Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXI. évfolyam 38. szám, 2011. szeptember 18.

Aktuális

Jakubinyi György érsek Szentírás vasárnapjára, szeptember 25-ére főegyházmegyei gyűjtést rendelt a Szentírás üzenetének terjesztése céljából. Bár a Főegyházmegyei Direktórium erre a vasárnapra a székesegyház fenntartására való gyűjtést írja elő, helyette a tavalyihoz hasonlóan idén is a Szentírás üzenetének terjesztésére gyűjtenek a főegyházmegye templomaiban e napon. Az alkalomra kiadott, szeptember 12-i keltezésű körlevelében az érsek köszönetet mond a papoknak a gyűjtés helyi megszervezésében való öntudatos, felelősségteljes részvételért, amellyel ezt a kezdeményezést a tavaly felpártolták. A befolyt összegből a biblikus apostolkodással járó költségek felét fedezték az elmúlt év során. A körlevélhez mellékelt munkavázlat a csoportos szentírásolvasást hivatott elősegíteni. Ugyanakkor az érsekség megbízásából  a Katolikus Magyar Bibliatársulat idén is megszervezi a Főegyházmegyei Biblia-napot, ez alkalommal Sepsiszentgyörgyön október 1-jén. Az összejövetel alkalom arra, hogy a különféle egyesületek, bibliaolvasó csoportok tagjai, akik már belátták az Ige fontosságát, egymással megosszák tapastalataikat, és táplálékot merítsenek Isten szavából. Örvendetes lenne, ha minél több plébánia képviseltetné magát az Isten igéje után érdeklődő híveken keresztül.

Aktuális

A szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciáról 

Szeptember 8–10 között immár 23. alkalommal rendezték meg Szegeden a Nemzetközi Biblikus Konferenciát, amelyen az előadók egy tucat országot, 26 egyetemet, egyházi felsőoktatási intézményt képviseltek, és Japántól Lengyelországig különféle országokat. A megszokott, híres, régi előadók mellett számos új előadót, számszerint 12 új vendéget is meghallgathattak a résztvevők. Az új előadókról itt következnek a legfontosabb tudnivalók. Első alkalommal köszönthették Szegeden vendégként dr. Horváth Endrét Szabadkáról, a TKI igazgatóját: ez  az az intézmény, amely a délvidéki magyar katekéta képzést irányítja. A Szegeden tanult Perintfalvi Rita most Bécsből érkezett, asszisztense Schwienhorst-Schönberger Ludger professzornak, a bécsi egyetem tanárának, a Prédikátor könyve jeles szakértőjének. Dragutinovic Pedrag a belgrádi ortodox teológiáról érkezett, fő szervezője az SNTS (az Újszövetség-kutatók igen rangos nemzetközi szervezete) következő kelet-európai ülésének. Johannes Marböck Jézus Sirák fia könyvének kiváló kutatója, s a HThKAT kötetben (a Herder kiadó által publikált legnagyobb német ószövetségi kommentár sorozat) az ő tollából jelent meg a bibliai könyv 1–23. fejezetének magyarázata. Baán István patrológus számos ókeresztény írás fordítója, a Pázmány Péter Egyetem teológiai fakultásának oktatója. Perendy László piarista patrológus, a Sapientia Egyetem tanszékvezetője, Masarik Albin  Besztercebányáról érkezett, a baptista közösséghez tartozik, teológiai diplomáját a katolikus Rózsahegyi egyetemen szerezte. Anton Tyrol közismert szlovák biblikus Ruzomberokról (Rózsahegyről), a szlovák bibliatársulat elnöke is. Piekarz Danuta professzorasszony neves italianista, a vatikáni Világiak Tanácsának tagja. Wergzyiniak Wojciech a II. János Pál Egyetemről érkezett, Akijama Manabu a konferencia japán barátja, magyarul is megtanult, a Tsukuba Egyetemen tanít, az idén elsőként ő számolt be a Vatikáni Rádiónak a Szegeden kapott A Konferencia Barátja kitüntetésről.

Aktuális

A harangszó keresztény kultúránk kedves tartozéka, felekezettől függetlenül. Elsősorban szentmisére, templomi szertartásra, istentiszteletre hív, gyászt vagy esetleg veszélyt jelez. A katolikus templomok harangjai viszont az átlagnál gyakrabban szólnak és szóltak: ősi hagyomány szerint hajnalban – reggel hatkor például, mert ma már tudjuk így is mérni az időt – a napfelkeltét köszöntik, este hét órakor alkonyatra szólalnak meg, déli tizenkét órakor pedig köztudottan a nándorfehérvári diadal emlékére húzzák meg őket. Mindhárom alkalom az Úr angyala imádság elmondására szólította az egyszerű hívő népet, aki így szentelte meg az időt, mintegy behelyettesítve az „írástudók” zsolozsmázását. És az égvilágon senkit sem zavart ez az időt és lelket egyaránt elrendező harangszó, még a kommunista egyházüldözőket sem. Csak manapság, amikor ezer kütyü csipog állandóan a környezetünkben, amikor éjjel-nappal három telefon szól körülöttünk, amikor az állandó hangzavar százfelé vonja el figyelmünket és szellemi erőinket, csak most lett hirtelen fülsértő a harangszó, most lett idegesítő, sőt idegölő az időnket egészséges ritmusában mérő, imádságra szólító szakrális jelzés.

Azt hiszem, elvesztettük a reggelek varázsát. Nemcsak a romantikus vidéki reggelekét, hanem a Körúti hajnalét is. Annyi minden leköti az éjszakáinkat, hogy nincs már energiánk a hajnalokra, a holnapokra. A napfelkelte örömére. A reggeli harangszó – az egyszerű ember reggeli himnusza –mintha teljesen elvesztette volna értékét, hiszen van csergőóránk, és nem baj, ha csak délelőtt szólal meg… Akkor csinálunk nappalt vagy éjszakát, amikor mi akarunk. Vagy amikor megengedik az életkörülményeink.

Panoráma

Miről szól az ideológiamentes iskola iránti igény? Az értékvesztett világ birkanyáj szelleméről. Zavaros fogalmai vannak az élet alapvető kérdéseiről, s így mindent összemos. Nem is törekszik világos és következetes gondolkodásra, mert ennek nyomán felszabadulnak az elvek, amelyek kötelező erejük miatt nem tetszenek. Türelmetlen minden téren, ezért még a számok fényében is képtelen döntéseinek következményeit végiggondolni. Legfőképpen pedig nem számol azzal a megkerülhetetlen ténnyel, hogy minden tervet emberekkel kell végrehajtani, s pont ezért előre kiszámíthatatlan sok minden.

Nézzük az iskolát úgy, ahogy van, amilyen elvárással van iránta az adófizető állampolgár, akinek ráadásul gyermeke is van, mert elsősorban ezeknek a polgároknak az elvárása irányadó. Az iskola az a szellemi műhely, ahol érzékeny hangsúlyt fektetnek a fiatalok műveltségi hányadosának növelésére, az akarati élet kifejlesztésére – enélkül nincs jellemes ember és a szív kultúrájára.

Panoráma

A Csíkszereda és Székelyudvarhely között elhelyezkedő Szentegyháza a 859 méteres tengerszint feletti magasságával Erdély legmagasabban található kisvárosa. Az 1968-as megyésítéskor két település: Szentegyházasfalu és Szentkeresztbánya egyesítéséből kapta a Szentegyháza nevet. Volt idő, amikor a polgármesteri hivatal a város felső, falu részében volt, így maradt fenn a humoros anekdota, amely szerint a székely bácsit megkérdezte az idegen, hogy merre található a városvezetés Szentegyházán, mire jött a válasz, hogy fenn a faluban!

Mivel a Hargita alatt zordabb az időjárás, az ott lakó emberek hozzászoktak a nehezebb, körülményesebb, nagyon gyakran változó hegyvidéki éghajlathoz. Sajnos az utóbbi időben eléggé nagy ütemben halad az erdőirtás, erdőrészeket vágtak ki anélkül, hogy újraerdősítették volna a magán- és közbirtokossági területeket… Így nem csoda, ha a természet a nagyon hamar változó, szélsőséges időjárásban bosszulja meg a fapusztítást… Aztán ami még furcsább, s lassan veszélyessé is kezd válni: mivel az állatok kiszorulnak természetes lakóhelyükről, bizony meglátogatják a várost. Főleg a medvék. Kerítéseket betörve megdézsmálják a veteményt, a gyümölcsöst, lassan félő lesz kimenni a kertbe…

Panoráma

Veni Sancte szentmise keretében szeptember 2-án áldották meg Budapesten a Duna-parti régi piarista központ teljesen megújult épületét. A főcelebráns, Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek, Magyarország prímása ez alkalommal felszentelte az iskola kápolnáját is.

A kegyes iskolák rendje 294 esztendővel ezelőtt kezdte meg Pesten oktató és nevelő munkásságát.  Az 1800-as évek elején már hatosztályos iskolát, 1850-től hétosztályos főgimnáziumot működtetett.

Panoráma


Kongresszusi tapasztalatok  

Szeptember 1–3. között a németországi Freisingben tartották közel 300 érdeklődő – közülük 22 püspök – részvételével a Renovabis 15. kongresszusát. Az idei téma a vidék, a gazdálkodás, az egyházak vidéken való munkája volt. 

Még mielőtt kopna az élmény frissessége, és az érintettség érzelmi rugói gyengülnének, papírra vetem, megosztom a kongresszus személyemen átszűrt tapasztalatait és élményeimet. Elsősorban Alois Glück előadása ragadott meg, aki egy jól dokumentált, átfogó, lenyűgöző előadás keretében a vidéki életterek megerősítésének fontosságát hangsúlyozta. A mezőgazdaságnak integrált vidékfejlesztéssé kell minősülnie. A gazdáknak egy egész sor átképző programot kell kínálni, hogy megfelelhessenek az új idők kihívásainak.

Panoráma

Magyar állami kitüntetéseket adtak át  Csíkszeredában 

A magyar önazonosság megőrzéséért és erősítéséért, a magyarságért való munkájuk elismeréseként részesültek magyar állami kitüntetésben művészek, pedagógusok, papok, köztük Boros Károly csíki főesperes. A kitüntetettek a Magyar Köztársaság csíkszeredai főkonzulátusán vették át az elismerést Zsigmond Barna Pál főkonzultól szeptember 7-én.

Panoráma

Megélni a krisztusi szeretetet és ezen keresztül építeni Isten országát mottóval tartották a  12. erdélyi római katolikus nő­szö­vetségi találkozót, őszi fóru­mot Nagykárolyban szeptember 5–7. közt. A házigazda a helyi Árpád-házi Szent Erzsé­bet Nőszövetség volt (elnök Kocsis Katalin), helyszín a Szent László Közösségi Ház. A résztvevő 20 nőszövetséget 42 tag képviselte, az elnöknőkön kívül tíz lelki vezető pap is megjelent.  A gyülekezés után közös szentmise volt a Kala­zanci Szent József-templomban. A második nap reggelén Fábián Mária,  a Római Kato­likus Nő­szövet­sé­­gek Egysége elnöke köszöntötte a résztvevőket. Ezután  dr. Ágoston Ferenc kraszna­bél­teki plébános, a Szatmár megyei nőszövetségek szövetségének lelki vezetője előadást tartott a szeretetszolgálatról.

Panoráma


Katolikusok, pro­testánsok, ortodoxok, különféle nemzetiségűek, sőt, még más vallásúak is csatlakoztak a Mária névnapja alkalmával Mária­rad­nára szervezett zarándokcsoporthoz. Ezrek érkeztek a búcsú­járóhelyre, már kora reggel körbevették az oltárt, ki térden, ki állva, kérték a szent szüzet, járjon közben értük.  A parkolóban helyet nem kapó autóbuszok, személygépkocsik tömege mind azt mutatta, mennyire vonzza a híveket az égi édesanya.

Panoráma

Kisboldogasszony ünnepével indította újra sorozatát szeptember 9-én a kolozs-dobokai főesperesi hivatal a nőszövetség zsúfolásig megtelt dísztermében. Köszöntőjében Fábián Mária elnök Mária szerepét hangsúlyozta az egyén, a közösség és kiemelten népünk életében. Kovács Sándor főesperes bevezetőjében arról szólt: Szűz Mária a hit asszonya. Hite Isten népének alázatos hite, amely a megpróbáltatásokban és a nagylelkű szolgálat révén mélyül.

Panoráma

Keresztszentelés Kisbácsban 

A címben idézett vers gondolatai indították a szeptember 11-én délután 4 órakor kezdődő ünnepi együttlétet, melynek keretén belül Kisbács római katolikus egyházközsége új keresztjét szentelték, s a közösség ennek örvendhetett. Az alkalom nyitányán a katolikus kórus énekelt, majd Kovács Árpád helyi plébános köszöntötte az egybegyűlt, többnyire kisbácsi lakosokat. Beszédében felhívta a figyelmet az Erdély több dombján, hegyén található keresztekre, melyek fontosságát Mózes történetével hangsúlyozta: jelentsen a kereszt áldást mindazok számára, akik a völgyből feltekintenek rá. Kifejezte ugyanakkor reményét, hogy az elkövetkezendő években a szent kereszt felmagasztalása ünnep környéki vasárnapon ezen a helyen gyűlnek össze a hívek. A Kisbács község katolikus templomával szemközti domboldalon állított kereszt Márton Elek helyi alpolgármester adományából, az egyháztanács gondozásában készült.

Panoráma

Tasnádon első alkalommal került megrendezésre augusztus 31-én az esperesi kerületi ifjúsági találkozó. Ennek témája a család volt, kapcsolódva a nagyváradi egyházmegyében is meghirdetett család évéhez.

Panoráma

Az idén szeptember 1–4. között Désen szervezte meg Pantea Tibor ferences szerzetes az immár rendszeressé váló Fiúcspat tábort fiatal katolikus férfiak számára azzal a céllal, hogy a hitüket gyakorló fiúk megerősödhessenek identitásukban, megtalálják helyüket az egyházban és a társadalomban egyaránt. Az egyik résztvevő élménybeszámolóját olvashatjuk az alábbiakban.

Panoráma

Az idei évben július 26–30. között került sor a Kézdi-Orbai kerületben lassan már hagyományosnak számító VII. Kerületi Ifjúsági Táborra a csernátoni Haszmann Pál falumúzeumban.  A festői környezetben lezajlott táborban 38 fiatal vett részt a kerület különböző településeiről.

Az ötnapos együttlét fő témája a pasztorális terv témája, a kommunió volt, ennek értékét próbáltuk megélni egymás és Isten által.

Panoráma

A Gyulafehérvári Caritas Családsegítő Szolgálata újra megszervezte szeptember 1-jén a régiók találkozását, Udvarhely, Gyergyó és Csík régió hátrányos helyzetű gyerekeinek közös kirándulását, amelyet Hargita Megye Tanácsa támogatott.

A kirándulás úti célja Gyimesbükk volt, a Rákóczi-vár, a kontumáci kápolna és kegyhely megtekintése. Első állomásunk a csíkszeredai Harmopan malom- és pékipari vállalat volt, ahol a közel 140 gyermek és önkéntes kísérőik megtekinthették, hogyan készül a mindennap asztalra kerülő kenyér és a nápolyi szelet.  A látogatást nagy izgalommal várták a gyerekek, főleg hogy meg is kóstolhatták a frissen készült pékárukat. A látogatás végén minden gyerek kapott útravalóként kiflit és nápolyit.

Panoráma

A szolgáló szeretet napja Szatmáron 

A szatmári egyházmegye pasztorális tanácsa keretében működő diakóniai munkacsoport szeptember 10-én első alkalommal szervezte meg a szolgáló szeretet napját. Ekkor egybehívta mindazokat, akik az egyházmegye területén egyénileg vagy közösségekbe, csoportokba, intézményekbe ágyazva segítik a rászorulókat. A különböző plébániák szeretetszolgálat-csoportjai mellett így meghívták az egyházmegyei Caritas, a Máltai Segélyszolgálat, a piarista nővérek gyermekotthona, a börtönpasztoráció és kórházpasztoráció képviselőit is, hogy bemutassák tevékenységüket, meséljenek örömeikről, nehézségeikről, és természetesen keressék a közös pontokat.

Fészekmeleg

Csak a döglött halak sodortatják magukat, az élők az árral szemben úsznak. Amikor évekkel ezelőtt először hallottam ezt a kijelentést, megdöbbentem. Elgondolkodtam azon, hogy én vajon melyik csoportba tartozom? Sodródom a világgal, vagy valóban követem Jézust? Azóta sokszor kerültem már olyan élethelyzetbe, amikor nagyon komolyan meg kellett válaszolnom ezt a kérdést.

Fészekmeleg

A tömegközlekedési eszközökön való hosszas utazások során igazán kellemes kikapcsolódás az olvasás. Aki figyelmesen utazik, sok olvasó embert észlelhet – napilap, hetilap, sztármagazin, ponyvaregény, irodalmi klasszikusok és egyetemi jegyzetek is láthatóak az utasoknál.

Fészekmeleg

Közel 1000 év után Szent István városában ereklyéikben újra találkozott a magyar szent család 

Boldog Gizella ereklyéjét adták át ünnepség keretében szeptember 4-én a székesfehérvári székesegyházban a fél 11 órakor kezdődő szentmise keretében. Boldog Gizella ereklyéjét Wilhelm Schraml passaui megyéspüspök ajándékozta Szent István váro­sának. Szent István halála után a kedvezőtlen politikai események sok szenvedést okoztak az özvegy királynénak, Gizellának. Néhány év múlva nem maradt más választása, udvartartásával együtt vissza kellett térnie szülőhazájába. El kellett hagynia Magyarországot, vele együtt fia, Szent Imre és férje, Szent István sírját is Székesfehérváron. Imáiban azonban sokat könyörgött a pogánylázadásoktól, trónviszályoktól szenvedő magyar népéért. A passaui Niedernburg kolostor főnöknőjeként halt meg 1060 körül, s a niedernburgi templomban helyezték örök nyugalomra.

Egy falat a léleknek

• Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. (Mt 9,13) Jézus felszólítását hallva felmerül a kérdés: kihez menjünk és kitől tanuljunk?

Jézus az, aki felszólít és küld. Ugyanakkor eszembe jutnak Péter szavai: Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak! (Jn 6,68).

Csak Jézus az, akihez mehetünk és akitől tanulhatunk. Ő nem csak tanít, hanem példát is mutat. Benne találjuk meg az élet teljességét, mégpedig a vele való életközösség által. Ez az életközösség azt is jelenti, hogy belé gyökerezik az életünk, akárcsak a szőlővessző a szőlőtőkébe.

Útjelző

III. parancsolat (3. rész) 

Két követelménye van a vasárnap megszentelésének: a vasárnapi munkaszünet és a vasárnapi szentmisén való részvétel.

Szükséges-e a vasárnapi pihenés? Ha igen, miért? A földi munka Isten büntetése Ádám vétke miatt. Átok, nehéz fáradsággal jár, valóban sokszor hull miatta a verejtékünk. Ez a munka ideköti az embert a földhöz. Ha enni akar, dolgoznia kell. Ez fennmaradásának egyik záloga, azonban mértéket kell tartania. Máskülönben állat-ember, robot válik belőle. Elpusztul és tönkremegy. Úgy jár, mint azok a csapágyak, amelyeket nem olajoznak.

Fiatal vagyok és gondolkodom

Sokan vagyunk úgy, hogy túlteljesítjük magunkat. Az iskolában, a munkahelyen, az életben. Sokan mondjuk: fiatalok vagyunk még, belefér egy második munkahely, egy második egyetem, egy plusz tantárgy. Azt gondoljuk, így tudunk érvényesülni. Vagy talán arra gondolunk, hogy túlórázunk, hisz otthon a család, kell a pénz, muszáj bevállalni. A szomszéd megkér, hogy vigyázzunk a gyerekeire, nem mondunk nemet. Mikor egészséges ez még? Mennyire tudjuk értékelni magunkat? Tudjuk azt, hogy mikor elég? Be tudjuk tartani a határokat?

Pitypang

Kedves hittanosok! 

Az idén is lesz Akarsz-e játszani? vetélkedő, hiszen tapasztaltuk, hogy sokan megszerettétek, és reméljük, hogy ebben a tanévben még többen, más iskolákból, más helységekből is bekapcsolódtok.

Az idén kis változás is lesz a vetélkedő rendjében: nem egyetlen nagy téma köré csoportosulnak majd a feladatok, hanem minden hónapnak saját témája lesz. Könnyebb lesz talán így azoknak, akik csak egy-egy alkalommal szeretnének/tudnak bekapcsolódni. 

Hírek, hirdetések

Hálaadás az új életért

A Szent Családról Nevezett Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek Közössége hazai újraindulásának 20. évfordulójáért ad hálát október 2-án, Székelyudvarhelyen a de. fél 11-kor kezdődő szentmise keretében, amelyet Jakubinyi György érsek mutat be.

 

VII. Nagybányai Háló-találkozó

Szeptember 24-én a Krisztus király-templomban kerül sor a hetedik nagybányai Háló-találkozóra, amelynek fővédnöke Schönberger Jenő szatmári püspök. Az este 7 órakor kezdődő záró szentmisét Ilyés Csaba túrterebesi plébános (Ugocsa kerületi esperes) celebrálja, a Krisztus király-templom ifjúsági kórusa énekel.