Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Panoráma

Előadások a hitről a hit évében 

Az evangélium örömhírének terjesztése közeli és távoli környezetünkben a helyi és világegyház mindenkori feladatai közé tartozik. Minden korban és időben meg kell találni a megfelelő módot és eszközöket, hogy e feladatunkat a lehető leghatékonyabban teljesítsük. E gondolatok jegyében rendeznek előadássorozatot a hitről Nagyváradon.

Az eseményről tájékoztatásul dr. Kovács F. Zsolt nagyváradi püspöki irodaigazgató elmondta: „A tavaly októberben megnyitott hit éve adott ösztönzést arra, hogy hitünk kincseiből válogatva előadássorozatot indítsunk el Nagyváradon HIT-ferencia címmel papok és világiak számára. Az előadások közérthető nyelvezeten, teológiai alapismeretek nélkül is követhetők, sőt, talán a klasszikus egyházi nyelvezet berkeiből kissé kilépve a hétköznapi ember gondolkodásmódjához igazodva próbál a megadott témákban hitébresztő és hiterősítő gondolatokat adni. Ezzel a kezdeményezéssel is szeretnénk papjaink és híveink számára a hit éve folyamán ismeretterjesztő programot kínálni, hogy hitünk kincstárából újat és régit felmutatva általuk gazdagodjunk és lelkiekben megerősödjünk.” Az esemény megnyitója február 6-án du. 5 órakor lesz a püspöki palota dísztermében.

Érdeklődni, jelentkezni dr. Kovács F. Zsolt irodaigazgatónál a 0743-769631-es telefonszámon vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen lehet. A tervezett program: Február 6. Török Csaba: Hisz ez hisz! Mi könnyebb, hinni vagy hitetlenkedni? – Miért csodálkozunk azon, ha valaki hisz? Nem sokkal valószínűtlenebb az, hogy egy ember nem hisz? Hiszen az élethez hit kell. Így vagy úgy, de a hit hozzátartozik mindennapjainkhoz. Mitől sajátos és egyedi a jézusi hit? Miért gondolja egy keresztény, hogy az ő hite másmilyen, mint a többi emberi hit vagy vallás? Miért véli úgy, hogy nem elég, ha valaki hisz a „maga módján”? Miért érzi fontosnak, hogy beszéljen a hitéről, megmutassa azt?

Március 6. Kovács F. Zsolt: Mitől Biblia a Biblia? – Használták ideológiák alátámasztására, politikai eszmék propagálására; idézte hívő és hitetlen; egyesek elégették, mások rejtegetve továbbadták – anélkül, hogy tudták volna, hogyan és miért íródott. Manapság utcán osztogatják. Bárki belelapoz, úgy véli, érti is – sőt másnak is magyarázza. Az egyház nem azért magyarázza, mert fölötte áll a Bibliának, hanem mert eleve vallásos emberek által vallásos embereknek íródott – ki más értelmezhetné jobban, mint aki kétezer év óta őrzője és továbbadója?!

Április 10. Pék Sándor: Hit és hit – Az előadás egy elemző összehasonlítást tűz ki célul. A hit alakulásának és megtapasztalásának szempontjából kerül bemutatásra a keresztről nevezett Szent Terézia Benedicta karmelita nővér, közismertebb nevén Edith Stein, illetve Simone Weil. A több közös vonás (zsidó származás, filozófiai érdeklődés, ateizmus/vallási közömbösség, hitélmények) mellett a hitélet alakulása izgalmas változásokat/változatokat mutat és dimenziókat nyit meg az érdeklődők előtt.

Május 8. Fejes Rudolf Anzelm O.Praem.: Mária hite és az évszázadok Mária-tisztelete – Mária-tiszteletünk rendkívül színes formákat ölt a hétköznapi gyakorló keresztény életében – sokszor nem is olyan könnyű a kiegyensúlyozottság mértékét megtalálni. A tisztánlátás kedvéért különbséget teszünk az egyház által is javasolt Mária-tisztelet és a helytelen túlkapások között annak érdekében, hogy Jézus egyedüli és kizárólagos megváltó szerepe érvényesüljön hitvilágunkban.

Június 5. Kovács Gergely: A legkisebb leghatalmasabb állam: a Vatikán – A hét dombra épült város legmagasabb dombjáról sem lehet olyan távol látni, mint a Szent Péter-kupola erkélyéről, de a legnagyobb hatalommal rendelkező intézmény sem rendelkezik akkora befolyással a világban, mint a római pápa. Mégis mindenre jut ideje: imára, államfők fogadására, utazásra, de zongorázásra, sétára is. Hogyan sikerül mindez? Olyan valaki mesél róla és a Vatikánról, aki alig kétszáz méterre dolgozik tőle.

Szeptember 4. Élő hitvallóink tanúságtételei – A hit évében megszólalnak olyan közöttünk élő, hétköznapi személyek, akik valamilyen formában megküzdöttek hitükért. Kételyek és bizonytalanságok, a racionális eszmefuttatás útvesztőiben vagy a csalódottság és sorscsapások közepette bizony nem mindig könnyű a hit bajnokaként kikerülni. Néha a hitet a vértanúság árán lehet megőrizni, máskor a hit ajándékáért is meg kell küzdeni. Némelyek akarnak, de nem tudnak hinni, mások hisznek, de nem eléggé. És mi?