Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 38. szám, 2015. szeptember 20.

Sok mindent írnak az újságok, tudom. Csakhogy én ott voltam ma, és a hajnali vonattal akartam kiutazni Budapestről Bécsbe, a munkahelyemre, ahogy minden héten. A vonat szokatlan módon egy másik vágányról indult, nem onnan, ahonnan máskor. Gyorsan rájöttem, azért, mert ezt a vágányt le lehetett kordonnal zárni és rendőri védőbástyát építeni köréje. Az indulásig öt percem volt, így rohannom kellett, amikor hirtelen több száz menekültet találtam magam előtt, akik a kordon előtt minden négyzetcentimétert duplán vagy inkább triplán betöltve várakoztak. Némán, fegyelmezetten, mégis feszült figyelemmel vártak a lehetőségre, hogy csak centiméterekkel is közelebb juthassanak az álomvonathoz, ami az Ígéret Földjére, Németországba viszi őket. Ott szorongatták a jegyüket a kezükben, ugyanolyan jegyet, mint amilyen nekem is a kezemben volt. Nem tudtam, mit tegyek, de abban biztos voltam, hogy öt perc alatt nem jutunk át ilyen sokan az ellenőrzésen.

És ekkor engem elkapott a pánik, hogy te jó ég, nem érem el a vonatot, nem érek oda a munkahelyemre. Szánalmasan kisszerűnek éreztem ezt a félelem szülte gondolatot, amikor rájuk pillantottam. Valahogy láthatták rajtam az ijedtséget, és mivel fejkendő nélküli, divatosan öltözött fehér nő vagyok, gyorsan megértették, hogy én nem tartozom közéjük, és ők bizony „akadályoznak” engem abban, hogy elérjem a vonatomat. Ahová engem fel fognak engedni, de őket valószínűleg nem…

Panoráma

Fotó: Csúcs EndreLezárult a Csíksomlyói csodatevő Mária-kegyszobor tiszteletére hirdetett jubileumi év. Az 500 éves alkotás tiszteletére 2014. szeptember 12. óta, egy éven át számos rendezvényt szerveztek a ferences kegyhely őrzői.

Akinek édesanyja van, mindene megvan! Mi haza zarándokoltunk ide, Csíksomlyóra, égi édesanyánkat köszönteni.
A Boldogságos Szűzanya a „szép szeretetet” jelenti számunkra, és ahogyan az egyházi ének mondja: Mária, életünknek vezércsillaga – emelte ki a jubileumi évet záró szentmise prédikációjában Jakubinyi György érsek. A kegytemplom Mária neve búcsúünnepét idén két napon át ünnepelték: szeptember 12-én, szombaton Tamás József püspök, vasárnap pedig Jakubinyi érsek volt a búcsús szentmise főcelebránsa. Mindkét nap több ezren jöttek a kegyhelyre. Olyan sok zarándok vett részt a szentmiséken, hogy nem fértek el a kisbazilikában.

Panoráma

Valóban ez itt a klauzurájáról is híres maros­szentgyörgyi kármelita kolostor? – kérdezhette volna bárki, aki szeptember 8-án délután, véletlenül arra járva megpillantotta a tágasra nyitott kaput és a folyamatosan érkező gyalogosokat meg autókat kedves mosollyal és széles gesztussal befele hívogató nővért. A székekkel és padokkal egyszerűen és barátságosan berendezett udvaron színes vendégsereg várta a szentmise kezdetét: idősebbek és fiatalok, környékbeliek és hosszú utat megtett meghívottak, papok, világiak és különböző rendekhez tartozó szerzetesek, valamint a világi és egyházi média képviselői örömteli hangulatban gyülekeztek, míg a házigazdák kedves mosollyal, meleg szavakkal igyekeztek köszönteni minél többeket.

Panoráma

Történelmi léptékkel mérve is jelentős esemény, több fél közös küzdelmének is, de mindenképp a gondviselő Isten munkájának eredménye, hogy az újrainduló Marosvásárhelyi Katolikus Teológiai Líceum a 2015/16-os tanévet a Státus Főgimnázium kisépületében kezdhette meg. Szeptember 14-én a főgimnázium udvarán tartották az ünnepélyes tanévnyitót Tamási Zsolt igazgató vezetésével, az egyház és a közélet szereplőinek részvételével. Katolikus iskola utoljára 1947-ben kezdhetett itt tanévet.

Panoráma

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén nemcsak nagy plébániák templomaiban ünneplik a búcsút, hanem több szórványközösségben is. A Szórvány évében két mezőségi kis katolikus közösség búcsús ünnepébe kapcsolódtunk be szeptember 14-én: Nagysármáson és Bonchidán is ünnepeltek. A Kolozsról ellátott nagysármási lelkes szórványközösség búcsúján szentbeszédet mondott Veres Stelian, a kolozsvári Szent Mihály plébánia segédlelkésze. Keresztes Olivér kolozsi plébános megköszönte a hívek hűségét, hozzáállását és ösztönző segítségét, aminek köszönhetően új csatorna, valamint új kerítés készült a búcsú előtti hetekben a kápolna utcafrontján, ugyanakkor a Kolozsról és a helyi, más vallású közösségekből érkezett vendégeket is köszöntötte. A hagyomány szerint a szentmisét a kápolna udvarán jó hangulatú személyes beszélgetés követte, amelyet a hívek által felkínált sütemények és üdítő tett ízesebbé.

Panoráma

Csak az élő tud éltetni, s továbbélni segíteni. Ez mondható el a Márton Áron zarándoklatról is, hisz már hetedik alkalommal indult útnak ötven zarándokolni vágyó, Márton Áron életét, életpéldájának különböző mozaikjait megismerni kívánó ember. A szeptember 7–9. között szervezett háromnapos zarándoklat főbb állomásai: Csíksomlyó, Csík­dánfalva, Csík­szent­do­mo­kos, Szászrégen, Mára­ma­ros­­sziget, Dés, Kolozsvár, Gyulafehérvár. A zarándoklat szervezői Ferencz Kornélia, Kovács Gergely, a boldoggá avatási eljárás posztulátora és Kasza László viceposztulátor voltak. 

Panoráma

A Csíksze­re­dai Nagycsaládokért Egyesület, élén Dánél Sándor megbízott elnökkel, lehetőséget nyújtott pár nap közös feltöltődésre szeptember 3–6. között.

Nagycsaládban élni jó! mottóval indult a lókódi nagycsaládos tábor. Csütörtökön lassacskán gyülekeztek a 3–8 gyerekes családok képviselői, de voltak, akik teljes családi létszámban jelentek meg. A résztvevők Erdély különböző helységeiből érkeztek. A legtávolabbi településről, Zilahról érkezett egy öttagú család, a többi pedig Csík­szeredából, Kolozsvárról és a környék kisebb-nagyobb településeiről.

Egy falat a léleknek
  • „Ó, Szentséges Atyánk, teremtőnk, megváltónk, vigasztalónk és Üdvözítőnk.
  • Aki a mennyekben vagy: az angyalokban és a szentekben; te világosítod meg őket tudásukban, mert te vagy, Uram, a fényesség; te gyújtasz szeretetre, mert te vagy, Uram, a szeretet; te töltöd el őket bentlakásod által boldogsággal...
  • Szenteltessék meg a te neved: ragyogjon föl bennünk a te ismereted, hogy felismerjük, milyen a te jótéteményeid szélessége, ígéreteid hosszúsága, fönséged magassága és ítéleteid mélysége.
  • Jöjjön el a te országod: hogy te uralkodjál bennünk kegyelmeddel és vezess bennünket a te országodba, ahol színed látása homálytalan, szereteted tökéletes, barátságod boldogságot árasztó, élvezésed örökkétartó.

Kereső

Immár hagyománnyá vált a grazi katolikus egyetemi lelkészség csíkszentdomokosi munkatábora. Idén, szeptember 2–10. között, lipcsei diákok is társultak a dolgos, tapasztalatokra nyitott osztrákokhoz. A kezdeményezésről a csíkszentdomokosi szervezőt, a Szent Margit Lelkigyakorlatos Ház vezetőjét, Darvas Piroska segítőnővért kérdeztük.

Miről szól ez a kezdeményezés? Mi a célja?

Hírek, hirdetések

Köszönet a Keleti Egyházak Kongregációja részéről

A Keleti Egyházak Kongregációjának titkár-érseke a Jakubinyi György gyulafehérvári érseknek címzett levelében köszönetet mond a 2014-es nagypénteki gyűjtésért, a hívek által a szentföldi egyházak javára adományozott 31509,10 lejért, melyet szociális, karitatív célokra használnak fel.