Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXII. évfolyam 38. szám, 2012. szeptember 16.

Interjú


A Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérek hamarosan kilencven éves rendtagjával, Körtvélyesi M. Szimplicia nővérrel idéztük fel az 1944-es bombázások történéseit. 

Hogyan emlékszik vissza Szatmárnémeti bombázására és az azt közvetlenül megelőző időre?

Húsvétkor kiadták a vakációt a gyerekeknek, és megmondták, hogy nem kell visszajönni, majd csak ha hívják őket, mert akkor már zavargások voltak. A fiatalságot hazaengedtük. Volt, aki vonattal ment, volt pedig, aki azokon a szekereken tért haza, amelyeket berendelt a városháza faluhelyről. Ketten már az úton meghaltak, mert bombaszilánk érte őket. Mária Sigismunda vitte haza a lánytestvérét – aki itt tanult –, és mindketten a szekéren haltak meg.

Este jött a rádióban a hír, hogy elindultak a gépek: „Nyírség, zavarórepülés, zavarórepülés!”. Ez jött minden héten kétszer, háromszor, néha minden este. Be voltunk osztva szolgálatba. Az alsó folyosón, az alsó szobában be volt állítva a rádió, és minden este nyolc óra előtt vagy nyolc óra után ott ült a két nővér, aki egyszerre hallgatta, hogy jelezzék, ha zavarórepülő jön. Ha beléptek a határon, akkor húztuk a vészcsengőt, és mindenki ment az óvóhelyre.

Vezércikk

 

Rohamosan közeleg, vagy már itt is van

A nap, mely kettőnké, és senki más nem

Tudhatja, talán én sem, hogy miért s mi

Végre kellett találkoznunk.

Megsejtettelek, és belülről feszített,

Hogy kérdezzem: Ki vagy te?

De tudom, ma már azt is látom,

Hogy ott és akkor minket, téged és

Engem „távirányítottak”, hogy

Keresve kutató lelkemmel, ebben a

Felbolydult, össze-vissza világban,

Hol te is, meg én is a csendes,

Megnyugvással kecsegtető

Lelki-sarkot kerestünk, békére én leljek.

Panoráma

Rózsafüzér zarándoklat Csíkszeredában 

Az Erdélyi Mária Út Egyesület, a csíkszeredai plébániák és az Erdélyi Cursillo Készítsétek az Úr útját! mottóval hirdette meg szeptember 8-ra az első élő rózsafüzér zarándoklatot Csíkszeredában. Bár kicsit hűvösebben kezdődött a reggel, a Szent Kereszt-templom kertjében szépen gyülekeztek a zarándokok. A templomból áldással indultak. A több mint száz zarándok nagyon fegyelmezetten, nyitott szívvel imádkozva és csengő énekszóval haladt végig a városon. A zarándoklat során útjukkal rózsafüzért fűztek Csíkszereda köré, imával és énekszóval ölelve át a várost.

Panoráma

Schönberger Jenő püspök képviselte a romániai püspökkari konferenciát a szociális kérdéseket feldolgozó ciprusi konferencián 

Az európai püspökök konferenciájának (CCEE) meghívására az igazságosság és béke területével megbízott, szociális kérdésekben érintett püspökök tanácskoztak Nicosiában, Ciprus fővárosában szeptember 3–5. között. A konferencia a társadalmi együttműködést elősegítő eszközöket értékelte, a gazdasági világválság okozta pénzügyi krízis mögött meghúzódó morális értékvesztés tudatosításával.

Panoráma

Szeptember 3–5. között tartották Csíkszeredában a nőszövetségek őszi fórumát, amelyre a lelki vezetők és az elnöknők voltak hivatalosak. A vendégek a Makovecz Imre által tervezett Millenniumi templom Mailáth G. Károly-termében találkoztak a házigazdákkal. Vendéglátók a csíkszeredai Márton Áron Nőegylet-Oltáregylet tagjai voltak Bartus Ilona elnöknővel és Darvas-Kozma József plébános lelkivezetővel az élen.

Panoráma

Szentjobb község úgy ismert a köztudatban, mint annak a bihari apátságnak a szék­helye, ahol évszázadokon keresztül őrizték Szent István király jobbját. Régi hagyományokat őriz ez az egyházközség, köztük a Kisasszony ünnepét is. Minden szeptember elején hazalátogatnak a nagyvilágban szétszóródott szent­jobbiak az ünnepre. Ilyenkor a templom és az udvar is kicsinek bizonyul azok számára, akik szeretettel jönnek köszönteni égi édesanyánk születésnapját.

Panoráma

Életvédő körúton a czestochowai Fekete Madonna kegyképének másolata 

A częstochowai (Lengyelország) magyar alapítású pálos monostorban tettek fogadalmat annak a tizenhét európai és ázsiai országnak a képviselői, akik elhatározták: a Csendes-óceántól az Atlanti-óceánig földrészeket átölelő zarándoklatot indítanak a Fekete Madonna ikonjával az élet örömhírének terjesztése és védelme érdekében. A június 14-én Vlagyivosztokból indult zarándoklat tizennyolcezer kilométeres útján Magyarországon át Fatimába tart: Debrecen–Beregszász–Szatmárnémeti–Kolozsvár–Marosvásárhely–Székelyudvarhely–Gyergyószentmiklós–Kézdivásárhely–Sepsiszentgyörgy–Lövéte útvonalon Csíksom­lyóra érkezik, majd Nagyváradon át Szegedre, aztán Pécs és Kaposvár után a budaszentlőrinci, ősi pálos kolostor következik. Szeptember 10-én, hétfőn reggel „utazott át” Kolozsváron a kegykép másolata.

Panoráma

Augusztus 27–31. között szervezték meg a III. Európai Ferences Ifjúsági találkozót, ez alkalommal Lengyelországban, a Szent Anna-hegyen. Augusztus 26-án korán reggel indultunk egy mikrobusszal Csíksomlyóról a környékbeli fiatalokkal, Szabolcs testvér vezetésével, és Kolozsváron csatlakoztunk a Désről, Marosvásárhelyről érkezőkhöz. Összesen 17-en voltunk Antal, Benjamin, Szabolcs és Tibor testvérekkel együtt.

Panoráma

Augusztus 28-án, Márton Áron püspök születésének 116. születésnapján Szent­ka­tolnáról egy kis csoport ellátogatott Márton Áron szülőfalujába, Csík­szent­domo­kosra. A rákövetkező vasárnap, szeptember 2-án a szentmise keretén belül értékeltük ki azt a tesztet, amelyet a kiránduláson hallott és látott értékes információk alapján kellett megoldjanak a gyermekeknek. A díjakat dr. Kovács Gergely, Márton Áron boldoggá avatásának posztulátora adta át a nyerteseknek. A szentmisét is ő mutatta be, amelynek keretén belül értékelte és hangsúlyozta a nagy püspök életpéldájának időszerűségét. Kiemelte, hogy csak Istennel lehetünk bölcs és okos nemzet Márton Áron példája nyomán, mert Isten és hit nélkül legfeljebb büszkék és hencegők vagyunk.

Panoráma


A Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálata minden évben tábort szervez azoknak a gyermekeknek, akiknek főleg hátrányos helyzetükből adódóan nincs lehetőségük tábori élmények megélésére. A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóságának pályázata, a Gyulafehérvári Caritas és az adományozók jóvoltából idén is sorra került az Első táborom gyermekprogram.

Kitekintő

A Krónika szeptember 4-i számában megjelent egy megdöbbentő cikk a moszkvai közéletből. Februárban az orosz főváros Megváltó Krisztus-székesegyházában öt fiatal nő zenés „punk imával” rukkolt elő, a stílushoz megfelelő ruházatban. A produkció a zenén kívül rángatózással, ugrálással játszódott le, ami az ortodox, keresztény hitet sérti. Az egészben a szöveg a legelgondolkoztatóbb; Szűz Mária segítségét kérték az énekesnők Putyin eltávolítására. A hatás nem maradt el. Hármukat kétévi kényszermunkára ítélte el a bíróság. Putyin orosz elnök hadjárata viszont kezd abszurddá válni: korlátozásokat vezetett be az internetes honlapok ellen, igazságszolgáltatás útján zaklatja az ellenzéket. Ebből a szempontból tekintve jogosnak is tűnhet ennek a tiltakozásnak különös volta. A templom csöndjét megtörő ultramodern „nótát” viszont ellentétesnek tartják a keresztény erkölccsel. Az ortodox szemlélet jóval konzervatívabb, mint a nyugati típusú hitgyakorlás, amely nyitottabb az újabb hangvételű zene iránt.

Kitekintő

Szer – Ópusztaszeren, a középkori monostor romjai között állva eszmél rá az ember, milyen sokatmondó ez az egyszerű szó. Az idegenvezetőt hallgatva rájövünk, hogy a legfontosabb magyar szavaink gyökere: szeretet, szerszám, szervezet… 895-ben Árpád vezér nem véletlenül nevezte Szernek a helyet, ahol az ősmagyarok megvetették lábukat, hazára leltek, és „szerét ejtették az ország egész dolgának”. A ma már Ópusztaszer néven jegyzett település ad otthont annak a Nemzeti Emlékparknak, amelyet minden magyar bölcsőjének tekint. A nagyváradi Püspöki Hivatal munkaközössége augusztus 31-én látogatott ide Böcskei László püspök és Vakon Zsolt püspöki titkár kíséretében. itt végigvezettek a múlton, a közös múltunkon, és bár országhatár választ el egymástól, eltöltött az együvé tartozás érzése.

Egy falat a léleknek

• Még a világi, üzleti életben is arról beszélnek, hogy a legnagyobb tőke a személyes kapcsolat és a bizalom. Hogyan fordítható le mindez egy elkötelezett keresztény életet élő ember életére?

• Nem mindegy, hogy hol és hogyan élünk. Mire gondolok? Mózes az Úrral a hegyen szemtől szembe beszélt. Lent, a hegy tövében pedig lázongás és zúgolódás volt.

• Mindez magunkra vonatkoztatva: az elkötelezett keresztény ember életének a lényege az Istennel való élő, személyes, mély kapcsolatból fakad. Az átlagos, középszerű keresztény életből hiányzik az Úrral való bizalmas beszélgetés, a mély és bensőséges együttlét.

Útjelző

(V. parancsolat, 11. rész) 

A földi élet csalóka örömei között semmivel sem lehet összehasonlítani azt a boldogságot, amikor a munkájában elfáradt édesapa vagy édesanya nyakát átöleli két kicsi kéz, és szemébe nézve kimondja: édesapám, édesanyám! Slágert is írtak róla: „Valaki vár, ha hazamész”.

Van-e bájosabb, szebb és boldogabb egy új házastársnál, amikor egy csendes este az új asszonyka készítgetni kezdi a babaruhákat, melléje ül a férje, s mindketten csak „egy valakire” gondolnak, reá! Találgatják: fiú-e vagy leány? Milyen nevet fognak adni? Lehet-e nagyobb boldogsága egy erdélyi magyar plébánosnak, amikor plébániáján kétszerese a megkereszteltek száma az elhalálozásénak? Amikor mosolygós arccal székelyesen bejelentik a szülők: „Egy kicsi pogány újszülött gyermeket hoztunk, hogy keresztény legyen belőle!” Aligha!

Fiatal vagyok és gondolkodom

Néha nehéz tartanom magam egy-egy kéréshez – főleg ha úgy érzem, korlátoz valamiben.

Az alább következő történet elé kell bocsátanom, hogy ritkán – ha nem is éppen soha – állítom a bámulatos előzmény–következmény sorozatokat „ennek így kellett történnie” kategóriákba, ugyanis nem hiszek az eleve megírt „nagykönyvben”.

Fészekmeleg

Boldizsár Izabella és Illés Zsolt másfél éve ismerik egymást, szeptember 8-án volt az esküvőjük. A Mária Rádiónál, Izabella munkahelyén ismerkedtek meg, egy szentségimádás alkalmával. Ahogy Zsolti állítja: „Beigazolódott az életemben a következő ige: Ti keressétek először az Isten országát, és mindezt megkapjátok hozzá. Először Istent kerestem, és meglepetésként rátaláltam a páromra is.”

Arról kérdeztük őket, miért tartották fontosnak azt, hogy szentségi házasságot kössenek, illetve hogyan készültek ennek az életre szóló szövetségnek a megkötésére. 

Alig néhány napja, hogy Isten és az emberek színe előtt szentségi házasságot kötöttetek. Mire próbáltatok odafigyelni a felkészülési időszakban?

Fészekmeleg

Augusztus 30–szeptember 2. között nyolc partiumi család vett részt a váradi püspökség Pasztorális Irodája szervezésében megrendezett családreferens képzésen Sólyomkőváron. A táj meghittségének varázsából lassan felocsúdva első este elkezdődött az ismerkedési játék, amelyen a családok bemutatkoztak és szimbólumot választottak maguknak, amit rajzban mindenki meg is örökített. A kezdeti szorongás egyre oldódott, hiszen a feltételezett különbözőségeket egyre homályosították a frissen felfedezett hasonlóságok. Az esti szentségimádás már igazi családias légkörben zajlott.

Hírek, hirdetések

Jilavára látogatott Schönberger Jenő püspök

Boldog Scheffler János mártírhalálának helyszínére, a jilavai börtönbe látogatott Schönberger Jenő püspök egy szatmári zarándokcsoporttal szeptember 12-én. A méltán történelmi jelentőségű eseményre mintegy hetven szatmári egyházmegyés zarándok kísérte el Schönberger püspököt, s vele misézett több egyházmegyés pap, valamint Ioan Robu bukaresti érsek, Böcskei László váradi püspök és Ruppert József piarista is. (A szatmári egyházmegye sajtószolgálata)