Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 4. szám, 2011. január 23.

Vezércikk

 

Sokszor kérdezik, hogy miért nem szólalok fel a médiában zajló manipulációk ellen, hogy miért nem ítélem el egyik vagy másik szemforgató újságírót, politikust. Hogy miért nem harcolok azzal, amit mindenki rossznak tart. Természetesen én is látom, hogy az úgynevezett demokráciában is nagyon sokszor egy-egy pénzes kisebbség rátelepedik a médiára, és iszonyatos keverésbe kezd. Látom a rossz szándékot, de én nem féltem tőlük a jövőt, mert gyermekkoromban gyakran láttam, hogy a kis forrás felkavart vize milyen hamar kitisztul, a salak leszáll, és a víz kristálytiszta lesz. És ehhez csak türelem kell!

Interjú

Schönberger Jenő szatmári püspök Scheffler János közelgő boldoggá avatása kapcsán a vértanú püspök alakjáról, emlékéről és az örömteli esemény lelki, illetve gyakorlati előkészületeiről beszél.

XVI. Benedek pápa 2010. július 1-jén jóváhagyta azt a dekrétumot, amely elismeri Isten szolgája Scheffler János szatmári püspök vértanúságát. Ezzel a szatmári egyházmegye vértanú püspökét a boldogok sorába iktathatják. Régen várt döntés volt ez…

Egy falat a léleknek

 

• Nem véletlen az, hogy a legnagyobb törvénysértők azok közül kerülnek ki, akik ismerik a törvényeket. És most nagyon óvakodnék az általánosítástól, éppen ezért nem szeretnék még foglalkozási területeket sem mondani.

• Helyesbítek: azok, akik a törvény előírásait jól ismerik, s ezzel együtt a kiskapukat, azok nem törvénysértők, hanem a törvény kijátszói, ügyeskedők, saját gondolatuknak, életvitelüknek megfelelően szabják, értelmezik a törvényeket, nem egy esetben mások kárára.

Panoráma

 

Január 15-én újra egybegyűltek a szatmári egyházmegye önkéntes beteglátogatói, hogy a naponta végzett szolgálaton túl a találkozó általi tapasztalatcserére és a képzés nyújtotta fejlődésre is lehetőséget adjanak maguknak.

A találkozó elején mindenki kézhez kapott egy papírra nyomtatott szívet, amelybe az általuk látogatott beteg/betegek nevét írhatták bele, majd a terem közepén levő gyertyák köré helyezték.

Panoráma

 

Az egyiptomi Alexandriában élő koptok meggyilkolása a sok tragédia közül csupán az egyik. XVI. Benedek „keresztényfóbiáról” beszélt, jól kifejezve a helyzet drámaiságát. A 21. század a vértanúság évszázada. Mit tegyünk? Fontos az érdeklődés, a szolidaritás, a nemzetközi beavatkozás. Gyakran azonban csak nyilatkozatokat fogalmaznak, aztán elhal az érdeklődés. A nyugati keresztények gyakran saját kis helyi küzdelmeikkel vannak elfoglalva.

Panoráma

 

Andrea Riccardi, a Sant’Egidio közösség alapítója a keresztényeket ért támadásokról

Az egyiptomi Alexandriában élő koptok meggyilkolása a sok tragédia közül csupán az egyik. XVI. Benedek „keresztényfóbiáról” beszélt, jól kifejezve a helyzet drámaiságát. A 21. század a vértanúság évszázada. Mit tegyünk? Fontos az érdeklődés, a szolidaritás, a nemzetközi beavatkozás. Gyakran azonban csak nyilatkozatokat fogalmaznak, aztán elhal az érdeklődés. A nyugati keresztények gyakran saját kis helyi küzdelmeikkel vannak elfoglalva.

Panoráma

 

Isten nagy ajándéka volt a váradi egyházmegyének, amikor XVI. Benedek pápa jóváhagyásával és megbízásából 2010. október 30-án a nagyváradi székesegyházban Angelo Amato bíboros, a Szentté Avatási Kongregáció prefektusa boldoggá avatta Bogdánffy Szilárd vértanú püspököt, aki közbenjárónk lett Istennél és példaképünk a hit és a hűség útján.

Panoráma

 

Bár mindvégig a betű embere volt, a könyvek szerelmese, gondolkodó papként rendszeresen olvasott, tájékozott volt a közéleti ügyekben, maga ritkán írt cikkeket. Egyik ilyen ritka kivételnek számító írása a Húsz év múltán című, amely a Vasárnap Évkönyv 2000. évi kiadásában jelent meg. A „húsz év után” kifejezés tulajdonképpen utalás az 1989 februárjában történt szomorú kolozsvári eseményekre.

Panoráma

 

Az európai ügyek minisztere, Laurent Wauquiez január 12-én nehezményezte, hogy az Európai Bizottság által kiadott és több mint 3 millió középiskolás számára – többek között Franciaországban is – terjesztett zsebnaptárakban nem szerepelnek a keresztény ünnepek.

Hét éve oszt szét az Európai Bizottság ilyen zsebnaptárakat több mint 3 millió fiatalnak Európában. Ez olyan információkat tartalmaz, amelyek a mindennapi élet dolgaiban eligazítják őket, és olyan képeket is, amelyek a kultúrtörténet nagy eseményeit idézik fel.

Panoráma

 

Nem a keresztény egyházak szokásosan januárra ütemezett ökumenikus imahete volt a gyújtószikrája annak a kezdeményezésnek, amely katolikusok, reformátusok és evangélikusok egy-egy csoportjának közös imádságsorozatát alapozza meg – reményeink szerint – Kolozsváron.

Panoráma

 

A 2010-es esztendőt a válság évének nevezik, és valóban az is volt. Nemcsak a nagy gazdasági egységek érezték ennek hatását, hanem a kedves híveknek is megpróbáltatást jelentett a szó igazi értelmében.

A válság és a sok nehézség ellenére a paptestvérek és a kedves hívek – lehetőségeikhez mérten – támogatták intézményeinket; különösen jelesre vizsgáztak (a szolidaritás és együttérzés jegyében) a természeti katasztrófák (Haiti, Magyarország) áldozatainak megsegítésében.

Útjelző

Mit tart a mai világ a bűnről? Kis ügy, magánügy. Nemegyszer hangoztatják: nincs is bűnöm! Tévhitről árulkodnak ezek a megállapítások. Nagy baj, ha valaki odajut, hogy ép ésszel már nem veszi észre a különbséget az erény és a bűn között. Az ilyen beleragadt a bűnös élet mocsarába. Olyan életállapot ez, amely hasonlít a szellőzetlen szobához. Csak az első percekben érezzük az undorító bűzt, egy fél óra múlva már egészen jól érezzük benne magunkat, mintha nem is lenne áporodott a levegő. Sok ember állandóan bűnben élve annyira megszokta ezt, hogy arcpír nélkül vágja Isten szemébe: Nincs is bűnöm!

Fiatal vagyok és gondolkodom

Az év vége és az új év kezdete újra és újra különös bűvölettel hat az emberekre. Általános igény, hogy jól zárjuk le a régi évet, és Isten áldásával kezdjük az újat. Ilyenkor, januárban mindenki boldogabbnál boldogabb új évet kíván. Az emberek fogadkoznak, hogy ez az év más lesz, mint a többi, tele vannak reménnyel és lelkesedéssel, visszatekintenek az eltelt időre és számot vetnek eddigi életükkel.

Pitypang

Európa védőszentjei

I–IV. osztály: A múlt hónapban arról olvashattatok, hogy Szent Benedek köré tanítványok gyűltek, és ő volt az apátjuk: szigorú, mégis jóságos vezetőjük. Biztosan kíváncsiak vagytok, hogy mire tanította Szent Benedek a tanítványait. Elsősorban imádkozni és dolgozni tanította őket. Most azt rajzoljátok le ügyesen – kettéosztva a rajzlapot –, hogy mikor és hogyan szoktatok imádkozni közösségben (például a szüleitekkel vagy a templomban) és egyedül (például otthon).

Hírek, hirdetések

 

Bogdánffy Szilárd-centenárium meghirdetése Margittán

Képesek vagyunk megnyílni a közeledő Isten előtt, és a világot is nyitottá tudjuk tenni az igazság, a szeretet, a jó számára. Ez az, amit a szentek tettek, akik mint „Isten munkatársai” hozzájárultak a világ üdvösségéhez. (XVI. Benedek: Spe Salvi. Reményben megváltva) Bogdánffy Szilárd születésének 100. évfordulóján a váradi egyházmegye plébániáin szervezett programokkal a szent életű főpásztor erényeit kívánják előtérbe helyezni.