Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 40. szám, 2012. szeptember 30.

Interjú


Ha Gyenge Béla volt plébánost szeretettel búcsúztatták el közel 20 év szalontai szolgálat után, ugyanolyan szeretettel üdvözölték Arany János városában Lőrincz Ferencz Károly Ottót, az új plébánost, akit Böcskei László püspök a szalontai közösség élére nevezett ki. Ezt a kedélyes, jó humorú, nyitott papot mutatjuk most be az olvasóknak. Prédikációiból igencsak kiérződik istenszeretete. Több nyelvet beszél, így románul, németül, szlovákul, franciául, egy keveset olaszul, de még a roma nyelv sem idegen neki. Nagyon jó szervező, tevékeny ember, értékeli a zenét. Van ideje a doktori disszertációján dolgozni, kutatni az állami levéltárakban, az egyházi historia domusokban. Készségesen, szívesen válaszolt a kérdésekre.

Elsőként azt szeretnénk megtudni, hogyan hívta meg Isten erre a szolgálatra. Sokat hall egy laikus erről, és tudja Jézus szavait: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket”. Az ön esetében hogyan történt?

Interjú


A Katolikus Akadémia új éve 

A Katolikus Akadémia hároméves programja keretében a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Római Katolikus Teológia Karának tanárai és meghívott előadói aktuális teológiai témákat vizsgálnak. A program harmadik évében, a 2012–2013-as tanévben tárgyalt témakör a II. vatikáni zsinat és annak recepciója az elmúlt ötven évben.

Zamfir Korinnától, a kar tanárától, az Akadémia egyik szervezőjétől azt kérdeztük, miért a zsinat az idei téma?

A II. vatikáni zsinat korszakalkotó esemény volt a katolikus egyház életében.

Megújította az egyházat, jelentősen átalakította a más felekezetűekkel, a nem keresztény vallásokkal és a világgal való kapcsolatot. A zsinaton az egyház nem polemikusan-apologetikusan határozta meg önmagát, hanem a Krisztus-eseményt, a közösségi dimenziót, az egyetemes jelleget emelte ki. Nem az elzárkózás, elítélés és elhatárolódás hangján szólt a kívülállókhoz, hanem őszinte párbeszédet kezdeményezett. Az előző évtizedek biblikus, patrisztikus és liturgikus kutatását integrálva újrafogalmazta az egyházképet, megújította a liturgiát, a Szentírást a teológia, a keresztény élet és a lelkipásztori gyakorlat középpontjává tette, és elköteleződött az ökumenikus törekvések mellett. A zsinat ugyanakkor sajátosan egyetemes esemény volt az egyház életében, mert a korábbi zsinatoktól eltérően nem volt annyira Európa-centrikus, hanem minden földrész részegyháza képviseltette magát.

Interjú

Az új gyulafehérvári szemináriumi rektor nevelői hitvallása 

Kezdődik az új év az egyetemeken is, újraindul a gyulafehérvári szeminárium élete. Az intézmény élén dr. Nagy-György Attila személyében új rektor áll. Brassóból érkezett Gyulafehérvárra, korábban az ifjúság pasztorációjában dolgozott, újabban az ökumenével foglalkozott egészen gyakorlati szinten és lelkesen. Az új rektort először arról kérdeztük, milyen érzéssel vág neki az új évnek az új munkakörben.

Meglepetésként ért a kinevezésem. Én jól éreztem magam a pasztorációban, a hívek között, de elfogadtam az új beosztást azzal, hogy ez Isten akarata velem. Próbálom az új feladatomat a lehető legjobban, lelkesedéssel ellátni. Szembe kell néznem azzal, hogy a szemináriumban egy új szabályzat lépett érvénybe az elmúlt egyetemi év zártakor, Szent Péter és Pál ünnepén döntötte ezt el a tanári bizottság, és szeptember 29-étől, a tanévnyitótól érvényes. Ennek a szabályzatnak a kidolgozásakor még nem voltam a munkaközösség tagja, tehát nem vettem részt a megalkotásában, viszont rám (is) hárul a betartatása. A végrehajtás nem egyedül az én dolgom, a vicerektor, aki egyben az intézet gazdasági igazgatója, szintén részt vesz ebben, és a fegyelmi prefektus meg a spirituális, mindkettő új ember, tehát hárman teljesen új beosztásban kezdjük az évet.

Vezércikk

Szeptember 21–22. között a Levéltárak, történelem és politika a XIX–XXI. századi Romániában című nemzetközi konferencián mindkét rítusbeli katolikus levéltárosok és kutatók is részt vettek. A bukaresti konferencián, amely egyrészt a Romániai Nemzeti Könyvtárban, másrészt a Román Országos Levéltár székhelyén zajlott, szeptember 22-én a levéltár Aurelian Sacerdoţeanu termében előadások hangzottak el. Előadást tartott többek közt Bernád Rita-Magdolna, a Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár főlevéltárosa A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár szerkezete és fondjainak rendezéséről, Claudiu Călin temesvári egyházmegyei levéltáros, Marius Oanţă történész-kutató és Sergiu Soica, a kolozsvári G. Bariţiu Történelmi Intézet doktorandusza a görög-katolikus levéltárakról, köztük a lugosiról számolt be.

Panoráma

Dr. Áder János, Magyarország elnöke által odaítélt kitüntetéseket adott át Magdó János kolozsvári főkonzul szeptember 21-én tizenkét erdélyi személyiségnek a kolozsvári Bethlen Kata Diakóniai Központban. Az ünnepségen többek között díjazták Szász Jánost, a Gyulafehervári Caritas egykori igazgatóját a romániai Caritas megszervezéséért, a hátrányos helyzetű emberek érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

Az ünnepség nyitóbeszédében Magdó János, Magyarország új kolozsvári főkonzulja örömét fejezte ki, hogy első hivatalos főkonzuli tevékenységeként állami kitüntetéseket adhat át. Elmondta, bár első látásra a díjazottak között semmi hasonlóság nincs, hisz van közöttük festő, egyetemi és középiskolai tanár, szobrász, zenész-koreográfus, pap, barlangkutató. Ám ami összeköti őket, az az, hogy valami meghatározót tettek az erdélyi és az összmagyarság érdekében. A díjazottak között voltak olyanok, akiknek az egész életpályáját méltatták, míg másoknál egy életszakaszuk kiemelkedőbb megvalósításait ismerték el.

Panoráma

Fiatalok imaestje a tiszta szerelemért

A kolozsvári szociális testvérek harmadszor hívják a fiatalokat kápolnájukba, hogy együtt imádkozzanak a házasságra készülő fiatalokért. Az idén október 3-án kerül sor erre az eseményre a kárpát-medence több helyszínén. Kolozsvárott ismét a szociális testvérek Szentlélek-kápolnájában gyűlnek össze a fiatalok este 7 órakor. Az eseményre készülve kérdeztük a mozgalommal kapcsolatban Farmati Anna kerületi elöljárót és Munteanu Renáta Ildikó frissen mesterizett mérnököt, aki diákként először résztvevője, most már egyik szervezője az imaestnek.

Panoráma

Az aktív idősödés és nemzedékek közötti szolidaritás európai évében a Gyulafehérvári Caritas számos rendezvénnyel készül az idősek világnapja alkalmából Erdély több településén.

Panoráma

Szeptember 21–22-én Nagyváradon a püspöki palotában szervezték meg a Mesterséges élet. A mesterséges megtermékenyítés dilemmái című nemzetközi orvos-konferenciát. A megbeszélést a Magyar Egészségügyi Társaság (MET), a Báthory István Alapítvány (BIA), az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvosi és Gyógyszerészeti Szakosztálya, valamint Szilágysomlyói Csoportja szervezte Cseke Attila RMDSZ-szenátor, volt egészségügyi miniszter és Kellermayer Miklós, a MET elnöke védnökségével. A nyitórendezvényen dr. Földes Béla ideggyógyász főorvos, szervező kiemelte: az esemény azért sajátságos, mert a magyar történelmi egyházak képviselőinek jelenlétében történik.

Panoráma

A kezdet és a vég közti lét szépségét – törékenységét, kiszolgáltatottságát, játékosságát –, az istenkeresést szólaltatja meg Márk Attila a húsz év terméséből válogatott Arccal az ég felé című nemrég megjelentetett CD-jén. Gitárja húrjain megpendül a szeretetre vágyódás, a szerelem, a kenyérgondok, a megtartó irgalmasság és a remény. A klasszikus és kortárs magyar költők megzenésített istenes versei mély emberi érzelmeket tükröznek vissza márkattilás stílusban, magukkal sodornak, fölemelnek és tovább visznek, elkísérnek… Nehéz kiválasztani azt, amely leginkább megérint, mégis kiemelnék két kortárs szerzőt: Felsőrákosi T. Mihály költő istenes verse a szülőföld utáni honvágyról regél, míg a jezsuita Szabó Ferenc három verse az Istenben levés mélységeiről és örömeiről, a bizalomról szól: „Isten öröktől tenyerére rajzolt engem / nem hagyhat magamra / mikor a végső esten / kiszakadok az idő méhéből! / Az új születésnél / mikor a végső sóhajban/ végleg kimondom önmagam / két gyengéd arc hajol reám, / Istenem és anyám.”

Panoráma

Négy különböző településre jutott el a Gyulafehérvári Ca­ri­tas Családsegítő Szolgálat csíkszeredai karavánja együtt­működve az udvarhelyi és a gyergyószentmiklósi kollégákkal, valamint a szolgálatkész önkéntesekkel. A csíki Kara­­ván programja az alábbiak szerint alakult: szeptember 4.: Csík­­madé­falva, szeptember 5.: Csíkdelne, szeptember 6.: Csík­­szentimre, szeptember 7.: Csinód.

Panoráma

Közel 30 gyerek és több szülő gyűlt össze szeptember 14-én az erdőszentgyörgyi központi parkban a Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálata által rendezett Boldogabb gyerekekért-kampány alkalmával.

A fent említett program, több Maros megyei település melett, mint például Marosvásárhely, Marosszentgyörgy és Szováta, Erdőszentgyörgyre is eljutott.

Panoráma

A Hallássérültek kolozsvári 2-es számú iskolája Románia egyetlen ilyen jellegű magyar nyelvű intézménye. Az ország legtávolabbi helységeiből is idehozzák a magyar hallássérült vagy speciális nevelést igénylő gyermekeket, mert minél korábban kezdődik el megfelelő oktatásuk, annál több esély van a fejlődésükre és arra, hogy majd akár szakmát is elsajátítsanak, és egyedül, önállóan tudjanak élni.

Kitekintő

Szeptember 20-án díszüléssel, hálaadó szentmisével és jótékonysági orgonakoncerttel ünnepelte húszéves munkásságát a Szabadkai Egyházmegyei Caritas. A díszülést Stanislav Hočevar belgrádi érsek, a Szerbiai Caritas elnöke vezette, aki kiemelte, hogy a mi Istenünk a szeretet Istene, aki nemcsak megteremtette a világot, hanem támogatja és különleges módon követi minden teremtményét, éppen ezért van olyan nagy szerepe a Caritasnak, mint a szeretet szervezetének.

Kitekintő

Kelemen Hunor szeptember 21–22-én az RMDSZ képviseletében Rómában részt vett a Demokratikus Centrumpártok Internacionáléján (CDI). A résztvevőket Castel Gandolfóban XVI. Benedek pápa is fogadta.

Kelemen Hunort külön is fogadta Ganfranco Ravasi bíboros, a Kultúra Pápai Tanácsának elnöke is, akit 2011 októberében Kelemen – akkor Románia kultuszminisztereként – hivatalos látogatáson fogadott Bukarestben. Bár jelenleg Kelemen nem tölti be ezt a funkciót, most viszonozta az akkori a látogatást. A G. Ravasi bíboros és Kelemen Hunor közti kellemes beszélgetésen jelen volt Vincze Loránt, az RMDSZ nemzetközi kapcsolatokért felelős titkára és Kovács Gergely gyulafehérvári egyházmegyés pap, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetője.

Egy falat a léleknek

• Földi életünk során vannak dolgok, amelyeket eléggé nehezen tudunk elviselni. Mégis szükséges, hogy ezekhez helyesen viszonyuljunk.

• Mik ezek az első látásra elviselhetetlen dolgok? Nem lehetünk annyira földhöz tapadott emberek, hogy ne vennénk észre Isten szentségét. Mert bizony az első elviselhetetlen dolog nekünk, teremtményeknek, Istennek a szentsége.

Útjelző

(V. parancsolat, 14. rész) 

Népünk történetében nincs égetőbb probléma a gyermekvállalásnál. Írásomban VI. Pál pápa 1968. július 25-én megjelent híres Humanae vitae (Az emberi élet) kezdetű enciklikájáról írok. Az emberi élet továbbadása a házastársak egyik legfontosabb kötelessége. Az emberiség fennmaradásának biztosításával a Teremtő munkatársaivá lesznek. Tőlük származik a gyermek teste, Istentől pedig a lelke. Szent és fönséges nagy titok ez.

Fiatal vagyok és gondolkodom

A szabályokat általában az emberek nem szeretik. A törvényeket még annyira sem, hisz azok hivatalosak és általában tiltanak, megfosztják valamitől az embert. A tízparancsolat minden egyes része azzal kezdődik, hogy „Ne…”. S általában amitől tiltanak, az lesz érdekes számunkra. Mindezzel ellentétben a cserkésztörvények nem tiltanak, csak egyszerűen azt mondják el, hogy milyen a jó cserkész: szereti a természetet, vidám, meggondolt, takarékos, segít ahol tud, alázatos, egyenes lelkű, testben és lélekben tiszta.

Pitypang

Hogyan lett az emberkutyából macskamacska 

Amikor elhoztam, cudar februári nap volt. Riadtan nézett, s bár eleinte moccanatlan kuksolt kabátom melegében, időnként kidugta a fejét, pici karmaival jó erősen megkapaszkodott, és a kocsi ablakán keresztül az elsuhanó házakat figyelte. Aztán hazaérkeztünk.

Miután a kutyánk beletörődött, hogy az új lakótárs macska létére sem kutyaeledel, kezdtek összebarátkozni. Kisfiam pedig úgy kezelte a régóta várt kismacskát, mintha saját kistestvére lett volna. Ezért aztán a kismacska a házban úgy viselkedett, mint egy kisgyerek, az udvaron pedig mint egy kutya. Ha hirtelen felröppenő madarakkal vagy tovairamló egerekkel találkozott, büszkén kiáltotta utánuk, emberkutya vagyok! Nem értette, miért nem akarnak barátkozni vele. De nem sokat bajlódott ezekkel a gondolatokkal, figyelmét a játék, a harapdálás és a dorombolás kötötte le.

Hírek, hirdetések

A gyimesfelsőloki római katolikus plébánia okleveles kántort alkalmaz. Javadalmazás a törvényes előírások szerint. A már kántorként dolgozók eddigi plébánosuk ajánlásával jöjjenek. Jelentkezni, érdeklődni lehet október 17-ig a 0745-695922-es telefonszámon.