Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 39. szám, 2012. szeptember 23.

Vezércikk

Az internetfüggőség egyre inkább problémának számít. Nem csak fiatalok között. Vannak a képernyőnek csábító és kábító, de sokszor még igazolható drogjai is. Nem kell tehát feltétlenül rosszra gondolni… Hiszen elég, ha például eszünkbe jut a szappanoperán függő tévénéző: amikor elérkezett az idő, minden abbamarad: nyitva marad a vízcsap, odasül a hús, megáll a levegőben a gyermeknek készülő tasli, és 40-45 perc „extázis” következik. Ha elmarad, az illető ideges lesz, semmi sem megy úgy, ahogyan kellene… Az interneten sok mindent lehet nyomon követni naponta. Úgy tűnik, az ember vallásos igényeit is ki tudja elégíteni ez a módszer. És nem csak a napi szentírási helyek rendszeres kiírásával – sok más furcsa jámborság felüti ott a fejét… A posztmodern „próféciákból” például nem elég egy-két markáns üzenet, a „végidők prófétái” olyan forgatókönyvet írnak, amelyet csak naponta adagolnak az internetezőknek, akik kénytelenek ugyanazzal a kényszerességgel naponta rákattintani a megfelelő linkekre, hogy „lássák a fejleményeket” – és persze különféle tanácsokkal és imádságokkal „megkötözzék” a jámbor hívő lelki életét, akik aztán majd segíthetnek a világ és a lelkek megmentésében – és ebben aztán tényleg nem találhatunk kivetni valót…

Panoráma


Szeptember végén a katolikus egyházban Szent Jeromosnak, a Szentírás pártfogójának emléknapját ünnepelik, s september utolsó vasárnapját a Szentírás vasárnapjaként ünnepeljük. Ennek az alkalomnak az üzenete, ahogy azt Jakubinyi György érsek erre az alkalomra kiküldött körlevelében megfogalmazta: „A Biblia a miénk, és ha igazi krisztuskövetők akarunk lenni, akkor hallgatnunk kell Isten igéjét a szentmisében, de rendszeresen olvasnunk kell a Szentírást egyénileg és közösségileg is. Isten igéje segít bennünket abban, hogy felfedezhessük, mit vár el tőlünk Isten, és hogy üzenetét életre váltva hiteles keresztények lehessünk.”

A főegyházmegyében mindennek tudatosítása érdekében, a Szentírás üzenetének terjesztése céljából idén is gyűjtést szerveznek szeptember 30-án, a Szentírás vasárnapján. Jakubinyi érsek körlevelében a tavalyi felhívás öntudatos meghallgatásáért is köszönetét fejezte ki, hiszen a nehéz anyagi körülményeik közepette megnyilatkozó áldozatos támogatás tiszteletre méltó. A Katolikus Magyar Bibliatársulat közvetítésével ugyanis jutányosan lehet Bibliához jutni, és a Biblia olvasásában is hasznos segítséget kínál a társulat egyéneknek, közösségeknek. A Katolikus Magyar Bib­liatársulat szervezett bibliás tábort gyerekeknek, fiataloknak, családoknak; kurzusokat és képzéseket különböző csoportoknak, amelyek során elsajátíthatták a Szentírás egyéni és közösségi imádkozását segítő módszereket; a pár órástól több naposig terjedő bibliás lelki programokat. Mindezek zökkenőmentes szervezését hivatott a gyűjtés eredményeként beérkező pénzösszeg támogatni.


Jakubinyi érsek körlevelét buzdítással és biztatással zárta: „Természetesen buzdítalak benneteket most is arra, hogy olvassátok is a Szentírást, és fogadjátok be szívetekbe Isten üzenetét. És kapcsolódjatok be a jövőben is a különféle rendezvényekbe, melyeket a Szentírás üzenetének mélyebb megismerése céljából szervezünk.”

A hagyományossá vált főegyházmegyei Biblia-napot idén október 13-án Gyergyószentmiklóson, a Szent Miklós plébánián szervezik meg, bárki jelentkezhet és részt vehet rajta, aki a Szentírást szereti, olvassa, és jobban kívánja üzenetét érteni.


Panoráma

1944. szeptember 16-án bombatámadás érte Szatmárnémetit. Mind közül ez volt a legnagyobb rombolást végző és a legtöbb áldozatot szedő. Ekkor sérült meg a püspöki palota épülete is, a pincében lévő óvóhelyen tartózkodók, huszonkét egyházi és világi személy életét vesztette. Napra pontosan hatvannyolc évvel később, Sheffler János püspök akaratának eleget téve, a szatmárnémeti római katolikus püspökség aulájában emléktáblát avattak, tisztelegve az 1944-es bombázások áldozatainak emléke előtt.

A márványtábla leleplezése előtt az egybegyűlteket, szemtanúkat és a város múltja iránt érdeklődőket Schönberger Jenő megyéspüspök köszöntötte, hangsúlyozva az emlékezés fontosságát. „A temetőben az elhunytaknak emléket állítunk, fejfák és sírkövek emlékeztetnek szeretteinkre. Itt, a tragédia helyszínén eddig nem volt tábla, amely emlékeztessen az áldozatokra.” Muhi Sándor tanár felidézte az elődvárosok, illetve a későbbi Szatmárnémeti történelmének néhány tragédiáját, részletesen beszélve a második világháborúról, illetve a bombázások, átélt szörnyűségek későbbi pszichés hatásairól is. „Egy várost lebombázni három-négy perc alatt lehet, az újjáépítéséhez évtizedek kellenek, az emberi lelkekben esett kárt pedig egy egész élet sem tudja begyógyítani” – mondta Muhi. Beszámolt olyan ismerőseiről, túlélőkről, akik nem tudtak végignézni egy-egy háborús filmet, hiszen saját érzelmeik, fájdalmaik törtek elő, s ugyanezek miatt a villámlások és mennydörgések idején összeszorított szemmel, fülükre tapasztott kézzel várták, hogy robbanjon a bomba.

Panoráma

Szentmise a jilavai börtönben  

Mintegy hetvenfős szatmári zarándokcsoport előtt mutatott be szentmisét Schönberger Jenő püspök Ioan Robu bukaresti érsekkel, Böcskei László nagyváradi püspökkel, valamint több szatmári egyházmegyés pappal közösen szeptember 12-én a jilavai börtönben. Pontosan hatvan évvel ezelőtt szállították ugyanis Boldog Scheffler János szatmári megyéspüspököt oda, ahol aztán a kínzások következtében 1952. december 6-án életét vesztette.

A zarándokcsoport megérkezésekor Cristian Micu, a börtön sajtószóvivője mutatta be a régi, már használaton kívüli termeket, kiemelt helyen kezelve a húszas cellát, ahol Scheffler János raboskodott és adta hitéért életét. Itt imára is lehetőség nyílt, majd a cellák bejáratánál sor kerülhetett a legszentebb áldozat bemutatására.

Panoráma

Tanévnyitó a kolozsvári Szent Mihály-templomban 

Különleges és lélekemelő élményben volt része szeptember 15-én a Báthory István Elméleti Líceum tanárainak, diákjainak, vezetőségének s mindazon szülőknek és hozzátartozóknak, akiknek gyerekei eme nagy múltú intézménybe járnak. A tanévnyitó ünnepségnek a Szent Mihály-templom adott otthont. Hisszük, hogy ennek jelképes értéke van, hiszen ahogyan Kovács Sándor főesperes elmondta, a templomnak és az iskolának együttesen kell szolgálnia a gyerekek, tágabb értelemben pedig az iskolai közösség lelki nevelését, épülését.

Panoráma

Rendhagyó, de hagyományt teremtő kalákát szervez a Gyulafehérvári Caritas több állami és civilszervezettel közösen a sepsiszentgyörgyi Őrkő negyedben szeptember 29–október 5. között az Erste Alapítvány és az Erste Bank kezdeményezésére.

A kaláka fő célja, hogy helyi összefogással olyan munkálatokat végezzenek el a sepsiszentgyörgyi őrkői roma közösségben, amely az egész közösség hasznára válik hosszú távon. A szervezők azt szeretnék, ha a munkálatokba minél több, főleg helyi érdekeltségű szervezet, intézmény és vállalkozás bekapcsolódna, legyen szó akár kétkezi munkáról, akár anyagi támogatásról.

Panoráma

A marosvásárhelyi remeteszegi római katolikus közösség több mint két évtizedes álma válik valóra október 13-án, amikor a csíkszeredai Esztány Győző tervei alapján épített templomát felszentelik. Marosvásárhely külnegyedében (Egyesülés negyednek nevezték el hivatalosan) egy családi házból kialakított kápolnában miséztek éveken át, ám most már hamarosan átköltözhetnek a Szent Család tiszteletére épített templomba, amelynek hívő katolikus tervezője büszkén vallja magát Makovecz Imre tanítványának.

Az építési munkálatokat 2005-ben kezdték el, jelenleg az utolsó simításokat végzik, ezt követően szentelik majd fel ünnepélyes keretek között október 13-án, szombaton délelőtt 11 órakor.

Panoráma

Augusztus 28-án a reggeli órákban a csíksomlyói kegytemplomban szentmisével vette kezdetét biciklis zarándoklatunk. Tizenegy napon át öt lelkes fiatal tekert-gurult azért, hogy Kisboldogasszony ünnepét Mariazellbe ünnepelje. Zarándokutunk alatt megtapasztaltuk a jó Isten áldását és a Szűzanya oltalmát. Bennünk maradt, hogy érdemes úton lennünk, mégpedig a együtt haladni a keresztény élet útján, hogy Jézussal találkozzunk. Megéri mindvégig a megpróbáltatások közepette is megmaradni az úton. Útitársunk volt a szeretet és a fájdalom is. Mindkettő a zarándok útitársa. Hiszen az, aki zarándokútra indul, az jóságos Istenünk iránti szeretetből indul útnak. Az úton pedig a fáradtság és különböző fájdalmak mellett mégis a szeretet az, amely megerősít, erőt ad a tovább haladáshoz.

Panoráma

Játékos vakációbúcsúztató Csíkdánfalván 

Szeptember első péntekén a negyedik alkalommal megrendezett vakációbúcsúztatóra gyűltünk össze a dánfalvi plébánia tágas udvarán. Hálát adni a vakáció élményeiért, a barátokért, a családjainkért, megköszönni, hogy ismét együtt lehetünk. A negyedik alkalommal megrendezett eseményre az idén is szép számmal jöttek el a gyerekek Madarasról, Karcfalváról, Jenőfalváról és a rendezvényt befogadó Dánfalváról. Reggel 9-kor már kezdett benépesedni a plébánia udvara, ahol a szervezők várták az érkezőket.

Kitekintő

Egy éve sikerült Kecskés Attila sárospataki kanonok-plébánosnak letelepítenie a Szent Erzsébet Nővérek Kongregációját. Négy nővér érkezett Lengyelországból, elöljárójuk, Kanízia nővér elmondta a Vasárnapnak: valamennyien nagy igyekezettel tanulnak magyarul – erről személyesen is meggyőződhettünk szeptember első napjaiban, ott jártunkkor –, és bekapcsolódtak a helyi Szent Erzsébet iskola és annak 400 tanulója iskolai életébe. A nővérek emellett irodai munkát is végeznek, öregekkel, óvodásokkal foglalkoznak. A nevelésben céljuk erős gyerekeket nevelni, akik gerincesen, hiteles keresztényként helyt állnak az életben – mondta el kérdésünkre Kecskés Attila.

Kitekintő

Két hét Havannában 

Teodora Dănescu szociális testvér a Szentlélek indítására és elöljárói jóváhagyásával kubai missziós útra vállalkozott. Augusztus 16-án Jakubinyi György rövid, de nagyon szép szertartás keretében missziós áldással bocsátotta el a gyulafehérvári püspöki kápolnában, elöljárója jelenlétében. Szolgálati helye előreláthatólag a Santiago de Cuba környéki tanyavilág, munkája hittan- és angol nyelvtanítás – illetve ami adódik, az ottani szociális testvérekkel együtt. Megígérte, hogy rendszeresen írni fog olvasóink számára tapasztalatairól, amelyek nem puszta kuriózumok, hanem gazdagító és az egyház egyetemességéről is szóló valóságok.

Kitekintő

Véget ért az őshaza népcsaládjainak siófoki tanácskozása 

Valóságos időutazásként is felfogható a 6. Finnugor Világkongresszuson való részvétel, hiszen a népviseletbe öltözött, hetedhét határon túlról érkezett népek mintegy 2500 évvel ezelőtt beszéltek egyazon nyelvet. Két és fél évezredet kellene visszautazni az időben, hogy olyan harmóniában leljünk egymásra, a magyarokra, finnekre, észtekre, lappokra, karjalaiakra, nyenyecekre, izsórokra, komikra, hantikra, manysikra, moksákra-ezrákra, cseremiszekre, udmurtokra és társaikra, ahogy az szeptember 5–7. közt történt Siófokon a konferenciateremben és a Balaton-parti kisváros utcáin, terein, kisvonatán.

Egy falat a léleknek

• Raniero Cantalemessa kapucinus írja: „Mivel ez a modern tudomány materialista és ateista embereken alapul, állításai csak azok számára bírhatnak súllyal, akik nem hisznek Istenben és a halál utáni életben”.

• Például a materialista pszichoanalízis úgy tekint a szentekre, mint akikben csupán a gyönyör utáni vágy működött, akik kivetítették vágyaikat, képzelődéseiket, illúzióikat. A materialista analízis szerint a szentek a mélységekből feltörő beteges látomásokban és hallucinációkban keresték a maguk kielégülését.

Útjelző

(V. parancsolat, 13. rész) 

Jóllehet nem ismerem a világstatisztika erre vonatkozó adatait, készségesen elfogadom a Schweizer Ilustrierte címét: Raimundo Carnauba kétségtelenül a világ legnépesebb famíliájának családfője.

Harmincnyolc évi házasság után a nyugdíjas brazil gépkocsivezetőt 38 élő gyermeke szólítja édesapának.

Josimar és Raimundo 38 éve házasodott össze. A férfi 20 évesen gépkocsivezető lett, s egy kis faluban, Belem város közelében éltek. Évről évre gyermekük született. Bár a derék sofőrrel elégedtek voltak főnökei, kisebb-nagyobb segélyben is részesítették, az anyagi gondok állandósultak a család portáján.

Film

A román filmművészet ismertebb személyisége, Radu Gabrea másodszor rendezte meg Medgyesen a város Polgármesteri Hivatalának kulturális osztálya, a Kulturális Minisztérium és a Nemzeti Értékek, az Országos Filmforgalmazó Vállalat és a Küküllő-menti Fejlesztési Szövetség segítségével a Közép-Európához tartozó országok filmeseinek találkozóját. 

A második alkalommal megrendezett Medgyesi Közép-Európai Nemzetközi Film­fesztiválon (MECEFF) a Ro­­mániával szomszédos országok legjobb filmművészeti alkotásait mutatták be. Másrészt a hazai alkotók és filmet szerető közönség találkozhatott neves külföldi filmes szakemberekkel. A szeptember 3–6. között zajlott filmfesztiválon 40 filmet mutattak be, amelyek között voltak egész estét betöltő művészfilmek, dokumentum- és rövidfilmek is.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Értékeink, önmagunkhoz s másokhoz való viszonyulási módunk kifejeződése, attitűd-világunk látható-tapasztalható formában való megnyilvánulása mindaz, amit ember alkotta törvényeknek nevezünk. Az a mögöttes értékdimenzió, mely ma mindannyiunkat körülvesz, s elválaszt a másik embertől gyakran olyan választási és viszonyulási formákban jelenik meg gondolkodásunkban, tetteinkben, mely messze áll a mellettem levő ember létfelfogásától. Mindez talán ma – sokkal jobban, mint bármikor máskor – szükségessé teszi, hogy a társadalmi élet elképzelhetetlenül sok szegmensében az általánosan elfogadott normákat, szabályokat megkeressék az erre hívatottak, s azokat törvényi erőre emeljék. Sokszor viszont mégis erősen vitatható témává válik a civil törvények gazdag halmazában több ember számára jó néhány. Az, ami egyeseknek menedék, másoknak kibúvó, ismét másoknak nemes igazságérzetükben megnyugtató gyógyír, vagy éppen vesztüket szolgáló paragrafusok sorozata.

Pitypang

…a hit évében is? 

Kedves gyerekek!

Bizonyára már hallottátok a templomban vagy a hittanórán, hogy a szentatya az idén a hit évét hirdette meg, és a mi egyházmegyénk is ehhez csatlakozott. És bár a hit nem játék, ez évi játékos vetélkedőink témái is a hit köré fognak rendeződni. De ti már tudjátok, hogy mi azért komolyan szoktunk játszani!

Hírek, hirdetések


Gyulafehérvári székesegyházi búcsú és Veni Sancte

Szeptember 29-én, Szent Mihály főangyal ünnepén a gyulafehérvári főegyházmegye és székesegyház védőszentjének napján tartják a székesegyház búcsúját. A szentmise keretében lesz a gyulafehérvári Hittudományi Kar tanévnyitó Veni Sanctéja is. Az ünnepi szentmise de. 11 órákor kezdődik. E napon van Isten szolgája Márton Áron püspök halálának 32. évfordulója, az ünnepi alkalom arra is kínálkozik, hogy a búcsún együtt imádkozhasson a főegyházmegye népe Márton Áron boldoggá avatásáért. (A gyulafehérvári érsekség sajtószolgálata)