Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Fotó: Gál AttilaMárton Áron püspök halálának évfordulója és a Gyulafehérvári Érsekség búcsúja alkalmából a budapesti Rezső téri Magyarok Nagyasszonya templomban a csíksomlyói búcsúra menő Boldogasszony Zarándokvonat eddigi és jövőbeni résztvevői, valamint minden érdeklődő számára baráti találkozót tartottak szeptember 27-én, szombaton, majd 28-án, vasárnap, Áron püspök úr boldoggá avatásáért mutattak be szentmisét, amelyen Csont Ede nagytusnádi plébános prédikált.

A homília Márton Áron „hármas megkísértéséről” szólt: Az 1940-es bécsi döntéskor Márton Áron úgy döntött, hogy Gyulafehérváron, a püspöki székhelyen marad akkor is, ha idegen állampolgárként, útlevéllel kell hazalátogatnia saját szülőfalujába és hívei nagy többségéhez. Döntését nem számítgatások alapján hozta meg, hanem kötelességtudatból, hogy neki ott a helye, ahová őt a jó Isten helyezte, és ahol leginkább rászorulnak példamutató helytállására, támogatására és atyai gondoskodására. Második „kísértése” a börtön volt: az igazságtalan büntetést, a tétlenségre való kényszerítést, a munkában való akadályoztatást csak a Gondviselésbe vetett rendíthetetlen hittel lehet(ett) elviselni. Hinni a Gondviselésben azt jelenti, hogy tudom, Isten az, aki munkálkodik – emelte ki Csont Ede. Harmadik pontként pedig a számokról beszélt: „Márton Áron 1896-ban született és szeptember 29-én halt meg. Születésének évében a magyarság győzedelmes hangulatban megemlékezett az ezeréves Magyarországról. Halála napja a gyulafehérvári egyházmegye védőszentjének ünnepe és a székesegyház búcsúnapja, amikor Mihály arkangyal és a mennyei seregek győzelmét ünnepeljük a gonosz hatalmak felett. Ez utóbbi győzelem maradandó, az első nem volt az. […] Mihály annyit jelent: ki olyan, mint Isten? Ha igaz, hogy nincs Istennél hatalmasabb, akkor nincs az a megpróbáltatás, ami Istentől eltántoríthat. Márton Áron ezt komolyan vette és életre váltotta.” 

A szentmise előtt a jelenlévők rövid képes összeállítást láthattak a szent életű főpásztorról, a liturgia végén Márton Áron püspök úrral kapcsolatos kiadványokat, könyveket és publikációkat, valamint írásait közreadó tematikus köteteket kínált a kolozsvári Verbum Kiadó.

bereczki