Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 39. szám, 2011. szeptember 25.

Aktuális

Több nemzetközi és hazai sajtóorgánum közölte a hírt, miszerint a Vatikánt, a pápát feljelentették a hágai nemzetközi bíróságon. A panasztevő egy amerikai civiljogi szervezet, amely azt sérelmezi, hogy bocsánatkérésen és felfüggesztéseken kívül igazán komoly következménye nem volt azoknak a bizonyított pedofil eseteknek, amelyekben egyházi hivatalviselő volt a bűnös. Elemzők azt is jelzik, hogy a feljelentés inkább szimbolikus értékű, valós eljárás nemigen lesz belőle, ennek több nemzetközi jogi akadálya is van.

A hír elgondolkodtat. Nem szeretem ugyan az összeesküvés-elméleteket, de tény, hogy a hit bizonyos intézményes formái egyeseket irritálnak. Ezért ahelyett, hogy saját ingerültségük, zavartságuk okait vizsgálnák, indulataikba fulladva gyűlölködnek. Tele a világ ennek jeleivel, és egyre kevésbé látszik jó irányba alakulni. Ijesztő egy haraggal, megbántottsággal, nehezteléssel és az ezekből következő bosszú tetteivel teli világban élni. És mindezzel szemben a kisember tehetetlen, kiszolgáltatott a következményeknek. Kiútként, feladatként egy tennivaló jut eszembe: ha hitemnek megfelelően élek és gondolkodom e nehéz kérdésben is, akkor elsősorban imádkozom, kitartóan kérem a Teremtőt, hogy erről az emberre bízott világról ne vegye le a szemét és kezét.

Panoráma

Jakubinyi György érsek gyűjtést kezdeményezett Szentírás vasárnapjára

Szentírás vasárnapjára, szeptember 25-re főegyházmegyei gyűjtést rendelt Jakubinyi érsek. Bár a Főegyházmegyei Direktórium erre a vasárnapra a székesegyház fenntartására való gyűjtést írja elő, helyette a tavalyihoz hasonlóan idén is a Szentírás üzenetének terjesztésére gyűjtenek a főegyházmegye templomaiban e napon. Az alkalomra kiadott, szeptember 12-i keltezésű körlevelében az érsek köszönetet mond a papoknak a gyűjtés helyi megszervezésében való öntudatos, felelősségteljes részvételért, amellyel ezt a kezdeményezést a tavaly felpártolták. A befolyt összegből a biblikus apostolkodással járó költségek felét fedezték az elmúlt év során. A körlevélhez mellékelt munkavázlat a csoportos szentírásolvasást hivatott elősegíteni. A Katolikus Magyar Bibliatársulat idén is megszervezi a Főegyházmegyei Biblia-napot, ez alkalommal Sepsiszentgyörgyön október 1-jén. Az összejövetel alkalom arra, hogy a különféle egyesületek, bibliaolvasó csoportok tagjai, akik már belátták az Ige fontosságát, egymással megosszák tapasztalataikat, és táplálékot merítsenek Isten szavából. Örvendetes lenne, ha minél több plébánia képviseltetné magát. 

Szeptember végén egyházunkban Szent Jeromosnak, a Szentírás pártfogójának emléknapja közelében az utolsó vasárnapot Szentírás vasárnapjaként ünnepeljük.

Panoráma

A Szent Jakab-út, melyet spanyol neve (Camino de Santiago) után El Caminónak is neveznek, középkori zarándokút Spanyolország Galícia tartományának fővárosába, Santiago de Compostellába. Napjaink legismertebb zarándokútja, melyet talán csak a jeruzsálemi zarándoklat múl felül. Amikor a szerzetesek az iszlám megszállás miatt nem juthattak el a szent városba, más célállomások felé vették az irányt. Ezek egyike Rómába vezetett, a másik a spanyol partokra, oda, ahol Szent Jakab apostol földi maradványait őrzik. A középkori szokás felelevenítése az 1970-es évekre tehető, azóta egyre nagyobb népszerűségnek örvend, mára az UNESCO kulturális örökséglistájára is felkerült. Szent Jakab útjára Paulo Coelho irányította a figyelmet, amikor 1986-ban maga is megtette a zarándoklatot, mely hatalmas hatást tett életére és irodalmi munkásságára. Egy mágus naplója című könyvében hitelesen adja vissza azokat az érzéseket, élményeket, melyeket a zarándokút során megélnek az útnak eredők. Mert évről évre sokan erednek útnak. Mára több útvonal is kialakult, egyesek Franciaországból indulnak, több településről, majd a határtól együtt folytatják tovább a zarándoklatot.

Panoráma

Az MTI híradása szerint Böjte Csaba ferences szerzetes és Mága Zoltán hegedűművész kapta idén a Mindszenty-emlékérmet, amelyet a bíboros szülőházánál rendezett ünnepségen adott át szeptember 17-én Lezsák Sándor, a magyar országgyűlés alelnöke, a Mindszenty Társaság ügyvezető elnöke. Az egybegyűlteket Fukszberger Imre, Csehimindszent polgármestere köszöntötte. Böjte Csaba nem tudott személyesen megjelenni, így levelet küldött. Megköszönte az emlékérmet, az elismerést, és azt hangsúlyozta, hogy Mindszenty József, a 20. századi mártírsorsú főpap számára példakép. Böjte Csaba jelezte, imádkozik Mindszenty József mielőbbi boldoggá avatásáért, nagy szükség van ugyanis a Kárpát-medencében a vértanúk, hitvallók boldoggá avatására, hogy a mai eltorzult, kiüresedett világban eszményként álljanak előttünk.

Panoráma

Szent Gellért napjának előestéjén, szeptember 23-án, pénteken a székesegyházban du. 6 órai kezdettel a temesvári székeskáptalan tagjainak részvételével tartottak ünnepi vesperást Roos Márton püspök vezetésével az egyházmegye első főpásztora és védőszentje tiszteletére a temesvári dómban. Ezt követően szeptember 24-én, szombaton egyházmegyei zarándoklatot tartottak Nagycsanádra, ahol 11 órai kezdettel a nagycsanádi katolikus templomban Várszegi Asztrik püspök, pannonhalmi főapát celebrált szentmisét Szent Gellért emlékére. Várszegi Asztrik Roos Márton megyéspüspök meghívására érkezett a temesvári egyházmegyébe az ünnepre.

Panoráma

Megtartották a 23. szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát

Szeptember 8–10. között immár 23. alkalommal rendezték meg Szegeden a Nemzetközi Biblikus Konferenciát, amelyen az előadók egy tucat országot, 26 egyetemet, egyházi felsőoktatási intézményt képviseltek, és Japántól Lengyelországig számos államot. A megszokott, híres, régi előadók mellett számos új előadót is meghallgathattak a résztvevők. Az új előadók közt első alkalommal köszönthették Szegeden vendégként dr. Horváth Endrét Szabadkáról, a TKI (a délvidéki magyar katekétaképzési intézet) előadóját. Schwien­horst-Schön­berger Ludger pro­fesszor, a bécsi egyetem tanára, a Prédikátor könyve jeles szakértője szintén először vett részt a konferencián, asszisztensével, Perintfalvi Ritával, aki korábban Szegeden tanult. Dra­gutinovic Ped­rag belgrádi ortodox teológus a főszervezője az SNTS (az Új­szövetség-kutatók igen rangos nemzetközi szervezete) következő kelet-európai ülésének. Johannes Marböck Jézus Sirák fia könyvének kiváló kutatója, a HThKAT (a Her­der kiadó által publikált legnagyobb német ószövetségi kommentársorozat) egyik kötetében az ő tollából jelent meg a bibliai könyv 1–23. fejezetének magyarázata. Baán István patrológus a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teológia Karáról, Perendy László piarista patrológus a Sapientia Egyetem tanszékvezetőjeként, Ma­­sa­rik Albin Besztercebányáról érkezett, Piekarz Danuta professzor asszony pedig mint a vatikáni Világiak Tanácsának tagja.

Panoráma

A világörökség státusz elnyerésére terjeszti fel a kulturális minisztérium a csíksomlyói búcsút. Ezt megszavazta a szaktárca hatáskörébe tartozó Országos Szellemi Örökség Bizottság. Románia első alkalommal fordult az UNESCO-hoz ilyen jellegű, kulturális örökségre vonatkozó javaslattal. Kelemen Hunor kulturális és örökségvédelmi miniszter már mandátuma kezdetén elmondta: a kulturális tárca vezetőjeként egyik legfontosabb célkitűzése a csíksomlyói búcsú felvétele az UNESCO szellemi világörökség listájára. A javaslat alapját a dr. Tánczos Vilmos egyetemi docens által összeállított dokumentáció képezte, amelyet a kutató a ferencesek kérésére, az RMDSZ főtitkárságának támogatásával készített el. Kelemen Hunor szerint a zarándoklat egyike azon kulturális hagyományoknak, amelyek meghatározóak a Kárpát-medence magyarságának életében, ezért kell szerinte a búcsúnak felkerülnie az UNESCO szellemi világörökségi listájára.

Panoráma

Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén megtelt helyi és környékbeli hívekkel a sárközújlaki templom. A búcsúra minden évben sokan érkeznek, ám idén még többen jöhettek: hogy jelen legyenek a százéves templom ünnepén, és részt vegyenek a település szülötte, Merlás Tibor ezüstmiséjén, aki az ünnepi alkalommal Sárközújlakon is hálát adott papsága huszonöt évéért.

Panoráma

Schönberger Jenő püspök celebrálta szeptember 12-én azt a szentmisét, amellyel a szatmári Hám János Római Katolikus Iskolaközpont diákjai és tanárai számára a 2011–2012-es tanév kezdődött. Jelen volt Pásztor Gabriella államtitkár is. A püspök a szentmise elején Máriára és Jézusra irányította a figyelmet: Per Mariam ad Jesum – Márián keresztül Jézushoz. A tanévnyitó szentmisén mutatkozott be Miklós Claudiu SJ, az iskola új spirituálisa, aki idén kezdi meg működését a szatmári egyházmegyében, miután Schönberger Jenő püspök a korábbi spirituálist, Egeli Ferencet a titkárává nevezte ki. Ádámkó István igazgató a szentmisét követően szólt a diákokhoz és tanárokhoz. Beszédében a célok fontosságát emelte ki, melyek nélkül értelmetlen az élet. A tanévnyitó ünnepség ez alkalommal is az újonnan érkezettek köszöntésével ért véget: a végzős osztályosok a székesegyháztól az iskoláig vezették kézen fogva az elsősöket.

Panoráma

Szeptember 16-án a budapesti Magyar Nemzeti Múzeumban ünnepélyesen megnyílt az V. Szakrális Művészetek Hete, ennek keretében a Krisztus arca megvilágít minket (Szent Ambrus) című kiállítás.

A különleges tárlat dr. Szilárdfy Zoltán székesfehérvári egyházmegyés pap, Fraknói Vilmos-díjas művészettörténész, nem utolsósorban műgyűjtő szakrális és profán művészeti tárgyaiból áll. A rendhagyó kiállításon ikonok, barokk grafikák, szerzetesnők munkái, porcelánok és hajmunkák láthatóak. A kiállítás október 2-ig látogatható, a belépés ingyenes.

Panoráma

Sárgulni kezdtek a falevelek, ősz van újra. Megszólalt az iskola csengője, amely jelzi, vége a nyári szünidőnek. Tanévet kezdeni azt jelenti, ünnepélyesen nekilátni a közös munkának. Minden ilyen alkalom ünnepélyes választás amellett, hogy a tudásra szükség van, hisz meghal az a nép, amely tudomány nélkül él.

A templom harangjai arra hívnak, hogy Isten áldását, a Szentlélek kiáradását kérjük e tanév kezdetén: jöjj, Szentlélek Úristen, töltsd be szívünket hétszeres ajándékoddal.

Panoráma

Szeptember 12-én újra megszólaltak a csengők Kolozsvár iskoláiban. A Báthory István Elméleti Líceumban a tanév imával kezdődött, amelyet Kovács Sándor kolozs-dobokai főesperes, kolozsvári plébános vezetett, aki arra buzdította a diákokat, legyenek független, gondolkodó egyének. Az intézmény vezetője, Timár Ágnes igazgató az elmúlt tanévet méltatta, hiszen az országot sújtó érettségi botrány ellenére a Báthoryban 98 százalékos volt a sikeresen érettségiző diákok aránya. Beszédében utalt arra is, hogy az iskola továbbra is az erkölcs és a tudás megszilárdítására helyezi a hangsúlyt.

Egy falat a léleknek

• Az egyháznak – épp úgy, mint nekünk is, az egyház tagjainak – alapvetően eukarisztikus jellege van. Az egyház Krisztus teste. Mi pedig Krisztus testének tagjai vagyunk.

• Mit is jelent az, hogy kiegészítem, ami még hiányzik Krisztus önátadásából?

Útjelző

Ez a harmadik parancsolat második követelése. Hiszen nemcsak testünknek van szüksége a pihenésre, hanem lelkünk is találkozni akar Teremtőjével. Mivel a vasárnap az Úr napja, ebből világosan következik, hogy e napon különösen is imádnunk kell őt. Ez pedig a szentmise bemutatásával történik a hívek közösségében.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Hol a határ? Miért van szükség határokra? Van-e, illetve miben áll a különbség határ és korlát között? A fiatalok nagy része nap mint nap felteszi ezeket a kérdéseket, a választ pedig könyvekből, barátoktól, gyakran magazinokból és a televízióból várják. Ezekre a kérdésekre azonban mindenki csak saját maga adhat választ úgy, hogy arra a hangra figyel, amelyet a jó Isten a szívében súg.

Pitypang

Samu, a vén vízimonyó rosszkedvűen kelt. Valahogy sehogy se állt össze a megszokott reggeli világ. Nem hallatszott a kutya jókedvű ugatása, sem Kicsisüsü és Nagysüsü locsifecsegése, sem a kisfiú csacsogása és jókedvű kurjantgatása, amivel az utóbbi időben ébresztgetni szokta őt. Ráadásul az volt az érzése, bárhogy fordul, a bal lábára billen.

– Már késő, szólalt meg mellette egy vékonyka hang.

Hírek, hirdetések

A gyulafehérvári papi szenátus őszi ülése

A papi szenátus, ez a tanácsadó testület rendszerint évente kétszer szokott ülésezni. Az idei őszi ülést szeptember 28-án, szerdán tartják Gyulafehérváron. A résztvevő papok a szenátusra tartozó javaslataikat, kéréseiket előzetesen, szeptember 25-ig juttathatják el az érseki hivatalba, annak alapján állítják össze a napirendet. Ilyenkor kerülnek terítékre a főegyházmegye aktuális gondjai, örömei, megoldásra váró kérdései.