Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A Márton Áronról elnevezett teológiai felnőtt­képző második évfolyamának hálaadó szentmiséjét tartották szeptember 25-én a marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébániatemplomban. Három évvel ezelőtt egy 21 főből álló lelkes csoport kezdte el a képzést, ebből kilencen teljesítették a vizsgakövetelményeket. Közülük ketten, akik a záró dolgozattal is elkészültek, a szentmise a végén átvehették az abso­lu­to­rium oklevelet, a többiek 2015 februárjában kapják majd azt kézhez. A közben kimaradtak közül ketten szerzetesi novi­ciá­tus­ban vannak. 2011–2014 között a hallgatók a következő tantárgyakat tanulták: filozófia, egyházzene, lelki­ség­történet, liturgika, bib­li­kum, egze­gé­zis, fundamen­tá­lis teológia, dog­matika, egy­ház­történelem, egyházjog, patrológia, erkölcstan, pasztorális.

A záró szentmise igehirdetésében Hajlák Attila segédlelkész kifejtette, hogy az Istenhez vezető úton a Szűzanya kezébe kapaszkodva kell járni. Arra kérte a végzősöket, hogy a tanulmányuk alatt elsajátított értékeket gyümölcsöztessék saját és embertársaik javára is. A liturgia végén Tamási Zsolt, a teológiai képző vezetője köszöntötte a hallgatókat, és méltatta a világiakból és papokból álló tanári kar hároméves odaadó, önzetlen munkáját. A végzősök közül Kopacz Imola szólalt fel, aki hálát adott Istennek, hogy alkalma volt megtalálni a hozzá vezető utat, és köszönetet mondott mindazoknak, akik segítették őt ezen az úton. Szavait Teréz anya egy imájával zárta.

Nemcsak az ünneplők, de a templomban jelen levő hívek is átérezték, hogy az isteni kegyelem mindnyájukat átöleli, és megmutatja a hozzá vezető utat, amelyen minden jóakaratú ember elindulhat.

Néhányan már jelezték, hogy szeretnének beiratkozni a következő évfolyamra.
A képzés vezetői remélik, hogy lesznek további érdeklődők is, és így 2015-ben újabb csoport indulhat.