Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

XXV. évfolyam 37. szám, 2015. szeptember 13.

Már korántsem csak a közösségi oldalak forgalmát megsokszorozó téma a migránsok ügye az erdélyi közember számára sem. Igaz, Románia a Nyugat-Európa felé tartó menekültáramlat szempontjából egyelőre (?) nem célország, s talán annyira nem is tranzitállam, mint mondjuk Magyarország, a kérdés bennünket is egyre inkább foglalkoztat, tekintetbe véve azt is, hogy a múlt héten jelentették be: Románia ősztől hat központban 1800 migráns befogadását vállalná, EU-s támogatással. A média hetek óta folyamatosan tudósít a magyarországi és nyugat-európai, olykor drámai fordulatokat is produkáló helyzetről, most azonban az egyház is több szinten állást foglalt.

Vasárnap a pápa erőteljes hangú felhívást tett közzé: az Úrangyala-imádság után felszólította Európa egyházát, minden plébániát és szerzetesközösséget, hogy egy-egy menekültcsaládot fogadjon be mindenki. A Vatikáni Rádió összesítése szerint Európában mintegy 120 000 katolikus plébánia működik, s ha mindegyik egy-egy menekültet befogad – írják –, a jelenlegi válsághelyzet egyelőre megoldható. Ugyancsak a Vatikáni Rádió tudósítása szerint Ferenc pápa felhívása nagy visszhangra talált az öreg kontinensen, több egyházi vezető hallatta a napokban hangját a kérdésben és a szolidaritás gesztusait ígérte, a pápai felhívás szellemében.

Panoráma

Kézzel írt bibliaGyűlölet és kiengesztelődés a Bibliában címmel rendezték meg augusztus 27–29. között Szegeden a Szent Gellért Szemináriumban a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát. A 26. alkalommal megrendezett konferencia védnökei Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke, Joachim Gnilka német teológus, Szuromi Szabolcs, a PPKE rektora és Martos Levente Balázs, a Pápai Biblikus Bizottság tagja.

„A történelmi tapasztalat az, hogy az emberiség történetéhez hozzátartozik a háború és a gyűlölködés, a béke kegyelmi állapot, és Európában már több mint 50 éve béke van, nem tudjuk, meddig tart még ez az állapot.” A megállapítás nem biblikustól, hanem a szegedi írótól, Bene Zoltántól származik. Nyilvánvaló, hogy a spontán és gerjesztett gyűlölet egyre inkább átjárja a magyar és nemzetközi élet mindennapjait. Az etnikai, kulturális és vallási alapú gyűlölet megakadályozza az aktív és konstruktív párbeszédet a kultúrák, vallások és etnikai csoportok között, ezt Kelet-Európában sok helyütt a saját bőrükön érzik az emberek. A gyűlölet a szeretethez hasonlóan igen találékony, de amíg a szeretet épít és gyógyít, addig a gyűlölet rombol és pusztít, nem csak az ellenséget, hanem azt is, aki gyűlöl.

Panoráma

Az új egyetemi év küszöbén szerkesztőségünk egy katolikus kollégiumi-diákotthoni körképpel kíván a helyüket, átmeneti otthonukat kereső diákok segítségére sietni. Ha legtöbben már tudják is, hol fognak lakni a hamarosan kezdődő egyetemi évben, és ha a diákotthonok legtöbbjében már telt ház van is, abban a reményben kérdeztük kínálatukról a kollégiumok vezetőit, hogy létesítményeik nemcsak az ott lakók számára kínálnak otthont, hanem csatlakozási pontok, töltekezési és megállási helyek a többi, Istent és közösséget kereső diák számára is. 

Imre Edit SSS:

A kolozsvári Szent Mihály plébánia összesen hatvan magyar ajkú katolikus egyetemistának – húsz
fiúnak és negyven lánynak – ad szálláslehetőséget diákotthonaiban. Az egyetemisták általában a Székelyföldről, valamint Nagyvárad és Szatmárnémeti környékéről valók. Elsőrendű feltétel a diákottho-nokba való bejutáshoz, hogy a jelentkező magyar ajkú és katolikus legyen.

Panoráma

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye hitoktatóinak idei, tanévnyitóra hangoló lelkigyakorlatát Tasnádszántón tartották augusztus 27–28. között. Az ott kapott ajándékokat, egész évre szóló gondolatokat, felismeréseket így foglalja össze Vakon Orsolya hitoktató:

• A lelkünknek minden nap szüksége van arra, hogy a jó Isten arcát, fényét keressük. Szükségünk van a jelenlétében eltöltött időre, különben nem működünk úgy, ahogy kell, megfeledkezünk arról, hogy kik vagyunk, és életképtelenné válunk. Ezért volt ajándék a Kiss Albert apát-kanonok és Tóth Attila plébános vezette lelkigyakorlat, ahol alkalmunk volt kicsit elcsendesedni, befele figyelni, a lelkünknek pedig fellélegezni, napozni.

Panoráma

A Kolping családhoz tartozó Szorgos kezek díszítőművészeti szakkör augusztus 31–szeptember 4. között kézműves alkotótábort tartott a sepsiszentgyörgyi Szent József plébánián és udvarán. A rendezvényen, amelyen közel félszázan vettek részt, lehetőség adódott alap- vagy magasabb szinten hímzést, makramét, gyöngyfűzést és kötést-horgolást tanulni. A tábor magyarországi vendége, Szikszó Istvánné (Gabi) Budapestről érkezett modern és hagyományos gyöngyfűzést tanítani. A Gyöngyvarázs könyvsorozat szerzője háromszéki lányokat-asszonyokat avatott be a gyöngyfűzés műhelytitkaiba. A Szorgos kezek kézimunkakör kilenc éve jött létre, a plébánia könyvtárában kedd délutánonként (16–19 óráig) gyűlnek össze. Számos kiállítást rendeztek nemcsak Sepsiszentgyörgyön, hanem Kézdivásárhelyen, Kovásznán is. A szakkör vezetője Vinkler Aurélia Aranka hímző, népi iparművész. Így vall a kezdetekről és a máról: „Gyermekkoromban a kézimunka szeretetét láttam a családban. Sokat kézimunkáztam, de amikor nyugdíjba jöttem, közösségre vágytam, ahol tevékenykedhetem. Mivel a Kolping család tagja vagyok, kérésemre Szabó Lajos kanonok-plébános helyet adott a kézimunkakörnek. Az erdélyi tájegységek mintáit hímezzük elsősorban, de a Kárpát-medence hímzéseit is, a teljes motívumvilágot feldolgozzuk és kiállításokon bemutatjuk. A díszítőművészeti szakkör közösségi céllal is működik. Alkotásainkban eredeti mintákat használunk fel a mai kornak megfelelően. Arra törekszünk, hogy az anyag, a minta, a funkció és a díszítés összhangban legyen. A szakkörre kisiskolás lány és nyolcvan éves néni is jár. Jelenleg huszonöten vagyunk. Évente egy-két kiállítást rendezünk, jó lenne, ha a városnak is megmutathatnánk magunkat. Idén júniusban Sepsiszentgyörgyről tizenhárman vizsgáztunk egy kétéves hímzőképzés után. A tanárok Békéscsabáról jöttek kéthavonta, csütörtöktől hétfőig itt voltak, reggeltől késő estig tanítottak anyagismeretet, menedzsmentet és szakképzést: gépi és kézi hímzést. Ez a képzés megegyezik egy népművészeti főiskolai végzettséggel, OKJ-s diplomát kaptunk. A munkáinkat zsűrizték, kiállították a békéscsabai Munkácsy Múzeumban. Októberben továbbviszik Budapestre a Magyar Nemzeti Múzeumba, ahol tavaszig látogatható.

Panoráma

VIII. Ferences Biciklitúra

A zarándoknak három nélkülözhetetlen „dologra” van szüksége.

1. Célra – ahova el szeretne jutni.

2. Vágyra/szándékra a cél elérésére.

3. Támogatóra/oltalmazóra, akinek a pártfogását a zarándoklat alatt mindvégig érzi.

Panoráma

Termésünnep Hatolykán és Szentkatolnán

Ötödik alkalommal áldották meg a szentkatolnai római katolikus templomban szeptember első vasárnapján az Isten adta és az emberek által megmunkált föld terményeit. Az idei ünnep különlegessége az volt, hogy a gyermekek különböző zöldségkompozíciókat készítettek, amelyeket a templom előtt helyeztek el. Emellett a háziasszonyok elhozták eltett termékeiket – több mint 230 üveget –, amellyel feldíszítették a templomokat. Ezeket a plébános ötletére a marosszentgyörgyi karmelita nővéreknek ajánlották fel Hatolykán és Szentkatolnán egyaránt. Ez jó példája a segítő és önzetlen szeretetnek.

Panoráma

A Szociális Testvérek Társaságának Romániai Kerülete – röviddel az általános káptalan után – augusztus 28–31. között tartotta kétévente esedékes kerületi gyűlését ezennel Székely­udvarhelyen, a Szent Pió Lelkigyakorlatos Házban. Az idei találkozó témájául a Szeretethimnusz egyszerű gondolata szolgált: „… a legnagyobb a szeretet” (1Kor 13,13). Az élet centrumában megélt, az aktuális eseményekre figyelő küldetés ugyanis csak akkor maradhat igazán élő és életadó, ha sikerorientált és projektek, programok meghatározta világunkban kapcsolatban maradunk a megszentelő szeretettel, vagyis mi magunk megéljük a főparancs minden elemét és a közösségen belüli kommuniót. Ez az útja annak, hogy a Megszentelt élet évéből az Irgalmasság évébe lépve tanúságot tegyünk a Szentlélek megszentelő és megújító erejéről.

Panoráma

A kézdivásárhelyi kantai Szentháromság egyházközség egy lelkes csapata idén is megtartotta nyári, imádságban, szeretetben és jó hangulatban megélt zarándoklatát. Augusztus 22-én a fő úticél Bukovina híres zarándokhelye, Kacsika volt.

Egy falat a léleknek
  • Érzékeny, azaz megtisztult szívre, lélekre van szükség ahhoz, hogy az Úr Lelkétől indíttatva, vezérelve tudjunk élni. A kevésbé tiszta lélek önző, és a maga életét, dicsőségét keresi; a megtisztult lélek viszont egyedül a legszentebb Szentháromság dicséretét és dicsőségét keresi.
  • Mire indítja a Lélek az Istenre érzékeny, tiszta lelket? Elsősorban az Úr Jézus Krisztus nyomdokainak szorosabb követésére, az evangéliumi életre. Nem élhetek evangéliumi életet, ha nem engedelmeskedem az Úrnak, ha nem élek tisztaságban, illetve ha továbbra is ragaszkodom a saját akaratom „hányadékához”.
  • Fontos a bizalom, a ráhagyatkozás lelkülete. Mert csak a föltétlen bizalom, a ráhagyatkozás lelkületével tudom igazán szolgálni Istent és embertársaimat, csak ezáltal fogok tudni eljutni a tökéletes szeretetre.
  • Az imádság szavai jutnak eszembe: „Szólítottál, Uram, fogadj el hát, hogy éljek, és várakozásomban szégyent ne valljak!”

Emlékezzünk régiekről

Hatvan éve haltak meg: 

Rácz Ferenc. Született Kolozsváron 1948. augusztus 14-én. Tanulmányait Kolozsváron és Gyulafehérváron végezte. Pappá szentelte 1973. április 29-én Márton Áron püspök. Szovátán, Gyergyószentmiklóson káplán, Gödemesterházán plébános. Később betegnyugdíjba ment. Kolozsváron halt meg 1995. szeptember 4-én, 47 éves korában.

Hírek, hirdetések

Az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének XVI. őszi találkozója

„A legbiztosabb nem akarni mást, csak amit Isten akar, aki jobban ismer minket, mint mi magunkat…” (Avilai Szent Teréz) – e mottóval szervezik Nagyváradon az Erdélyi Római Katolikus Nőszövetségek Egyesületének XVI. őszi találkozóját szeptember 21–23. közt – tájékoztatta szerkesztőségünket Fábián Mária, az ERKNE elnöke. A helyi szervezést a várad-olaszi Szent Rita és a várad-velencei Lisieux-i Kis Szent Teréz Nőszövetség vezetői: Stelli Olga és Fleisz Judit vállalták Kiss Albert esperes-plébános irányításával, fővédnök a nagyváradi püspökség, Böcskei László püspök. A vendégek fogadása után este 6 órától közös ünnepélyes szentmisével kezdődik a találkozó a várad-velencei Szeplőtelen Fogantatás templomban. Főcelebráns és a homíliát mondja Kovács Sándor kolozsvári főesperes-plébános, országos lelkivezető. Másnap kezdődik a fórum. Az ünnepélyes megnyitó után előadást tart Pék Sándor A lélekre nyitottan címen. Ezt a nőszövetségek elnökeinek beszámolói követik. Délután zarándoklat lesz Szent László sírjához, este 6 órától a várad-olaszi Barátok templomában lesz a szentmise. Az estét a Bihari Sándor kórus és a Varadinum vonósnégyes koncertje zárja. Másnap folytatódnak a beszámolók, majd a csoport meglátogatja a püspöki palotát és a székesegyház egyházi gyűjteményét. A fórum hálaadó szentmisével zárul, főcelebráns Fodor József általános helynök. A résztvevők megújítják a nőszövetségi fogadalmat.