Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 40. szám, 2011. október 2.

Interjú

Bokor János István válaszol Farmati Anna  kérdéseire

1975-ben született Nagybol­dog­asszony napján. Elemi iskolát szülőfalujában, Érkörtvélyesen (Bihar megye) végezte, ahol szüleivel és négy testvérével élt. Középiskolai tanulmányait a Gyulafehérvári Kisszemináriumban végezte 1990–1994 között. A teológia szakot 1994–1999 között Gyula­fehérváron és Nagyváradon végezte el, 1998-ban kezdett hitoktatóként dolgozni az érmihályfalvi Zelk Zoltán Álta­lános Iskolában, majd a középiskolában is. Ma I–XII. osztályokban mintegy 500 diákot tanít. 1997-től kántorként is tevékenykedik, ezért 2000–2004 között elvégezte Debrecenben levelező tagozaton a kántorképzőt. 1999-től vezeti az egyházközség Jubilate Deo kórusát. 2002-ben nősült, két leánygyermeket, Johannát és Friedát neveli feleségével együtt. 2003 óta kinevezett tanár, 2005-ben véglegesítő, 2011-ben kettes fokozati vizsgát tett.

Hogyan vált hivatássá életedben a hitoktatás?

Interjú

Az MTI tudósítása szerint egy olasz lap arról tájékoztat, hogy a szentatya a hivataláról való lemondásra készül 85. születésnapján, jövő áprilisban. Az indoklás: nem bírja a rá nehezedő terhet, a sok támadást és az egyházi krízishelyzetet. A híresztelést Federico Lombardi érsek, vatikáni szóvivő természetesen cáfolta – de mi cáfolhatná ezt jobban, mint éppen a Németországban töltött négy nap és a 18 nem akármilyen szintű beszéd, amelyet mintegy 4000 újságíró követett. A maratoni látogatás során nemcsak a katolikusokkal, köztük külön a fiatalokkal, hanem a lutheránusokkal, ortodoxokkal, zsidókkal és muzulmánokkal is találkozott. Arra is volt gondja, hogy a szexuális visszaélések áldozatai közül öttel fél órát elbeszélgessen. Három egyházmegyét keresett föl, Berlinben, Erfurtban és Freiburgban járt. És most nemcsak lelkipásztori látogatást tett szülőhazájában, mint 2005-ben és 2006-ban, hanem hivatalos állami meghívásnak is eleget tett, politikusokkal is találkozott. Lépten-nyomon szembetalálhatta magát azzal a valósággal, ami valóban ránehezedő teher lehetne, s valószínű, hogy az is. Vatikáni szakértők szerint ezennel nem a katolikus Bajorországba, hanem a laikus Németországba, a hit sivatagába látogatott…

Panoráma

Szeptember 30-án zárult a szatmári egyházmegye, a debrecen-nyíregyházi római katolikus egyházmegye és a hajdúdorogi görög katolikus egyházmegye közös, határon átívelő, a családgondozás ügyét támogató uniós pályázata. Az egyéves együttműködés célja a családok megsegítése, a fiatalok, jegyesek, házasság előtt állók felkészítése volt, valamint olyan referensek képzése, akik a célcsoportokkal megfelelő szakmai háttér birtokában tudnak foglalkozni.

Az egyéves együttműködés zárásaként szeptember 20-án sajtótájékoztatót hívtak össze a szatmári püspöki palota konferenciatermébe, amelyen  dr. Hankovszky Ferenc püspöki helynök köszöntötte a vendégeket és a sajtó képviselőit. Mint elmondta, fontos, hogy a pályázatban az egyén, a család és a velük foglalkozó szakemberek egy fenntartható fejlődési folyamatban vettek részt, melyhez a három egyházmegye hozzájárult a meglévő erősségeivel, szakmai és infrastrukturális tapasztalataival, ezáltal biztosítva a hosszú távú, határok nélküli erős közösséget. „Egyházmegyénkben a szeretetszolgálat évében az egyik legszebb tanúságtétel, amikor a krisztusi szeretet családokban és családok közötti találkozókon jelenik meg” – tette hozzá Hankovszky Ferenc.

Panoráma

A Romániában működő női szerzetesrendek elöljáróinak 22. nagygyűlésére az idén a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban került sor szeptember 17–19. között. Az egész Románia területén jelen lévő 75 női szerzetesközösség 45 képviselője (elöljáró és/vagy delegátus) találkozott, hogy föltegye magának a kérdést: Merre tart a megszentelt? Melyek a remény jelei a romániai valóságban? A rendezvényt megnyitó szentmisét Tamás József segédpüspök celebrálta a kegytemplomban román nyelven, a magyar nővérekhez pedig magyarul is szólt a prédikációjában.  A nagygyűlést a konferencia, elnöke Varvara Acat­rinei, a Congregatio Jesu (angolkisasszo­nyok) hazai provinciálisa nyitotta meg, és Felicia Ghior­ghieş, az asszumpcionista obláta nővérek általános elöljárója moderálta.

Panoráma

Székelyvarság 1902-ben alakult önálló plébániává, akkor váltak le Oroszhegytől a havasi tanyák. 1907-ben külön község lett. Templomát 1902–1904 között építették Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére. A községet, amely Közép-Kelet-Európa talán legna­gyobb kiterjedésű községe (77 km²-en fekszik) több hegyi tanya alkotja. Temploma a központban található, ami a falu egyes részeitől 9-10 km-re van.

Panoráma

Az első székelyföldi Szent Gellért-emlékművet avatták fel nagyszabású ünnepség keretében szeptember 24-én szombaton a sepsiszentgyörgyi Szent Gellért plébánián a környékbeli papság részvételével. A magyar haza védelmezőjének egész alakos, Szent Imre herceget átkaroló szobrát a dombóvári Varga Gábor szobrászművész és keramikus készítette, a talapzatot Zsók József öntötte. A budapesti Majo­ros Lászlónak köszönhetően érkezett Székelyföldre, a Szent Gellért Lovagrend erdélyi Márton Áron Tartományának és a megyeszékhelyi Szent Gellért plébánia közösségének köszönhetően valósult meg.

Panoráma

Máriapócs – nemzeti kegyhely – a görög katolikus magyarság évszázados zarándokhelye. Az istenszülő Anya képe messze földről szólítja magához a híveket.

Szeptember 25-én a par­tiumi magyar görög katolikus egyházközségek tagjai járultak a kegykép elé Szűz Mária égi közbenjárásáért esedezni, imádkozni.

Máriához, drága Szűzanyánkhoz, tisztelettel járulunk… – csendült fel az ének a szent liturgia kezdetén. Kapin István templomigazgató köszöntötte a zarándokokat: Harangozó József esperes a kökényesdieket; a csed­regieket Szemák Miklós, a szá­raz­berkieket Simon Kor­nél, a mikolaiakat Kozsán István,  a szatmárnémetieket Pal­lai Béla, a túrterebesieket Ze­lics­ko­vics József, a nagykárolyiakat Vadas Krisztián vezette. Za­­rán­dokcsoportok érkeztek továbbá Szaniszlóról és Sza­mos­­dará­ról, személygép­ko­csik­kal más erdélyi helysé­gekből is. A szatmárnémeti Mária-légiót és a Kár­mel-közös­sé­ge­ket Láng Pál kanonok, a szat­már­németi római katolikus szé­kes­egyház nyugalmazott plébánosa kísérte el. A kon­ce­leb­ráló lelkészek közt ott láthattuk Pallai Tamás nyugalmazott parókust is. Eljött e búcsúra a szatmárnémeti Szent Péter és Pál román görög katolikus egyházközség híveinek egy csoportja, a templom énekkara, Florian Todoruţ segédlelkész vezetésével.

Panoráma

Mindig örvendetes, ha Böjte Csabát láthatjuk Nagyszalontán. És kik örülnek a legjobban? A gyerekotthon lakói. Körülveszik, átölelik. Várják a mosolyát. Árad belőle a szeretet.

A laktanyából átalakított otthonokban több mint száz gyerek és nevelőik együtt várták az atyát. A tanévnyitó ünnepségre készültek, amelyen jelen volt Török László szalontai polgármester, Illyés Lajos alpolgármester, Kiss Mária, a magyar iskola aligazgatónője, a magyarországi támogatók… Mindenki családostól jött.

Panoráma

Ez a feladata a börtönlelkésznek, bárhol is éljen a világban. Éppen a hogyan a kérdés, amivel mindenki egyenként próbálkozik. Ez volt a témája annak a 13. alkalommal szervezett  Katolikus Börtönlelkészek Konferenciájának, amelyet augusztus 27–szeptember 1. között szerveztek a dél-afrikai Kame­runban.

A Nemzetközi Katolikus Börtönlelkészek Bizottságának (ICCPPC) szervezési munkáját és magát a konferenciát az Afrikai Püspökkari Konferencia (SECAM) támogatta, közösen jelölve meg a témát: a börtönlelkész mint a kiengesztelődés, az igazság és a béke hírnöke.

Panoráma

A kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség szeptember 10–17. között munkatábort szervezett Kosteleken, a kis csángó faluban Kolozsváron tanuló egyetemisták számára.

Premiernek lehettünk részesei azon a héten. A kis KEL-es csapat megpróbálta és kipróbálta, hogy milyen is jövőbeli értelmiségiként kimenni egy faluba és keresni a helyünket, feladatainkat, a módot, ahogy hasznára lehetünk annak a közösségnek.

Izgalmas volt minden egyes nap. Rövid betekintést nyertünk a falu életébe. Az odaút és a visszaút nagy részét gyalog tettük meg, hogy legyen időnk megérkezni mint a zarándokok, és legyen időnk elindulni, újra nekivágni a hétköznapoknak itthon vagy akár Kolozsváron.

Panoráma

A szatmári egyházmegye kettőszázötven fiatalja találkozott szeptember 24-én Erdődön. 

Úgy tartják, mindenki számára kivételes élmény egy ifjúsági találkozón részt venni. A sok fiatal, a vidámság, a játék, az ima, a felszabadulás, az átszellemülés, a hangos énekszó és az elmélkedésben való elcsendesülés olyan együttesét adják az élményeknek, amely nagy hatást tesz bárkire – legyen az aktív résztvevője vagy csak szemlélője az eseményeknek. És valóban, az Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó – sok helyről érkező, számos résztvevőjével, sokszínű, változatos programjaival – idén is az egyik legérdekesebb programja volt a Szatmári Római Katolikus Püspökség Ifjúsági Irodájának.

Panoráma

A tanévkezdéssel ismét közel nyolcvan gyermek látogatja a Szent János apostol és evangélista plébánián működő Szent Rita Egyesület napközijét. 

Megteltek a Szent Rita Egyesület napközijének termei gyermekzsivajjal, miután a tanévkezdéssel ismét nagy létszámban látogatják az iskola utáni foglalkozásokra járó gyermekek. A 2005 decembere óta működő egyesület a rászoruló gyermekek megsegítésére jött létre és működik azóta is szünet nélkül, egyre gyarapodó létszámmal. Bár a napközi nyáron is nyitva – mindössze júliusban tart egy rövid pihenőt, amikor a nevelők szabadságukat töltik –, a tanévkezdéssel mindig megnő a gyermekek száma, sokan ugyanis csak iskolaidőben tudnak bejárni a külvárosi területekről. Idén már közel nyolcvanan látogatják az egyesületet, ők az iskolából beérkezve ebédelnek, énekelnek, majd tanulnak, játszanak, hittanórán vesznek részt.

Kitekintő

Kubában, Nikoletta testvér nyomában – A Szűzanya lábánál 

Az európai zarándok egy szinte véget nem érő repülő­út után – amely csak két át­szállással lehetséges – megérkezik a szigetország déli részén fekvő Santiago de Cuba városába. Innen már csak fél óra kocsival a burjánzó trópusi növényekben gazdag tájon keresztül, és már ott is van a kegytemplom előtt. A helység a Sierra Maestra lábánál terül, és nevét – El Cobre – a falu mellett található régi rézbányának köszönheti. A kegytemplom teljes neve Basílica Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, és 1927 óta ad helyet a Szűzanya kegyszoborának.

Egy falat a léleknek

• Gyakran hallom, hogy „nekem is szükségem van valakire”. Meg azt is, hogy „az ember közösségi lény”. Azt viszont kevesen veszik figyelembe, hogy az, aki az emberben bízik, igen csak balga.

• Magát a „közösséget” eléggé sajátos módon értjük; sokszor örömszerzéseink primitív eszközeként tekintjük. Nem is beszélve arról, hogy a szorongásaink feloldási eszközeként, belső ürességünk takarójaként értjük a közösséget. Ha komolyabban megnézzük, mindez eléggé gyenge ítélőképességre vall…

Útjelző

III. parancsolat (5/1. rész) 

Ha annyira súlyos és kötelező parancs a vasárnapi és parancsolt ünnepnapi szentmise, akkor mi az oka annak, hogy mégis kevesen járnak templomba? A sok közül főleg három ok miatt: 1. az emberek anyagiassága, 2. a túlságos nagy kényelemszeretet, 3. a templomtól való elhűlés miatt.

1. A mai ember kapzsisága, anyagiassága egyik fő oka annak, hogy nem jár templomba. Nagy székely jezsuita papunk, Lajos Balázs írja:  „A lelkipásztorkodás központja a szentmise, a keresztény fegyelem sarkpontja a vasárnap megszentelése. Ezen áll vagy pusztul a vallás, a hit; üdvözülnek vagy vesznek el a lelkek. S jaj, milyen nehéz az anyagias emberekkel megértetni, hogy minden vasárnap nekik is szentmisén kell részt venni!” (Misszióskönyv)

Fiatal vagyok és gondolkodom

A tilos témával kapcsolatban elsőnek Bergendy egyik zeneszáma jut eszembe: „Te is jársz néha tilosban titokban”. De vajon tényleg így van, titokban járunk a tilosban? Ha valami tilos, akkor az egyáltalán miért tilos? Azért, mert mások azt mondják, hogy nem szabad, vagy azért tilos, mert az én lelkiismeretem mondja azt, hogy márpedig jobb lesz, ha bizonyos dolgokat nem teszek? Mit részesítek előnyben?

Pitypang

Amikor célod van, küzdened kell érte. De soha ne a dicsőség hajtson, és soha ne a másik ember porba döntése. Csak a gonosz erő győzi le fölénnyel és hatalommal a gyengébbet. Akinek célja a helyes élet – annak eszköze az emberség.

Kedves ministránsok! Nagyon sokszor érezzük, hogy kihívások előtt állunk. Legyen ez a családban, az iskolában, a baráti körben, úgy érezzük, mintha azt várnák el tőlünk, hogy bizonyítsunk, vagy akár teljesítsünk. Ne essünk e látszólagos csapda áldozataivá! Hiszen ha Isten akaratát keressük, számunkra egy olyan utat mutat, amely nem a teljesítményről szól, hanem a szeretet, a megbocsátás és a megváltás útjáról. Az Isten útján való megmaradás áldozatvállalás és mindennapi döntéseink megújítása Isten akaratának fényében, mely ráhangolódás az örök életre. Életünket a dolgok összessége veszi körül, de az élet elvárja, hogy ne ütközz saját korlátaidba. Lehetetlennek tűnik, de mégis lehetséges. Hiszen ha szívünk szerint próbálunk dönteni, ez már magában foglalja azt is, hogy szeretettel közelítjük meg a világ dolgait, és mindig jól döntünk.

Hírek, hirdetések

Bérmálások lesznek Al- és Felcsíkon, valamint a marosi kerületben 2012-ben

A 2012-es évben bérmálás és főpásztori vizitáció lesz a gyulafehérvári főegyházmegye alcsík-kászoni, felcsíki és marosi kerületeiben. Ezekben a kerületekben az őszi hitoktatással párhuzamosan elkezdik a bérmálkozók felkészítését. Az esedékes évi programtól eltérő, rendkívüli bérmálás is lehetséges, ha azt lelkipásztori szempontok indokolják. Azoknak az egyházközségeknek a lelkipásztorai, akik a rendes beosztástól eltérő időpontban kérnek bérmálást, azt legkésőbb december 31-ig jelzik az érsekségen, hogy a beosztást elkészíthessék. A bérmálási korhatár továbbra is a betöltött 15. év, s előírás, hogy csak megfelelően felkészített, hitüket gyakorló fiatalok járulhassanak a nagykorúság szentségéhez.