Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIV. évfolyam 39. szám, 2014. szeptember 28.

Panoráma

Interjú Tamási Zsolttal, a marosvásárhelyi Katolikus Főgimnázium igazgatójával

Hosszú, nehézkes folyamat örvendetes eredménye a marosvásárhelyi Római Katolikus Főgimnázium elismerése. Hogyan érte ez a hír az új gimnázium igazgatóját?

Szeptember 12-én, valamivel délután 1 óra után hívtak a tanfelügyelőségről, hogy sürgősen jelentkezzem. Mivel nagyon reméltem, hogy a Római Katolikus Gimnázium elkezdheti a tanévet, ebben a reményben igyekeztem a főtanfelügyelőhöz, ahol valóban az újrainduló iskoláról volt szó, amelynek vezetését rám bízták. Nehéz pontosan megfogalmazni azokat az érzéseket, amelyeket kiváltott, amikor a kinevezésben olvashattam, hogy az iskola önálló jogi személyiséggel rendelkezik.

Panoráma

Berszán Lajos iskolalelkészMinden iskolába becsengettek szeptember 15-én. Az Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceumban ez ünnepélyes keretek között történt, hisz az idén csengethettek be 20. alkalommal. Az esemény nemcsak a visszatekintésre, a kezdetek felidézésére ad ilyenkor alkalmat, hanem arra is, hogy a jövőbe tekintsünk. Az ünnepség kapcsán Bálint Gergelyt, a líceum igazgatóját, valamint Berszán Lajos kanonokot, iskolaalapítót, a diákok jelenlegi lelkiigazgatóját kérdezte Fábián Róbert. Az interjúk elkészítésében nyújtott segítségért köszönet Bálint Róbert tanárnak!

Igazgató úr, röviden bemutatná a jelenlegi iskolát?

Bálint Gergely igazgató: Iskolánkban az óvodától a XIII. osztállyal bezárólag működnek osztályok: három kicsi patak (falurész) tartozik hozzánk, ahol egy-egy óvodai csoport és részben vagy teljesen összevont osztályok működnek az előkészítő és I–IV. osztályokban – 3 óvónő és 5 tanító.

Panoráma

A mexikói Guadalupéban megjelent Szűzanyáról készített ikon (az egyetlen a világon, amelyet nem emberi kéz alkotott) nyolc hű mása az 1990-es évektől vándorol Kelet-Európában, Indiában és szerte a világon, ahol befogadják, hogy figyelmeztesse az emberiséget a legnagyobb tragédiára, az abortuszra. Szeptember 18-án az esti szentmisére Sepsiszentgyörgyre is megérkezett a belvárosi Szent József-templomba, amit szentségimádás előzött meg. A szentmisét Szabó Lajos címzetes kanonok és egy román nyelvű görögkatolikus lelkipásztor mutatta be, aki ismertette a kép történetét és üzenetét, melyet a mexikói bíborostól kaptak. A szentmise végén egy húszperces rövidfilmet láthattunk, mely időben visszavitt az 1531-es évhez, amikor a Szűzanya, megelégelve az azték lakosság pogány, véres emberáldozatot (élő gyermekeket áldoztak fel) követelő ördögi szokásait, egy egyszerű mexikói bennszülött köpenyére, tilmájára festődött képével közbelépett a történelem alakulásába. Ennek köszönhetően három csodálatos dolog történt: az aztékok felhagytak a véres emberi áldozatokkal; tíz év alatt 8 millió azték (akiket addig sikertelenül próbáltak áttéríteni a kereszténységre a misszionáriusok) vette fel a kereszténységet, ami egyedüli jelenség a világon; a két ellenséges – azték és spanyol – nép egybeforrt, és megszületett a csodálatos mexikói nép, mely nagyon tiszteli a Szűzanyát. Mindig krízishelyzetekben jelenik meg a Szűzanya, ahol a legnagyobb szükség van rá – hallhattuk az előadótól.

Panoráma

Fotó: Veres Izolda„Isten szeretetének van hosszúsága, szélessége, mélysége és magassága” – prédikálta Szénégető István csa­lád­pasztorációs lelkész a Szent Gellért-búcsún Szel­ter­szen, szeptember 20-án. A Szent Gellért Alapítvány nyílt napján több mint háromszázan vettek részt a környező településekről, melyre a következő programokkal várták az érdeklődőket: szentmise, agapé, csapatépítő és kvízjátékok, „Legyen Ön is Szent Gellértes” programpont, tábortűz. Újdonság számított, hogy – az idősebb kórustagok támogatásával – a helyi fiatal csapat muzsikált, Molnár Krisztina vezetésével. Az agapéhoz idén először bográcsban főtt a vendégváró (Imecs Levente passiós fiatal volt a szakács), a szentmise után mindenkit megvendégeltek a házigazdák.

Panoráma

Különleges kiállítást láthatnak az érdeklődők a szatmári Várdomb utcai zsinagógában: ezúttal egy helyi művész állít ki itt egy keresztutat.

Az alkotó, Sabău-Trifu Cris­tina 1985-ben végezte a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti Intézet textil szakát, de elsősorban festőnek vallja magát, többek között Miklóssy Gábor tanítványa volt. Három évtizede folyamatosan foglalkozik egyházművészettel. Számos munkája található szerte az ország római katolikus és görögkatolikus templomaiban, kápolnáiban, készített papi ruhákat, szentélyek berendezési terveit és dolgozott Szatmárnémeti több görögkatolikus temploma számára. Közülük megemlíthető a Zsadányi (Cloşca) úti, a Magyar (Rodnei) utcai, valamint a 16-os negyed végén található, fűtőházból kialakított görögkatolikus templom.

Panoráma

Szeretem ezeket az embereket…

(Bodó György)

Folyó hónap 13-án délután ritka szép ünnepségen volt szerencsénk részt venni. Ritka már annál az egyszerű oknál fogva, hogy településeinkről, falvainkról monográfiák fehér holló számban jelennek meg. Itt pedig ez történt. Gyimesközéplok két szülöttje: egy nyugdíjas és egy, még munkaviszonyban dolgozó értelmiségi személy, Antal Gyula nyugalmazott tanár és Mihók Edit könyvtárosnő, erre fogtak össze: „Gyula bácsi, írjuk meg Gyimesközéplok monográfiáját!” Gyula bácsi vállalkozott rá. Sok munka és fáradozás eredményeként a könyv megszületett, mégpedig nagyon szép, ízléses kiadásban. A két szerző munkájának gyümölcsét mutatták be a falu kultúrházában.

Az ünnepséget a kultúrház igazgatója nyitotta meg és vezette szinte az ünnepség végéig. A vége felé ugyanis el kellett mennie, mert erre a szombatra torlódtak az ünnepségek. A könyvbemutató egybeesett a falunapokkal, s a kultúrigazgatót ott is feladatok várták.

Panoráma

Szénégető István, családreferens pap a sajtótájékoztató témáját képező két eseményről szólt„Az igazi szeretet nem egy, nem is tíz esztendőre szól. Nem visszavonásig vagy kiábrándulásig. Hanem örökre” – ezzel a mártonároni mottó­val tartottak sajtótájékoztatót a Gyulafehérvári Főegy­házmegyei Családpasztorációs Központ munkatársai szeptember 16-án, kedden a marosvásárhelyi Deus Providebit Házban. Két eseményre kívánták felhívni a figyelmet: az Élet, házasság, szentség Márton Áron gondolataival című XII. Családkonferenciára, amely Marosvásárhelyen zajlik szeptember 26–28. között, valamint a család témájával foglalkozó, októberben Rómában tartandó rendkívüli püspöki szinódus sikeréért meghirdetett imanapra.

Egy falat a léleknek
  • A lelki-, az imaélet nélkül életünk, cselekvéseink üressé, lélektelenné válnak. Mindig ápolni kell a belső életet, mert csak ez tud értelmet adni a tevékenységnek, csak így tudunk elkötelezett életet élni. Az Úrral való találkozás, a vele való folyamatos párbeszéd nélkül cselekvéseink üressé, értelmetlenné válnak.
  • Sokan azzal áltatják magukat, hogy ma nehezebb… Életünkben jelen van az emberi gyöngeség, a beteges önkeresés, a kényelmes önzés, a bűnös vágy. Ezek sokkal inkább az emberi korlátoltságainkból, semmint a körülményekből fakadnak.
  • Tegyük fel magunknak őszintén a kérdést: - Ismerjük-e Jézust vagy sem? Különösen úgy tegyük fel ezt a kérdést, hogy látva életünket, nem mindegy, hogy az Úrral együtt járjuk-e az életutat, vagy tapogatózva botorkálunk. Hallgatunk-e az ő szavára vagy sem? Engedjük-e, hogy meg tudjunk pihenni benne, hogy imádni, szemlélni tudjuk őt, vagy sem?

Útjelző

Mária iskolájában 96.

Isten akarata és a fájdalom

A szenteket annyira megragadta a szenvedés értéke ebben az életben, s annyira megtapasztalták, hogy Isten „megfenyíti” és „megostorozza” azokat, akiket szeret (vö. Zsid 12,6; Péld 3,11–12; Jób 5,17; Jel 3,19), hogy a fájdalomban mást sem láttak, mint Isten akaratát. „Isten akaratának feltétlen elfogadása szükségszerűen magával hozza a békét és a boldogságot: a kereszt örömét. Akkor látjuk igazán, hogy Krisztus igája édes és terhe könnyű…” (Josemaria Escrivá)

Pitypang

Mozga lovag felpattant táltosa hátára, s egy szempillantás alatt a hétfejű sárkány várában termett. Izge királykisasszony épp az ablakban könyökölt, amikor az udvaron megpillantotta a lovagot.

– Tudtam, hogy eljössz. Már akkor tudtam, hogy mi egymáséi leszünk, amikor vadászatkor a várad elé tévedtem s tekintetünk találkozott! – kiáltotta feléje, azzal uzsgyi, szedte masnis cipellőcskéit, futott le a lépcsőkön. Mozga lovag pedig felfele szedte a lépcsőket, mégpedig hármasával. Egy lépcsőfordulón aztán összetalálkoztak, majd hogy fel nem lökték egymást a nagy igyekezetben. De zavartan torpantak meg. Csak most látták, hogy Mozga lovag olyan jó fél fejnyivel alacsonyabb Izge királykisasszonynál, aki, úgy látszik, valamelyik régi, magas királyi ősére üthetett, mert nyurga volt erősen, hosszú, mint a nyári nap.

Hírek, hirdetések

Papszentelés a nagyváradi székesegyházban

Böcskei László megyéspüspökszeptember 27-én, a 18.00 órakor kezdődő szentmisén Cristian Chira, nagyváradi születésű diakónust, a Don Orione Kongregáció tagját a nagyváradi székesegyházban áldozópappá szenteli. (A nagyváradi püspökség sajtóirodája)