Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium adott otthont január 18–20. között annak a rendezvénynek, amelyen erdélyi katolikus középiskolákból, nyolc településről érkezett diákok vettek részt. „A hit évében a hitet szerettük volna ünnepelni isteni kegyelemből származó ajándékként, mely életformáló, erőt adó, mely nélkül sivár az emberi élet. A hitet leginkább közösségben élhetjük meg” – ezek a gondolatok adták az ötletet a rendezvény megszervezéséhez, tudtuk meg Simó Gáspártól, a Segítő Mária Gimnázium lelkivezetőjétől. Azt is elmondta: „A szavak oktatnak, a példák tanítanak, Márton Áront pedig a hit útján járó példaképnek tekinthetjük” – ezért nem meglepő, hogy az ő alakját, tevékenységét állították a rendezvény tematikájának középpontjába.

A rendezvény ismerkedéssel, léleképítő foglalkozással, közösségi szellemben kezdődött. A fiatalok együtt nézték meg A híd című filmet, majd közös szentségimádáson vehettek részt. Az első napot közös műhelymunka zárta, amelyben kiemelték Márton Áron alakját a hit szemüvegén keresztül. A második napon a vetélkedésé volt a főszerep, püspökök élettörténetével kapcsolatos feladatokat kellett a résztvevőknek megoldaniuk.

Mind könnyen, vidám hangulatban vették az akadályokat. A versenyen a gyergyószentmiklósi Fogarasy Mihály Műszaki Gimnázium diákjai bizonyultak a legjobbnak. A versenyt kerekasztal-beszélgetés, majd díjazás zárta. A résztvevők ugyanakkor kisebb zarándoklaton is részt vettek, s ez jelentősen erősítette, építette a közösségi szellemet. Ellátogattak ugyanis a csíksomlyói kegyhelyre, majd Márton Áron szülőfalujába, Csíkszentdomokosra, ahol meglátogatták a Márton Áron Múzeumot. A szellemi töltekezés és a vetélkedés mellett mindenkinek lehetősége volt a lelki töltődésre is, a fiatalok megtapasztalhatták a közösségben megélt hit erejét, megismerhettek egy igazi példaképet, akinek életpéldája segítheti őket, hogy nap mint nap tudatosan tudjanak élni a hittel, ezzel az ingyenes ajándékkal.

A Segítő Mária Gimnázium néhány tanulója is vallott a rendezvény után élményeiről.

Kelemen Arnold (XII. A): Nagyon hálás vagyok Istennek és persze a hétvége szervezőinek, támogatóinak (mert nélkülük nem lett volna vetélkedő), hogy egy örömteli, élményekben gazdag hétvégének lehettem részese. Nagyon tanulságos, hitmélyítő előadások voltak. Különösen az idős atyák tanúságtevő beszámolója Márton Áronról volt rám hatással. Bodó Péter, Borbély Gábor és Biró János atya, a kerekasztal meghívottjai lelkesedését, lendületét csodáltam. Ez az, ami a leginkább magával ragadott.

Böjte Csongor (XI. B): Mint hátterező, segítő vettem részt a rendezvényen. A sok tennivaló ellenére sikerült szülőfalum nagy szülöttjét, boldog emlékű Márton Áron püspököt jobban megismerni. Én mindig büszke voltam arra, hogy a mi falunkból származott. Jólesett rá emlékezni s az előadásokon keresztül feltekinteni a keresztény hit bástyájára, mert ő valóban az volt.

Szőcs Ágota (IX. B): Én még ilyen vallásversenyen nem vettem részt. Nagyon pozitív élmény volt mind tudás, mind a lelkiség szempontjából. Mint a versenyen résztvevő csapattag, egy rendkívüli embert ismerhettem meg Márton Áron püspök atyában, példája vonzó és felszólító. A rendezvény folyamán megtapasztalt közösségi élmény fantasztikus volt: örömteli, lendületes, családias légkör uralkodott. Jó volt mindezt megélni.