Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXVI. évfolyam 39. szám, 2016. szeptember 25.

Vezércikk

Nemrég egy fenyőt csodáltam a Kárpát-kanyarban, az Ojtozi-szorosban. Áll a sziklás bércen. Egyedül. Az elmúlt évek alatt láthatóan vihar tépte az ágait, gyengítette a gyökerét, hajlította törzsét, de ő csak áll. Áll, dacol az időjárással és minden egyéb ráhatással. Áll és figyelmeztet, áll és irányt mutat, áll és bátorít: „én helyt tudok állni, te nem?” „Én itt vagyok minden viszontagság ellenére – te is maradj a helyeden!” „Én Isten segítségével élek és kitartok – te is csak vele teheted meg.”

Akaratlanul is Márton Áron jutott az eszembe. A főpap, a püspök, a kegyelmes úr, aki figyelmeztetett és megintett, bátorított és erőt adott, az emberek mellett volt és sorsközösséget vállalt velük. Felkiáltójel, iránytű és erőforrás volt azok számára, akik „használták” őt. Akik nem, azoknak gyakran lelkiismeretük hangja, akit el kell nyomni vagy elhallgattatni; ellenség, akit tönkre kell tenni vagy el kell pusztítani; népbutító, akit el kell távolítani az emberek közül.

De ő állt rendíthetetlenül. Nem futott meg a munka, a szenvedés, a helytállás, a kitartás, a példaadás elől, mert az igazság őre és az üldözöttek védelmezője volt. Ezt azért tudta megtenni, mert volt Istene, Megváltója, akihez mindig és minden körülmény között hűséges volt, és volt népe, akit feltétel nélkül és odaadással szolgált.

Panoráma

Jakubinyi Érsek celebrált emlékmisét Hajdúnánáson

Centenáriuma van idén az 1916-os nagy székely menekülésnek és befogadásnak, amelyre az első nagy világégés idején került sor, miután Románia is belépett a háborúba. Csík vármegye menekültjeit a Hajdúság fogadta be száz évvel ezelőtt, erre emlékeztek Csíkszeredában a szeptember 9–11. közötti rendezvények alkalmával, majd Hajdúnánáson az elmúlt vasárnapon.

A református templomban megtartott ökumenikus istentiszteletet követően, a hajdúnánási templom előtti téren szentmisét mutatott be Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, aki szentbeszédében a szeretet parancsáról elmélkedett, kiemelte a száz évvel ezelőtti esemény kapcsán – amely az irgalmasság évében még erősebb üzenetet hordoz –, hogy a hajdúnánásiak, akik akkoriban is zömében reformátusok voltak, az irgalmasság testi cselekedeteit gyakorolták székely testvéreikkel. „Ezért mondunk most köszönetet, és ennek az üzenetét kell hordozzuk mai, mindennapi életünkben is” – hangsúlyozta a főpásztor.

Panoráma

Hamarosan kézbe vehetjük a Verbum Kiadó új kiadványát, a speciális nevelési igényű gyerekek elsőáldozásra felkészítő munkafüzetét. Demeter Zsuzsát, a Gyulafehérvári Caritas Fogyatékkal élőket támogató programjainak koordinátorát, a munkafüzet szerzőjét kérdeztem a hiánypótló kiadványról. 

Én is hozzátok tartozom – már a címe is figyelemfelkeltő „a különleges nevelési igényű felkészülők” számára összeállított elsőáldozásra előkészítő munkafüzetnek. Ezt a meghívást és kihívást egyszerre jelentő mondatot hallhatjuk ugyanis „a különleges nevelési igényű” embertársainktól, de mondhatja nekik katekétájuk vagy bármelyikünk, aki életükben osztozik, mi több, maga Jézus is szólíthat meg ily módon valamennyiünket, akik istengyermekségünk és sokszínű emberi korlátaink okán is közösséget alkotunk. Mit rejt számodra ez a cím? És kik számodra a munkafüzet megszólítottjai? Hogyan született meg e kiadvány ötlete?

Panoráma

Nagy jelentőségű nap volt szeptember 14-e mind a válaszúti, mind a bonchidai magyarság számára, hiszen Szent Kereszt felmagasztalásának tiszteletére van szentelve mindkét istenháza.

Válaszúton a búcsús szentmise kezdetén megáldották a templomnak is beillő teljesen felújított kápolnát, amely jövőre százéves lesz. Annak idején gróf Mailáth Gusztáv Károly erdélyi püspök Magyarlónának ígért kápolnaépítést, de aztán úgy döntött, hogy Válaszútnak van nagyobb szüksége rá. Válaszút 1370 óta nem a bonchidai, hanem egy másik Bánffy-ág birtoka volt.

Panoráma

Fotók: Simó Márton/Élő Székelyföld„Egyszerű, halandó ember még hozzávetőlegesen sem tudja felmérni, hogy milyen nagy károk keletkeztek” – mondta Adorjáni Imre, az atyhai közösség plébánosa a Vasárnap kérdésére a templomtűzről. A templom villámcsapás következtében szeptember 19-e, hétfő virradóra égett le. A Székelyudvarhelytől 36 kilométerre, egy hegynyeregben 700–750 méter magasan fekvő Atyha római katolikus temploma 1797–1799 között épült. Anéhány évvel ezelőtt teljesen felújított templomépületnek volt villámhárítója, de a légköri elektromos kisülés olyan rendkívüli erejű volt, hogy a tetőszerkezet szentély fölötti része azonnal lángra kapott. 

Panoráma

Magyar Tannyelvű Elméleti Líceumot avattak Szamosújváron szeptember 16-án, pénteken. A kétszáz főnyi helybéli, a környékről vagy külföldről érkező vendég ökumenikus istentiszteleten vett részt az iskola udvarán. Küsmődi Attila római katolikus, Vajda Dániel református és Kiss Lehel baptista lelkipásztorok ünnepi gondolataikban hangsúlyozták a magyar közösség sajátos szórványhelyzetben való megmaradásának fontosságát, és Isten markában való, egyfajta kegyelmi létezését. Az ökumenikus liturgia végén az épület és közösség megáldása után a római katolikus plébános megszentelte az új iskolát, ezzel „bocsátva útjára” a tanintézményt, majd az egybegyűltekkel közösen imádkoztak az intézmény, a tanulók és a munkatársak jövőjéért.

Panoráma

Huszonkét fociszerető fiú vett részt a szeptember elején tartott Ferences focitáboron Gyergyószárhegyen. Az eseményről az egyik résztvevő, Ferencz István írta meg élményeit: 

A Csíksomlyói ifjúsági találkozón hallottam először erről a táborról, de már hónapokkal a CSIT előtt megfogalmazódott bennem, hogy milyen jó lenne egy keresztény focitábor. Így nem volt kérdés, hogy ott leszek-e!

Egy falat a léleknek
  • Álmodik a nyomor. És miről álmodik? Gazdagságról. S észre sem veszi, hogy valójában nagyobb még nyomorról álmodik.
  • Talán ismert az ének: „Ha én gazdag lennék, jaga diga diga jaga daga diga diga dom./ Éjjel-nappal, digi digi daj,/ Tartana a nagy daj-daj./ Temetném a munkát, jaga diga diga jaga daga diga diga dom./ Dolgom, gondom másokra hagyom,/ Jaj, ha egyszer megtollasodom.
  • Építenék házat, benne öt szoba lenne,/ Hozzá egy fürdőkamarám,/ És fürdőkádban lábamat áztatnám.

Pitypang

Barangolás Erdélyben (23. rész)

Folytatjuk utunkat Désről Bethlen felé. A település 26 kilométerre keletre, a Nagy-Szamos partján fekszik. Innen utunk észak felé halad és egy darabig a Szamos folyását követi. Csodás völgyeken megyünk keresztül, mígnem eljutunk a Majszint (Moisei) nevű helységbe.

Választhatunk: vagy folytatjuk utunkat Borsabánya, illetve Borsabánya klimatikus üdülőhelye felé, vagy eltérünk nyugatra Felsővisó (Vişeul de Sus) felé. Ha Borsabánya üdülőtelepet (Baia Borşa) választjuk, akkor Borsától hét kilométerre északra, a Mára­ma­rosi-havasok déli peremére jutunk. Környékén húsz gyógyhatású, szénsavas-vasas forrás is található. Az üdülőtelepe sípályáin a hó hosszú ideig megmarad, mivel a Radnai-havasok északi lejtőin helyezkednek el. A helység egyben a Radnai-havasokba irányuló kirándulások kiindulópontja is. Ha innen keletre indulunk, Dornavátrára (Vatra Dornei) érünk, onnan már Moldova következik.

Hírek, hirdetések

A Nagyváradi Római Katolikus Püspökség, a Partiumi Háló Egyesület és az Erdélyi Mária Rádió szervezésében Bibliamaraton indul vasárnap, szeptember 25-én. A szervezők szeretnék felhívni a figyelmet Isten igéjének a jelentőségére, szépségére, aktualitására és életünkben betöltött szerepére. A terv szerint 168 órán át – hét nap és hét éjszaka – megszakítás nélkül végigolvassák a Szentírást. Egyházi és közéleti személyek, magánszemélyek és diákok kapcsolódnak be, a program mindenki számára nyitott.