Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 40. szám, 2015. október 4.

Jó esetben nem különböztetjük meg a vasárnapitól, akivel „templomozáskor” találkozunk. Régen rossz, ha azt gondoljuk, hogy be van zárva a vasárnapi szentmisébe, az ünnepi szertartásokba – de akár a kötelező módon elmondott napi imádságainkba is…

Ma Assisi Szent Ferenc napja van – történetesen vasárnap –, és arra gondolok, hogy Ferenc népszerűségének egyik oka éppen ez: egyszerűsége, világszemléletének áttetszősége kiszabadította Istent az embergyártotta keretekből, és visszahelyezte az állandó teremtői és gondviselői jelenlétbe, a hétköznapokba. És hirdette, hogy a hétköznapi Isten ugyanaz, mint a vasárnapi, hogy közel van és köze van mindenhez, ami létezik és történik. Ezt egyébként nem csak ő tette és teszi meg, hanem még sokan mások is, akik esetleg éppen a hétköznapi láthatatlanságban maradnak.

Istennek folyamatosan köze van mindenhez, amit megteremtett és ami a teremtésben zajlik. De ha nem kérdezzük meg róla, ha csak úgy elmegyünk mellette, mert ma éppen csütörtök van, és a szomszéd fát vág fűrészgéppel – nem sok esélyt adunk neki arra, hogy belépjen az életünkbe. Elmondjuk neki, hogy félünk a háborútól, és kérjük, hogy csináljon már valamit a menekültekkel meg a politikusokkal, gyógyítsa meg, váltsa meg, adja meg ezt meg azt – csak éppen azt nem vesszük észre ilyenkor, hogy mit tehetünk meg mi vele együtt.

Mert adott esetben igenis lehet spirituális kérdés például az is, hogy szelektíven gyűjtöm-e a szemetet vagy sem…

 

Panoráma

Szeptember végén Márton Áron illő módon került a figyelem középpontjába Budapesten: az Országház felsőházi üléstermében rendezett emlékülésen, amelyen az országgyűlés alelnöke, Lezsák Sándor elnökölt. A szeptember 26-i eseményt megelőzte és előkészítette az a Kárpát-medencei diákvetélkedő, amelynek elődöntőjét, majd döntőjét előző nap Lakitelken tartották, s amelynek ünnepélyes díjkiosztójával kezdődött az ünnepi ülés. A rendezvénysorozat szervezői az Országgyűlés Hivatala, a csík­szeredai magyar főkonzulátus, a csík­szent­domokosi Márton Áron Múzeum, a Székelyföld folyóirat és a Lakitelek Népfőiskola voltak, a mozgatója Lázár Csilla, a Márton Áron Múzeum igazgatója.

Az esős, igazán kellemetlen idő ellenére népes tömeg gyűlt össze, köztük az alkalomra ide zarándokolt székelyföldi csoport, amelyet a Mária Rádió önkéntesei szerveztek és vezettek, és amely igazi színfoltot képezett gyönyörű viseletével. Hasonlóan viseletben jöttek a szülőfalu, Csíkszentdomokos képviselői, és a versenyzők egyik-másik csoportja. A döntőben a szervezők az előbbi fordulók tudásközpontú elvárásai, megközelítése után a kreativitásra fektették a hangsúlyt, a végső megmérettetésbe bejutott 12 csoport közül az első és második díjat is egy-egy csíkszeredai csapat nyerte, harmadik díjas a balassagyarmati lett. A győztes csíkszeredai csapat meglepetése volt a jutalomutazás Rómába, és az is, hogy az egész konferencia alatt az emelvényen ülhettek az ülést vezető Lezsák Sándor balján és jobbján. A diákok mellett most ismertették a Székelyföld folyóirat Márton Áronról szóló irodalmi művekre kiírt pályázatának eredményeit, és  átadták e díjakat is. A díjazottak: Tar Ildikó (I.), Oláh-Gál Elvira (II.) és Nagy Zoltán (III.), különdíjas Czegő Zoltán. Miután a versenyek izgalmai elültek, a kosteleki Vaszi Levente jellegzetes népviseletében és hangján a pulpitusról gyönyörű balladával vezette be a budapestieket és minden jelenlevőt az erdélyi ősi hangulatba. Sorra következtek a köszöntő, emlékező jellegű, illetve tudományos előadások, ezeket kétszer is képsor, illetve filmrészlet szakította meg.

Panoráma

A Szentszék szeptember 8-án bemutatta Ferenc pápa két motu proprioját (saját indíttatásból, saját kezdeményezésre kiadott apostoli levelek), amelyek változásokat hoztak a szentségi házasságok érvénytelenítési eljárásaiban. Ez a Mitis Iudex Dominus Iesus – Az Úr Jézus, aki szelíd bíró – a római latin rítusú egyház számára (CIC) és a Mitis et Misericors Iesus – Szelíd és irgalmas Jézus a keleti egyházak számára (CCEO).

Napjainkban sokszor találkozunk zátonyra futott házasságokkal. Egyesek rövid úton oldják meg a kérdést: a polgári bíróságon közös megegyezéssel vagy anélkül felbontják a házasságukat. A polgári bíróság ítéletét az egyház is elfogadja, de annak csak a pusztán polgári jogkövetkezményeit illetően.

Panoráma

Október a Szűzanyával

Október a rózsafüzér hónapja. A rózsafüzér-imádságban benne lüktet egész lelkiéletünk. Hitünk szent titkait tartalmazzák a rózsafüzér titkai. A Szűzanya vezetőnk hitünk titkainak felfedezésében.

Aki az életét Máriaként, illetve a Szűzanya lelkületében akarja megélni, annak a rózsafüzér életkísérője kell hogy legyen. Jó lenne felfedezni ennek az imamódnak az igazi mélységét, azt, ahogyan Isten formál ez által az imamód által, elmélyít az élet titkaiba, bevezet az igazi mélységekbe. Nemcsak kísérő, hanem az életet igazi medrébe helyező valóság is. A rózsafüzér a Szűzanya lelkületében akarja egészen Jézusra irányítani az életünket, Jézus-központúvá tenni. Ez az ima az emberi élet ritmusában dobog. Általa új életet tapasztalhatunk meg, reményvesztettségeinkben békére és megoldásra találhatunk, általa sokan örömre és megbocsátásra is leltek. Isten hatalmas ajándéka az emberiség számára, mert általa különleges kegyelmeket nyerhetünk.

Panoráma

Zsil-völgyi magyar kulturális napok zajlottak Petro­zsény­ban szeptember 19–27. között, amelyek szervezéséből a plébánia is kivette részét.

Megújuló Örökségünk – Értékmentés a Kárpát-medencében címmel 19-én, szombaton a polgármesteri hivatal márványtermében kiállítás nyílt a Kárpát-medence felújított műemlékeiről. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma finanszírozásával, a Teleki László Alapítvány szervezésében A határainkon túli magyar vonatkozású kulturális örökség megóvása és felújítása nevű program keretében 1999–2006 között közel 1,3 milliárd forintot fordítottak műemlékek felújítására és kutatására. 2011-ben több tárca együttműködésével újraindult az értékmentő program, amelynek keretében számos középkori templomot is felújítottak. A programról kiállítást rendeztek 2013-ban a budai várban. A rendezők már akkor elhatározták, hogy a tárlatot elviszik azokra a helyekre is, amelyeken a munkálatok folytak: Erdélybe, Felvidékre és Kárpátaljára is. A kiállítás igazi kuriózumokkal is szolgál: az eredeti mérettel megegyező fotómásolatban látható az éppen restaurálás alatt lévő székelydályai református templom festett famennyezetének néhány kazettája és karzatának mellvédje, megtekinthetők a kárpátaljai Visk református templomának gyönyörűen kifestett barokk padjai, látható a huszti református templom helyreállított toronysisakjának egyik fiatornya, valamint a gyulafehérvári Szent Mihály székesegyház falait díszítő kőfaragott domborművek másolata. A kiállítás megnyitóján egy rég elfeledett mesterségnek, a zsindelykészítésnek a fortélyaival is megismerkedhetnek a látogatók. A tárlatot Budapest után Técsőn, Beregszászon, Munkácson, Ungváron, Kassán, Rima­szombatban, Nagyváradon, Kolozsvárt, Ma­­ros­vásárhelyen és Székelyudvarhelyen, Csík­szeredán és Gyergyószentmiklóson láthatta eddig a közönség.

Panoráma

Valovits László portrégalériája október 18-ig tekinthető meg a kolozsvári főtéri Művészeti Múzeum (Bánffy-palota) első emeleti termeiben. Nemcsak főpapok, orvosok, művészek képeit láthatjuk, hanem a művész fa-arcképcsarnokát is. Az iránta való elismerésről és szeretetről fényesen tanúskodik a nagyszámú érdeklődő.

Panoráma

A nőszövetségek őszi találkozója szeptember 21–23. között Nagyváradon zajlott. Az esemény mottóját Avilai Szent Teréztől vették: „A legbiztosabb nem akarni mást, csak amit Isten akar, aki jobban ismer minket, mint mi magunkat...”

A találkozó főszervezője Kovács Sándor főesperes, országos lelkivezető és Fábián Mária országos elnök asszony volt. Nagyváradon a helyi szervezők Stelli Olga és Fleisz Jutka elnök asszonyok és lelkivezetőjük, Kiss Albert és Curaliuc Demeter. Harminc nőszövetség volt jelen, tizenhárom lelkivezetővel és hatvan taggal.

Panoráma

IX. Együtt a fogyatékkal élőkért konferencia

A speciális nevelési igényű gyerek kiskamaszkorba érkezésekor felmerülő oktatási, nevelési kérdéseiről értekeztek a Gyulafehérvári Caritas Tanácsadó Szolgálata Fogyatékkal Élőknek, a Romániai Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett és szeptember 18–19. között Csíkszeredában tartott konferencián. A kétnapos rendezvényen 235-en vettek részt: hazai és magyarországi előadók, segítő szakemberek, gyógypedagógusok, pedagógusok, pszichológusok, szociális munkások, szülők.

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas Ki-Út konzultációs programjának munkatársai már negyedik éve prevenciós programokon keresztül próbálják felhívni a fiatalok figyelmét a túlzott alkohol- és más tudatmódosító szerek fogyasztásának veszélyeire. Mivel Hargita megyében is az tapasztalható, hogy az alkoholt már nagyon korán, 11-12 évesen kipróbálják a gyerekek, ezért egyre fontosabbá válik a megelőzés e téren.

Emlékezzünk régiekről

Harminc éve halt meg: 

Farkas Antal. Korondon született 1903. február 6-án. A gimnáziumot Udvarhelyen, a Teológiát Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte Mailáth G. Károly püspök 1928. június 24-én. Gelencén, Kolozsváron és Brassóban káplán. Alsócsernátonban és Kézdiszentléleken plébános. 1978-ban nyugdíjba vonult. Nagykászonban halt meg 1985. október 25-én, 82 éves korában.

Hírek, hirdetések

Út(mutató) a felelős döntésekhez

Olyan szenvedélybeteg családban felnőtt, 18 és 35 év közötti fiatalok számára tartanak tematikus napot október 17-én, szombaton, 10–17 óra között Gyergyószentmiklóson, a Márton Áron Szociális Központban (Márton Áron utca 22.), akik dolgozni kívánnak azon, hogy saját szükségleteiket felismerjék, és felelős döntéseket hozzanak.