Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 4. szám, 2013. január 27.

Vezércikk

Farsang van, ezért erről az időszakról szeretnék egy pár dolgot megosztani a kedves olvasókkal, de nem vallási, hanem inkább néphagyományi szempontból. Az első és a legfontosabb, hogy a farsang a vízkereszttől – január 6-tól hamvazószerdáig, a nagyböjt kezdetéig tartó időszak elnevezése, amelyet hagyományosan a vidám lakomák, bálok, mulatságok, népünnepélyek jellemeznek. A farsang jellegzetessége, hogy a keresztény liturgikus naptárban nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep, alapvetően a gazdag néphagyományokra épül. Tehát hamvazószerda után lehet különböző mulatságokat rendezni, de azokat nem szabadna farsangi bálnak nevezni a szó szoros értelemben, amint ezt gyakran tapasztalhatjuk egyes szervezők részéről.

Panoráma

A csíkszeredai Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium adott otthont január 18–20. között annak a rendezvénynek, amelyen erdélyi katolikus középiskolákból, nyolc településről érkezett diákok vettek részt. „A hit évében a hitet szerettük volna ünnepelni isteni kegyelemből származó ajándékként, mely életformáló, erőt adó, mely nélkül sivár az emberi élet. A hitet leginkább közösségben élhetjük meg” – ezek a gondolatok adták az ötletet a rendezvény megszervezéséhez, tudtuk meg Simó Gáspártól, a Segítő Mária Gimnázium lelkivezetőjétől. Azt is elmondta: „A szavak oktatnak, a példák tanítanak, Márton Áront pedig a hit útján járó példaképnek tekinthetjük” – ezért nem meglepő, hogy az ő alakját, tevékenységét állították a rendezvény tematikájának középpontjába.

Panoráma

Előadások a hitről a hit évében 

Az evangélium örömhírének terjesztése közeli és távoli környezetünkben a helyi és világegyház mindenkori feladatai közé tartozik. Minden korban és időben meg kell találni a megfelelő módot és eszközöket, hogy e feladatunkat a lehető leghatékonyabban teljesítsük. E gondolatok jegyében rendeznek előadássorozatot a hitről Nagyváradon.

Panoráma


Új gyógypedagógiai központ épül Csíkszeredában a Szent Ágoston kápolnaépület helyén 

A Gyulafehérvári Caritas nappali foglalkoztató központja öt éve működik a Szent Ágoston-templom alagsorában, ám mára már szűkössé vált, kinőtte magát, és a minőségi foglalkoztatás a mintegy 20 fiatal számára egyre nagyobb kihívást jelent. A központba olyan fiatalok járnak, akik betöltötték 18. életévüket, és valamilyen fogyatékkal élnek. Vannak köztük autisták, Down-szindrómásak, skizofrének, értelmi fogyatékkal élők, hallás- és látássérült fiatalok, akik napi rendszerességgel vesznek részt a Caritas szakemberei által vezetett foglalkozásokon.

Panoráma

Boldog Özséb nevéhez fűződik az egyetlen magyar szerzetesrend, a pálosok (Ordo Sancti Pauli Primi Eremitae) alapítása és megszervezése, amely mind vallási, mind művelődésügyi téren igen jelentős szerepet játszott nemcsak hazánkban, hanem a szomszédos népek kultúrájának történetében is.

Panoráma

Már a plakát is különlegesen figyelemfelkeltő volt: két egymásba és az ég felé nyújtózkodó kéz, amely egyszerre szabad és kérő, törékeny, szeretetteljes, továbbgondolkodásra késztető… Ez jellemezte a brassói kerületi Háló-találkozót, amelyet a bolonyai templomban tartottak, s amelynek fő témája a hit élményszerű megélése volt.

Panoráma

Létezik egy olyan társadalmi szervezet, amely díjazza a fiatalok érettségét: a Say Yes Alapítvány, amely Nagykárolyban működik, és 1996-tól évente rendezi a MATURUS diákvetélkedőt. Példájuk jó és követendő, éppen ezért írom le tapasztalataimat, amit zsűritagként szereztem a helyszínen december utolsó napjainak egyikén.

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas Hargita megyében működő programja, a KI-ÚT – Konzultációs program szenvedélybetegeknek egyik meghatározó jellemzője: lehetőséget kínál, hogy biztonságos légkörben megtalálják a szenvedélybetegek és a hozzátartozóik a gyógyulás útját, annak lépéseit. Erről vall egy fiatal anyuka személyes hangvételű írásában…

Ökumené

„Hitvallás nélkül nincs egyház” 

Az év első Katolikus Akadémia-előadására került sor január 17-én a BBTE Római Katolikus Teológia dísztermében. Ez alkalommal Zamfir Korinna, a kar biblikum- és ökumenikus teológia tanára tartott előadást, és a téma miatt meghívott társelőadóként Adorjáni Zoltán, a Protestáns Teológiai Intézet dékánja, református lelkipásztor is hozzászólt az előadáshoz. Az est témája ugyanis a katolikus egyház és az ökumenikus szellemiség volt, mindezt a keresztények egységéért folytatott és évente megtartott imahét előestéjére időzítették a szervezők, a hallgatóságot mintegy felkészítendő az imára.

Ökumené

A keresztények egységéért tartott imahét, amely már több mint százéves múltra tekint vissza, minden évben egy közös témára irányítja a figyelmet, vagyis a keresztények látható egységére, amely kötelezi a krisztushívőket. Ebben az időszakban elsősorban az imára szólítanak fel, Jézus követésére, aki azt kéri az Atyától tanítványai számára, hogy legyenek egyek, hogy a világ hinni tudjon.

Ökumené

Kránitz Mihály professzor, az Ut Unum Sint Ökumenikus Intézet vezetője az egységtörekvések szellemében szervezett előadássorozatról, a zsidó–keresztény párbeszédről és az ökumené jelen állapotáról beszélt a Magyar Kurírnak.

Az Ut Unum Sint Ökumenikus Intézet minden szemeszterben rendez egy előadássorozatot. Hogy sikerült a mostani sorozat?

Egy falat a léleknek

• Ha egy általad kedvelt adást nézel, magazint olvasol, akkor számodra minden világos és érdekes. Világos az, ha egy férfi elcsábít egy nőt, ha az illető 40 kilót fogy. Világos számodra az is, ki milyen sporteredményeket ért el… Világos az is, milyen technikája van a szeretkezésnek… De amikor Jézus szól, akkor számodra minden homályos lesz és unalmas. Nem beszélve a liturgiáról, amely hosszú és lapos, de az internet, a televízió adásai annál színesebbek.

Egy falat a léleknek

Egy nemrég olvasott gondolat, amely Stefan Wyszysńki bíborostól származik, írásra késztetett. A mélyen szívembe vésődött rész pedig a következő: „Meg kell védenem az embereket önmaguktól, hogy mellettem biztonságba legyenek. Védheti őket a cselekedeteimmel szemben ilyen vagy olyan törvény, avagy különféle bíróságok, de a gondolataimmal szemben én magam tudom megvédeni az embert.” Sokunknak ismerős emberi tapasztalata, hogy bizony gondolataink kimondása, ami lehet jogos, különféle veszélyekkel fenyeget. Romba döntheti embertársam személyiségét, de a rólam alkotott képet is a másikban.

Útjelző

(VI. és IX. parancsolat, 28. rész) 

A házasságtörésről már előzőleg is írtam. Ez házastársi hűtlenséget jelent. Amikor két fél, akik közül legalább az egyik házas, szexuális kapcsolatot létesít egymással, bármilyen rövid időre is. A keresztény elítéli a házasságtörést, még annak puszta vágyát is. Az Újszövetség abszolút mértékben tiltja a házasságtörést. A próféták pedig rámutatnak annak súlyosságára. A házasságtörés bűnében a bálványimádás bűnének megjelenési formáját látja például Ozeás és Jeremiás próféta.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Mi, emberek sokszor elvárásokat támasztunk egymás iránt. Elvárjuk barátainktól, párunktól, családunktól, hogy a kedvünkben járjanak, törődjenek velünk, szeressenek minket, csakis a mi érdekeinket nézve hozzák meg döntéseiket. Ez azonban sokszor nem így történik, s ilyenkor megbántódunk, felháborodunk, akár meg is haragszunk, mondván, azért ezt a kis semmiséget megtehette volna értem, ennyit elvártam volna tőle. Számos esetben gondoljuk azt, hogy ha én tettem valamit a másikért, akkor neki is meg kell tennie ugyanazt értem, s elvárom a hasonló bánásmódot. Az igazi szeretet azonban nem ilyen, nincsenek elvárások benne, nem azzal foglalkozik, hogy mit kaphat, hanem hogy mit adhat. Nem a kölcsönösségen alapul, hanem az önzetlenségen. Akkor is segítem, szeretem, támogatom embertársamat, ha ő esetleg nem így tett velem.

Pitypang

Hogyan lett a fél almából egész 

Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy kicsike falu. Ebben a kicsike faluban volt egy nagy kert, s ebben a nagy kertben kicsi almafákon akkora almák nőttek, mint a te fejed. Na jó, nem egészen akkorák, csak majdnem. A kicsi fák nyögdécseltek, hajladoztak az óriási gyümölcsök alatt. Senki nem tudta kitalálni, hogy képesek ilyen vékonyka, véznácska ágak ekkorákat teremni. Még az öregember sem, akié a kert volt. Pedig igen egyszerű titka volt ennek a csudatermésnek.

Hírek, hirdetések

Újabb jegyeskurzus indul Marosvásárhelyen

Immár tizedik éve, hogy a Katolikus Családpasztorációs Iroda évi három alkalommal jegyeskurzust szervez Marosvásárhelyen. A 2013-as év első jegyeskurzusa február 5-én, kedden veszi kezdetét. A jegyeskurzus egyházi és szakmai segítség fiataloknak, akik házasságra készülnek, lehetőség a párkapcsolat elmélyítésére, egyben ismerkedési lehetőség más párokkal, közösségben való felkészülés a szentségi házasságra és a keresztény családi életre. A kurzus nyolc hétig tart, és április 2-án ér véget. A találkozók kedd esténként vannak este fél 8–fél 10 óra között. Lelkész, orvos, pszichológus szakemberek és keresztény házaspárok a meghívottak. Az együttlétek formája interaktív, nemcsak előadások meghallgatásából áll, hanem beszélgetésekből, csoportmunkából. A kulcsfontosságú témák között szerepelnek: szerelem, kommunikáció, konfliktuskezelés, gyereknevelés stb. Elsősorban azok jelentkezését várják a szervezők, akik a 2013-as év folyamán szeretnének összeházasodni, de jelentkezhetnek olyan párok is, akik szeretnék jobban megismerni önmagukat és kapcsolatukat. A kurzus házigazdái: Sófalvi Szabolcs és Adél. Jelentkezni február 1-jéig lehet Sófalvi Adélnál: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., tel. 0744-799055. (A következő kurzus 2013. április 9-én indul, és június 4-én ér véget.)