Ne féljetek! Íme, nagy örömet adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek.

(Lk 2,10)

Közlemény

A Vasárnap újság online változata 2017 januárjától a romkat.ro online portálon érhető el. Az archívum elérhető továbbra is ezen az oldalon.

Egy falat a léleknek
  • Az, hogy Isten emberré lett, ez azt is jelenti, hogy minden egyes embert Isten az ő szívéig emelt. Különösen annak láttán, hogy Jézus az ő drága vérét érettünk ontotta, lehet-e kétségünk afelől, hogy Isten szeret, illetve hogy Isten a mi gyarló emberi természetünket jobbá, nemesebbé szeretné tenni?
  • Isten az ő Fia által nemcsak az én életemet váltotta meg, hanem az én emberi kapcsolataimat is. A megtért, megváltott ember élete átalakul, de nemcsak az, hanem az ő emberi kapcsolatai is.
  • Ha hagyom, hogy Isten Lelke teljesen lefoglaljon magának; ha hagyom, hogy ő alakítson és vezéreljen, akkor nem csak az én szűkös életemet fogja áthatni, hanem a kapcsolataimat is. 
  • Isten Lelke az, aki képes megoldani a legkuszább és a legbonyolultabb csomókat.
  • Az isteni közösség, a Szentháromság képére és hasonlatosságára vagyunk teremtve. Ebből mintegy természetszerűleg következik az, hogy nem vagyunk képesek sem megváltani, sem üdvözíteni magunkat.
  • Három gondolat jut eszembe: kívánni, keresni és a szívünkön viselni. Vagyis engedjük, hogy Isten szeressen minket; őt pedig úgy szeressük, ahogyan ő szeret. Ennek a szeretetnek egyenes következménye a felebarát iránti megértő, együtt érző, segítő, tevékeny szeretetet. Mert minden, amit teszünk, annak transzcendens dimenziója van.