Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXIII. évfolyam 38. szám, 2013. szeptember 22.

Vezércikk

Elkezdődött a tanév: ünnepélyes megnyitók, beszédek, köszöntések, virág, ünneplőruha, a viszontlátás öröme, a kezdés izgalma, az újdonság varázsa és még nagyon sokféle hangulat, érzés… Mire e sorok az olvasó elé kerülnek, már a rendes kerékvágásba zökkentek a dolgok, megy az élet, mint mindig, mintha a nagy nyári vakáció minden élményével régmúlt álom volna. (Nyissunk azért itt egy zárójelet és engedjük meg, hogy bizony vannak, nem is kevesen, akik a média sugallta „ájult nagy” nyári élménydömpinget nem élhették meg, mert nem olyanok az anyagi körülményeik, bizony vannak, akiknek arra sem futotta, hogy elutazzanak, hogy kis falujuk, városuk határát átlépjék, mert a szülők keresete effélét nem enged meg, sőt, nyáron a munka dandárja várja a kisebb-nagyobb vakációzót a felnőttekkel együtt, pont azért, hogy majd a télen legyen mit a tejbe aprítani. Ne dőljünk hát be a nagy szólamoknak, s ne arra építsük a magunk világát és elvárásainkat, amit a nézettségért versengő „lezser” adók „lezserkedő” adásai álságos kedveskedő leereszkedéssel sugallnak!)

Panoráma

„A többi jó földbe hullott és termést hozott….” (Mt. 13, 8a) mottóval tartották meg szeptember első hétvégéjén az Erdélyi Háló találkozót, amelynek a csíkzsögödi plébánia adott otthont. A zsögödiek és a hálósok gazdag, tartalmas programsorozat folyamán ismerkedtek, töltekeztek és imádkoztak egymásért, hogy a találkozón a jó Isten által a lelkekbe hullott kegyelmi magok jó termést hozhassanak.

Mivel a zsögödi műemlék templom restaurálás alatt áll, a kultúrházban vette kezdetét az Erdélyi Háló találkozó, a legszentebb áldozat bemutatásával. Sebestyén Ottó csíkzsögödi plébánosként és az Erdélyi Háló vezetőjeként köszöntötte az egybegyűlteket, majd Vaslabán János csíkzsögödi lakos szólt a találkozó résztvevőihez. Ezt követően Lázár Anna írónő, pszichológus segített ráhangolódni a hit racionális és irracionális dimenzióira, a hétvége témájára. A pénteki nap további elmélyülésre adott alkalmat az istenkeresésben: irodalmi-zenés összeállításban magyar költők verseit tolmácsolta Ványolós András és Orsolya, Pázmán Attila és Enikő, Péter Laura pedig a szerető figyelmesség imájába vezette be az egybegyűlteket. (A meghívott Bodó Márta betegség miatt nem tudott jelen lenni.)

Panoráma

A kolozsvár-monostori Fájdalmas Szűzanya templomban szeptember 15-én búcsúra gyülekeztek a hívek a város minden plébániájáról és a környékbeli falvakról is: Jegenyéről, Kisbácsból, Szamosfalváról, Fe­­nesről. A szentmisét a helyi ifjúsági kórusnak, valamint a Szent Mihály plébánia vegyes kara néhány tagjának éneke tette ünnepélyessé.

A szentbeszédben Marton József professzor Mária fájdalmainak titkairól, a szenvedésről és a feltámadásban rejlő reményről elmélkedett. „Olyan emberekre van szükség, akik tudnak szeretni is és szenvedni is, olyanokra, akik részt tudnak adni a szeretetükből, akkor is, amikor szenvednek” – hangsúlyozta az ünnepi szónok.

Panoráma

Az egész szatmári egyházmegyéből érkeztek zarándokcsoportok szeptember 8-án, vasárnap Láposbányára, hogy részt vegyenek a Kis­bol­dog­asszony titulussal rendelkező templom búcsúján. A mára­ma­rosi hegyekkel körülvett település egésze megmozdult az ünnepre, harangszó lengte be a völgyet, ünneplőbe öltözött emberek sétáltak az utcán, vásárosok kínálták áruikat. A római katolikus templom udvarán, a szabadtéri oltárnál tizenegy órától mutatta be Schön­berger Jenő püspök, jelen levő paptársaival, a legszentebb áldozatot.

Panoráma

A szociális testvérek szeptember 4–8. között tartották Kolozsváron, a Szent Mihály plébánia hittantermében a kétévente esedékes kerületi gyűlésüket. Ebből az alkalomból kérdeztük a kerület elöljáróját, Farmati Anna testvért. 

Mit jelent ez az esemény a kerület életében?

Panoráma

Rendes tanévnyitóra indultam szeptember 16-án reggel, de amint a kolozsvári Szent Mihály-templom ajtajához értem, rájöttem, hogy van ott valami rendkívüli. Nem csak azért, mert sok fehérbe öltözött gyerek vonult szép libasorban, körülöttük lépteiket egyengető, örvendő, aggódó szülőkkel, nagyszülőkkel, hanem mert érezni lehetett kicsiken-nagyokon az újrakezdés, az újratalálkozás örömét. S öröm volt látnom azt is, mennyire megtelt gyerekekkel a nagy templom.

Panoráma

Az iskolakezdésre készülve a székelykeresztúri „Szent Kereszt” Kolping Család lelki napot szervezett a fiatalok számára szeptember 4-én. Közel harminc fiatal döntött úgy, hogy ezt a napot Istenre, lelki feltöltődésre szánja. A játékos és mégis komoly elmélkedést, egész napos együttlétet Jakabos Barnabás jezsuita atya és András Csaba vezették. A részt vevő fiatalok a következő gondolatokkal gazdagodtak:

Panoráma

A nyári táborok kiértékelőjén megfogalmazódott: a közösségben eltöltött idő bátorítást ad az egyéni tanúságtételre is. 

Az egyházmegyei ifjúsági csoportvezetőket várták szeptember első hétvégéjén a nagy­szokondi Szent Ignác Lelki­gyakorlatos Központba, hogy együtt tekintsenek vissza a 2013-as év nyári gyermek- és ifjúsági táboraira, együtt értékeljék ki a történteket és osszák meg tapasztalataikat. Péntektől vasárnapig beszámolók, fotós visszatekintők, kiértékelők mellett jutott idő a vidámságra és a játékra is, hiszen a találkozót az egyházmegyei Ifjúsági Iroda jutalomként is szánta fiatal segítőtársainak nyári erőfeszítéseikért. Szombaton csatlakoztak a Ferenc pápa által meghirdetett böjti- és imanaphoz: imával, szentségimádással és szentmisével kérték a békét.

Panoráma

Az elmúlt hét folyamán csodálatos élménysorozatnak lehettek tanúi a szentjobbi Szent István Szociális Központ gyermekei: egy jószívű panziótulajdonosnak köszönhetően, aki bérmentesen felajánlotta a szálláslehetőséget, elmehettek a Hargita megyei Ivó településre.

E mesés hely nem messze van Zetelakától, Zeteváraljától négy kilométerre. A gyermekeknek felejthetetlen élményekben volt részük: hatalmas dombokat mászhattak meg, útközben mogyorót szedhettek, friss vizet ihattak az út menti hideg forrásokból, és lovas szekérrel is végigutazhatták a több mint 9 km hosszúságú falut.

Egy falat a léleknek

• Van, hogy a világ keletkezése kapcsán az ősi káoszról szoktak beszélni. Szerintem a káosz nem ősi, hanem az eltévelyedett ember terméke. Mert a csend sokkal ősibb…

• Csak az eltévelyedett ember életében van egyensúlyvesztés, képtelenség a közösségi életre, agresszivitás, depresszió, szétszórtság, a megfutamodás eszeveszett keresése, nem beszélve a különféle káros szenvedélyekről, vagy akár a szektákról… és mi ez, ha nem káosz?

Útjelző

Mária iskolájában 55/1.

A Szűzanya a „Szépszeretet Anyja” (Boldog II. János Pál pápa)

„A Szűz neve Mária volt…” – a Szűz neve – akit szeret az Isten, aki Isten szeretettje – Isten szeretetével teljes.

A „Szépszeretet Anyja” a titokhordozó és -meg­élő. Szűzanyánk tanít a szeretet titkára. Arra a titokra, amelyet mindannyian hordozunk. A szeretet szó a keresztény hit síkján a legszükségesebb, de ugyanakkor a legveszélyesebb is. Mert ha elkoptatjuk, félő, hogy értékét is veszíti. A Szűzanya kezét fogva nincs többé ok a bizalmatlanságra. Nem az a fontos, hogy a szeretet a legveszélyesebb szó, ha rá tudunk világítani, hogy a szeretet a legszükségesebb. Erre szeretném, hogy ráirányuljon a figyelmünk a Szűzanya lelkiségén, személyén keresztül, arra, hogy a szeretet a legszükségesebb.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Nemrég egy népszerű tévéműsorra kattintottam. Valahogy mindig is szerettem azokat a műsorokat, melyek a tudomány mai kérdéseivel foglalkoznak. Nem csupán azért, mert izgalmasak, vagy mert új ismereteket közölnek, hanem mert kérdéseket tesznek fel, a tudósok nem félnek kérdezni, magyarázatokat, hipotéziseket felállítani, s nem félnek attól sem, ha válaszkeresésükben zsákutcába kerülnek. Ebben a műsorban korunk egyik legeminensebb fizikus tudósa a világegyetem nagyságáról, annak méreteiről, keletkezéséről beszélt. Évek óta saját hipotézisei vannak a világegyetem keletkezésével kapcsolatosan.

Pitypang

A hit és a világ hullámhosszán
12. forduló 

Keresd ki a helyes válaszokat, töltsd ki, vágd ki, gyűjtsd össze a pályázati szelvényeket, és havonta küldd be a megadott posta- vagy e-mail- címre! A helyes megfejtők közt negyedévenként könyvjutalmakat sorsolunk ki.

Pitypang

Segesvári vár (Cetatea Sighişoara)

Torockó után folytatjuk vártúránkat. Az Aranyos partján, a Borévi-szorost elhagyva Torda, majd Ludas érintésével eljutunk Ákosfalva útelágazásához. Útközben érintjük a radnóti és a kerelőszentpáli kastélyokat. Ákosfalva után Balavásárhely érintésével jutunk el Segesvárra. A szász alapítású város Kolozsvártól 171 km-re, Marosvásárhelytől alig 55 km-re fekszik, a Segesd-patak és a Nagy-Küküllő találkozásánál. A körülbelül 31 000 lakosú város Erdély egyik leglátogatottabb települése, vonzó turisztikai célpont mind a belföldi, mind a külföldi turisták számára. Azonban a turisták maximum két napot vagy csupán néhány órát töltenek a városban, mivel ennél hosszabb időre nem igazán nyújt szórakozási lehetőséget számukra. Legtöbben meglátogatják a várat, utána esetleg megebédelnek, majd továbbmennek. Egy-két helyi civilszervezet már felvetette az ötletet, hogy egy hosszabb távú fejlesztési tervet kellene készíteni Segesvárnak, amely arról szólna, hogyan lehetne hosszabb időre „fogva tartani” a turistákat. Ez a terv azonban megrekedt az ötlet szintjén, többek között a rossz kommunikáció és a reklám hiánya miatt.

Hírek, hirdetések

Hármas ünnepség Gyulafehérváron

Szeptember 29-én, Szent Mihály főangyal ünnepén, a gyulafehérvári főegyházmegye és székesegyház védőszentjének napján búcsús szentmisét tartanak az érseki székhelyen de. 10 órától. A szentmise keretében megemlékeznek arról, hogy 33 évvel ezelőtt hunyt el Isten szolgája Márton Áron hitvalló püspök. A hagyományhoz híven ekkor nyitják meg ünnepélyesen a papnevelő intézetben a tanévet. A liturgia keretében hitvallást tesz az intézmény új rektora, Dr. Holló László és András István filozófiatanár. (romkat.ro)