előadásai és műhelymunkái elsősorban az utolsó két pápai dokumentum témáihoz kapcsolódtak. Surdu Christine, a resicabányai Havas Boldogasszony plébánia munkatársa Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikáját mutatta be. Az előadás és a kiscsoportos beszélgetések által sokakban tudatosult, hogy milyen nagy felelősséggel tartozunk Isten teremtett világa iránt.

Panoráma

Szeptember harmadik hetében zajlott a magyar fővárosban az Ars Sacra fesztivál. Az idén tizedik alkalommal megtartott fesztivál (amelyről részletesebben következő lapszámunkban számolunk be) a városmisszió gondolatát folytatja. Az évek során egyre bővült, mára 600 program sorakozott fel. A fesztivál ugyanis úgy szerveződik, hogy a helységek, közösségek, művészek jelzik, szeretnének csatlakozni. Így a fesztivál jóval túllépte egy budapesti rendezvény jellegét, sőt, az országhatárokat is.

Panoráma

Szakrális művészetek hete Csíksomlyón

Az Ars Sacra Szakrális Művészetek Hete címet viselő rendezvénysorozat a Kulturális Örökség Napokhoz kapcsolódóan Budapesten indult 2007-ben. A magyarországi programok mellett a rendezvény mára a Kárpát-medencére is kiterjedt. E témában a Csíksomlyói Szakrális Művészetek Hete rendezvénysorozattal csatlakoztak szeptember 12–17. között a magyarországi ARS SACRA – Szakrális Művészetek Fesztiválhoz, amelynek része a Nyitott Templomok Napja is. A Csíksomlyói Szakrális Művészetek Hetének fővédnöke Tamás József gyulafehérvári segédpüspök volt.

Panoráma

A család életünk fundamentuma témában tartották az erdélyi Háló-találkozót szeptember 23–25. között Csíkzsögödön hozzávetőleg 110–120 résztvevővel. Azok számára, akik évek óta nem voltak hasonló rendezvényen, lélekemelő volt a találkozás, melynek mottóját Máté evangéliumából választották: „Szakadt a zápor és ömlött az ár, süvített a szél és nekizúdult a háznak, de nem dőlt össze, mert szikla volt az alapja”.

Panoráma

Jótékonysági akció Gyergyószentmiklóson

Nem elég „kanapé kereszténynek” lenni mottóval rendeztek jótékonysági akciót szeptember 24-én a gyergyószentmiklósi Szent Miklós plébánián. Az akció Az irgalmasság évének plébániai programjához tartozik, amelybe a gyergyó­szent­miklósi Fogarasi Mihály Általános Iskola és a Vaskertes Általános Iskola diákjai, tanítói, tanárai is bekapcsolódtak. A plébániai katekézissel foglalkozó csoport irányításával rászoruló nagycsaládok számára gyűjtöttek, mindenki azt vitt, amit otthonról tudott. Volt, aki az iskolába vitte el a csomagot, de a plébánián volt a gyűjtés szombaton 9–11 óra között. A csomagok 21 családhoz, nagyjából 80 gyerekhez jutottak el. Néhány gyerek is segített elvinni a csomagokat, így bepillantást nyerhettek a családok életébe.

Egy falat a léleknek
  • Isten az ő Fia által azt szeretné, ha az igazságra törekednénk, vagyis arra a lelkületre, amely Krisztus Jézusban van.
  • Az igazság hiánya az ember valódi nyomorúsága. Az az ember, aki nem Isten igazsága szerint él, az a saját énjének a foglya. Elidegenedik önmagától, elválik igazi forrásától, létének alapjától, Istentől, és saját sötétségének rabja lesz.
  • Egy ember sem a szerzője, sem ura az igazságnak, hanem csupáncsak a szolgája lehet. Ha úgy állítja be magát az ember, mint az igazság szerzőjét és urát, ott terror, fenyegetettség és káosz uralkodik el.

Hírek, hirdetések

Családi napok Hargita megyében

A Gyulafehérvári Caritas Családi Napot szervez Hargita megye hét településén az ősz során. Az esemény célja a családi összetartozás megerősítése, érintve a családtagok közti kommunikáció, a családon belüli szerepek, a serdülőkor és a szeretet témáit.

A program során tematikus beszélgetések és előadások lesznek, külön a gyerekek és külön a szülők számára. Az előadásokat követően családi vetélkedők színesítik majd az együttlétet, ahol a családtagok megtapasztalhatják a játék felszabadító, feszültségoldó hatását, amit a mindennapokban is alkalmazhatnak a későbbiekben. A családi napok első helyszíne, szeptember 24-én, Gyimesfelsőlok, az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium volt.