Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Ökumené

A keresztények egységéért tartott imahét, amely már több mint százéves múltra tekint vissza, minden évben egy közös témára irányítja a figyelmet, vagyis a keresztények látható egységére, amely kötelezi a krisztushívőket. Ebben az időszakban elsősorban az imára szólítanak fel, Jézus követésére, aki azt kéri az Atyától tanítványai számára, hogy legyenek egyek, hogy a világ hinni tudjon.

Az ökumenikus útkeresés célja elsősorban a krisztushívők egysége, és a folytonos imán keresztül valósul meg, mert az egység mindenekelőtt Isten ajándéka. Az idei egyetemes imahét anyagát az indiai keresztények állították össze. Az Indiai Keresztyén Diákmozgalom azzal ünnepelte százéves fennállását, hogy bekapcsolódott az ökumenikus imahét anyagának elkészítésébe, amelyre meghívást nyert az Indiai Katolikus Egyetemi Szövetség és az Indiai Egyházak Ökumenikus Tanácsa is. Az előkészület során, amikor megvizsgálták az egyetemes imahét jelentőségét, egyetértettek abban, hogy – annak az igazságtalanságnak a környezetében, amely a dalitokat éri Indiában és az indiai egyházban – a látható egységért való küzdelem nem választható el a kasztrendszer megszüntetésétől, valamint az egység olyan megélésétől, amelyre a legjobb példát a legszegényebbek adják. A dalitok „kaszton kívüliek”, így őket érinti legfájdalmasabban a kasztrendszer, rájuk ugyanis úgy tekintenek, mint akik tisztátalanok és a legszennyezőbbek, ezért „érinthetetlenek”. Az imahét január 20–27. között tart, minden napnak külön témája van, olyan, mint egy utazáson a hitben. Az első nap a párbeszéd és a beszélgetés gyakorlatának fontosságára emlékeztet, ezzel győzhetőek le az elválasztó falak. A második nap a szolidaritásra hívja fel a figyelmet, ez a krisztushívők összetartó ereje. A harmadik napot a szabadság gondolatának szentelik, a negyedik nap a keresztények és a teremtett világ szoros összefüggéséről szól, az ötödik az emberi barátság és a szeretet bibliai képére hívja fel a figyelmet, a hatodik a keresztény életmód akadályairól szól, a hetedik ismét a szolidaritást emeli ki, s végül a nyolcadik nap bibliai szövege az ünneplésről szól.

Krisztusban egységre lelni, ez az ökumenikus imahét célja. Ennek megfelelően január 21–26. között Csíkszeredában ezért imádkoznak a magyar történelmi egyházak hívei egymás templomába látogatva. A Mit kíván tőlünk az Úr? (Mik 6,6–8) mottójú imahét január 21-én a csíkszeredai unitárius templomban kezdődött, itt Sebestyén Ottó zsögödi plébános elmélkedett. Január 22-én a csíkzsögödi templomban Tóth Károly evangélikus lelkipásztor volt a szónok, majd szerdán a csomortáni katolikus templomban Solymosi Alpár unitárius lelkipásztor prédikált, csütörtökön az evangélikus templomban Darvas-Kozma József katolikus esperes mondott szentbeszédet, pénteken a református templomban Kovács Attila csíksomlyói katolikus plébános hirdette Isten igéjét. Az imahét utolsó állomása szombaton, január 26-án a Millenniumi templom volt, a szolgálatot Szatmári Ingrid református lelkipásztor végezte.

Sepsiszentgyörgyön január 18–27. között tartották az ökumenikus imatizedet, esténként a város más-más felekezetű templomában imádkoztak közösen az egységért, a békéért, a városért. Alapigének a következő bibliai részt választották: „Mivel járuljak az ÚR elé? Hajlongjak-e a magasságos Isten előtt? Talán égőáldozattal járuljak elébe, esztendős borjakkal? Talán kedvét leli az Úr a kosok ezreiben vagy az olajpatakok tízezreiben? Talán elsőszülöttemet áldozzam bűnömért, drága gyermekemet vétkes életemért? Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Mik 6,6–8)

Az egyetemes imahét január 18-án, pénteken a Gyöngyvirág utcai református templomban kezdődött. Hajdu János főesperes hirdette az igét, majd másnap a Csíki utcai Szent Gellért katolikus templomban Zelenák József evangélikus esperes, vasárnap a központi Szent József katolikus templomban Bancea Gábor református lelkész, hétfőn az Állomás utcai Szent Benedek katolikus templomban Bucsi Zsolt Tamás református lelkész, kedden a református Vártemplomban Szabó Lajos kanonok, szerdán az evangélikus templomban Incze Zsolt református esperes, csütörtökön a szemerjai református templomban Takács Dezső református lelkész, pénteken az unitárius templomban Dávid György plébános, szombaton a Gyár utcai Krisztus Király katolikus templomban Papp Attila református lelkész hirdette az igét. Január 27-én, vasárnap a belvárosi református templomban ér véget az imatized Kovács István unitárius esperes igehirdetésével. Az imatized alatt összegyűlt perselypénzt Szilágyi Zsolt énekművész, a Vox Humana karnagyának felépülésére adományozzák, aki négy évtizede szolgálja a város művészi és egyházi életét.

Marosvásárhelyen január 20–27. között tartották az imahetet a következő program szerint: január 20., vasárnap, Keresztelő Szent János-templom, Nagy László unitárius lelkész, január 21., hétfő, Kistemplom, György Tibor római katolikus lelkész, január 22., kedd, Szent Imre-templom, Zonda Tímea evangélikus lelkész, január 23., szerda, Szabadság utcai református templom, Sebestyén Péter római katolikus lelkész, január 24., csütörtök, Vártemplom, Bakó Béla Pál római katolikus lelkész, ferences szerzetes, január 25., péntek, Szent Kozma és Damján-templom, Lakatos Péter református lelkipásztor, január 26., Bolyai téri unitárius templom, Henter György református lelkipásztor. Végül vasárnap, január 27-én a Vártemplomban záruló imahét utolsó ökumenikus alkalmán igét hirdet Oláh Dénes főesperes.

A székelykeresztúri történelmi egyházak január 14-től tartották az ökumenikus imaalkalmakat a következő sorrendben: január 15-én, kedden a római katolikus plébániatemplomban, 16-án a református, 17-én az unitárius templomban, január 18-án, pénteken a fiatfalvi, a református és az unitárius gyülekezet által közösen használt templomban imádkoztak a krisztushívők egységéért.