Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 39. szám, 2015. szeptember 27.

Interjú

Előző lapszámunkban rövid beszámolót olvashattak arról, hogy az újrainduló marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum a 2015/16-os tanévet a Státus Főgimnázium kisépületében kezdhette meg. Tamási Zsolt igazgatót Bereczki Silvia sa kérdezte a tanévnyitó után: a vele készült interjút itt olvashatják.

Milyen reményekkel kezditek ezt az első iskolai évet?

1947-ben volt utoljára tanévnyitója a Római Katolikus Főgimnázium udvarán a római katolikus iskolának. Szinte hét évtized után kegyelmi ajándékként éltük meg mi, tanárok, szülők és diákok, hogy a közelmúltban csak remélt, de most valóra váló az újraindulás. Hazaköltöztünk, s reméljük, folytatni tudjuk azt a hagyományt, amelyet a keresztény értékekre alapozó minőségi, versenyképes katolikus oktatás mindig is biztosított. Nagy kihívás nekünk, hogy megtaláljuk azt az arany középutat, amely a hagyományokhoz híven egyszerre tud figyelni az értékeket átadó nevelésre s a meglévő versenyképes oktatási kihívásokra. Reméljük, hogy sikerülni fog, Isten segítségével.

Interjú

Interjú a teológia legújabb erdélyi doktorával

Ismét teológiai doktorátust adott a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem: a kolozsvári Római Katolikus Teológia Kar dísztermében szeptember 20-án védte meg doktori disszertációját László Rezső gyulafehérvári főegyházmegyés pap, Kapnikbánya korábbi plébánosa, aki ősztől kezdte meg noviciátusát a pálos rendben. A teológia új doktorát kérdeztük a tudományos fokozat ünnepélyes kihirdetése után.

Tudományos kutatásaid során milyen témával foglalkoztál és mi indokolta a témaválasztásodat?

Témám a 20. századi csíki lelkipásztorkodás volt. Azért Csík, mert amikor elkezdtem a munkát, éppen Csíkszeredában, később Hargitafürdőn szolgáltam lelkipásztorként, így kézenfekvő volt, hogy az ottani emberek lelkisége, hitvilága érdekelt, emellett az is, hogy milyen kölcsönhatásban élt a 20. században az egyház és a társadalom Csíkban.

Interjú

A Státus Igazgatótanácsának elnöke, Holló László kolozsvári teológiai tanár is részt vett a szeptember 14-i marosvásárhelyi tanévnyitón és másnap az ünnepi Veni Sancte szentmisén. Őt kértük meg, hogy az iskola tulajdonjogával rendelkező intézmény szempontjából értékelje a fejleményeket. 

A Státus épületében kezdte a tanévet Marosvásárhelyen a Római Katolikus Teológiai Líceum. Mit jelent ez a Státusnak?

A Státus majdhogynem napra pontosan 400 éve működik, merthogy az első említése az 1615-ös erdélyi országgyűlésig vezet vissza, kezdettől fogva próbálta a katolikusok érdekeit képviselni, az oktatást a legelső időktől fontosnak tartotta és támogatta. Közismert, hogy a marosvásárhelyi gimnáziumot a Státus építtette és tartotta fenn, kevésbé közismert, hogy az erdélyi egyházmegye területén további hat hasonló intézményt hozott létre: Brassóban, Kézdivásárhelyen, Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen, Kolozsváron és Gyulafehérváron. Ebbe a sorba tartozott a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, amelyet 1948-ban államosítottak. Az egyház örök, nem is siet, nem is késik, de dolgozik azon, hogy a küldetését teljesíthesse. A Státusnak egyik fő küldetése az oktatás, s most megnyugvással tapasztaljuk, hogy ezt a küldetését itt, Marosvásárhelyen ismét teljesíteni tudja azzal, hogy hozzájárult a gimnázium újraindításához. A Státus részéről azt gondoljuk, hogy ez nem egy új kezdet, hanem ez a lépés a normalitás visszaállását szolgálja.

Panoráma

Márton Áront Bogdán Zsolt színművész alakítjaÚj szakaszába érkezett a Márton Áron játékfilm előkészítése: szeptember 4-én, pénteken megtörtént az első jelenetek forgatása Pásztorbükkön, a püspök szülőfalujának, Csíkszentdomokosnak a határában. Az alig egyperces filmrészlet előkészítése és forgatása is már rengeteg előkészületet kívánt a szervezők, a stáb és a helybéliek részéről. Csíkszentdomokoson a szervezés nagy részét Karda Róbert alpolgármester vállalta. Az előkészítésben a polgármesteri hivatalon kívül segítettek magánszemélyek és a közbirtokosság is. A helybéliek biztosították a filmezéshez szükséges két szekeret, amelyeket megraktak fával, ellátták a stábot élelemmel, szállást biztosítottak, segítettek a hagyományos ruházat beszerzésében. Reménykeltő tapasztalat volt a hozzáállásuk, ha minden helyszínen így viszonyulnának, az sokat segítene a szervezésben – tudtuk meg Papp Lászlótól, a Márton Áron-missziót felvállaló Mustármag közösség lelkészétől.

Panoráma

A 125 éve született Re­ményik Sándorra emlékezett szeptember 12-én, szombaton Marosvásárhelyen az idén huszonöt éves Lórántffy Zsuzsanna Kulturális Egyesület. Az egész napos rendezvény három részből állt: délelőtt a Művész moziban párhuzamosan tartottak konferenciát és a diákok számára versmondó versenyt, este pedig a Kultúrpalotában gálaest volt.

A konferencián Kántor Lajos, Pomogáts Béla és Szabó Zsolt irodalomtörténészek különösen arra mutattak rá, hogy a kommunizmus idején sokáig tiltott költőnek üzenete van a ma (erdélyi) embere számára, abban a világban is, amely nem kedvez a Reményik által hirdetett csendes csodáknak. Költészete, akárcsak 20. századi irodalmunk jelentős része, a nemzet lelkiismerete, közösségi vallomás, életterv és lelki stratégia kívánt lenni a végvári időkben, a végzet elől a hontalanságba menekülni akarókat itthon maradásra és hűségre buzdítva – foglalhatnánk össze a délelőtt alapüzenetét Pomogáts Béla gondolatsorára alapozva.

Panoráma

Felújítási munkálatok kezdődtek a kolozsvári ferences templom lorettói kápolnájában. Anyagi támogatás hiányában a rendházban élő barátok önerőből végzik el az igen időszerű kőműves-, festési, illetve asztalosmunkát – tudtuk meg a templom rektorától, Sebestyén Antal Albert OFM-től. A kápolna Karolina-tér felőli ajtója már eredeti díszében látható. 

Egy falat a léleknek
  • Az első keresztények minden más imádságnál hamarabb tanulták meg az Úr imáját, a Miatyánkot. Az apostolok tanították meg nekik. És sehol sem olvassuk azt, hogy bármelyik apostol más imádságot írt vagy tanított volna meg nekik.
  • Amikor ezt az imát mondjuk, akkor már az első szavakból kitalálja a mennyei Atya, hogy ezek a szavak az ő Fiának a szavai, mert ő maga is gyakran szokta ezt imádkozni.
  • Aki áhítattal mondja ezt az imádságot, a Miatyánkot, az a személy az Atyát kéri a Fiú nevében. S mivel a mennyei Atya mindenkinél jobban szereti ennek az imádságnak a szerzőjét, annál készségesebben válaszol erre az imádságra.

Hírek, hirdetések

Erdélyiek tettek fogadalmat a jezsuitáknál

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának két tagja, a székelyudvarhelyi András Csaba és a kászoni származású Szász András letette első fogadalmát a pesti Jézus Szíve Jezsuita templomban szeptember 20-án, a fél 11-es ünnepi szentmise keretében. Az egyszerű és örökre szóló szerzetesi fogadalmat Forrai Tamás-Gergely provinciális és a rend magyarországi provinciájának tagjai előtt tette le a két erdélyi származású fiatal jezsuita, rendi képzésükben a tanulmányok időszaka következik. (-)